Główne teorie ekonomiczne


Ekonomiczne funkcje państwaPobieranie 248.67 Kb.
Strona2/6
Data28.04.2016
Rozmiar248.67 Kb.
1   2   3   4   5   6

Ekonomiczne funkcje państwa1. Przypadki niesprawności rynku (ang. market faillures)


  1. Niesprawność alokacyjna
   1. Problem dóbr publicznych

Definicja: dobra, które cechują się dwoma właściwościami:

a) brakiem konkurencji w dostępie do konsumpcji danego dobra

b) niemożliwością wykluczenia z konsumpcji tych, którzy nie chcą uczestniczyć w kosztach

wytworzenia tych dóbr

Rozwiązanie problemu na drodze interwencji państwa i jej krytyka :

a) niewielka ilość dóbr spełniających oba kryteria

b) stosunkowo wysoki koszt wytworzenia dóbr publicznych przez państwo w porównaniu z sektorem prywatnym

c) czym innym jest zapewnienie odpowiedniej ilości tych dóbr przez państwo a czym innym jest angażowanie jego struktur do tego celu
   1. Problem efektów zewnętrznych

Definicja: konsekwencje (negatywne lub pozytywne) decyzji jednych na sytuację innych, nie kompensowane przez system cen

Rozwiązania problemu efektów zewnętrznych przez państwo i jego krytyka:

Państwo nie jest w stanie kontrolować tych efektów przy niskich kosztach oraz ustalać ich optymalny poziom

Nie jest z ekonomicznego punktu widzenia oczywiste, że winien jest zawsze zanieczyszczający środowisko naturalne (tzw. polutent) i że to on powinien zapłacić stosowną rekompensatę

Rozwiązanie etatystyczne wyklucza działanie mechanizmu rynkowego


   1. Braki mechanizmu konkurencji

Problem monopolizacji i jej skutki dla działania mechanizmu rynkowego

Ustawodawstwo antymonopolowe i jego działanie w praktyce
   1. Wady strukturalne

Sformułowanie problemu

Przypadek tzw. polityki przemysłowej i jej główne ograniczenia
  1. Niesprawność stabilizacyjna

Sformułowanie problemu

Keynesizm jako podstawa teoretyczna polityki koniunkturalnej

Doświadczenia państw w stabilizacji koniunktury


  1. Niesprawność w zakresie podziału dochodów

Sformułowanie problemu

Proces redystrybucji dochodów przez państwo

Krytyka funkcji redystrybucyjnej (mała skuteczność, osłabienie silidaryzmu społecznego, odtwarzanie różnic w dochodach przez masowe przemieszczanie środków w ramach grupy średniozamożnych )


 1. Nowe nurty badawcze dotyczące roli państwa w życiu ekonomicznym
  1. teoria wyboru społecznego (ang. public choice)

  2. teoria praw własności

  3. teoria asymetrii

  4. teoria rynku politycznego

  5. ekonomiczna analiza zachowań ludzkich

  6. teoria pogoni za rentą sytuacyjną (ang. rent seeking)

  7. kliometria, nowa historia gospodarcza

Wykład 5

Teoria wyboru konsumenta
Założenia dotyczące konsumenta
 1. konsument maksymalizuje swą użyteczność

 2. konsument ma swobodę wyboru

 3. konsument jest racjonalny, tzn:

  1. musi wybierać (analizuje korzyści i koszty alternatywne)

  2. nie ma wpływu na ceny, ilość podaży (jest słaby ekonomicznie)

  3. jest dobrze poinformowany, dobra są jednorodne, ceny znane, rynek jest przejrzysty

  4. umie dobrze kalkulować i potrafi uszeregować swoje preferencje

  5. wybór konsumenta jest logiczny (przechodni)

  6. konsument jest nienasycony)

Użyteczność całkowita i krańcowakrzywe użyteczności całkowitej i krańcowej


UC

Użyteczność całkowita


IL


UC


Użyteczność krańcowa

IL

Preferencje konsumenta i zasada konstrukcji krzywej obojętności (indyferencji)


Kombinacja I II III IV V

A 1 2 3,5 5,5 7

B 7 5 3 1,5 0,5B

7
5
3

I3

1,5


I2

0,5 I10

1 2 3,5 5,5 7 A


Kształt krzywych obojętności (opada ją i nie przecinają się)


A


B A

C

B

Pobieranie 248.67 Kb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna