Hervisa s. APobieranie 399.96 Kb.
Strona3/4
Data29.04.2016
Rozmiar399.96 Kb.
1   2   3   4

Miejsce Pracy

 • Utrzymywać je w czystości, zachowywać porządek, właściwe oświetlenie.

 • Nie użytkować produktu w warunkach zagrożenia wybuchem lub zapłonem (obecność gazów palnych, materiałów wybuchowych, łatwopalnych cieczy lub pyłów)


Bezpieczenstwo elektryczne

 • Urządzenie powinno być przyłączone do gniazda z uziemieniem (bolec w gniazdku) i właściwymi parametrami prądu. Sieć powinna być wyposażona w bezpieczniki na wypadek nagłego skoku napięcia. Nie należy w jakikolwiek sposób modyfikować konstrukcji wtyczki lub gniazda przyłączeniowego.

 • Nie wystawiać urządzenia na deszcz, nie użytkować w warunkach silnej wilgotności. Woda dostająca sie do przetwornicy zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

 • Nie ingerować w budowę kabla zasilającego. Uszkodzony natychmiast wymienić w uprawnionym pukcie naprawczym.

 • Nie przenosić urządzenia trzymając je za kabel zasilający. Kabel nie może mieć kontaktu z gorącem, olejami, ostrymi krawędziami czy ruchomymi mechanizmami.


Bezpieczeństwo osobiste

 • Nie używać narzędzia w stanie zmęczenia, będąc pod wpływem leków, narkotyków, alkoholu. Grozi to wypadkiem.

 • Przed włączeniem wtyczki do gniazdka upewnić się że włącznik jest wyłączony. Nie przenosić urządzenia trzymając palce na włączniku

 • Używać środków bezpieczeństwa (odzież, okulary, kask).


OSTRZEŻENIE

1. Nie przeciążać narzędzia – patrz: dane o maksymalnej wydolności narzędzia.

2. Nie używać narzędzia gdy włącznik jest niesprawny.

3. Przed jakimikolwiek ustawiniami w narzędziu, odłączyć je od prądu, wyjąć wtyczke z gniazdka.

4. Utrzymuj narzędzie w dobrym stanie, konserwuj, dbaj o właściwe warunki przechowania

5. Nie skręcać kabla, nie nosić za kabel, nie wyłączać ciągnąc za kabel.

NIE WŁĄCZAĆ PRZETWORNICY GDY BUŁAWA JEST JUŻ WŁĄCZONA


Opis:

 • Hervisa-perles produkuje przetwornice wysokich częstotliwości (1 i 3-fazowe) by dostarczały do buław HF prąd o odpowiednim napięciu i częstotliwości. Przetwornica wyposażona jest w 1 lub 3 -fazowy silnik podłączany do 230 V lub 400 V 50 Hz oraz w generator produkujący na wyjściu prąd 42 V 200 Hz.

 • Silnik i generator mają osobne chłodzenie dla lepszego bezpieczeństwa.

 • Stopień ochrony silnika i generatora: IP44.

 • Chłodzenie silnika powietrzem.

 • Stalowa rama dla ochrony i wygodnego transportu

Instalacja:


 • przetwornik musi być połączony do gniazda z prądem 1-fazowym z uziemieniem, 230V i 50Hz lub 3-fazowym, 400 V 50 Hz. Brak uziemienia jest bardzo niebezpieczny i skutkuje w razie awarii skasowaniem praw z tytułu gwarancji.

 • połączenie musi być wykonane poprzez umieszczone w narzędziu gniazdo CETAC 16A, 2-biegunowe i z uziemieniem.


Funkcjonowanie:
- Upewnij się że prąd przyłączeniowy w gniazdku jest zgodny z wymaganiami narzędzia.

- Sprawdź czy włącznik jest w dobrym stanie (dwie pozycje: “0 ” i “I ” .

- Pozycja “0” (Stop). Przełącznik w tej pozycji wyłącza narzędzie, przerywa pracę.

- Pozycja “I” (Praca). Przełączenie do tej pozycji uruchamia przetwornicę.

- W oparciu o dane techniczne podłączaj nie więcej niż podane maksimum buław o określonych parametrach.Gdy urządzenie CAF nie jest używane przez dłuższy okres, należy je przechowywać w czystym, suchym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu.
TRANSPORT

Podczas transportu silnik urządzenia CAF należy chronić przed uszkodzeniem mogącym powstać na skutek jego ześliźnięcia się, wywrócenia lub nagłego uderzenia.

Problem

Przyczyna / Rozwiązanie

- Przetwornik nie działa .

- Sprawdzić kabel zasilający, gniazdko / wtyczkę, wyłącznik termiczny

- Silnik funkcjonuje wolno lub się przegrzewa

- Zatkane wloty wentylacyjne. Usunąć zabrudzenie z wlotów
- Urządzenie przeciążone niedobrze dobranymi buławami
- Niewłaściwe napięcie prądu na wejściu do urządzenia

- Zbyt głośny silnik

- Uszkodzone łożyska
- Rotor i stator są niespasowane i trą o siebie.
Konserwacja
1 Przetwornica nie wymaga specjalnej konserwacji.

2 Przed wykoananiem wszelkich napraw nastawów lub przed czyszczeniem, odłączyć urzadzenie od prądu.

3 Wloty wentylacyjne utrzymywać w czystości, czyścic z kurzu i betonu.

4 Sprawdzać regularnie czy kabel zasilający, gniazdka i wtyczka, nie są uszkodzone lub naruszone.5 Cały praca związana z instalacją, naprawą i konserwacją, musi byc wykonana przez doswiadczony i wyspecjalizowany personel.
DEKLARACJA ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI UE
My, Hervisa-perles, niniejszym poświadczamy, iż produkt opisany w tym świadectwie, został wykonany w zgodzie z następującymi dyrektywami EU:98/37/EC (ta dyrektywa to konsolidacja oryginalnej dyrektywy na temat maszyn 89/392/EEC), Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 89/336/EEC (z poprawkami wniesionymi przez 92/31/EEC oraz 93/68/EEC), Dyrektywa w sprawie niskich napięć 73/23EEC, EN 292 Bezpieczeństwo maszyn i związane normy harmonizacyjne, tam gdzie to ma zastosowanie.
MADE IN EU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIC 3-FAZOWYCH GAF 110 / 150 / 220 Z SILNIKIEM BENZYNOWYM, DO BUŁAW HF

Dla bezpieczeństwa własnego oraz bezpieczeństwa wszystkich przebywających wokół należy przeczytać i upewnić się, czy się rozumie następujące informacje na temat bezpieczeństwa. Operator jest odpowiedzialny za to, aby upewnić się, że w pełni rozumie, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie.


DANE TECHNICZNE

MODEL
GAF 110

GAF 150

GAF 220
Masa

24 kg

30 kg

42 kg
Wymiary

60 x 39 x 47 cm

66 x 41 x 48 cm

72 x 50 x 50 cm
Typ silnika benzynowego

Honda GX160 K1 VS D / KAMA KG 160 G

Honda GX160 K1 VS D / KAMA KG 200 G

Honda GX270
Moc znamionowa silnika (CV)

5,5

5,5 / 6,5

9,0
Prąd znamionowy generatora (A)

14

21

30
Obroty silnika / min

2860

2840

2950
Moc nominalna generatora (kVA)

1

1,5

2,2
Klasa ochronna generatora

IP 44

IP 44

IP 44
Liczba gniazd kontaktowych

1 x 42V 200 Hz

2 x 42V 200 Hz

3 x 42V 200 Hz
Zalecana max liczba przyłączeń buław wibracyjnych

1 x AV655

2 x AV655

3 x AV585
Liczba faz

3

3

3

Dyrektywa / Standard : EN 60204-1:1997, EN 12100-1:2004, EN 12100-2:2004, D 89/392/CEE

Miejsce Pracy

 • Utrzymywać je w czystości, zachowywać porządek, właściwe oświetlenie.

 • Nie użytkować produktu w warunkach zagrożenia wybuchem lub zapłonem (obecność gazów palnych, materiałów wybuchowych, łatwopalnych cieczy lub pyłów)


Bezpieczenstwo elektryczne

 • Przed rozpoczęciem pracy sprawdzic stan przykręcenia podzespołów urzadzenia.

 • Nie wystawiać urządzenia na deszcz, śnieg, nie użytkować w warunkach silnej wilgotności. Woda dostająca sie do przetwornicy zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

 • Nie ingerować w konstrucję kabli generatora. Sprawdzić ich stan przed uzytkowaniem.

 • Zauwazywszy w czasie pracy jakiekolwiek uszkodzenie narzędzia, nalezy natychmiast przerwać pracę, wyłączyc narzędzie.


Bezpieczeństwo osobiste

 • Nie używać narzędzia w stanie zmęczenia, będąc pod wpływem leków, narkotyków, alkoholu. Grozi to wypadkiem.

 • Nie dotykać silnika gdy pracuje.

 • Używać środków bezpieczeństwa (odzież, okulary, kask).Nie wdychać gazów spalinowych.

 • Kontrolowac stan przytwierdzenia obejm.

 • Nie używac narzędzia w dużych zagłębieniach terenu, zamknietych szczelnie pomieszczeniach, gdzie jest słaba wentylacja. Ryzyko zatrucia sie gazami.Nie palić papierosów podczas pracy narzedzia i nalewania do niego paliwa.

 • Nie nalewać paliwa gdy silnik jest gorący. Paliwo nalewać w miejscu o dobrej wentylacji. Po nalaniu paliwa dokładnie zakręcić zbiornik.


OSTRZEŻENIE

1. Nie przeciążać narzędzia – patrz: dane o maksymalnej wydolności narzędzia.

2. Nie używać narzędzia gdy któryś z podzespołów (np włącznik) jest niesprawny.

3. Przed jakimikolwiek ustawieniami w narzędziu, wyłączyć je, poczekać na całkowite wystygnięcie silnika.

4. Utrzymuj narzędzie w dobrym stanie, konserwuj, dbaj o właściwe warunki przechowaniaNIE WŁĄCZAĆ PRZETWORNICY GDY BUŁAWA JEST JUŻ WŁĄCZONA


Przyłączenie buław:


 • Buławy wibracyjne należy podłączać do gniazd 32 A / 200 Hz, umieszczonych na obudowie generatora.

- Generator, napędzany silnikiem benzynowym, wytwarza napięcie 42 V z częstotliwością 200 Hz.
Uruchomienie generatora:


 • Uruchomienie generatora należy wykonać poprzez włączenie silnika benzynowego. Procedura uruchomienia tego silnika, zalecenia dotyczące konserwacji oraz bezpieczeństwa i skutecznego działania silnika, są opisane w osobnym poradniku o silniku benzynowym.

 • Zmiana liczby obrotów silnika napędowego względem ustawień fabrycznych jest zabroniona. Wpływa to na zmianę (zwiększenie) napięcia generatora, co może doprowadzić do uszkodzenia generatora lub buławy wibracyjnej.


Zatrzymanie generatora:
- Zatrzymanie generatora należy przeprowadzić poprzez zatrzymanie napędowego silnika benzynowego.

- Zatrzymanie silnika benzynowego opisane jest w poradniku o silniku benzynowym.

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres, należy je przechowywać w czystym, suchym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu.
TRANSPORT

Podczas transportu silnik urządzenia należy chronić przed uszkodzeniem mogącym powstać na skutek jego ześliźnięcia się, wywrócenia lub nagłego uderzenia. Należy uwzgledniać wskazówki zawarte w poradniku o silniku benzynowym.

Problem

Przyczyna / Rozwiązanie

- Silnik benzynowy nie chce zapalić

- Należy wykonać test opisany w poradniku o silniku benzynowym

- Elektryczny generator nie wytwarza napięcia

- Zatrzymać silnik benzynowy.
- Odkręcić śruby na pokrywie z gniazdami i zdjąć pokrywę.
- Sprawdzić stan uzwojenia, połączenia między gniazdami i generatorem.
- Zamocować pokrywę i przykręcić śruby.
Konserwacja
1 Elektryczny generator nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.

3 Wloty wentylacyjne utrzymywać w czystości, czyścic z kurzu i betonu (szczotką lub sprężonym powietrzem).

4 Konserwacja silnika benzynowego: patrz – poradnik o silniku benzynowym.

5 Nie wolno stosować środków czystości wykorzystywanych w gospodarstwie domowym. Zawieraja one benzynę, amoniak, chlorki, trójchloroetylen, które rozpuszczają i niszczą plastikowe części urządzenia.


MADE IN EU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETOWYCH BUŁAW WIBRACYJNYCH WYSOKICH CZĘSTOTLIWOŚCI Z SERII ERGO STANDARD, PREMIUM ORAZ TURBO

Dla bezpieczeństwa własnego oraz bezpieczeństwa wszystkich przebywających wokół należy przeczytać i upewnić się, czy się rozumie następujące informacje na temat bezpieczeństwa. Operator jest odpowiedzialny za to, aby upewnić się, że w pełni rozumie, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie.DANE TECHNICZNE

MODEL (E = ERGO)

E385 STAND.

E425 STAND.

E525 STAND.

E585 STAND.

E655 STAND.

E755 STAND.

E525 PREM.

E585 PREM.

E655 PREM.

E755 PREM.

Waga

8

9

10

12

15

17

10

12

15

17

Ø buławy

38

42

52

58

65

75

52

58

65

75

Obroty / min

12 000

Siła wibrowania N

1400

2100

3500

5200

6700

8000

3500

5200

6700

8000

Długość węża mb

1,00

Prąd A

6

7

9

11

14

18

9

11

14

18

Moc W

465

490

755

875

930

1165

755

875

930

1165

Napięcie V

3 x 42 V

3 x 42 V

3 x 42 V

3 x 42 V

3 x 42 V

3 x 42 V

3 x 42 V

3 x 42 V

3 x 42 V

3 x 42 V

Częstotliwość HZ

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Stopień ochrony IP

IP 44 / IP 57

Dla każdego wymiaru te same dane techniczne niezależnie od wyposażenia (termiczne zabezpieczenie silnika, osłonka na końcu buławy)

Dyrektywa / Standard : EN 60745-2-12 :2003 EN 60745-1 :2003

DANE TECHNICZNE

MODEL (E = ERGO)

E TURBO 52

E TURBO 58

E TURBO 65

E TURBO 75

Waga

10

12

15

17

Ø buławy

52

58

65

75

Obroty / min

12 000

Siła wibrowania N

3800

5500

7200

8400

Długość węża mb

1,00

Prąd A

12

14

16

19

Moc W

800

900

980

1250

Napięcie V

3 x 42 V

3 x 42 V

3 x 42 V

3 x 42 V

Częstotliwość HZ

200

200

200

200

Stopień ochrony IP

IP 44 / IP 57

: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13

Pobieranie 399.96 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna