Grupa a Ameryka Północna i PołudniowaPobieranie 76.48 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar76.48 Kb.
grupa a

Ameryka Północna i Południowa ………………………………………………… Imię i nazwisko

……………………….

Klasa

Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podanoliczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 42 punkty.


1. Podpisz na mapie odpowiednimi literami poniższe obiekty geograficzne. (0–7 p.)
A. Meksyk

B. Morze Sargassowe

C. Kanał Panamski

D. Andy


E. Jezioro Górne

F. Ziemia Ognista

G. Missisipi

2. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1 p.)
Najwyższym szczytem Ameryki Północnej jest…
a) Aconcagua.

b) Kibo.


c) McKinley.

d) K2.


3. Poniższe klimatogramy zostały sporządzone

dla miejscowości zaznaczonych na mapie z zadania 1 literami A i B. Wpisz przy każdym klimatogramie odpowiednią literę. (0–1 p.)
B
A

4. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli wymienione niżej terminy. (0–6 p.)
megalopolis, Grenlandia, Patagonia, Park Narodowy Yellowstone, tango, fawele, język hiszpański, Alaska, dżungla amazońska, język angielski


Ameryka Północna

Ameryka Południowa
5. Na mapie z zadania 1 zaznacz granice państwa, którego językiem urzędowym jest portugalski. (0–1 p.)

6. Podaj dwa przykłady miast wchodzących

w skład megalopolis wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. (0–2 p.)


7. Wymień trzy skutki degradacji lasów amazońskich.

(0–3 p.)

8. Wpisz do tabeli po dwa czynniki przyrodnicze oraz społeczno-gospodarcze, które wpłynęły na dużą koncentrację ludności na wschodnim wybrzeżu Brazylii.Czynniki przyrodnicze

Czynniki społeczno-
-gospodarcze


(0–4 p.)
9. Połącz stopień rozwoju gospodarczego z nazwą państwa, do którego się odnosi. (0–2 p.)
• Argentyna

wysoki poziom • • Brazylia

rozwoju gospodarczego • Kanada

średni poziom • • USA

rozwoju gospodarczego • Nikaragua
10. Podkreśl gałęzie przemysłu, które należą

do przemysłu wysokiej technologii. (0–3 p.)


spożywczy, mikroelektroniczny, stoczniowy,

włókienniczy, farmaceutyczny, lotniczy
11. Wpisz obok zdania prawdziwego

literę P, a obok fałszywego – literę F. (0–5 p.)

a) Stany Zjednoczone nie posiadają złóż

ropy naftowej.

b) Stany Zjednoczone mają najdłuższą na świecie sieć linii kolejowych, dróg kołowych oraz rurociągów.

c) Najsłynniejsza giełda na świecie ma swoją siedzibę w Waszyngtonie.

d) W przemyśle Brazylii największe znaczenie mają: górnictwo, hutnictwo metali oraz przemysł energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy.

e) Stolicą Brazylii jest największe miasto tego kraju – Rio de Janeiro.12. Oblicz współczynnik przyrostu rzeczywistego dla USA. Wynik wpisz do tabeli. (0–1 p.)Liczba urodzeń


Liczba zgonów


Saldo migracji

Współczynnik przyrostu rzeczywistego

na 1000 osób

13,8

8,4

4,3

Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Zaznacz diagram przedstawiający strukturę etniczną

ludności Peru. (0–1 p.)14. Uzupełnij zdania brakującymi informacjami.

(0–4 p.)
Szczególnie ważną rolę w gospodarce Stanów Zjednoczonych odgrywa przemysł wysokiej technologii, określany skrótem ……... Natomiast w rolnictwie główną rolę odgrywają wielkoobszarowe gospodarstwa –…….. Stany Zjednoczone nazywa się często krajem……………..Większość mieszkańców to potomkowie ………. oraz ludność czarnoskóra, czyli. ……….. . Niewielki odsetek społeczeństwa USA to rdzenni mieszkańcy tych ziem –……… oraz Indianie. Największe miasta USA to: Nowy Jork i ………... . .
15. Wyjaśnij jednym zdaniem, z czego słynie jezioro Titicaca. (0–1 p.)

grupa b

Ameryka Północna i Południowa ………………………………………………… Imię i nazwisko

……………………….

Klasa

Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podanoliczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 42 punkty.
1. Podpisz na mapie odpowiednimi literami

poniższe obiekty geograficzne. (0–7 p.)
A. Argentyna

B. Morze Karaibskie

C. Cieśnina Magellana

D. Nizina Amazonki

E. Kordyliery

F. Haiti


G. Titicaca2. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1 p.)
Najwyższym szczytem Ameryki Południowej jest…
a) Aconcagua.

b) Kibo.


c) McKinley.

d) K2.


3. Poniższe klimatogramy zostały sporządzone dla miejscowości zaznaczonych na mapie z zadania 1 literami A i B. Wpisz pod każdym klimatogramie odpowiednią literę. (0–1 p.)
………… …………4. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli wymienione niżej terminy. (0–6 p.)
Waszyngton, Dolina Śmierci, campos, Buenos

Aires, jezioro Maracaibo, Dolina Krzemowa,

karnawał w Rio de Janeiro, Eskimosi,

wodospad Iguaçu, preriaAmeryka Północna

Ameryka Południowa

5. Na mapie z zadania 1 zaznacz obszar wybranego państwa Ameryki Łacińskiej. (0–1 p.)
6. Podaj dwa przykłady miast wchodzących w skład megalopolis zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. (0–2 p)

• ……………………………………………………….………………………………………


• ……………………………………………………….………………………………………


7. Wymień trzy skutki powstawania faweli. (0–3 p.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8. Napisz po dwa czynniki przyrodnicze oraz społeczno-

-gospodarcze, które wpłynęły na dużą koncentrację ludności na wschodnim wybrzeżu USA . (0–4 p.)
Czynniki przyrodnicze

Czynniki społeczno-

-gospodarcze9. Połącz stopień rozwoju gospodarczego z nazwą państwa, do którego się odnosi. (0–2 p.)
niski poziom • • Boliwia

rozwoju gospodarczego • USA

wysoki poziom • • Brazylia

rozwoju gospodarczego • Kanada

• Haiti10. Podkreśl gałęzie przemysłu, które należą do przemysłu wysokiej technologii. (0–3 p.)

maszynowy, drzewny, precyzyjny, metalurgiczny, biotechnologiczny, kosmiczny
11. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. (0–5 p.)

a) Największe porty morskie USA znajdują się w Houston, Corpus Christi i Long Beach. . . . . .

b) Na terenie USA zlokalizowana jest tylko jedna technopolia. . . . . .

c) Główną rolę w rolnictwie USA odgrywają prywatne wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. . . . . .

d) Brazylię cechuje bardzo niski wskaźnik urbanizacji, wynoszący ok. 50%. . . . . .

e) Brazylia posiada bogate złoża boksytów, rud manganu i ropy naftowej. . . . . .12. Oblicz współczynnik przyrostu rzeczywistego dla Brazylii. Wynik wpisz do tabeli. (0–1 p.)


Liczba urodzeń


Liczba

zgonów


Saldo

migracji

Współczynnik przyrostu rzeczywistego

na 1000 osób

18,4

6,3

–0,1


Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Zaznacz diagram przedstawiający strukturę etniczną ludności USA. (0–1 p.)


14. Uzupełnij zdania brakującymi informacjami. (0–4 p.)

Brazylia jest największym krajem Ameryki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dużą część jej terytorium porasta wiecznie zielony las równikowy, zwany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludność zamieszkuje głównie wybrzeże . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oraz południowo-wschodnią część kraju. Największe miasta to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Rio de Janeiro. Jednym z poważniejszych problemów brazylijskich miast jest rozrastanie się dzielnic nędzy, zwanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolnictwo opiera się na uprawie plantacyjnej, m.in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. oraz . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W produkcji rolnej duże znaczenie ma hodowla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


15. Wyjaśnij jednym zdaniem, z czego słynie Dolina Krzemowa. (0–1 p.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: files -> d49
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna