Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego Dr Ewy Mińskiej Struzik przeprowadzonego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu



Pobieranie 11.66 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.66 Kb.



Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Dr Ewy Mińskiej - Struzik

przeprowadzonego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu



30.05.2014

Data wniosku dr Ewy Mińskiej - Struzik skierowanego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania habilitacyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

2.06.2014

Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowanego do Dziekana Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu informującego o wskazaniu Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP do przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr Ewy Mińskiej - Struzik w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia (dokumentacja wpłynęła do Dziekanatu Wydziału Gospodarki Międzynarodowej w dniu 5.06.2014r.)

6.06.2014

Zgoda Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Ewy Mińskiej - Struzik oraz wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej

16.09.2014

Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowanego do Dziekana Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP informującego o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej dr Ewy Mińskiej - Struzik (dokumentacja wpłynęła do Dziekanatu Wydziału Gospodarki Międzynarodowej w dniu 26.09.2014)

30.09.2014

Otrzymanie kompletu dokumentacji niezbędnej do przesłania recenzentom i członkom Komisji habilitacyjnej

13.10.2014

Przesłanie dokumentacji do recenzentów w celu sporządzenia recenzji

Do 24.10.2014

Potwierdzenie daty odbioru kompletu dokumentów przez recenzenta – prof. dr hab. Adam Budnikowski, prof. zw. SGH

Do 24.10.2014

Potwierdzenie daty odbioru kompletu dokumentów przez recenzenta – prof. dr hab. Jerzy Bogdanienko, prof. zw. UW

Do 24.10.2014

Potwierdzenie daty odbioru kompletu dokumentów przez recenzenta – prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP

Do 8.12.2014

Termin przygotowania recenzji przez recenzentów powołanych w postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Mińskiej - Struzik

- prof. dr hab. Adam Budnikowski, prof. zw. SGH

- prof. dr hab. Jerzy Bogdanienko, prof. zw. UW

- prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP



9.12.2014

Wysłanie drogą elektroniczną kompletu recenzji do członków komisji habilitacyjnej




Do 5.01.2015

Termin przedstawienia Radzie Wydziału Gospodarki Międzynarodowej przez komisję habilitacyjną uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych.

6.02.2015

Termin podjęcia przez Radę Wydziału Gospodarki Międzynarodowej uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.






: data -> upload -> articles -> 20141007
articles -> Sortowanie danych liczbowych zawartych w dwóch wierszach
articles -> Tworzenie wykresów z dodatkowymi osiami X i Y
articles -> Formularz specyfikacji techniczno-cenowej
articles -> Germanwings powraca do Krakowa! Na krakowskie lotnisko wraz z Germanwings, czołowym niemieckim przewoźnikiem niskokosztowym, powracają połączenia do Kolonii / Bonn i Stuttgartu
articles -> Informacja prasowa
articles -> Warsztaty „metody ilościowe w badaniach ekonomicznych”
articles -> Formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego sprzętu komputerowego I oprogramowania zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych
articles -> Załącznik nr pieczątka wykonawcy formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianych/oferowanych serwera, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej, PÓŁki do macierzy dyskowej I oprogramowania zgodnie z art
articles -> Załącznik nr 5 miejscowość I data Opis funkcjonalny I specyfikacja techniczno – cenowa System monitoringu (cctv) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla ceue spis treści

Pobieranie 11.66 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna