Hermes – Dziennik ElektronicznyPobieranie 54.82 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar54.82 Kb.

Hermes” – Internetowy System Powiadamiania o Postępach Ucznia


Podręcznik pomocniczy do programU

 • Hermes – Dziennik Elektroniczny

Program Hermes przeznaczony jest do odnotowywania ocen oraz powiadamiania uczniów i ich opiekunów o postępach w nauce i wydarzeniach szkolnych.

Program wymaga systemu operacyjnego Windows XP lub nowszego. Wymaga dostępu do konta internetowego z możliwością umieszczania plików stron internetowych. Przeglądarka internetowa ucznia musi mieć włączoną obsługę JavaScrip.
Programy komputerowe są zaledwie narzędziami w Państwa pracy. Nie odpowiadamy za ewentualne szkody, jakie poniosą Państwo w wyniku użytkowania programów.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żadna Część tej pracy, łącznie z broszurą i dołączonYmi dyskietkAMI lub krążkami CD, nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, łącznie z kopiowaniem komputerowym i fotokopiowaniem, bez pisemnej zgody wydawcy.


Copyright  ASTAR 05

Al. Niepodległości 11/20

15-649 Białystoktel. 888 844 016
Wydanie IV


Zanim rozpoczniemy pracę

4

Instalacja

4
Założenie konta www na serwerze

4
Operowanie blokiem

5
Drukowanie

5
Formatowanie tabelek

5

Konfiguracja programu

6

Konfiguracja przeglądarki

7
Jak to działa?

7

Wpisywanie danych do programu

8

Przedmioty

8
Uczniowie

8
Skala ocen

9
Dziennik

9
Karta Ucznia

10

Powiadamianie

11

Drukowanie karteczek z informacjami

11
Publikowanie stron internetowych

11


Zanim rozpoczniemy pracę z komputerem.Hermes jest przawdopodobnie najprostszym i najtańszym programem tego typu na naszym rynku. Z racji współpracy z bezpłatnymi serwerami wynikają pewne niedogodności:


 • nauczyciele nie pracują przez Internet. Po skonfigurowaniu Hermesa należy im go rozdać,

 • przeglądarki internetowe uczniów muszą mieć włączoną obsługę JavaScript.

Założenie konta www na zewnętrznym serwerze.Poprośmy szkolnego informatyka o wykonanie niełatwych czynności konfiguracyjnych:


 • założenie konta na bezpłatnym serwerze stron WWW,

 • wpisanie danych o serwerze w Opcjach programu,

 • umożliwienie nauczycielom (dotyczy wersji MAXI) instalacji Hermesa i rozdanie plików konfiguracyjnych (lub przynajmniej poinformowanie, co mają wpisać w Opcjach programu),

 • poinformowanie uczniów jak powinni wchodzić na swoje strony WWW.


Wychowawcy będą odnotowywać postępy ucznia i uaktualniać uczniowskie strony internetowe lub emitować powiadomienia innymi kanałami. Każdy wychowawca powinien zainstalować Hermesa u siebie. Każdemu wychowawcy opiszmy w czytelny sposób niezbędne ustawienia serwerowe lub rozdajmy pliki z danymi, gdzie te ustawienia są już wpisane.
Poprośmy także o wyjaśnienie, że przeglądarki w domach uczniów muszą mieć włączoną obsługę JavaScript. Przeglądarka Internet Explorer przy wysokim poziomie zabezpieczeń powinna mieć naszą stronę z powiadomieniem dodaną do listy zaufanych witryn.
Zagadnienia te opisujemy szerzej pod hasłem Konfiguracja programu.

Instalacja.Program nie modyfikuje żadnych ustawień w komputerze.
Instalacja polega na uruchomieniu programu Instaluj.exe z krążka CD. W części Hasło aktywacyjne uważnie wpiszmy tekst hasła i kliknijmy przycisk Sprawdź. Hasło znajduje się na rachunku za program lub wewnątrz koperty z krążkiem CD. Ukryjmy je w bezpiecznym miejscu, bo będzie ono potrzebne przy każdej instalacji. W części Gdzie zainstalować, wpiszmy lub wskażmy nazwę katalogu docelowego. Jeśli katalogu nie ma, program go utworzy. W części Instalacja zaznaczmy, które programy na tym komputerze chcemy instalować i kliknijmy w przycisk Instaluj.
Po zakończeniu instalacji prosimy wyprowadzić na pulpit tzw. skróty do programów. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszki w puste miejsce pulpitu i z pojawiającego się menu wybrać opcję Nowy i dalej Skrót. Potem należy wskazać, do jakiego pliku powinien prowadzić tworzony skrót.
Mogą też Państwo skojarzyć z programem Hermes pliki o rozszerzeniu hrm. Dzięki temu użytkownik będzie mógł uruchamiać program także dwukrotnie klikając myszką w dokument. Należy kliknąć prawym klawiszem myszki w którykolwiek plik typu hrm, z menu wybrać operację Otwórz i wskazać, że otwieranie powinno nastąpić za pomocą programu Hermes.

Operowanie blokiem.Wypełnianie tabel można znacznie przyspieszyć, jeśli wpisujemy dane nie w jedno oczko, a od razu w wiele zaznaczonych oczek tabeli (oczywiście o ile jest to uzasadnione). Po takim wpisaniu wartość pojawi się jednocześnie we wszystkich, zaznaczonych oczkach tabeli. Opcja ta działa we wszystkich programach Astar.


Drukowanie.Zwracamy uwagę na możliwość oszczędnego stosowania koloru, wydruk zaznaczonego fragmentu zestawień oraz na skalowanie wydruków, co wpływa na oszczędność papieru.
Opcję Wysuń kartkę po wydrukowaniu wykorzystujemy wtedy, gdy na jednej kartce chcemy wydrukować kilka małych tabel. Ostatnia z małych tabel niech zostanie wydrukowana z wysunięciem kartki.
Podgląd wydruku działa poprawnie na tych tabelach, w których stosujemy czcionkę TrueType – np. TimesNewRoman, Arial, ...

Formatowanie tabelek.Parametry każdej tabeli określamy po kliknięciu w jej skrajne, lewe, górne okienko, oznaczone trzema kolorowymi prostokącikami..
Opcje Liczba nieruchomych wierszy/ kolumn są przydatne przy analizie dużych formularzy, które nie mieszczą się w całości na ekranie. Po ustawieniu marginesy będą zawsze widoczne.
Opcja Głębokość cieniowania ma znaczenie estetyczne i powinna być wyłączona na słabszych komputerach.

Konfiguracja programu.


Pod przyciskiem z rysunkiem młotka są ukryte bardzo ważne parametry konfiguracyjne.
Warunkiem niezbędnym jest posiadanie konta na serwerze stron www. Oznacza to, że musimy mieć miejsce na jakimś ogólnodostępnym komputerze (serwerze), w którym Hermes umieści nasze pliki z powiadomieniami. Każdy kto ma dostęp do Internetu, będzie mógł oglądać te pliki za pomocą przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript.
Hermes ma bardzo małe wymagania co do możliwości serwera (w szczególności nie wymaga uruchamiania skryptów PHP). Zadowoli się bezpłatnym serwerem.


Najpopularniejsze, bezpłatne serwery znajdziemy wpisując do wyszukiwarki Google hasło bezpłatne serwery (na obecną chwilę są to prawdopodobnie serwery www.friko.pl, republika.onet.pl, ...)
Wszelkie dane, niezbędne do wpisania w panelu konfiguracji Hermesa otrzymają Państwo od właściciela serwera po przejściu procedury rejestracyjnej.
Nazwa serwera, nazwa użytkownika (często określana terminem login) i hasło uzgodnią Państwo z właścicielem serwera podczas zakładania konta.
Port, Katalog na serwerze i Tryb pasywny to terminy techniczne, których zazwyczaj nie zmieniamy, chyba że otrzymaliśmy dokładne dane od zarządzającego serwerem.
Nazwa pliku html w wersji MINI programu jest ustalona na hermes, w wersji MAXI mogą Państwo każdej klasie przypisać inną nazwę, np. klasa1a, klasa 2b, itd. Wynika z tego, że na jednym koncie serwerowym w wersji MAXI umieszczą Państwo całą szkołę, każdej klasie przypisując tutaj inny plik. W wersji MINI każda klasa będzie wymagała oddzielnego konta serwerowego. Mówiąc inaczej – wersja MINI jest przeznaczona dla pojedynczej klasy, MAXI – dla całej szkoły.
Adres stron to ostateczne brzmienie adresu, które uczeń wpisze w domową przeglądarkę. Wypróbuj ten adres w swojej przeglądarce, zanim wpiszesz go do niniejszej rubryki! Adres ten podajemy tutaj w ostatecznym brzmieniu. Adres ten – a także hasło dostępu – zostaną umieszczone na powiadomieniu karteczkowym.
Adres planu lekcji wpisz, jeśli szkoła publikuje plan w Internecie. Polecamy nasz program do układania i publikowania planów lekcji (prosimy zajrzeć do Internetu pod adres www.astar05.pl).
Po skonfigurowaniu (i wypróbowaniu!) należy umożliwić każdemu nauczycielowi instalację Hermesa oraz rozdać im pliki konfiguracyjne, gdzie są wpisane dane o serwerze (lub inaczej poinformować o koniecznych wpisach w Opcjach programu). W wersji MAXI każdy nauczyciel powinien mieć inne wpisy w polach Nazwa pliku HTML i Adres stron, zaś pozostałe dane serwerowe mogą być identyczne (jedno konto dla wszystkich).

Konfiguracja przeglądarki.Poprośmy szkolnego informatyka, by podczas lekcji informatyki wyjaśnił uczniom niezbędny szczegół, który musi spełniać przeglądarka internetowa na komputerze ucznia. Otóż na komputerze domowym musi być włączona obsługa JavaScript.
Jak włączyć JavaScript w przeglądarce Internet Explorer:


 • Wybierz menu "Narzędzia".

 • Kliknij polecenie "Opcje internetowe".

 • Kliknij zakładkę "Zabezpieczenia".

 • Kliknij przycisk "Poziom niestandardowy".

 • Przewiń okno do pozycji "Obsługa skryptów".

 • Pod pozycją "Wykonywanie aktywnych skryptów" wybierz opcję "Włącz" i kliknij przycisk "OK".


Jak włączyć JavaScript w przeglądarce Mozilla:


 • Wybierz menu "Narzędzia".

 • Kliknij polecenie "Opcje".

 • Wybierz ikonę "Treść" na górnym pasku nawigacyjnym.

 • Zaznacz pole wyboru "Włącz obsługę języka JavaScript" i kliknij przycisk "OK".

Niekiedy w programie Internet Explorer (zależy to od poziomu zastosowanych zabezpieczeń) w menu Narzędzia i dalej Opcje Internetowe, na zakładce Zabezpieczenia należy adres strony powiadomienia dodać do witryn zaufanych.Jak to działa?Podczas instalacji Hermesa w jego folderze jest zakładany podkatalog o nazwie dane. W podkatalogu tym znajdują się pliki, które Hermes wysyła na konto serwerowe, wskazane i opisane w Opcjach programu.
Plik hermes.html to główny plik internetowy z powiadomieniami, odpowiedzialny za wyświetlaną w przeglądarce stronę ucznia. Plik ten można edytować, ale należy bardzo uważać na zmiany w tagach oznaczonych identyfikatorami zaczynającymi się od wyrazu astar, np. astarimie, astartabela, ... Zawartość tych tagów będzie wymieniana programowo (będzie tam wpisywana treść specyficzna dla danego ucznia).
Rodzina plików css odpowiada za kolorystykę (czyli style) strony głównej. Konkretny plik stylu jest wybierany w Opcjach programu. W pliki stylów można ostrożnie ingerować, zmieniając kolory czy zabudowę strony internetowej.
Plik hermes.js to „silnik” strony internetowej z powiadomieniami. Jest to plik przygotowany do wykonania po stronie przeglądarki uczniowskiej. Przeglądarka musi wykonywać polecenia JavaScript, a włącza się to lub wyłącza w opcjach internetowych przeglądarki lub komputera. Plik js to właśnie zbiór poleceń dla interpretera JavaScriptu.

Wpisywanie danych do programu.
Zanim rozpoczniemy powiadamianie, musimy wypełnić tabele informujące o przedmiotach, uczniach, systemie oceniania. Potem będziemy odnotowywać bieżące oceny, uwagi, emitować ogłoszenia indywidualne lub ogłoszenia do wszystkich, rozsyłać maile.


Przedmioty.
Hermes będzie tworzył zestawienia ocen z poszczególnych przedmiotów, zatem musi znać brzmienia nazw przedmiotów.
W tabelce tej określimy też, czy z przedmiotu będziemy liczyć średnią. Określenie to jest ważne – jeśli liczenie średniej, to będzie także kontrola poprawności użytych ocen (można wpisać np. 4-, ale nie „słabe cztery”, czy jakieś wykrzykniki, uwagi, własne kody. Tylko poprawne oceny).
Zobacz też system oceniania, czyli tabelę definiującą poprawne oceny.

Uczniowie.
Tabela ta definiuje zbiór uczniów. Oprócz imienia i nazwiska wpiszemy tu także telefony (raczej tylko dla zapamiętania ich, bo Hermes nie potrafi telefonować), adresy mailowe (Hermes mailować potrafi – jest to jeden z kanałów porozumiewania się z uczniem lub opiekunem) i hasła dostępu do stron www.
U góry formularza znajdują się przyciski do dodawania lub usuwania wierszy oraz do mailowania do ucznia lub jego opiekuna.
Hasła dostępu do stron internetowych są generowane automatycznie. Aby wygenerować hasło, należy kliknąć w odpowiednie miejsce tabeli.

System oceniania.
Tabela ta definiuje przyjęty w Państwa placówce system oceniania oraz powiązuje brzmienia poszczególnych ocen z ich wartością numeryczną. W polach ocen w tabeli Dziennik będą mogły się znaleźć tylko określone tutaj oceny.
Definiowana tutaj skala ocen dotyczy tylko tych przedmiotów, z których liczymy średnią. Nie znajdą się tu np. oceny ze sprawowania (czyli oceny o „dziwnym, nietypowym brzmieniu”).


Dziennik.
W tabeli tej odnotowujemy oceny ucznia, uwagi o frekwencji i natury ogólnej i ogłoszenia indywidualne. (W momencie wysyłania informacji do ucznia będziemy jeszcze mogli określić ogłoszenie wspólne do wszystkich uczniów.)
Pamiętajmy, że te oceny, z których Hermes ma wyliczać średnie, muszą mieć brzmienia zgodne ze skalą ocen.

Ciąg ocen powinien być oddzielany przecinkiem lub spacją. Jeśli w takim ciągu ocen program nie rozpozna jakiejś oceny (a wszystkie oceny są zdefiniowane w tabeli System Oceniania), oczko tabeli będzie miało czerwony kolor. Kolor czerwony to błąd w ciagu ocen. Jeśli system znajdzie błąd w ocenie (czyli nie rozpozna oceny), nie policzy także średniej, do której ta ocena powinna wejść.
Oceny z takich przedmiotów jak zachowanie mogą mieć dowolne brzmienia.
Większe partie tekstu, np. uwagi czy ogłoszenia, możemy przygotowywać za pomocą ruchomego edytorka, otwieranego „haczykiem” znajdującym się u góry formularza.

Ponieważ w tym formularzu jednocześnie widzimy wszystkich uczniów, informacje wspólne dla wielu możemy wpisywać w zaznaczony obszar. Możemy także wykorzystywać kopiowanie danych ctrl+C, ctrl+V.Z tabeli Dziennika możemy także rozsyłać maile.
U góry formularza znajduje się przycisk prowadzący do innego kroju dziennika, gdzie na jednej karcie zobaczymy nie wszystkich, a tylko jednego ucznia.


Indywidualna Karta Ucznia.


Dane uczniowskie możemy wpisywać albo do omówionego przed chwilą formularza Dziennika Zbiorczego, albo do indywidualnej Karty Ucznia. W Dzienniku Zbiorczym widać wszystkich uczniów i dlatego łatwiej jest tam kopiować lub powielać dane jednego ucznia do innego. W Karcie Ucznia widać tylko jednego ucznia, ale informacja jest mniej „upchana”, przejrzystsza.


U góry formularza znajdują się przyciski do mailowania oraz do zmiany ucznia na następnego lub poprzedniego.

Powiadamianie o postępach ucznia.
Hermes emituje karteczki z informacjami do ucznia lub opiekuna. Publikuje także zabezpieczone hasłem, indywidualne strony internetowe, przeznaczone dla uczniów lub opiekunów.
Przechowuje także adresy mailowe i wysyła pod nie korespondecję mailową, jednak treść depeszy mailowej nie jest tworzona automatycznie i musi być wpisana przez wychowawcę.
Ponadto Hermes zapisuje numery telefonów i może pełnić rolę podręcznej książki telefonicznej.

Drukowanie karteczek z powiadomieniami.
Hermes potrafi utworzyć dokument Worda, zawierający powiadomienia kierowane do wszystkich uczniów. Po wydrukowaniu kartek z informacjami potniemy je na paski i rozdamy uczniom. W taki sposób najwygodniej roześlemy do uczniów ich hasła dostępu do indywidualnych stron internetowych. Niektóre szkoły są zobowiązane dostarczyć informację o ocenach przed każdą wywiadówką – tutaj także przyda się system drukowanych karteczek.
Z lewej strony określmy, jakie informacje mają znaleźć się na karteczkach. Dobierzmy czcionkę i kolory różnych partii tekstu.
Wygenerujmy dokument (przycisk Generuj) oraz poddajmy go dalszej edycji i wydrukowi (przycisk Edycja) w programie Word.

Publikowanie stron internetowych.
Hermes wysyła na wskazany w Opcjach serwer materiały, które uczniowie obejrzą jako strony internetowe (nie zapomnijmy poinformować ich o adresach stron i hasłach dostępu do nich – najlepiej za pomocą drukowanych karteczek).
W górnym okienku możemy wpisać tekst, który pojawi się na wszystkich stronach internetowych (tzw. ogłoszenie do wszystkich).
Za pomocą przycisku z żółtą kartką papieru uruchomimy proces wysyłania plików na serwer. W dolnym okienku pojawią się informacje o przebiegu połączenia.
Pamiętajmy, by przeglądarki uczniowskie miały włączoną obsługę JavaScript.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna