Gratulujemy zakupu plecaka z systemem lawinowym absPobieranie 43.5 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar43.5 Kb.
1.Witamy
Gratulujemy zakupu plecaka z systemem lawinowym ABS

Niniejsza instrukcja pomoże Ci zapoznać się z funkcjonowaniem i użytkowaniem plecaka z systemem ABS.

Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem sprzętu. Proszę zwrócić szczególna uwagę na akapity dotyczące bezpieczeństwa.

Uwagi oznaczone trójkątem z wykrzyknikiem oznaczają niebezpieczeństwo i bagatelizowanie ich może prowadzić do poważnych konsekwencji.


Plecaki z systemem ABS są wyposażeniem ratunkowym i prawidłowo użyte mogą zapobiec całkowitemu zasypaniu użytkownika przez lawinę. Plecak nie zabezpiecza przed wyzwoleniem lawiny. Element śmiertelnego ryzyka pozostaje nawet, jeżeli użytkownik nie jest zasypany. Każda lawina stanowi zagrożenia życia bez względu na użyte wyposażenie. Dlatego posiadanie plecaka ABS nie powinno zachęcać do ponoszenia zwiększonego ryzyka.
Prosimy o przeczytanie instrukcji przed praktycznym uruchomieniem. Koniecznym jest wypełnienie karty gwarancyjnej on-line i odesłanie jej do firmy ABS. Wtedy gwarancja na plecak zostanie przedłużona na 4 lata. Zasady udzielenia i ewentualnego przedłużenia gwarancji w rozdziale Gwarancja
Nie dołączaj uchwytu inicjującego do plecaka, gdy nie masz wkręconego pełnego ładunku. Uruchomienie systemu bez wkręconego pełnego ładunku spowoduje uszkodzenie Twojego plecaka.

Zawsze zmieniaj ładunek i uchwyt po każdym uruchomieniu systemu. Tylko wtedy, gdy oba elementy są zmienione system jest gotowy do użycia.

Zalecamy, żeby oprócz plecaka ABS zawsze wyposażać się w detektor lawinowy, sondę i łopatkę.


2.Warunki bezpieczeństwa i prawidłowe użycie:
Plecak z systemem poduszek ABS nie chroni przed lawiną

Zarówno z plecakiem ABS jak i bez każda lawina zawsze stanowi zagrożenie życia.

Wyposażenie w plecak ABS nie powinno skłaniać do podejmowania większego ryzyka.

Zadaniem plecaka ABS jest jedynie zapobieżenie całkowitemu zasypaniu przez lawinę. Aczkolwiek mogą zaistnieć sytuacje, kiedy będzie to możliwe częściowo lub niemożliwe

wcale.

System ABS musi być uruchomiony przez użytkownika. Ważnym jest, aby przećwiczyć jego użycie żeby móc prawidłowo zareagować w razie wystąpienia niebezpieczeństwa.System wymaga ostrożnego obchodzenia się z nim oraz prawidłowej kontroli przed każdym użyciem.

Uchwyt inicjujący oraz ładunek mogą być użyte tylko raz i mogą zostać ponownie napełnione. Tylko europejskie ładunki oznaczone naklejką z napisem „π 0034” mogą być ponownie napełnione. W USA i Kanadzie zestaw inicjujący wymienia się za dopłatą na nowy.

Dołączaj uchwyt inicjujący tylko wtedy, gdy masz wkręcony pełny ładunek. Uruchomienie samego uchwytu lub uruchomienie przy pustym ładunku prowadzi do zniszczenia systemu i powoduje niemożliwość jego użycia. W takim przypadku plecak musi być odesłany do producenta celem naprawy.

Jeżeli na uchwycie widoczna jest wysunięta czerwona tuleja, taki uchwyt nie funkcjonuje.

Nie używaj uszkodzonego uchwytu- istnieje niebezpieczeństwo rozerwania go podczas próby uruchomienia.

Nie próbuj wyciągać króćca znajdującej się w tulei na pasie nośnym plecaka – możliwość zranienia.

Ważnym jest utrzymywanie w czystości iglicy. Jeżeli zostanie zabrudzona nie czyść jej samodzielnie tylko odeślij plecak do autoryzowanego serwisu celem wymiany iglicy.

Używaj tylko oryginalnych ładunków i części zapasowych firmy ABS. Napełniaj ładunki tylko w autoryzowanych serwisach. Nie manipuluj przy systemie.

Ładunek powinien być wkręcany w prawo do wyraźnego oporu. Jeżeli przy wkręcaniu odczuwasz opór lub, gdy wkręcanie przychodzi ciężko, taki ładunek nie powinien być użyty.

Napełniony ładunek nie wolno wystawiać na działanie ciepła (kuchenki, słońce itp.)

Nie zgniataj i nie rzucaj ładunkiem – ryzyko eksplozji.

Pakując plecak, upewnij się, czy nic nie będzie mogło uszkodzić poduszek i czy będą one mogły swobodnie się otworzyć ( dotyczy to przede wszystkim pakowania czekanów, kijków, raków, nart itp.)

Zwijaj poduszki według instrukcji. Nieprawidłowe ich zwinięcie może uniemożliwić ich funkcjonowanie lub może prowadzić do zniszczenia plecaka.

Trzymaj dzieci z dala od systemu ABS.

Bądź ostrożny przy ćwiczeniu uruchamiania systemu – rób to tak by nie narazić na niebezpieczeństwo innych ludzi.

Aby uniknąć przypadkowego i niezamierzonego uruchomienia systemu narażając w ten sposób inne osoby, zaleca się, aby w takim przypadku odłączać uchwyt inicjujący od systemu. Szczególnie dotyczy to takich miejsc jak: wyciągi narciarskie, gondole kolejek linowych, śmigłowce, autobusy, pociągi, schroniska, itp.


3,Oznaczenie elementów systemu (wewnętrzna strona okładki instrukcji)
1) system nakłuwający (gniazdo ładunku)

2) poduszki powietrzne

3) komora poduszek

4) zespół zasysania i wypuszczania powietrza

5) zawór wypuszczania powietrza

6) plastikowa osłona uchwytu

7) tuleja tzw.„szybkozłaczka”

8) gniazdo uchwytu

9) pas piersiowy

10) pas biodrowy

11) pas pachwinowy

12) ładunek

13) nakrętka ładunku

14) uchwyt inicjujący

15) króciec
4.Testowe uruchomienie systemu
4.1 Praktyczne przećwiczenie uruchamiania systemu

Niezawodne funkcjonowanie systemu i osobista jego obsługa przez użytkownika jest rzeczą niezbędną. Każdy posiadacz plecaka ABS może przetestować system. W tym celu należy poprosić Twojego sprzedawcę o udostępnienie za niewielką opłatą (koszt napełnienia butli i wymiany uchwytu) dodatkowego zestawu inicjującego i samodzielnie lub lepiej pod okiem przeszkolonego sprzedawcy uruchomić system. Obsługa jest łatwa, ale musi być przeprowadzona rzetelnie, według następujących kroków:


Krok 1

Sprawdzenie wagi ładunku

Sprawdź wagę ładunku bez nakrętki przed każdym użyciem. Waga jest podana na naklejce na ładunku. Tolerancja wynosi ± 5 gram. Twój sprzedawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany ładunku, jeżeli przekroczona jest jego waga o ten limit.


Krok 2

Dołączanie ładunku

Sprawdź przed wkręceniem ładunku czy gniazdo i iglica nakłuwająca są czyste. Iglica musi być widoczna w środku gniazda. Ładunek wkręcać w prawo do wyraźnego oporu tak, aby dalsze dokręcanie było niemożliwe. Wkręcanie ładunku powinno odbywać w osi butli bez oporu. Jeżeli odczuwalny jest wyraźny opór lub, gdy nie można dokręcić ładunku do końca, ładunek taki nie może być użyty i należy go bezpłatnie wymienić na nowy w miejscu zakupu.


Krok 3

Dopasowywanie plecaka

Załóż plecak, wyreguluj pasy nośne, zapnij i prawidłowo dopasuj pas piersiowy i biodrowy. Zapnij i wyreguluj pas pachwinowy (odepnij jeden koniec taśmy wiszącej na lewej części pasa biodrowego, przełóż go między nogami a następnie wepnij go z powrotem na swoje miejsce). Wszystkie pasy plecaka są atestowane. Wytrzymałość 3000 N. Plecak ubieraj i reguluj pasy zawsze przed włożeniem uchwytu inicjującego.


Krok 4

Sprawdzenie uchwytu inicjującego

Uchwyt inicjujący wraz z ładunkiem mogą być użyte tylko raz. Wystający króciec powinien być mocno osadzony i czerwona tuleja nie powinna wystawać ponad uchwyt. Wysunięta czerwona tuleja świadczy u użyciu uchwytu i uchwyt taki nie będzie funkcjonował. Nie używać uszkodzonych uchwytów – grozi to eksplozją. Nie próbuj ciągnąć za króciec – możliwość zranienia. Chroń uchwyt przed zabrudzeniem i przed dziećmi.


Krok 5

Dołączanie uchwytu

Podnieś jedną ręką plastikową osłonę gniazda uchwytu a następnie drugą ręką wepchnij z umiarkowaną siłą króciec uchwytu do gniazda. „Szybkozłączka” automatycznie „zaskoczy” opadając z charakterystycznym cichym „kliknięciem”. Tylko prawidłowe umocowanie uchwytu w gnieździe gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie systemu. Uwaga! Uchwyt dołączaj tylko wtedy, gdy masz wkręcony pełny ładunek.. Przeciwnym przypadku przypadkowe uruchomienie systemu spowoduje jego uszkodzenie.

Jeżeli przeprowadziłeś wszystkie w/w kroki Twój system jest gotowy do użycia. Ale, sugerujemy wykonanie kolejnych kroków celem przećwiczenia przed praktycznym zastosowaniem.
Krok 6

Regulacja rzepa

Rzep obejmujący uchwyt zabezpiecza przed niezamierzonym użyciem systemu. Przed wejściem w zagrożony teren czerwony rzep musi być poluzowany o około 2-3 cm i ponownie przyczepiony. Ciasno przyczepiony rzep uniemożliwia aktywację systemu. Aby całkowicie wyeliminować niezamierzoną aktywację sugerujemy, aby odłączać uchwyt w kolejkach linowych, na wyciągach narciarskich, w śmigłowcach autobusach pociągach itp.


Krok 7

Regulacja wysokości uchwytu

Sprawdź czy uchwyt znajduje się na prawidłowej wysokości - pomiędzy ramieniem a piersią oraz czy nie jest on narażony na zasłonięcie przez część garderoby oraz czy jest łatwo dostępny.


Krok 8

Odłączanie uchwytu

Jeżeli w tym kroku nie chcesz uruchomić systemu odłącz uchwyt. W tym celu odepnij rzepa i przesuń tuleję „szybkozłączki” w górę. Uchwyt musi „wyskoczyć” automatycznie bez pociągania za niego. Przy tej czynności nigdy nie ciągnij za uchwyt – ciągnąc możesz uruchomić system.


Krok 9

Aktywacja systemu

Chcemy abyś się czuł w 100% komfortowo z systemem ABS. Dlatego daliśmy Ci w depozyt zestaw inicjujący (ładunek i uchwyt). Teraz możesz wykorzystać ten zestaw do samodzielnego uruchomienia systemu. Przed uruchomieniem upewnij się czy w promieniu 1 metra od Ciebie nie znajdują się ludzie lub przedmioty. Uruchom system poprzez mocne gwałtowne pociągnięcie (siła potrzebna do uruchomienia to około 8 kg). Poduszki w ciągu 2-3 sekund napełnią się (czas zależy od temperatury zewnętrznej oraz wysokości n.p.m.)


Krok 10

Opróżnianie poduszek

Aby opróżnić poduszkę musisz nacisnąć czerwony guzik znajdujący się w środku czarnego zespołu zasysania i wypuszczania powietrza. Naciskając guzik jednocześnie ściskaj poduszkę, tak, aby całkowicie ją opróżnić. Wypuszczaj powietrze tylko wtedy, gdy nie ma żadnego kolejnego zagrożenia lawinowego.


Krok 11

Zwijanie poduszek

UWAGA! Nieprawidłowe zwinięcie poduszek może uniemożliwić ponowne ich napełnienie lub uszkodzić plecak.

Dlatego:


1.Połóż plecak na równym podłożu zaworami na dół (systemem nośnym do Ciebie).

2.Zwiń górną części poduszki do siebie tak, aby zagięcie było na wysokości komory poduszki

3.Zwiń w analogiczny sposób dolną część poduszki do linii komory poduszki

4.Tak przygotowaną poduszkę zwiń „w harmonijkę” zaczynając składać od wewnątrz (rysunek nr 4)

5.Następnie włóż poduszkę do jej komory, w taki sposób, aby jej zawór był widoczny przez siatkę komory.

6.Zapnij ściśle rzepa zamknięcia komory.Krok 12

Wymiana ładunku i uchwytu

Po każdym użyciu systemu ładunek i uchwyt muszą być wymienione.

Przeprowadź kroki 1,2 oraz 4,5. System jest znowu gotowy do użycia.

Wypełnij dołączona kartę gwarancyjną i odeślij ją do nas. Oddaj zużyte ładunek i uchwyt Twojemu sprzedawcy, który odda Ci kaucję.

Podczas każdej wyprawy wykonuj kroki 1-6.

Po zakończeniu wyprawy odłączaj uchwyt.
5.Zachowanie podczas zejścia lawiny
5.1 Aktywacja

Uruchamiaj swój system bez wahania tak szybko jak to możliwe w momencie schodzenia lawiny. Lepiej jest uruchomić za wcześnie niż nie uruchomić wcale. Po szarpnięciu uchwytu poduszki napełniają się automatycznie niezależnie od tego czy jedziesz na nartach, spadasz, leżysz na poduszkach, czy jesteś już wciągnięty przez lawinę. W miarę możliwości staraj się uciec z lawiny i unikaj skał.

5.2 Zachowanie w lawinie

Kiedy tylko uruchomisz system skoncentruj się na linii twojego zsuwania się. Poprzez to, że poduszki umieszczone są po bokach plecaka możesz łatwo uwolnić spod lawiny swoje ręce. Walcz ze zsuwającym się śniegiem wykonując ruchy pływaka, staraj się omijać przeszkody. Chroń głowę. Kształt poduszek pomaga chronić głowę, umożliwia obserwację i nie przeszkadza w wykonywaniu ruchów. Staraj się uwolnić od nart. W terenie zagrożonym nigdy nie zakładaj na ręce pasków od kijków. Nie używaj pasków do wiązań. Jeżeli to możliwe zamknij usta. Kiedy lawina zwalnia próbuj trzymać górną część swojego ciała oraz ręce nad śniegiem i jak najszybciej wydobądź się z lawiny.

5.3 Po zejściu lawiny

Znajdź bezpieczne miejsce. Staraj się pomóc współuczestnikom lawiny. Opróżnij poduszki tylko wtedy, kiedy jesteś pewien, że nie zagraża Ci już żadne niebezpieczeństwo. Wkręć nowy ładunek oraz nowy uchwyt natychmiast jak to będzie możliwe. Jeżeli nadal jesteś w terenie zagrożonym pozostaw poduszki wypełnione.

5.4 Raport dla analiz statystycznych

Aby udoskonalać system ABS prosimy o sporządzenie raportu z uczestnictwa w wypadku lawinowym. Federalny Instytut Badań Śniegu i Lawin w Davos (Szwajcaria) prowadzi centralną statystykę. Wszelkie wnioski lawinowych aktualnych wypadków lawinowych służyć będą dalszemu rozwojowi systemu. Formularz do celów badawczo-statystycznych możesz otrzymać bezpośrednio od nas lub pobrać z naszej strony internetowej.

Jeżeli uczestniczyłeś w wypadku lawinowym i uruchomiłeś system ABS wymienimy Ci bezpłatnie zużyty ładunek i uchwyt na nowe, pod warunkiem wypełnienia podpisanego formularza i odesłania go do autoryzowanego przedstawiciela.
6.Jak to działa
Kupując plecak z systemem ABS, nabyłeś urządzenie bazujące na wielu latach badań lawinowych, ratownictwie oraz statystyce. Zdecydowana liczba uczestników wypadków lawinowych przeżywa zejście lawiny. Jednak większość z nich jest zasypana śniegiem i nie może się spod niego wydostać o własnych siłach i jest niewidoczna dla ratowników. Bardzo istotne jest także to, że całkowicie zasypany człowiek ma często zablokowane drogi oddechowe. Decydującym czynnikiem przeżycia ofiary zasypanej często ponad metrową warstwą śniegu, jest czas. Dlatego ideą tworzenia systemu ABS, było zapobieżenie zasypaniu. Teraz jedno pociągnięcie uchwytu uniemożliwia zasypanie.

Zsuwający się śnieg lawiny ma wyraźną tendencję do wypychania w kierunku swojej powierzchni ciał o dużej objętości. Jeżeli obiekt taki ma odpowiedni stosunek wagi do objętości to pozostaje zawsze na powierzchni śniegu. Aby stosunkowo ciężki do swojej małej objętości człowiek mógł spełnić powyższy warunek, „dodano” mu 170 litrów objętości w postaci poduszek powietrznych systemu ABS. Wspomaga to także duża powierzchnia poduszek przyczepionych blisko ciała, powiązana z ich elastycznością dodatkowo wspomaga i wzmacnia siłę wyporu oraz zdolność utrzymywania się na powierzchni śniegu.

System ABS uratował już przed zasypaniem setki entuzjastów śniegu na całym świecie.
7.Konserwacja
7.1 Sprawdzanie i konserwacja plecaka powinna odbywać się według następujących zasad:

Raz w roku rozwiń i zwiń poduszki (wskazana coroczna aktywacja systemu preferowana na początku sezonu. Aktywacja taka to stosunkowo niewielki koszt ( koszt wymiany butli i uchwytu)

Sprawdzaj zawory wypuszczania powietrza. Naciśnij je po kilka razy zwracając uwagę na to, czy wracają do poprzedniej pozycji

Sprawdzaj stan pasów i rzepów

Sprawdzaj czystość systemu nakłuwania.

Aby lekkość wsuwania i wysuwania króćca uchwytu do gniazda smaruj go (co jakiś czas) kroplą oleju silikonowego dołączonego do plecaka.

Sprawdzaj, co jakiś czas dokręcenie ładunku.

7.2 Po lawinie

Sprawdź wizualnie poduszki, czy nie są przebite

Sprawdź wszystkie pasy, taśmy, klamry, czy nie są uszkodzone.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń odeślij plecak do serwisu.

7.3 Obsługa klienta

Po trzech sezonach użytkowania plecaka producent zaleca generalną jego kontrolę. W tym celu musisz odesłać plecak wraz z ładunkiem i uchwytem do przedstawiciela firmy ABS. Tam plecak będzie skontrolowany szczegółowiej aniżeli następuje to poprzez samodzielną bieżącą kontrolę czy poprzez aktywację.

Lista punktów obsługi klienta na stronie www.abs-airbag.com


9.Czyszczenie i przechowywanie
Upewnij się przed każdym użyciem czy pełny ładunek jest wkręcony w gniazdo. Kiedy przechowujesz ładunek bez plecaka pamiętaj abyś zawsze nakręcił na niego nakrętkę ochronną. Odłączaj uchwyt po każdym powrocie z wyprawy. Przechowuj plecak w suchym niedostępnym dla gryzoni miejscu z dala od dzieci.

Do mycia używaj wody mydlanej. Nie używaj agresywnych środków szczególnie zawierających chlor czy inne silne utleniacze. Nie pierz w pralce. Chroń zawór przed wodą i innymi płynami. Po umyciu sprawdź, czy system jest całkowicie wysuszony.


10.Transport
Generalnie przyjęte jest, że można transportować plecak samolotem. Wytyczne tego są zakreślone w ogólnym zarysie u przewoźników należących do Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) dotyczą one przewożenia materiałów niebezpiecznych (tabela 2.3A). Aczkolwiek, zalecamy żeby informować o przewozie plecaka linie lotnicze na 14 dni przed odlotem lub mieć to zanotowane od razu na bilecie. Na każdy plecak ABS możesz przewieźć 2 zestawy inicjujące (2 ładunki oraz 2 uchwyty). Uchwyt musi być odłączony od plecaka.

Szczególnie polecamy, żeby poprosić o wytyczne IATA w swoim centrum serwisowym lub ściągnąć je ze strony internetowej firmy ABS ( www.abs-airbag.de/en/service/abs-in-planes ) celem pokazania w biurze biletowym linii lotniczych. Zalecamy także, aby kopię wytycznych IATA dołączać do swojego ładunku i uchwytu w Twoim bagażu podręcznym.

Jeżeli chodzi o linie zrzeszone w IATA ( praktycznie cały świat z wyłączeniem USA) to dopuszczalne jest przewożenie plecaków z ładunkiem, ale musi to być zgłoszone na co najmniej 14 dni wcześniej przewoźnikowi (wskazane jest żądanie wpisania w bilecie, że takie coś będzie przewożone). Wytyczne są bardzo ramowe i  w związku z tym każda linia ma prawo inaczej je interpretować, dlatego zaleca się wydrukować szczegółowe wytyczne (na podanej wyżej stronie ABS-a po prawej są pliki pdf ze szczegółami) i przedstawić je przewoźnikowi przed rezerwacją lotu.  Plecak ABS można przewozić w ładunku lukowym i podręcznym .Ważne jest również to żeby dla personelu lotniska było jasne, że butla jest nieodłączną częścią plecaka, a więc po pierwsze ładunek musi być przykręcony do plecaka, a uchwyt też musi być w plecaku, ale koniecznie nie przymocowany w swoim miejscu ( żeby nie było możliwości przypadkowego odpalenia). Butli ani uchwytu nie wolno  mieć bezpośrednio przy sobie - przewożenie ładunku i uchwytu osobno może grozić konfiskatą. Ponieważ ładunki do plecaków ABS są wszędzie takie same i kompatybilne istnieje możliwość wypożyczenia ładunku na miejscu docelowego pobytu w sieci dealerów firmy ABS (lista dealerów też na stronie).

 

Zupełnie inne zasady obowiązują w podróży do i ze Stanów (oraz tam na miejscu). W tym przypadku obowiązują regulacje US American Transportation Safety Administration ( TSA), które nie zezwalają na przewóz jakichkolwiek butli ze sprężonym gazem. W takim wypadku należy przed podróżą: opróżnić butlę (poprzez aktywowanie plecaka). odkręcić butlę i umieścić ją w przeźroczystym woreczku i pokazać personelowi kontrolnemu TSA podczas odprawy, następnie trzeba pustą butlę wkręcić do plecaka. Przejście przez punkt kontroli z pełną butlą lub butlą wkręconą do plecaka jest zabronione. Logicznym wydaje się więc być, w przypadku lotu do Stanów, wykorzystanie możliwości wypożyczenia ładunku na czas pobytu, na miejscu. Więcej informacji o zasadach TSA też można znaleźć na stronie ABS.


12.2 Gwarancja

Producent udziela dwuletniej gwarancji na zakupiony plecak z systemem ABS. Gwarancję można przedłużyć do 4 lat

Warunkiem przedłużenia gwarancji z 2 do 4 lat jest przeprowadzenie testowego uruchomienia systemu( płatne – koszt wymiany butli i uchwytu) i wypełnienie on-line na stronie ABS ( www.abs-airbag.de/en/service/warranty-card) karty gwarancyjnej. Formularz gwarancyjny należy odesłać w terminie do 30 dni od daty zakupu, wpisać do niego wymagane dane ( numer fabryczny plecaka uwidoczniony jest na przewodzie wewnątrz komory z poduszkami koło zaworu spustowego). Należy się również zobowiązać do corocznego ( płatnego podobnie jak przy uruchomieniu inicjującym) uruchamiania systemu. Gwarancja na system ABS nie obejmuje plecaka, na który dołączona jest osobna gwarancja.

12.3 Dane techniczne:


Pojemność poduszek: 2 x 85 litrów

Waga systemu: około 1200 g

Wyzwalacz: pirotechniczny nabój w uchwycie inicjującym, którego ciśnienie wybuchu uruchamia iglicę systemu nakłuwającego.

Proces wypełnienia: iglica przebija butlę z ładunkiem azotu, a ten wyzwolony, wężami wysokiego ciśnienia, wypełnia poduszki zasysając dodatkowo powietrze z zewnątrz. Czas wypełnienia około 90 litrów na sekundę. Czas całkowitego wypełnienia obu poduszek – około 1,5 sekundy ( w zależności od temperatury zewnętrznej i wysokości nad poziomem morza).

Ładunek: Butla wykonana z specjalnego wysoce wytrzymałego metalu z dopuszczalnym ciśnieniem 300 barów. Uwzględnia to dyrektywę EC (1999/36EC). Ładunek może być napełniany tylko w firmie ABS.

Waga butli z ładunkiem : około 480 g

System nośny: uwzględnia wymagania normy TÜV dla ekstremalnie wymagających operacji. Siła zrywania dla wszystkich pasów przenoszących obciążenia wynosi 3000 N

Temperatura pracy: od -40°C do + 50ºC
12.2 Gwarancja

Warunkiem przedłużenia gwarancji z 2 do 4 lat jest wypełnienie dołączonej karty gwarancyjnej i odesłanie jej do producenta w przeciągu 30 dni od daty zakupu. Gwarancja na system ABS nie obejmuje plecaka, na który dołączona jest osobna gwarancja.12.3 Dane techniczne:
Pojemność poduszek: 2 x 85 litrów

Waga systemu: około 1200 g

Wyzwalacz: pirotechniczny nabój w uchwycie inicjującym, którego ciśnienie wybuchu uruchamia iglicę systemu nakłuwającego.

Proces wypełnienia: iglica przebija butlę z ładunkiem azotu, a ten wyzwolony, wężami wysokiego ciśnienia, wypełnia poduszki zasysając dodatkowo powietrze z zewnątrz. Czas wypełnienia około 90 litrów na sekundę. Czas całkowitego wypełnienia obu poduszek – około 1,5 sekundy ( w zależności od temperatury zewnętrznej i wysokości nad poziomem morza).

Ładunek: Butla wykonana z specjalnego wysoce wytrzymałego metalu z dopuszczalnym ciśnieniem 300 barów. Uwzględnia to dyrektywę EC (1999/36EC). Ładunek może być napełniany tylko w firmie ABS.

Waga butli z ładunkiem : około 480 g

System nośny: uwzględnia wymagania normy TÜV dla ekstremalnie wymagających operacji. Siła zrywania dla wszystkich pasów przenoszących obciążenia wynosi 3000 N

Temperatura pracy: od -40°C do + 50ºC


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna