Grupa 10A poniedziałek 1630, środa 1630 Zgłaszam chęć udziału w zajęciachPobieranie 9.25 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar9.25 Kb.
Formularz zgłoszeniowy uczestnika kursu CCNA wersja 4.0

Rok akademicki 2010/2011Grupa 10A poniedziałek 1630, środa 1630

Zgłaszam chęć udziału w zajęciach:
Nazwisko i Imię.....................................................................................................

Wydział............................................. Kierunek....................... Nr indeksu...............

Kod ................ Miasto ........................................ ul. ............................................

Telefon kom. ........................................... Tel. Stacjonarny ...................................

E mail............................................................................

...............................................

Podpis uczestnika

OPŁATA ZA KURS SKŁADA SIĘ Z OPŁATY WPISOWEJ I 4 RÓWNYCH RAT PŁATNYCH PRZED ROZPOCZĘCIEM POSZCZEGÓLNYCH SEMESTRÓW
OPŁATA WPISOWA: 799 zł 

RATY ZA SEMESTR (wg terminologii CISCO)


  • Studenci Wydziału Elektrycznego (WE) PW (studia dzienne i zaoczne) 600 zł 

  • Pozostali Studenci lub Absolwenci Politechniki Warszawskiej 700 zł 

  • Pozostali kursanci 800 zł Opłatę wpisową wraz z pierwszą ratą należy uiścić poprzez wpłatę na podane konto przy składaniu niniejszego formularza do 26 listopada 2010r. W przypadku płatności częściowych raty za kolejne semestry należy uiścić na 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu szkolenia. W przypadku braku wpłaty w ustalonych terminach uczestnik zostanie skreślony z listy. Terminy zajęć mogą ulec zmianie w trakcie kursu.

Jestem zainteresowany innymi kursami związanymi z technikami internetowymi prowadzonymi w PW: 


Dane do wystawienia faktury:
Nazwa:..............................................................................................................

Kod: ........... Miasto: ....................................... ul. ............................................

NIP ..........................................................

Złożenie wypełnionego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem przez zgłaszającego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym przy organizacji szkoleń przez Laboratorium Sieci Komputerowych Zakładu Sterowania – Cisco Academia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz w zakresie wymaganym przez firmę Cisco do prowadzenia szkoleń w ramach programu Cisco Networking Academy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie dalszych informacji w formie elektronicznej. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dla uczestników kursu


data i czytelny podpis©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna