Gruzja: Komisja przeznacza dodatkową sumę 5 mln eur na pomoc humanitarnąPobieranie 9.38 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar9.38 Kb.


IP/08/1270

Bruksela, 22 sierpień 2008 r.Gruzja: Komisja przeznacza dodatkową sumę 5 mln EUR na pomoc humanitarną

Komisja Europejska przeznaczyła dzisiaj za pośrednictwem swojej Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej (ECHO) 5 mln EUR na pomoc humanitarną dla ofiar konfliktu zbrojnego między Gruzją a Rosją. Nowy pakiet pomocy uzupełnia 1 mln EUR, który Komisja przeznaczyła na pilną pomoc humanitarną w dniu 10 sierpnia, bezpośrednio po rozpoczęciu konfliktu1. Eksperci ECHO nadal przebywają w regionie, aby przeprowadzać oceny potrzeb, koordynować działania innych organizacji humanitarnych oraz kontrolować wykorzystanie środków finansowych Komisji.

Louis Michel, europejski komisarz ds. rozwoju i pomocy humanitarnej, powiedział: „Komisja Europejska zareagowała błyskawicznie i zapewniła pierwszą pomoc humanitarną natychmiast po rozpoczęciu konliktu. W odpowiedzi na naglący apel ONZ-u, po konsultacjach z partnerskimi organizacjami humanitarnymi i w oparciu o naszą ocenę rozwoju sytuacji na miejscu, przekazujemy właśnie kolejne środki finansowe." Komisarz dodał: „Jednakże największą przeszkodą w udzielaniu pomocy jest dla nas nadal trudny dostęp do obszarów dotkniętych konfliktem. Zwracam się do władz rosyjskich o zapewnienie pracownikom organizacji humanitarnych pełnego i bezpiecznego dostępu do potrzebujących.”

Dodatkowe środki Komisji przeznaczone są na pomoc żywnościową, schronienia, wodę pitną i urządzenia sanitarne oraz podstawowe zaopatrzenie, obejmujące podstawowe środki higieny osobistej, ubrania, koce, pojemniki na wodę, przybory kuchenne, opiekę medyczną, logistykę i ochronę, szczególnie dla kobiet i dzieci. Przeznaczone fundusze obejmują również rozminowywanie oraz działania na rzecz zwiększania świadomości ryzyka związanego z minami, przy czym szczególną uwagę poświęca się uświadamianiu dzieci.

Beneficjentem pomocy jest ludność Gruzji, która ucierpiała w wyniku konfliktu: przesiedleńcy wewnętrzni z Osetii Południowej, miasta Gori i okolic; mieszkańcy miastaTskhinvali; ludność zachodniej Gruzji uciekająca przed walkami w Abchazji oraz osoby powracające; uchodźcy, którzy uciekli z Osetii Południowej do Rosji oraz uchodźcy, którzy już powrócili do Osetii Południowej.

Projekty pomocy finansowane przez Komisję są realizowane przez organizacje pozarządowe, wyspecjalizowane agencje ONZ-u oraz Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc. Z sumy 1 mln EUR, którą Komisja przeznaczyła w dniu 10 sierpnia na pokrycie najpilnieszych potrzeb, sumę 500 000 EUR udostępniono Światowemu Programowi Żywnościowemu na pomoc żywnościową, 300 000 EUR otrzymała duńska Rada ds.

Uchodźców na zapewnienie prowizorycznego schronienia i niezbędne zaopatrzenie nieżywnosciowe, a 200 000 EUR oddano do dyspozycji francuskiej organizacji pozarządowej Première Urgence, również na pokrycie kosztów niezbędnych artykułów, w szczególności środków higieny osobistej. Kilkanaście organizacji humanitarnych może współpracować z Komisją w związku z przyznaniem sumy 5 mln EUR na pomoc.

UE uruchomiła również Ośrodek Monitoringu i Informacji (MIC), działający w ramach Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności, w którym współpracują organy ochrony ludności trzydziestu zaangażowanych państw europejskich. Dzięki mobilizacji UE do Gruzji płynie potrzebna pomoc, w tym pomoc zaoferowana przez Czechy, Estonię, Łotwę, Francję, Grecję, Węgry, Austrię, Litwę, Polskę, Szwecję i Słowację. Większość zebranych środków została natychmiast dostarczona na miejsce. Dostarczono między innymi materiały do budowy schronień, lekarstwa i niezbędne środki medyczne. Francja wspólnie z Austrią i Słowacją zaoferowały transport lotniczy i zorganizowały dostawę środków ochrony ludności i artykułów pierwszej potrzeby. Trzech ekspertów MIC z Danii, Francji i Zjednoczonego Królestwa wysłano do Gruzji, aby koordynowali pomoc wspólnie z ekspertami ECHO2.

Dalsze informacje: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm1 Zob. IP/08/1256 Komisja Europejska przeznacza pilną pomoc dla ludności cywilnej, która ucierpiała w konflikcie zbrojnym między Gruzją i Rosją.

2 Zob. IP/08/1269 Gruzja: UE kontynuuje udzielanie pomocy obszarom dotkniętym konfliktem zbrojnym.


: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy

Pobieranie 9.38 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna