Historia – nauczanie ksiąŻki a to historiaPobieranie 421.44 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar421.44 Kb.
  1   2   3   4
HISTORIA – NAUCZANIE

KSIĄŻKI

1. A TO HISTORIA

A to historia ! : program nauczania przedmiotu historia i spoleczeństwo w klasach Iv-VI szkoły podstawowej. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 1999. – 20, [1] s. ; 30 cm

1. Historia – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 395
2. A to

A to historia! : scenariusze lekcji historii i społeczeństwa : klasa 4 semestr 1 : wskazówki dla nauczycieli / Alicja Pacewicz [et al.]. – Warszawa : Centrum Edukacji Europejskiej : „Nowa Era", 1999. – 54 s. ; 30 cm

1. Historia – nauczanie 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie

Sygn: W B 6 135
3. A to

A to historia! : scenariusze lekcji historii i społeczeństwa : klasa 4 semestr 1 : wskazówki dla nauczycieli. – Warszawa : Centrum Edukacji Europejskiej : „Nowa Era", 1999. – 54 s. ; 30 cm

1. Historia – nauczanie 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie

Sygn: Cz 89 989
4. A to

A to historia! : scenariusze lekcji historii i społeczeństwa : klasa 5 część 1 : wskazówki dla nauczycieli. – Warszawa : Centrum Edukacji Europejskiej : „Nowa Era", 2000. – 40 s. ; 30 cm

1. Historia – nauczanie 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie

Sygn: Cz B 6 134
5. ANDRZEJEWSKA Barbara, CHORĄŻY Ewa

Historia : zakresy podstawowy i rozszerzony : suplement dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : nowa matura 2005 / Barbara Andrzejewska, Ewa Chorąży. – Gdynia : Operon, 2005. – 148 s. ; 29 cm. – (Szkoła XXI)

1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – sprawdziany i testy 2. Matura

Sygn: W 94 165
6. BARTKOWSKI Edward, BLEJA Barbara

Historia IV - przewodnik dydaktyczny / Edward Bartkowski, Barbara Bleja. – Toruń : Wydaw. Bea, 1995. – 80 s. : mapy ; 21 cm

1. Historia – nauczanie – metody

Sygn: W 95 051
7. BĄKOWSKI Dariusz, RYCKOWSKA-_BRYL Maria

Historia 2 : przewodnik dla nauczyciela gimnazjum / Dariusz Bąkowski, Maria Ryckowska-Bryl. – Gdynia : „Operon", 2003. – 64 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

1. Historia – nauczanie – gimnazja

Sygn: Cz 93 395
8. BĄKOWSKI Dariusz, RYCKOWSKA-_BRYL Maria

Historia 3 : przewodnik dla nauczyciela gimnazjum / Dariusz Bąkowski, Maria Ryckowska-Bryl. – Gdynia : Operon, 2004. – 44 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

1. Historia – nauczanie – gimnazja

Sygn: Cz 94 170
9. BĄKOWSKI Dariusz, RYCKOWSKA-_BRYL Maria

Historia : program nauczania historii w klasach I-III gimnazjum / Dariusz Bąkowski, Maria Ryckowska-Bryl. – Rumia : „Operon", 2002. – 31, [1] s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

1. Historia – nauczanie – program

Sygn: Cz B 7 326
10. BENCZKOWSKA Katarzyna, KRZESICKI Piotr

Moje miejsce na Ziemi : szkoła podstawowa 4 : poradnik dla nauczyciela : blok humanistyczny / Katarzyna Benczkowska, Piotr Krzesicki. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2001. – 165, [3] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie 2. Historia – nauczanie

Sygn: Cz 91 281
11. BENCZKOWSKA Katarzyna, KRZESICKI Piotr

Moje miejsce na Ziemi : szkoła podstawowa 5 : poradnik dla nauczyciela : blok humanistyczny / Katarzyna Benczkowska, Piotr Krzesicki. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 143, [1] s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie 2. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 92 176
12. BIENIEK Irena, PAWLUKOWICZ Joanna

Historia i społeczeństwo : dla klasy V szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela / Irena Bieniek, Joanna Pawlukowicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2002. – 134, [1] s. ; 21 cm. – (Podróże w Czasie)

1. Historia – nauczanie – szkoły podstawowe 2. Wychowanie obywatelskie – szkoły podstawowe

Sygn: W 96 498
13. BIENIEK Maria, ŁAZAR Adam

Przez tysiąclecia i wieki : scenariusze lekcji, karty pracy, sprawdziany, krzyżówki : kl. 1 / Maria Bieniek, Adam Łazar. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 192 s. ; 30 cm

1. Historia – nauczanie – gimnazja

Sygn: Cz 94 615
14. BIENIEK Maria, MILCAREK Paweł, ROBAK Marek

Przez tysiącecia i wieki : poradnik dla nauczyciela, program nauczania w gimnazjum / Maria Bieniek, Paweł Milcarek, Marek Robak. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 111, [1] s. ; 24 cm

Na okł.: Gimnazjum. Historia

1. Historia – nauczanieSygn: Cz 92 182
15. BLEJA-_SOSNA Barbara, MULKOWSKI Piotr

Historia : gimnazjum I-III : testy do badania wiedzy i umiejętności uczniów / Barbara Bleja-Sosna, Piotr Mulkowski. – Toruń : „Bea-Bleja", 2000. – 169 s. ; 21 cm

1. Historia – nauczanie 2. Testy – stosowanie – nauczanie

Sygn: Cz 92 037
16. BŁACHOWSKA Katarzyna

Człowiek i historia : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 3 / Katarzyna Błachowska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 162 s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie

Sygn: Cz 93 097

17. BŁACHOWSKA Katarzyna

Człowiek i historia : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie rozszerzonym.Cz. 2 / Katarzyna Błachowska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 128 s. ; 24 cm. – (Akademia WSiP)

1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne

Sygn: Cz 93 709
18. BŁACHOWSKA Katarzyna

Człowiek i historia : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz.4, Czasy nowe i najnowsze (XIX i XX wiek) / Katarzyna Błachowska. – Warszawa : Wydaw.Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 175 s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne

Sygn: Cz 93 496
19. BŁACHOWSKA Katarzyna

Poznajemy dzieje cywilizacji : historia i społeczeństwo : scenariusze lekcji, karty pracy, sprawdziany : klasa piąta / Katarzyna Błachowska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 96 s. ; 30 cm

1. Historia – nauczanie – szkoły podstawowe

Sygn: Cz 94 612
20. BŁACHOWSKA Katarzyna

Poznajemy historię ojczystą : historia i społeczeństwo : scenariusze lekcji, karty pracy, sprawdziany : klasa czwarta / Katarzyna Błachowska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 96 s. ; 30 cm

1. Historia – nauczanie – szkoły podstawowe

Sygn: Cz 94 604
21. BŁACHOWSKA Katarzyna

Poznajemy świat wokół nas : historia i społeczeństwo : poradnik dla nauczyciela klasy szóstej szkoły podstawowej / Katarzyna Błachowska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 92 s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie – szkoły podstawowe 2. Wychowanie obywatelskie – szkoły podstawowe

Sygn: Cz 93 275
22. BŁACHOWSKA-_KRUPA Katarzyna

Uczę historii w klasie trzeciej gimnazjum : poradnik dla nauczyciela / Katarzyna Błachowska-Krupa. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2001. – 144, [1] s. ; 24 cm

1. Historia – 19-20 w. – nauczanie 2. Polska – historia – 19-20 w. – nauczanie

Sygn: Cz 90 775
23. BONECKI Jarosław, SMUTEK Zbigniew, TELICKA-_BONECKA Antonina

Historia i wiedza o społeczeństwie : przewodnik dla nauczyciela zasadniczej szkoły zawodowej / Jarosław Bonecki, Zbigniew Smutek, Antonina Telicka-Bonecka. – Gdynia : „Operon", 2003. – 80 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

1. Historia – nauczanie – szkoły zawodowe 2. Wychowanie obywatelskie – szkoły zawodowe

Sygn: Cz 93 373
24. CHEN-_WINCŁAWSKA Małgorzata, POLACKA Krystyna, RULKA Janusz

Historia : program nauczania w klasach I-III gimnazjum / Malgorzata Chen-Winclawska, Krystyna Polacka, Janusz Rulka. – Wyd. 2 popr. – Gdańsk : Wydaw. M. Rożak, 1999. – 59, [1] s. ; 21 cm

1. Historia – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 386
25. CHOIŃSKA-_MIKA Jolanta, JĘDRUSIK Maciej

Historia i wiedza o społeczeństwie : poradnik dla nauczyciela i program nauczania dla zasadniczych szkół zawodowych / Jolanta Choińska-Mika, Maciej Jędrusik. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 78, [1] s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie 2. Historia – nauczanie – program 3. Wychowanie obywatelskie – metody 4. Wychowanie obywatelskie – program

Sygn: Cz 93 105
26. CHOIŃSKA-_MIKA Jolanta, ZIELIŃSKA Katarzyna

Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje : scenariusze lekcji : kształcenie w zakresie podstawowym. Cz. 1 i 2 / Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 248 s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 94 379
27. Człowiek

Człowiek i historia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 1. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 191, [1] s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie

Sygn: Cz 92 201
28. Człowiek

Człowiek i jego cywilizacja : program autorski z historii i społeczeństwa dla klasy IV-VI szkoły podstawowej / oprac. Wiesława Surdyk-Fertsch, Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Grzegorz Wojciechowski. – Poznań : Arka, 1999. – 119,[1] s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 393
29. Dlaczego

Dlaczego należy uczyć o Holokauście? / red. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Leszek Hońdo. – Wyd. 2 poszerz. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2005. – 151, [1] s. ; 21 cm

1. Historia – nauczanie 2. Holocaust 3. Żydzi – Europa – 1939-1945 r.

Sygn: Cz 94 488, W 94 489
30. DZIEDZIC Anna, KOZŁOWSKA Wiesława Elżbieta

Drama na lekcjach historii / Anna Dziedzic, Wiesława Elżbieta Kozłowska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 315, [1] s. : il., fot., 1 portr. ; 21 cm

1. Drama (pedagog.) 2. Historia – nauczanie – metody

Sygn: W 87 793
31. Edukacja

Edukacja historyczna w reformowanej szkole : propozycje rozwiązań praktycznych / pod red. Alojzego Zieleckiego. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2000. – 133, [1] s. ; 21 cm. – (Nowoczesna Szkoła ; 2)

1. Historia – nauczanie

Sygn: Cz 90 277
32. Edukacja

Edukacja historyczna w reformowanej szkole : założenia metodyczne / pod red. Alojzego Zieleckiego. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2000. – 155, [1] s. ; 21 cm. – (Nowoczesna Szkoła ; 1)

1. Historia – nauczanie

Sygn: Cz 90 276

33. Historia

Historia dla każdego : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy / zakres rozszerzony. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. – 33, [1] s. ; 25 cm

1. Historia – nauczanie – program

Sygn: W B 6 732
34. Historia

Historia dla każdego : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy / zakres rozszerzony. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. – 33, [1] s. ; 25 cm

1. Historia – nauczanie – program

Sygn: Cz B 6 676
35. Historia

Historia dla klas 1-3 : program nauczania : gimnazjum. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 49, [1] s. ; 24 cm. – (Reforma)

1. Historia – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 554
36. Historia

Historia 1 : zakresy podstawowy i rozszerzony : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego,liceum profilowanego i technikum. – Rumia : „Operon", 2002. – 151 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne

Sygn: Cz 93 403
37. Historia

Historia 2 : czasy nowożytne : zakres podstawowy i rozszerzony : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego,liceum profilowanego i technikum. – Gdynia : „Operon", 2003. – 120 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne

Sygn: Cz 93 414
38. Historia

Historia : program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. – Kielce : Mac Edukacja, 2002. – 48 s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie – program

Sygn: Cz B 6 923
39. Historia

Historia : program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego,liceum profilowanego i technikum. – Gdynia : „Operon", 2003. – 47 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

1. Historia – nauczanie – program

Sygn: Cz B 7 360
40. Historia

Historia : program nauczania w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego. – Gdynia : „Operon", 2003. – 55 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

1. Historia – nauczanie – program

Sygn: Cz B 7 359

41. Holokaust

Holokaust : lekcja historii : zagłada Żydów w edukacji szkolnej / pod red. Jacka Chrobaczyńskiego i Piotra Trojańskiego. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. – 340, [1] s. ; 24 cm

Mater. z Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli nt.: Dzieje Żydów w Polsce w edukacji szkolnej. Jak uczyć o Holokauście?

1. Historia – nauczanie – materiały konferencyjne 2. Holocaust – materiały konferencyjneSygn: Cz 93 800
42. Holokaust

Holokaust : lekcja historii : zagłada Żydów w edukacji szkolnej / pod red. Jacka Chrobaczyńskiego i Piotra Trojańskiego. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. – 340, [1] s. : tab. ; 24 cm

Mater. z Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli nt.: Dzieje Żydów w Polsce w edukacji szkolnej. Jak uczyć o Holokauście?

1. Historia – nauczanie – materiały konferencyjne 2. Holocaust – materiały konferencyjneSygn: W 97 847
43. JULKOWSKA Violetta, KONIECZNA-_ŚLIWIŃSKA Danuta, SKÓRZYŃSKA Izabela

Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotu historia i społeczeństwo (klasa IV szkoły podstawowej) wraz z programem nauczania dla II etapu edukacyjnego / Violetta Julkowska, Danuta Konieczna-Śliwińska, Izabela Skórzyńska. – Poznań : Oficyna Wydaw. Graf Punkt, [2000]. – 120 s. ; 21 cm. – (Seria Autorska UAM)

1. Historia – nauczanie 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie

Sygn: Cz 89 842
44. KŁONCZYŃSKI Arnold

Historia : książka dla nauczyciela : dla klasy IV szkoły podstawowej / Arnold Kłonczyński. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 1999. – 110, [1] s. ; 21 cm

1. Historia – nauczanie – szkoły podstawowe

Sygn: W 96 499
45. KUSTRA Krzysztof

Historia : program nauczania dla liceum ogólnokształcącego,liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Krzysztof Kustra. – Warszawa : „Agmen", 2002. – 39, [1] s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie – program

Sygn: Cz B 6 614, W B 6 615
46. LANDAU-_CZAJKA Anna, PIEŃKOWSKA-_KOŹMIŃSKA Małgorzata

Historia i wiedza o społeczeństwie : zasadnicza szkoła zawodowa : program nauczania / Anna Landau-Czajka, Małgorzata Pieńkowska-Koźmińska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. – 20 s. ; 25 cm. – (Seria na Czasie)

1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program

Sygn: Cz B 6 864
47. LANDAU-_CZAJKA Anna, PIEŃKOWSKA-_KOŹMIŃSKA Małgorzata

Historia i wiedza o społeczeństwie : zasadnicza szkoła zawodowa : program nauczania , przewodnik metodyczny / Anna Landau-Czajka, Małgorzata Pieńkowska-Koźmińska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. – 85, [1] s. ; 25 cm. – (Seria na Czasie)

Na okł.: plan dydaktyczny,scenariusze,sprawdziany

1. Historia – nauczanie 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanieSygn: Cz 92 942

48. LEJA -_DYMEK Aleksandra, SOBAŚ Magdalena

Ludzie i epoki : program nauczania historii / Aleksandra Leja - Dymek, Magdalena Sobaś. – Kraków : „Znak", 2002. – 33, [1] s. ; 23 cm. – ("Znak" dla Szkoły) (Z Pegazem)

Obejmuje kształcenie w zakresie podstawowym w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, licem profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym

1. Historia – nauczanie – programSygn: Cz B 6 797
49. LENARD Stanisław

Historia dla każdego : przewodnik metodyczny do tomu I : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy / Stanisław Lenard. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. – 126, [2] s. ; 25 cm

1. Historia – nauczanie

Sygn: W 92 297
50. LENARD Stanisław

Historia dla każdego : przewodnik metodyczny do tomu I : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy / Stanisław Lenard. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. – 126, [2] s. ; 25 cm

1. Historia – nauczanie

Sygn: Cz 92 218
51. ŁĄCZYŃSKA Ewa, ADAMCZAK Maciej

Historia 1 : dzieje państwa i prawa : poradnik metodyczny : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Ewa Łączyńska, Maciej Adamczak. – Warszawa : „Nowa Era", 2002. – 119 s. : il., mapy ; 24 cm

1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne

Sygn: W 96 501
52. MAJ Henryka, GRZĘDA Krzysztof, ZADKA Waldemar

Program nauczania historii dla gimnazjum / Henryka Maj, Krzysztof Grzęda, Waldemar Zadka. – Goleszów : „Innowacje", 1999. – 38 s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 392
53. MAJDA Iwona, OBAJTEK Lucjan

Ludzie i epoki : scenariusze lekcji klasa I / Iwona Majda, Lucjan Obajtek. – Kraków : „Znak", 2002. – 141, [1] s. ; 24 cm. – (Z Pegazem) ("Znak" dla Szkoły)

U góry okł.: Historia : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum

1. Historia – nauczanieSygn: Cz 92 697
54. MALEC Ireneusz

Drama w szkolnej edukacji historycznej : opis metody i technik nauczania oraz przykładowe scenariusze lekcji na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum w zakresie edukacji historycznej / Ireneusz Malec. – Toruń : „Bea-Bleja", 2002. – 145 s. ; 21 cm

1. Drama(pedagog.) 2. Historia – nauczanie – metody

Sygn: W 92 033
55. MAŁKOWSKI Tomasz, RZEŚNIOWIECKI Jacek

Podróże w czasie : program nauczania bloku przedmiotowego historia i społeczeństwo dla drugiego etapu edukacyjnego (klas IV-VI szkoły podstawowej) / Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 1999. – 31,[1]s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 391

56. MAŁKOWSKI Tomasz, RZEŚNIOWIECKI Jacek

Podróże w czasie : program nauczania bloku przedmiotowego historia i społeczeństwo dla klas IV-VI szkoły podstawowej : program nauczania historii dla klas I-III gimnazjum / Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 1999. – 64 s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 394
57. MAŁKOWSKI Tomasz, RZEŚNIOWIECKI Jacek

Podróże w czasie : program nauczania historii dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I-III gimnazjum) / Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 1999. – 32, [1]s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 390
58. MARCINIAK Ewa

Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa 5 : poradnik dla nauczyciela / Ewa Marciniak. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 44 s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie

Sygn: Cz 90 388
59. MARCINIAK Ewa

Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa 6 : poradnik dla nauczyciela / Ewa Marciniak. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2001. – 48 s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie

Sygn: Cz 90 778
60. MARCINIAK Ewa, MIERZEJEWSKA-_ORZECHOWSKA Krystyna

Historia i społeczeństwo dla klas 4-6 : program nauczania : szkoła podstawowa / Ewa Marciniak, Krystyna Mierzejewska-Orzechowska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 31, [1] s. ; 24 cm. – (Reforma)

1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 552
61. MARESZ Teresa, TARNOWSKA Barbara

Podróż przez wieki : program nauczania historii w gimnazjum / Teresa Maresz, Barbara Tarnowska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. – 30, [2] s. ; 24 cm. – (Biblioteczka Programów Szkolnych PWN)

1. Historia – nauczanie – program

Sygn: Cz B 6 677
62. MATUSIAK Barbara, WOŁODŹKO Anna

Polonista i historyk w nowej szkole : scenariusze lekcji zintegrowanych : sprawdziany korelacyjne / Barbara Matusiak, Anna Wołodźko. – Warszawa : Stentor, 2002. – 149, [1] s.

Możliwości współpracy polonisty i historyka w gimnazjum i liceum

1. Historia – nauczanie – scenariusze zajęć 2. Język polski – nauczanie – scenariusze zajęć 3. Ścieżki edukacyjneSygn: Cz 92 864
63. MAZUR Janina, MAZUR Wojciech

Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje : scenariusze lekcji : kształcenie w zakresie podstawowym. Cz. 3 / Janina Mazur, Wojciech Mazur. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 227, [1] s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 94 380

64. MAZUR Janina

Poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym. Część 3 / Janina Mazur. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 151, [1] s. ; 24 cm. – (Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje)

1. Historia – nauczanie

Sygn: Cz 93 099
65. MAZUR Janina

Uczę historii w klasie 1 gimnazjum : poradnik dla nauczyciela : gimnazjum / Janina Mazur. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 138, [1] s. ; 24 cm. – (Reforma)

1. Historia – nauczanie

Sygn: Cz 89 954
66. MULKOWSKI Piotr

Historia i społeczeństwo : program nauczania : szkoła podstawowa - klasy IV-VI / Piotr Mulkowski. – [b.m.w.] : [b.w], 1999. – 20 s. ; 21 cm

1. historia – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 387
67. NASZE DZIEDZICTWO

Nasze dziedzictwo : szczegółowy program humanistycznego bloku tematycznego dla gimnazjum. – WArszawa : „Agmen", 1999. – 80 s. ; 30 cm

1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 420, W B 5 562
68. OKŁA Grażyna

Odnaleźć przeszłość : poradnik dla nauczyciela : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresie podstawowym.2 / Grażyna Okła. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. – 99 s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie

Sygn: W 93 100
69. OKŁA Grażyna, WRÓBEL Jan

Odnaleźć przeszłość : poradnik dla nauczyciela, program nauczania : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresie podstawowym.1 / Grażyna Okła, Jan Wróbel. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 110, [1] s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie


: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Sygn: w 95 921 adhd
Zestawienia bibliograficzne -> Narkomania ksiąŻki adamczyk grzegorz, jeżowski marek, smyczek leon
Zestawienia bibliograficzne -> Komiksy (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Książki
Zestawienia bibliograficzne -> Mniejszości narodowe ksiąŻki bereś Witold, burnetko krzysztof
Zestawienia bibliograficzne -> JĘzyk polski – nauczanie ksiąŻki albrzykowska ewa
Zestawienia bibliograficzne -> Fizyka – nauczanie ksiąŻki blinowski jan, zielicz włodzimierz
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie komunikacyjne ksiąŻki bogacka- osińska bogumiła, Łazuchiewicz danuta
Zestawienia bibliograficzne -> Chemia – dydaktyka ksiąŻki borowska bernadeta, panfil violetta
Zestawienia bibliograficzne -> Adopcja (zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism 1996-2007)
Zestawienia bibliograficzne -> Psychoterapia ksiąŻki aleksandrowicz jerzy

Pobieranie 421.44 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna