H. Beck, 2013. Sygnatura: 34766, 34767, 34768, 34769 4 egzPobieranie 24.37 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar24.37 Kb.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
 1. Egzamin na certyfikat księgowego / Mariusz Stepaniuk.- 2. wyd.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.
  Sygnatura: 34766 , 34767 , 34768 , 34769
  4 egz.

 1. Exercises on financial accounting / Michał Biernacki.- Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2014.
  (Course Books of Wrocław University of Economics)
  Sygnatura: 35845 , 35846 , 35847 , 35848
  4 egz. 2. FINANSE spółek : elementy rachunkowości finansowej / Zbigniew Luty. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. - 144 s. : schem., tab ; 24 cm. - (Rynek Kapitałowy)
  Sygn.: 9159 – 9181
  23 egz.
 3. INTRODUCTION to management accounting / Charles T. Horngren [et al.]. - 14 ed.. - Upper Saddle River : Prentice Hall : Pearson Education, 2008. - xxi, 831, [67] s. : fot., schem., tab. (w tym kolor.), wykr. ; 28 cm . - (Charles T. Horngren Series in Accounting)
  Sygn. 22570 – 22573
  4 egz. 4. Jak czytać sprawozdanie finansowe : przewodnik menedżera / Gertruda Krystyna Świderska.- Wyd. 3, dodr.- Warszawa : MAC Consulting : "Difin", 2011.
  Sygnatura: 35374
  1 egz.
 5. Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław Micherda.- Warszawa : Difin, 2012.
  Sygnatura: 32479 , 32480 , 32481 , 32482
  4 egz.

 1. Leasing w księgach rachunkowych i jego prezentacja w sprawozdawczości / Barbara Misterska-Dragan, Mikołaj Turzyński.- Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2006.
  Sygnatura: 31608 , 31609 , 31610 , 31611
  4 egz.

 1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej : według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. Cz. A, Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, Przedmowa do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz jednolity tekst MSSF obejmujący Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje - według stanu na 1 dzień stycznia 2011 r. / IFRS Foundation®, [IASB ; tł. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ; red. nauk. Zbigniew Adamkiewicz et al.].- London : IFRS Foundation® : [IASB ; Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], cop. 2011.
  Sygnatura: 32073 , 32074 , 32075 , 32076
  4 egz. 2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej : według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. Cz. B, Jednolity tekst dokumentów towarzyszących Założeniom koncepcyjnym sprawozdawczości finansowej i Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmującym Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje - według stanu na dzień 1 stycznia 2011r., wraz z praktycznym stanowiskiem i dokumentami formalnymi Fundacji MSSF / IFRS Foundation®, [IASB ; tł. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ; red. nauk. Zbigniew Adamkiewicz et al.].- London : IFRS Foundation® : [ IASB ; Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], cop. 2011.
  Sygnatura: 32077 , 32078 , 32079 , 32080
  4 egz.

 1. Polityka rachunkowości 2015 / Mieczysława Cellary.- Stan prawny: styczeń 2015 r.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015.
  (Beck Info Biznes)
  (Sektor Publiczny w Praktyce)
  Sygnatura: 35857 , 35858 , 35859 , 35860
  4 egz.
 2. Rachunek kosztów - podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne / Sławomir Sojak.- Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2010.
  Sygnatura: 32081 , 32082 , 32083 , 32084
  4 egz.
 3. Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; red. merytoryczny Ewa Walińska ; aut.: Witold Bojanowski et al.].- Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010.
  (Meritum)
  Sygnatura: 29224
  1 egz.

 1. Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; red. merytoryczny Ewa Walińska ; aut.: Witold Bojanowski et al.].- Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2012.

(Meritum)
Sygnatura: 32230 , 32231
2 egz. 1. RACHUNKOWOŚĆ 2007 : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / red. Beata Wawrzyńczak-Jędryka; [red. merytoryczny Ewa Walińska]; Witold Bojanowski [et al.]. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2007. - 1637, [1] s. : schem., tab., wykr. ; 25 cm. - (Meritum-ABC)
  Sygn.: 17087
  1 egz. 2. RACHUNKOWOŚĆ 2008 : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / red. Beata Wawrzyńczak-Jędryka; red. merytoryczny Ewa Walińska; Witold Bojanowski [et al.]. - Wyd. uwzględnia projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, uchwalonej w dniu 18 marca 2008 r.. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2008. - 1655, [1] s. : schem., tab., wykr. ; 25 cm. - (Meritum-ABC)
  Sygn.: 21634 – 21635
  2 egz. 3. RACHUNKOWOŚĆ [2009] : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / red. Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; red. merytoryczny Ewa Walińska ; Witold Bojanowski [et al.]. - Wyd. uwzględnia nowelizację ustawy o rachunkowości, która weszła w życie w zasadniczej części z dn. 1 stycznia 2009 r.. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2009. - 1722, [6] s. : schem., tab., wykr. ; 25 cm . - (Meritum-ABC)
  Sygn. 25608 – 25610
  3 egz. 4. RACHUNKOWOŚĆ finansowa / Alicja Jaruga [et al.]. - Łódź : Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, 1992. - 157 s. : tab. ; 24 cm
  Sygn. 10617
  1 egz. 5. RACHUNKOWOŚĆ finansowa / Jan Turyna. - Warszawa : C.H. Beck, 1997. - X, 132 s. : tab. ; 24 cm . - (Skrypty Becka)
  Sygn. 10627
  1 egz. 6. RACHUNKOWOŚĆ finansowa / Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Wyd. 2 zaktual. i rozsz.. - Warszawa : Difin, 2006. - 846 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Vademecum Rachunkowości)
  Sygn.: 21134 – 21139
  6 egz. 7. RACHUNKOWOŚĆ finansowa / red. Kazimierz Sawicki; Anna Buczkowska [et al.]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. - 417, [1] s. : schem., tab ; 24 cm
  Sygn.: 7003
  1 egz. 8. RACHUNKOWOŚĆ finansowa / red. Zbigniew Luty ; Teresa Cebrowska [et al.]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1994. - [2], IV, 312 s. : rys., schem., tab. ; 24 cm . - (Rachunkowość)
  Sygn. 9694 – 9695
  2 egz. 9. RACHUNKOWOŚĆ finansowa / red. Zbigniew Luty ; Teresa Cebrowska [et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1995. - 330 s. : rys., schem., tab., 1 wykr. ; 23 cm
  Sygn. 10618 – 10619
  2 egz. 10. RACHUNKOWOŚĆ finansowa : zbiór zadań / Roman Nilidziński. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2000. - 400 s. : 1 rys., tab. ; 23 cm
  Sygn. 10563 – 10564
  2 egz.
 11. RACHUNKOWOŚĆ finansowa i podatkowa / red. Teresa Cebrowska; Waldemar Dotkuś [et al.]. - Stan prawny na dzień 31 stycznia 2005 r.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 717, [2] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm. - (RRR - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn.: 11855 – 11856
  2 egz.

 1. RACHUNKOWOŚĆ finansowa i podatkowa / red. Teresa Cebrowska ; Waldemar Dotkuś [et al.]. - dodr. 4, stan prawny na dzień 31 stycznia 2005 r.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. - 717, [2] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (RRR - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 21652 – 21659
  8 egz. 2. RACHUNKOWOŚĆ finansowa od podstaw / Józef Aleszczyk. - Wyd. 2 zm. i uaktual. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1999. - 360, [4] s. : rys., schem., tab ; 30 cm
  Sygn.: 10585 – 10586
  2 egz. 3. RACHUNKOWOŚĆ finansowa od podstaw / Teresa Moss, Anna Zysnarska. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002. - 163, [1] s. : rys. (w tym kolor.), schem., tab. (w tym kolor.) ; 23 cm
  Sygn. 10561 – 10562
  2 egz. 4. RACHUNKOWOŚĆ finansowa od podstaw / Teresa Moss, Anna Zysnarska. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2004. - 163, [1] s. : rys., schem., tab. ; 23 cm + err.
  Sygn. 23125 – 23134
  10 egz. 5. RACHUNKOWOŚĆ finansowa od podstaw w zadaniach / Anna Zysnarska. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2004. - 113, [3] s. : tab. ; 23 cm
  Sygn. 23135 – 23144
  10 egz. 6. RACHUNKOWOŚĆ finansowa od podstaw w zadaniach z rozwiązaniami / Anna Zysnarska. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2004. - 113, [3] s. : tab. ; 23 cm
  Sygn. 23145 – 23154
  10 egz. 7. Rachunkowość finansowa spółek kapitałowych : wycena aktywów, podatki, wynik finansowy / Anna Dębska-Rup.- Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999.
  (Biblioteka Menedżera)
  Sygnatura: 10547 , 10548
  2 egz. 8. RACHUNKOWOŚĆ finansowa w przykładach : według ustawy o rachunkowości i MSR / Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała. - Warszawa : Difin, 2005. - 667 s. : schem., tab. ; 23 cm . - (Vademecum Rachunkowości)
  Sygn. 21141 – 21142
  2 egz. 9. RACHUNKOWOŚĆ finansowa w przykładach : według ustawy o rachunkowości i MSR / Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała. - dodr.. - Warszawa : Difin, 2006. - 667 s. : schem., tab. ; 23 cm . - (Vademecum Rachunkowości)
  Sygn. 21143 – 21144
  2 egz.
 10. RACHUNKOWOŚĆ finansowa w przykładach : według ustawy o rachunkowości i MSR / Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała. - dodr.. - Warszawa : Difin, 2007. - 667 s. : schem., tab. ; 23 cm . - (Vademecum Rachunkowości)
  Sygn. 21145 – 21146
  2 egz.
 1. Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego / Ewa Walińska ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.- Warszawa : nakł. Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1998.
  Sygnatura: 10569
  1 egz.
 1. Rachunkowość finansowa w warunkach inflacji / Sławomir Sojak.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996.
  Sygnatura: 10622 , 10623
  2 egz.

 1. Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów / red. naukowa Bożena Nadolna.- Warszawa : Difin, 2012.
  (Vademecum Rachunkowości)
  Sygnatura: 34782 , 34783 , 34784 , 34785 , 35047
  5 egz. 2. Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy / Marian Walczak, Magdalena Kowalczyk.- Warszawa : Difin, 2010.
  Sygnatura: 32489 , 32490 , 32491 , 32492
  4 egz.
 1. Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury / pod red. Ewy Ostapowicz ; aut. Monika Dragańczuk [et al.].- Stan prawny: styczeń 2013 r.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.
  (Finanse Publiczne dla Praktyków)
  (Beck Info Biznes)
  Sygnatura: 34774 , 34775 , 34776 , 34777
  4 egz.
 2. Rachunkowość międzynarodowa : praca zbiorowa / pod red. Kazimiery Winiarskiej.- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009.
  Sygnatura: 32520 , 32521 , 32522 , 32523
  4 egz. 3. Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro / [red. Teresa Cebrowska, Antoni Kowalik, Radosław Stępień].- Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, [2007].
  Sygnatura: 32085 , 32086 , 32087 , 32088
  4 egz.
 4. Sprawozdanie finansowe bez tajemnic : rachunkowość finansowa w praktyce : praca zbiorowa / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej i Wojciecha Więcława ; [aut. Gertruda Krystyna Świderska et al.].- Wyd. 3, [stan prawny na 1 stycznia 2006 r.].- Warszawa : MAC Management Accounting Consulting : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2008.
  Sygnatura: 22012 , 22013 , 22014 , 22015
  4 egz.
 1. System kontroli przedsiębiorstwa w gospodarce pokryzysowej : na przykładzie jednostek zainteresowania publicznego / Artur Piaszczyk.- Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011.
  (Finanse. Finanse przedsiębiorstwa)
  Sygnatura: 34770 , 34771 , 34772 , 34773
  4 egz.

 1. Tractatus XI de computis et scripturis : summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita / Luca Pacioli ; [tł. Roman Sosnowski, Katarzyna Dereszowska, Krystyna Mydlarz].- Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007.
  Sygnatura: 32072 , 32098 , 32099 , 32100
  4 egz.
 2. WYBRANE zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych / Barbara Gierusz, Roman Nilidziński. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005. - 229, [3] s. : tab. ; 29 cm
  Sygn. 23115 – 23124
  10 egz.

 1. Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Zbigniew Messner.- Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010.
  Sygnatura: 31604 , 31605 , 31606 , 31607
  4 egz.

 1. Zbiór zadań i pytań testowych z rachunkowości : stopień II : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Cichej ; [aut. zadań Chodoń Monika et al. ; aut. pytań testowych Cicha Agnieszka, Gajos Bogdan, Zasiewska Katarzyna].- Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011.
  Sygnatura: 32513 , 32514 , 32515 , 32516
  4 egz.

: literatura -> FINANSE
FINANSE -> Strategie aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa : z zastosowaniem symulatora ceo / Michel Muszynski. Warszawa : Placet, 2006. 248 s. 1 fot., rys., schem., tab., wykr.; 24 cm + cd-rom sygn. 13646 13647, 17474 – 17477 6 egz
FINANSE -> Rynki kapitałowe I pienięŻNE. GiełDA
FINANSE -> Metody oraz techniki organizacji I zarządzania
FINANSE -> WartośĆ firmy analiza fundamentalna I techniczna / Mariusz Czekała. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. 194 s tab., wykr; 24 cm. (Rynek Kapitałowy) Sygn. 9070 – 9092 23 egz
FINANSE -> Socjologia aspiracje. Studium psychologiczne I socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2005. 155 s. 2 schem., tab
FINANSE -> Zarządzanie jakośCIĄ
FINANSE -> Podstawy organizacji
FINANSE -> Marketing usług jakośĆ usług bibliotecznych : badanie metodą servqual = The Quality of Library Services : Research by the servqual method / Maria Wanda Sidor; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Wyższa Szkoła Biznesu National Louis
FINANSE -> Marketing allegro. Pl : jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych / Wojciech Kyciak, Beniamin Krupowicz, Błażej Łukjanowicz. Gliwice : Helion, cop. 2007. 182 s schem.; 21 cm Sygn. 20871 – 20874 4 egz
FINANSE -> Zarządzanie projektami

Pobieranie 24.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna