Hervisa s. APobieranie 399.96 Kb.
Strona2/4
Data29.04.2016
Rozmiar399.96 Kb.
1   2   3   4

Dyrektywa / Standard : EN 60745-2-12 :2003 EN 60745-1 :2003

DANE TECHNICZNE

MODEL

TURBO 52

TURBO 58

TURBO 65

TURBO 75

Waga

15

16,5

19

21

Ø buławy

52

58

65

75

Obroty / min

12 000

Siła wibrowania N

3800

5500

7200

8400

Długość węża mb

5,00

Prąd A

12

14

16

19

Moc W

800

900

980

1250

Napięcie V

3 x 42 V

3 x 42 V

3 x 42 V

3 x 42 V

Częstotliwość HZ

200

200

200

200

Stopień ochrony IP

IP 44 / IP 57

Dyrektywa / Standard : EN 60745-2-12 :2003 EN 60745-1 :2003


Miejsce Pracy

 • Utrzymywać je w czystości, zachowywać porządek, właściwe oświetlenie.

 • Nie użytkować produktu w warunkach zagrożenia wybuchem lub zapłonem (obecność gazów palnych, materiałów wybuchowych, łatwopalnych cieczy lub pyłów)


Bezpieczenstwo elektryczne

 • Urządzenie powinno być przyłączone do gniazda z uziemieniem (bolec w gniazdku) i właściwymi parametrami prądu. Sieć powinna być wyposażona w bezpieczniki na wypadek nagłego skoku napięcia. Nie należy w jakikolwiek sposób modyfikować konstrukcji wtyczki lub gniazda przyłączeniowego.

 • Nie wystawiać urządzenia na deszcz, nie użytkować w warunkach silnej wilgotności. Woda dostająca sie do przetwornicy zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

 • Nie ingerować w budowę kabla zasilającego. Uszkodzony natychmiast wymienić w uprawnionym pukcie naprawczym.

 • Nie przenosić urządzenia trzymając je za kabel zasilający. Kabel nie może mieć kontaktu z gorącem, olejami, ostrymi krawędziami czy ruchomymi mechanizmami.


Bezpieczeństwo osobiste

 • Nie używać narzędzia w stanie zmęczenia, będąc pod wpływem leków, narkotyków, alkoholu. Grozi to wypadkiem.

 • Przed włączeniem wtyczki do gniazdka upewnić się że włącznik jest wyłączony. Nie przenosić urządzenia trzymając palce na włączniku

 • Używać środków bezpieczeństwa (odzież, okulary, kask).


OSTRZEŻENIE

1. Nie przeciążać narzędzia – patrz: dane o maksymalnej wydolności narzędzia.

2. Nie używać narzędzia gdy włącznik jest niesprawny.

3. Przed jakimikolwiek ustawiniami w narzędziu, odłączyć je od prądu, wyjąć wtyczke z gniazdka.

4. Utrzymuj narzędzie w dobrym stanie, konserwuj, dbaj o właściwe warunki przechowania

5. Nie skręcać kabla, nie nosić za kabel, nie wyłączać ciągnąc za kabel.

NIE WŁĄCZAĆ PRZETWORNICY GDY BUŁAWA JEST JUŻ WŁĄCZONA


Podłączenie buławy :

 • Podłącz przetwornicę do prądu a następnie włącz ją.

 • Przyłącz do przetwornicy buławę wibracyjną (do wyjścia z prądem 42V 200 Hz) i wówczas jest ona gotowa do uruchomienia.

 • Aby zakończyć pracę wpierw wyłącz buławę po wyciagnięciu jej z zaprawy, a następnie wyłącz przetwornicę i odłącz ja od prądu, po czym odłącz buławę od przetwornicy.

 • Zawsze upewnij się czy przetwornica jest podłączona do prądu o właściwych parametrach, oraz czy dobrano do niej właściwą kombinacje buław wibracyjnych.

Rekomendacje w kwestii użytkowania:
 • Dobierać właściwe buławy wzgledem ilości zaprawy, gęstości zbrojenia, gęstości zaprawy, parametrów przetwornicy.

 • Zaprawę wylewać warstwami o grubości 30-50 cm, wykonywać to powoli i dokładnie.

 • Zanurzać buławę pionowo na głębokość 30-50 cm w odstepach odpowiadających dystansowi “8 do 10 x średnica buławy”, czyli w przypadku AV385 jest to dystans 8 x 38mm = dystans 304 mm. Zanurzona buława nie powinna się zbliżać do dna więcej niż okolo 15 cm.

 • Zawibrowanie nastepuje w momecie gdy na powierzchnię nie wybijane są już bąbelki powietrza.

 • Nie naciskać buławą o zbrojenie, nie zaplątywać jej w zbrojenie.

 • Nie rozpryskiwać zapawy buławą.

 • Nie pracować buławą nie zanurzoną w zaprawie. Właściwe zanurzenie: minimum 70% długości buławy.

 • Nie kłaść buławy poziomo w zaprawie lub na jej dnie. Pozycja pod kątem 45 stopni też nie jest wskazana. Jedyna właściwa pozycja to pozycja pionowa.
Model

AV385

AV425

AV525

AV585

AV655

AV755

Turbo52

Turbo58

Turbo65

Turbo75

Wydajność m3

15

20

35

40

45

50

40

45

50

55

Zasięg wibracji Ø cm

30

33

42

46

52

60

41

46

52

60


Nie używać kabli zasilających które sa uszkodzone, lub odkryte, bez izolacji!!!

Nie obciążać kabli zasilających jakimkolwiek ciężarem!!!Problem

Przyczyna / Rozwiązanie

- Buława nie działa

- Sprawdzić kabel zasilający, gniazdko / wtyczkę, włacznik

- Buława pracuje dobrze lecz się przegrzewa

- Buława pracuje poza zaprawą
- Buława napiera na zbrojenie
- Buława jest w pozycji poziomej lub nie pionowej
- Buława pracuje na niewłasciwym prądzie
- Łożyska w złym stanie. Główka buławy uderzona. Brak rubrykacji.

- Buława pracuje wolno i się przegrzewa

- Silnik buławy pracuje na 2 fazach
- Niewłasciwe napięcie i częstotliwość prądu z przetwornicy
- Wada przedłuzacza

- Silnik pracuje za głośno

- Łożyska są uszkodzone
Konserwacja
1 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwujących z buławą, odłączyć ja od prądu.

2 Używać wyłacznie oryginalnych części.

3 Po pracy buławę zawsze dokładnie wyczyścić.

4 Regularnie po pracy sprawdzac stan kabli zasilających, włacznika, wtyczki.

5 Raz na rok lub pół roku przy intensywnym użytkowaniu, należy sprawdzić stan łożysk i lubrykację. Używać lubrykantów zalecanych przez producenta.

6 Przed ponownym montażem oczyścic i zakonserwować gwint, użyć obowiązkowo uszczelki.

7 Naprawy i konserwację może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
DEKLARACJA ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI UE
My, Hervisa-perles, niniejszym poświadczamy, iż produkt opisany w tym świadectwie, został wykonany w zgodzie z następującymi dyrektywami EU:98/37/EC (ta dyrektywa to konsolidacja oryginalnej dyrektywy na temat maszyn 89/392/EEC), Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 89/336/EEC (z poprawkami wniesionymi przez 92/31/EEC oraz 93/68/EEC), Dyrektywa w sprawie niskich napięć 73/23EEC, EN 292 Bezpieczeństwo maszyn i związane normy harmonizacyjne, tam gdzie to ma zastosowanie.

MADE IN EU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIC 1-FAZOWYCH CAF 100 / 120 / 140 oraz 3-FAZOWYCH CAF 110 / 130 / 150 / 220 / 600, DO BUŁAW HF

Dla bezpieczeństwa własnego oraz bezpieczeństwa wszystkich przebywających wokół należy przeczytać i upewnić się, czy się rozumie następujące informacje na temat bezpieczeństwa. Operator jest odpowiedzialny za to, aby upewnić się, że w pełni rozumie, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie.
DANE TECHNICZNE

TYP 1-FAZOWEJ PRZETWORNICY

CAF 100

CAF 120

CAF 140

Masa

26 Kg

27 Kg

32 kg

Napięcie przyłączeniowe (silnik)

(polaczenie w gwiazde) 3-fazowe230V

230V

230V

Częstotliwość wejściowa (silnik)


50 Hz

50 Hz

50 Hz

Prąd znamionowy (silnik)

6,5 A

6,5 A

8,5 A

Moc znamionowa (silnik)

1,5 kW

1,5 kW

1,9 kW

Liczba obrotów silnika

2.840

2.950

2.950

Częstotliwość wyjściowa generatora

200 Hz

200 Hz

200 Hz

Prąd znamionowy generatora

14 A

18 A

21 A

Napięcie wyjściowe generatora

42V

42V

42V

Moc nominalna generatora

1 KVA

1,2 KVA

1,5 KVA

Klasa ochronna silnika-generatora

IP 44

IP 44

IP 44

Liczba gniazd kontaktowych

1 x 50V 200 Hz

2 x 50V 200 Hz

2 x 50V 200 Hz

Liczba faz

1

1

1

Zalecana maksymalna liczba przyłączeń buław wibracyjnychAV655

X1AV585

X2AV655

X2AV655PR

X1AV585PR

X2AV655PR

X2TURBO52

X1TURBO52

X1TURBO52

X2Dyrektywa / Standard : EN 60204-1:1997, EN 12100-1:2004, EN 12100-2:2004, D 89/392/CEE


DANE TECHNICZNE

TYP 3-FAZOWEJ PRZETWORNICY
CAF 110

CAF 130

CAF 150

CAF 220

CAF 600
Masa

22 KG

22 KG

26 KG

34 KG

85 KG
Napięcie przyłączeniowe (silnik)

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V
Częstotliwość wejściowa (silnik)

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz
Prąd znamionowy (silnik)

2,6 A

2,6 A

3,5 A

6,0 A

11 A
Moc znamionowa (silnik)

1,5 kW

1,5 kW

1,9 kW

2,8 kW

5,2 kW
Liczba obrotów silnika

2840

2840

2840

2950

2950
Częstotliwość wyjściowa generatora

200 Hz

200 Hz

200 Hz

200 Hz

200 Hz
Prąd znamionowy generatora

14 A

18 A

21 A

30 A

2 x 30 A
Napięcie wyjściowe generatora

42 V

42 V

42 V

42 V

42 V
Moc nominalna generatora

1 KVA

1,2 KVA

1,5 KVA

2,2 KVA

2 x 2,2 KVA
Klasa ochronna silnika-generatora

IP 44

IP 44

IP 44

IP 44

IP 44
Liczba gniazd kontaktowych

1 x 50 V 200 HZ

2 x 50 V 200 Hz

2 x 50 V 200 Hz

3 x 50 V 200 Hz

4 x 50 V 200 Hz
Liczba faz

3

3

3

3

3
Zalecana maksymalna liczba przyłączeń buław wibracyjnych

1 x AV 655

2 x AV 585

2 x AV 655

3 x AV 655

4 x AV 755

Dyrektywa / Standard : EN 60204-1:1997, EN 12100-1:2004, EN 12100-2:2004, D 89/392/CEE

: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13

Pobieranie 399.96 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna