Historia szkoły podstawowej nr 3 w olecku rok 1963/1964Pobieranie 0.98 Mb.
Strona1/24
Data07.05.2016
Rozmiar0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W OLECKUROK 1963/1964Kwiecień sporządzono projekt organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 3, która zajęła budynek po Szkole Podstawowej nr 1. Do szkoły należały ul.: Nocznickiego, Grunwaldzka, Plac Wolności, 1-go Maja, Zamkowa, Stroma, Plac Zamkowy, Zyndrama, Wąska , Wodna i Lenina obecnie Kolejowa od nr 1-23.
Czerwiec – przekazanie szkoły dla Ryszarda Sulińskiego przez byłego kierownika szkoły Jerzego Choińskiego

Sierpień – w szkole uczyło 7 nauczycieli:

 • Ryszard Suliński – dyrektor, nauczyciel plastyki i techniki – koło plastyczne

 • Eligia Izbicka – rusycystka – opiekun zespołu muzycznego

 • Janina Łojewska – nauczycielka kl. II – opiekun PCK

 • Stanisława Matuszczyk – nauczycielka kl. III – opiekun harcerstwa

 • Teresa Sulińska – nauczycielka kl. I - opiekun teatrzyku

 • Regina Walicka – polonistka – opiekun koła Przyjaciół Książki

 • Zygmunt Zalewski – nauczyciel przedmiotów ścisłych – opiekun Samorząd Szkolny, SKS

 • Krystyna Głowacka – nauczyciel przyrody – opiekun TPPR


Wychowawstwo klas:

 • kl. I (39 uczniów) – Teresa Szulińska

 • kl. II (60 uczniów) – Janina Łojewska

 • kl. III (34 uczniów) – Stanisława Matuszczyk

 • kl. IV (35 uczniów ) – Stanisława Matuszczyk

 • kl. V (32 uczniów) – Regina Walicka

 • kl. VI (38 uczniów) – Krystyna Głowacka

 • kl. VII (?) – Zygmunt Zalewski


W szkole jest 7 oddziałów i pracuje 8 nauczycieli; w klasie II jest 60 uczniów, którzy po 3 siedzą w ławce
Wrzesień uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w SP3 z przedstawicielami władz: przewodniczącym PMRN Wojciechem Pawlakiem i sekretarzem KM PZPR panem Baranem
Wrzesień w związku z opóźnieniem oddania do użytku SP 1, część klas stamtąd uczy się w SP 3. Praca odbywa się na trzy zmiany. Dyrektor Suliński na zwolnieniu lekarskim, obowiązki kierownika szkoły objęła Teresa Sulińska. Na lekcjach plastyki i techniki zastępuje Sulińskiego Krystyna Głowacka.
Działalność szkoły:

 • zorganizowano obchody 20-lecia Państwa Polskiego (apel, gazetka, zaproszono oficera Wojska Polskiego) i Dnia Nauczyciela,

 • prowadzono drużyny ZHP dziewcząt i chłopców (organizowanie występów, pomoc w dyżurowaniu na przerwach, zorganizowano spotkanie z nauczycielami, którzy w latach 1945-1963 pracowali w SP1 przy ul. Nocznickiego) – S. Matuszczyk, Z. Zalewski,

 • przygotowano przedstawienie „Lisek” przez zespół kukiełkowy „Tyci – Tyci” i wystawiono je w przedszkolach nr1i3 oraz zaprezentowano przedstawienie „O smoki wawelskim w Stożnym, Kowalach Oleckich, Zatykach),

 • przygotowano programu artystycznego z okazji 1 Maja w Kinie Mazur (T. Sulińska),

 • uczestniczono w Konkursie czytelniczym z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego,

 • uczestniczono w obchodach rocznicy przyłączenia Ziem Odzyskanych do Polski,

 • prowadzono wymianę korespondencyjną z młodzieżą z ZSRR, przygotowano gazetkę i założono album malarzy rosyjskich,

 • Samorząd Szkolny przygotował gazetkę z życia szkoły,

 • zorganizowano konkurs czystości, który wpłynął na estetykę klas,

 • zaopatrzono szkołę w środki pierwszej pomocy – praca szkolnego klubu PCK.


Styczeń Eligia Izbicka została przeniesiona do LO. W szkole pracuje 5 nauczycieli
Osiągnięcia szkolne:

 • I miejsce ucz. Teresy Baranowskiej w Konkursie szkół miejskich zorganizowanych przez Towarzystwo Walki z Alkoholizmem,

 • zajęcie trzech pierwszych miejsc w eliminacjach powiatowych w Konkursie Czytelniczym na 1000- lecie Państwa Polskiego,

 • I miejsce Zespołu Tyci- Tyci w obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka w mieście,

 • II miejsce w eliminacjach wojewódzkich zespołów teatralnych (nagroda 1500zł) T. Sulińska.


Marzec - wizytacja szkoły przez inspektorów Józefa Godlewskiego i Mariana Orciucha.

  • powrót z urlopu zdrowotnego dyrektora Ryszarda Sulińskiego.

  • zapoznanie Rady Pedagogicznej z zagadnieniami zawartymi w pracy Zborowskiego ,,Praca domowa ucznia” przez Krystynę Głowacką, Janinę Łojewską, Reginę Walicką i Stanisławę Matuszczyk


Czerwiec – 11 uczniów ze SP 3 zdało egzamin do Liceum Ogólnokształcącego.
Czerwiec – uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce:

 • klasa I: K. Bubrowiecki. U. Cieciera, J. Dębowska, K. Iwanowski, E. Kuranowska, Mirosław Ptaszyński, Waldemar Snarski, M. Wiszniewska

 • klasa II: Zofia Dąbrowska, Henryka Malinowska, Tadeusz Skopnik, E. Stasiuk, J. Wysocka, Wiesława Zdanio

 • klasa III: Zofia Bijat, Alicja Dąbrowska, J. Krauze, J. Makowski, L. Pazorek,

 • klasa IV: J. Krzywicka, Jerzy Cichy,

 • klasa V: R. Skowroński, A. Morusiewicz, Grażyna Wasilewska

 • klasa VI: Tadeusz Krauze, Alicja Morusiewicz, Andrzej Sikora

 • klasa VII: E. Gołębiowska, J. Gryglas, T. Baranowska, L. Kosak. J. Rakus, J. Suchanek, K. Jezionowicz, T. Juziński, T. Suchanek


Lipiec – remont szkoły
Sierpień – Janina Łojewska ukończyła ZSN na kierunku wychowanie plastyczne i zajęcia prac technicznych.

Rok 1964/1965
Wrzesień - skład Kadry Pedagogicznej:

 • Stanisława Matuszczyk - nauczycielka kl. I

 • Teresa Sulińska - nauczycielka kl. II, wych. plastyczne

 • Janina Łojewska - nauczycielka kl. III, prace techniczne dziewcząt

 • Regina Walicka - polonistka, bibliotekarka

 • Eligia Izbicka - nauczyciel geografii, j. rosyjskiego, wych. muzycznego

 • Michał Sabas - nauczyciel biologii

 • Ryszard Suliński - nauczyciel historii

 • Zygmunt Zalewski - nauczyciel fizyki, chemii, matematyki, wych. fiz.


Wychowawstwo klas:

 • kl. I (40 uczniów) – Stanisława Matuszczyk

 • kl. II (41 uczniów) – Teresa Sulińska

 • kl. III (38 uczniów) – Janina Łojewska

 • kl. IV (35 uczniów) – Eligia Izbicka

 • kl. V (35 uczniów) – Regina Walicka

 • kl. VI (34 uczniów) – Ryszard Suliński

 • kl. VII (30 uczniów) – Zygmunt Zalewski a następnie Michał Sabas

7 oddziałów szkolnych i 253 uczniów
Działalność szkoły:

 • prace Samorządu Szkolnego (wieczór bajek dla kl. I - IV, konkurs recytatorski dla kl. II – VII, zorganizowano pomoc koleżeńską, konkurs czystości i wiedzy o powstaniu Polski Ludowej i Rewolucji Październikowej),

 • przygotowano apele poświęcone utworzeniu MO i obchodom Dnia Wojska Polskiego, zaproszono por. Kościukiewicza i ST. Sierżanta Czapuryna i kpt. Siemieniuka

 • założono zespół taneczny, kierowany przez Teresę Sulińską a kukiełkowy przez J. Matuszczyka

 • uczestniczono w obchodach XX- lecia TPPR (przygotowano gazetki)

 • KPK uporządkowało zbiory książkowe, założyło karty czytelników, przygotowało napisy na gabloty, zorganizowało wystawkę nowości czytelniczych

 • prowadzono drużyny zuchowe i harcerskie

 • uczestniczono w obchodach Dnia Książek, Oświaty i Prasy , Tygodnia Ziem Zachodnich i Północnych

 • uczestniczono w zbiórce surowców wtórnych –makulatury

 • zorganizowano z okazji Dnia Kobiet spotkanie dla mam , (T. Sulińska, J. Łojewska)

 • zakupiono tarcze i odznaki zuchowe.


Osiągnięcia szkolne:

 • I miejsce w Konkursie Tysiąclecia Państwa Polskiego w powiecie (ucz. Kłoczko, Sadowska, Skowroński, Zofia Moroz

 • III miejsce szkoły w czwórboju lekkoatletycznym na szczeblu powiatu,

 • działanie świetlicy międzyszkolnej.


Kwiecień – praktyka słuchaczy z SN z Ełku w SP 3 Olecko
Czerwiec – Zygmunt Zalewski został powołany na przeszkolenie wojskowe, jego godziny zostają podzielone między R. Sulińskiego

(matematyka) i M. Sabasa (chemia i fizyka)


Czerwiec – szkołę ukończyło 30 uczniów.
Najlepsi uczniowie:

 • klasa I: Wiesława Anuszkiewicz, J. Budziejko, Ewa Domżalska, Anna Niedźwiedzka, Lech Skowroński, Wasilewska

 • klasa II: K. Bubrowiecki, E. Kurakowska, U. Cieciera, Waldemar Snarski, K. Iwanowski, Mirosław Ptaszyński

 • klasa III: Tadeusz Skopnik, Z. Dąbrowska, Henryka Malinowska, E. Stasiuk

 • klasa IV: Alicja Dąbrowska, Zofia Bijat, J. Krauze, J. Markowski, L. Pazorek

 • klasa V: J. Krzywicka, B. Zieziula

 • klasa VI: R. Skowroński, A. Morusiewicz, Juszkiewicz, Kalinowska, Kłoczko, Sadowska, Waszkiewicz

 • klasa VII: Celina Szumska, Andrzej Sikora, Tadeusz Krauze, Alicja Morusiewicz, Zofia Moroz, Bogumiła Dubowska

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna