Have been czasownik z ing (doing, waiting) He/she/it hasPobieranie 12.9 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar12.9 Kb.
Present Perfect Continuous
Struktura:
I/you/we/they have been czasownik z ing (doing, waiting)

He/she/it has been czasownik z ing (doing, waiting)
Przeczenia:
I/you/we/they have not been czasownik z ing (doing, waiting)

He/she/it has not been czasownik z ing (doing, waiting)

Pytania:
Have I/you/we/they been czasownik z ing (doing, waiting)

Has He/she/it been czasownik z ing (doing, waiting)

Czasu Present perfect continuous używa się: • Kiedy czynność rozpoczęła się w przeszłości i wciąż trwa.

I have been waiting for a bus for 20 minutes.

  • Czynność rozpoczęła się w przeszłości i niedawno skończyła.

I’m sorry I am late. How long have you been waiting?

I have been looking everywhere for you.


! Present perfect continuous zazwyczaj używa się z następującymi czasownikami:

stand, wait, live, think, write, learn, teach, walk
Present Perfect Continuous kładzie nacisk na długotrwałość czynności i jej skutek, natomiast Present Perfect opisuje czynności dokonane:


  • I have written three letters this morning. (napisałam)

  • I have been writting letters since breakfast.(piszę)

Exercise 1.Skonstruuj odpowiednie pytanie do każdej sytuacji.

Przykład (1.):

 1. Jon looks sunburnt. (you/sit in the sun?)Have you been sitting in the sun?

 2. You have just arrived to meet a friend who is waiting for you. (you/wait/long?)

How long have you been waiting for me ?

 1. You meet a friend in the street. His face and hands are very dirty.(what/you/do?)

What have you been doing ?

 1. A friend of yours is now living in Baker Street.(how long/you/live/in Baker Street?)

How long have you been living in Baker Street ?

 1. A friend tells you about his job – he sells computers.(how long/ you/ sell/ computers?)How long have you been selling computers ?

Exercise 2.Na podstawie przeczytanych sytuacji dokończ zdania.


 1. The rain strated two hours ago. It’s still raining now. It has been raining for two hours.

 2. We started waiting for the bus 20 minutes ago. We’re still waiting now.

We have been waiting for 20 minutes.

 1. I started Spanish classes in December. I’m still learning Spanish now.

I have been learning Spanish for six months.

 1. Ann began looking for a job six months ago. She is still looking now.

She has been looking for a job for six months.

 1. Mary started working in London on 18 January. She’s still working there now.

She has been working since 18 January.

 1. Years ago you started writting to a penfriend. You still write to each other regularly now. I have been writing to a penfriend for years.

Exercise 3.Wstaw czasownik odpowiednio w Present Continuous lub Present Perfect Continuous.
1. Maria has been learning (learn) English for two years.

2. Hello, Tom. I have been looking (look) for you all morning. Where have you been?

3. Why are you looking (you/look) at me like that? Stop it!

4. We always go to Ireland for our holidays. We have been going (go) there for years.

5. I have been thinking (think) about what you said and I’ve decided to take your advice.

6. Is Ann od holiday this week? No she is working (work).7. Sarah is very tired. She has been working (work) very hard recently.

Pobieranie 12.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna