Historia Kaina i Abla Cele lekcjiPobieranie 15.25 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar15.25 Kb.

Historia Kaina i Abla

 1. Cele lekcji

  1. Wiadomości


 • Uczeń wie, że zło jest obecne w życiu człowieka.

 • Uczeń wie, że zło w historii Kaina i Abla uwidoczniło się przez zazdrość.
  1. Umiejętności


 • Uczeń wymienia 7 grzechów głównych.

 • Uczeń opowiada historię Kaina i Abla.
  1. Rozumowanie


 • Uczeń rozumie, co spowodowała ludzka zazdrość.

 • Uczeń rozumie, że Pan Bóg pomaga człowiekowi pokonywać zło.
 1. Metoda i forma pracy


  1. Metody słowne: rozmowa kierowana.

  2. Metody praktyczne: wypełnianie kart pracy.

  3. Metody poglądowe: prezentacja multimedialna.

  4. Forma pracy: indywidualna.
 2. Środki dydaktyczne


 1. Prezentacja multimedialna.

 2. Zestaw komputerowy /laptop/.

 3. Karta pracy. 1. Przebieg lekcji

  1. Faza przygotowawcza


 • Modlitwa na początku katechezy – dowolna.

 • Nauczyciel przeprowadza czynności porządkowo-organizacyjne: sprawdzenie obecności, ewentualne sprawdzenie zadania domowego.

 • Nauczyciel: Dzisiaj na lekcji będziemy rozmawiać o pewnym rodzeństwie, dlatego jestem ciekawa czy i wy macie rodzeństwo?

 • Nauczyciel: Kto z was ma rodzeństwo – brata lub siostrę? /odpowiedzi dzieci, krótka rozmowa/.

 • Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy.

 • Nauczyciel: Pewnie wiecie, jaki powinien być dobry brat, czy dobra siostra. Dlatego bardzo proszę o odczytanie treści zadania 1.

 • Uczeń czyta treść zadania: Napisz w tabelce jakie cechy powinien mieć dobry brat lub dobra siostra /uzupełnij tylko lewą część tabelki!/.

 • Nauczyciel prosi dzieci o odczytanie swoich zapisów.

 • Wielu z was wymieniło wiele pięknych cech, które posiadać powinien brat, siostra. Dzisiaj poznamy historię pewnego rodzeństwa: Kaina i Abla. Obejrzyjcie prezentację multimedialną, która przedstawia ich historię.
  1. Faza realizacyjna


 • Nauczyciel przedstawia uczniom prezentację multimedialną.

Slajd 2 – oto bohaterowie naszego opowiadania: Kain – starszy brat i Abel, który urodził się dwa lata później.

Slajd 3 – pierwsi ludzi Adam i Ewa żyli bardzo szczęśliwie w ogrodzie Eden, niestety wskutek grzechu nieposłuszeństwa zostali wygnani przez Boga z tego wspaniałego miejsca. Musieli szukać sobie innego miejsca, w którym mogli osiąść. Początkowo Adam i Ewa mieli dwoje dzieci – dwóch synów.

Slajd 4 – Pismo Święte mówi, że Abel zajmował się pasterstwem, Kain zaś był rolnikiem. Tradycją było składanie przez ludzi ofiary – najczęściej z tego, co sami wypracowywali. Obaj bracia składali przed Bogiem ofiarę – dziękowali w ten sposób za owoce swojej pracy. Tak więc pewnego dnia Kain składał Bogu w ofierze płody roli /można poprosić dzieci by zastanowiły się i wymieniły, co Kain mógł złożyć jako ofiarę/.

Slajd 5 – Abel także pragnął wypełnić swój obowiązek i on składał ofiarę. Ponieważ był pasterzem, co mógł złożyć? /odpowiedź dzieci/. Jednak Panu Bogu milsza była ofiara Abla, bo Abel miał czyste serce. Na ofiarę Kaina nie chciał spojrzeć, bo Kain był zazdrosny. Smuciło to Kaina i chodził z ponurą twarzą. Bóg powiedział do Kaina: „Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twoja twarz jest ponura, przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną." / Ks. Rodzaju 4,6-7/. Co się dalej stało?

Slajd 6 - Kain nie chciał być posłuszny Panu Bogu. W jego sercu zamieszkało zło. Postanowił, że zabije swojego brata Abla. Zwabił go podstępnie na pole i tam go zabił.

Slajd 7 – Jednak „Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?»”. Kain nie musiał niczego mówić, przecież Bóg zna nas doskonale, wiedział, jaki los spotkał Abla. Rzekł więc do niego: "Gdy rolę swoją będziesz uprawiał nie da ci ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem staniesz się na ziemi".

Slajd 8 - „Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu”.

Slajd 9 – Obawiał się jednak Kain o swoje życie. Bóg dał mu odpowiedź: „Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!» Ale Pan mu powiedział: «O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie!» Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka.”. Oto poznaliście historię Kaina i Abla. Poruszała ona zawsze ludzi, niektórzy postanowili przedstawić ją w literaturze i sztuce.

Slajd 10 – znana polska poetka Kazimiera Iłłakowiczówna napisała wiersz pod tytułem „Kain i Abel” /prosimy, aby jeden uczniów odczytał wiersz/.

Slajd 11 i 12 – niektórzy artyści przedstawili tą historię na swoich obrazach /można zatrzymać się w tym miejscu i porozmawiać z uczniami o scenach przedstawionych na obrazach/.
  1. Faza podsumowująca


Poznaliście historię Kaina i Abla – zastanówcie się, jaki był Kain, jakie posiadał cechy?

 • Nauczyciel prosi, aby uczniowie dokończyli zadanie 1 – uzupełnili prawą część tabelki.

 • Uczniowie przedstawiają swoje zapisy, głośno odczytują.

 • Można krótko podsumować ten etap pracy.

 • Uczniowie wykonują zadanie 2 z karty pracy – polega ono na dobraniu w pary obrazka z odpowiednim podpisem.
 1. Załączniki

  1. Karta pracy ucznia

  2. Zadanie domowe


Zadanie 3 z karty pracy.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna