Historia teatru I dramatu powszechnegoPobieranie 44.08 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar44.08 Kb.
Lektury dla studentów Wiedzy o Teatrze (studia licencjackie).

HISTORIA TEATRU I DRAMATU POWSZECHNEGO

Studentów całego kursu (pięć semestrów, podzielonych na trzy części, każda część zakończona egzaminem) obowiązuje znajomość materiału historycznego zawartego w podręcznikach, według zasady: rozdziały związane z danym okresem historycznym odpowiednio do określonego działu materiału - 1. Antyk, 2.Średniowiecze, renesans, klasycyzm francuski, 3. Klasycyzm niemiecki, romantyzm, naturalizm, symbolizm.1. Podręczniki:

M. Berthold, Historia teatru, Warszawa 1980.Historia teatru, pod red. J.R.Browna, Warszawa 1999.

E. Bożyk, Historia budynku teatralnego, Kraków 1956.


2. Encyklopedie i podręczniki w językach obcych zawierające bogaty materiał ilustracyjny.

M. Bieber, The History of the Greek and Roman Theatre, Princenton, New Jersey 1961.Encyclopedia dello spettacolo, t. I-IX, Roma 1954-1966.

H. Kindermann, Theatergesichte Europas, t.I – IV, Salzburg 1957.ANTYK (semestr I)
1. Podręczniki i opracowania.
J. Axer, Teatr Dionizosa w Atenach, „Dialog” 1991 nr1.

M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, Warszawa 1988, t.I: Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich; stąd – rozdz.12: „Misteria eleuzyńskie”, rozdz. 15: ”Dionizos, czyli błogostan odnaleziony”.

R. Graves, Mity greckie, Warszawa 1968 , lub nast. Wybrane wątki związane z tematami dramatów umieszczonych w spisie lektur: Prometeusz (s.39), Atrydzi (s.11-117), Edyp (s.105 – 106), Tezeusz, Fedra, Hippolitos (s.95 – 101), mity o bogach: Dionizos, Demeter i Persefona, Apollo, Mojry, Tyche i Nemezis; mity o stworzenieu (s. 1-5); wyrocznie (s.51).

Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997; stąd: „Początki świata”, „Początki ludzkości”.

K. Kerényi, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego, Kraków 1997.

J. Romilly, Tragedia grecka, Warszawa 1994.

T. Sinko, Zarys literatury greckiej, Warszawa1959; stąd: tragedia i komedia.

E. Skwara, Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001.

S. Srebrny, Teatr grecki i polski, Warszawa 1984; stąd :rozdz. I-VIII.

Słownik kultury antycznej:Grecja, Rzym, red. L.Winniczuk, Warszawa 1986.

2. Wypowiedzi teoretyczne
( Studentów obowiązuje także lektura wstępów i komentarzy do wydań.)
Arystoteles, Poetyka, BN II 209.

Donat, O komedii, (w:) O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego, red. E. Udalska, Warszawa 1989.

Horacy, List do Pizonów, (w:) Trzy poetyki klasyczne, BN II 57.

Lukian z Samosat, Dialog o tańcu, Warszawa 1951.

M. Witruwiusz Pollio, O architekturze, Warszawa 1956; stąd: księga V.
3. Dramaty
( Studentów obowiązuje także lektura wstępów i komentarzy do wydań poszczególnych utworów literackich.)
Ajschylos, Oresteja, Persowie, (w:) tegoż: Tragedie, przekł. S. Srebrny; Warszawa 1954; Prometeusz skowany, BN II7.

Arystofanes, Żaby, przekł. A. Sandauer; Chmury, BN II27; Osy (w:) tegoż: Komedie, t. 1, Warszawa 2001.

Eurypides, Hippolitos, (w:) tegoż: Tragedie, przekł. J. Łanowski, Warszawa 1967; Elektra; Bachantki (w:) tegoż: Tragedie, przekł. J. Łanowski, Warszawa 1980.

Herondas, Mimiy, Wrocław 1988 (do wyboru 2 mimy).

Menander, Odludek albo Mizantrop, BN II 203.

Plautus Żołnierz samochwał, BN II 53.

Seneka, Fedra, BN II118.

Sofokles, Antygona, BN II1; Król Edyp, BN II 5; Elektra, BN II 9 lub Filoktet, Warszawa 1975.

Terentius, Eunuch, BN II 167.

4. Lektury uzupełniające.Część I: teksty literackie (5 pozycji do wyboru).
Ajschylos, Siedmiu przeciwko Tebom, (w:) tegoż, Tragedie, Warszawa 1954.

Arystofanes, Ptaki, BN II 23; Rycerze, (w:) tegoż, Komedie wybrane, Kraków 1977.

Eurypides,Ttrojanki; Medea, (w:) Antologia tragedii greckiej, Kraków 1989.

Plautus, Bracia, BN II 33.

Seneka, Medea, Poznań 2000.

Rzymska krytyka i teoria literatury, BN II207 (wybór).

Antologia liryki greckiej, BN II 92 (wybór).
Część II: Opracowania uzupełniające ( 5 pozycji do wyboru).
W. Burkert, Starożytne kulty misteryjne, Bydgoszcz 2001.

R. Chodkowski, Ajschylos i jego tragedie, Lublin 1994.

E.R. Dodds, Apologia Agamemnona; Od kultury wstydu do kultury winy (w:) tegoż; Grecy i irracjonalność, Bydgoszcz 2002.

S. Dworacki, Technika dramatyczna Menandra, Poznań 1975.Dziedzictw Antyku, „Znak” 1992, nr 1 (440).

W. Galewicz, Z Arystotelesem przez greckie tragedie, t. I –II, Kraków 2002 – 2004.

H. Kitto, Tragedia grecka. Studium literackie, Bydgoszcz 1997.

M. Kocur, Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

K.Korus, U źródeł greckiego mimu literackiego, (w:) „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” MCCXVIII, Kraków 1998, Prace Historycznoliterackie, z.92-93, s.9- 28.

J.Kott, Zjadanie bogów: szkice o tragedii greckiej, Kraków 1986.

M. Maślanka-Soro, Nauka poprzez cierpienie (pathei mathos u Ajschylosa i Sofoklesa), Kraków 1991.

A.Świderkówna Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego, Warszawa 1992.

T. Zieliński, Szkice antyczne, Kraków 1971.

E. Zwolski, Choreia. Muza i bóstwo w religii greckiej, Warszawa 1978.ŚREDNIOWIECZE – RENESANS – KLASYCYZM FRANCUSKI (semestr II i III)
1. Podręczniki i opracowania
J. Abramowska, Ład i fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce, Wrocław 1974 (wstęp i rozdz. I).

Argumenty komedii dell’arte z połowy XVIII wieku, opr. B. Korzeniewski, „Pamiętnik Teatralny” 1954, z.3-4.

B. Baczyńska, Comedia nueva i Arystotelesowskie rygory, w: tejże, Dramaturg w wielkim teatrze historii Pedro Calderón de la Barca. Wrocław 2005.

J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, rozdz. III i IV.

E. Curtius, Calderona teoria sztuka a Artes liberales, w: Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, rozdz. XIII, Kraków 1997.

A.Drzewicka, Skupienie i zabawa. Twórczość dramatyczna w średniowiecznej Francji, Kraków 1998 (rozdz. II i V).

J.Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970 (wybór).

St. Greenblatt, Shakespeare. Stwarzanie świata, stąd: rozdz. 10, Rozmowa z umarłymi, oraz rozdz. 11, Król zaczarowany.

J. Lewański, Dramat liturgiczny, Wrocław 1966.

J. Lewański, Misterium, Wrocława 1969.

M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989.

G. Mongredien, Życie prywatne Moliera, Kraków 1977.


  1. Nicoll, W świecie Arlekina, Warszawa 1970.

Ph. Van Tieghem, Główne doktryny literackie we Francji. Od Plejady do surrealizmu, Warszawa 1971, rozdz. IV, Geneza doktryny klasycznej; rozdz. V, Główne zasady doktryny klasycznej.
2. Antologie tekstów teoretycznych
Poetyka okresu renesansu, BN II 205 ( przede wszystkim wstęp i ewentualnie teksty: M.G.Vidy, J.C. Scaligera, T. Tassa).

D. Diderot, Paradoks o aktorze (wstęp: Jan Kott), Warszawa 1959.O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego, red. E.Udalska, Warszawa 1989.

  • L. Castelvetro, Poetyka Arystotelesa przełożona i skomentowana;

  • F. Robortello, Wyłożenie wszystkiego, co się tyczy komedii;

A także do wyboru trzy pozycje z tego tomu:

- J.Chaplain, Poglądy Akademii na temat „Cyda”;

- F.H. d’Aubignac, Praktyka teatru;

- P. Corneille, Trzy rozprawy z 1660 r.;

- F.Lope de Vega, Nowa sztuka pisania komedii;

- D. Diderot, O poezji dramatycznej;


3. Utwory literackie
Część I
A.Beolco (Ruzante), Dialog wtóry czyli łasica, (w:) Teatr wenecki, przekł. I opr. J. Adamski, Kraków 1980.

Cudowna historia Maryjki z Nijmegen, przeł. P.Oczko i W.Szturc, Kraków 1994.

P. Diesthemius, Człowiek, (w:) Dramaty staropolskie, t. I, opr. J.Lewański, Warszawa 1959.Każdy (Everyman), przekł. S. Helsztyński, Warszawa 1933 (lub ksero tekstu angielskiego: The moral play of Everyman.)

Misterium o Adamie, (w:) E. Auerbach, Mimesis, t.I, Warszawa 1968.

Mistrz Piotr Pathelin, przekł. A. Polewka, Warszawa 1953.

Prudencjusz, Poezje, przeł. M.Brożek, Warszawa 1987.

T. Tasso, Amyntas, przeł. A. Morsztyn, (w:) Dramaty staropolskie, t.V, opr. J. Lewański, Warszawa 1963.
Część II

T. Kyd, Tragedia hiszpańska, przekł. J. Kydryński, Kraków1982 lub w: Dramat elżbietański, t.1, Warszawa 1989.

Ch. Marlowe, Tamerlan Wielki, przekł. J. Kydryński lub w: Dramat elżbietański, t.1, Warszawa 1989; Tragiczna historia doktora Faustusa, przekł. J. Kydryński, lub w: Dramat elżbietański, t.1, Warszawa 1989.

W. Szekspir, Romeo i Julia, BNII26; Makbet , BN II 16; Hamlet; BN II 20; Otello, BN II 42; Król Lear, BN II 28; Ryszard III, przekład M. Słomczyński, Sen nocy letniej, BN II 162; Burza, BN II 12; Jak wam się podoba, w: Dzieła w przekładzie M. Słomczyńskiego, t. 19, Kraków 1983.

B. Jonson, Volpone albo lis, oraz Bartłomiejowy jarmark, w: Dramat elżbietański, t. 2, Warszawa 1989.

J. Webster, Księżna d’Amalfi, BN II 156.

F. Lope de Vega, Peribañez i komandor, Kraków 1976, oraz Rycerz z Olmedo. Na niby - naprawdę, Kraków 2007, Dziewczyna z dzbankiem, Warszawa 1954.

F. de Rojas, Celestyna, Warszawa 1962.

M. Cervantes, Intermedia, Kraków 1957.

P. Calderon de la Barca, Lekarz swojego honoru, w tegoż, Dramaty, Kraków 1975; Życie snem, BN II 102; Autos sacramentales: Życie jest snem, Wielki teatr świata, BN II 227.

Tirso de Molina, Zwodziciel z Sewilli i kamienny gość, Wrocław 2000, lub w: tegoż; Dramaty wybrane, BN II 245.

P. Corneille, Cyd (przekład; J.A. Morsztyna); Iluzja komiczna (maszynopis), Horacjusze, w: P. Corneille, J. Racine, Tragedie, Warszawa 1978.

Molier, Świetoszek, BN II 40; Mizantrop, BN II 2; Don Juan, w: tegoż: Dzieła, t. 2, Warszawa 1988; Szkoła żon, Improwizacja w Wersalu, w: tegoż, Dzieła, t. 1, Warszawa 1988.

P.C. Marivaux, Igraszki trafu i miłości, w: tegoż, Komedie, t.2, Kraków (b.d).

P. Beaumarchais, Wesele Figara, BN II6.

C. Goldoni, Sługa dwóch panów, w: tegoż, Komedie, Warszawa 1957.


4. Lektury uzupełniające
Część I - 5 pozycji do wyboru:
M. Adamczyk, Rozważania nad poetyką misterium, „Pamiętnik Literacki” 1972, z.3.

E.R. Curtius, Literatura europejska i lacińskie średniowiecze, Kraków 1997 (rozdz. Metafory teatralne).

A. Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu, Wrocław 2001 (rozdz. IV i V).

U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 1994.

H. Heers, Święto głupców i karnawały, Warszawa 1995.

A. Kruczyński, Średniowiecze o komedii, Warszawa 1998.

T. Michałowska, Wyobraźnia średniowieczna, Warszawa 1996.

Z.M. Szweykowski, Drama per musica na dworze Wazów, Kraków 1976 (rozdz. I,II, III – do s.119).

K. Targosz, Gesta principium recitativa, „Pamiętnik Teatralny” 1980, z.2.

W. Tatarkiewicz, Theatrica. The Science of Enterteinmant from the XIIth to the XVIIth Century, “Journal of the History of Ideas” 1965, z.26.Część II - 5 pozycji do wyboru:

P. Corneille, Cyd (przekład St. Wyspiańskiego).

J. Racine, Ifigenia, w: P. Corneille, J. Racine, Tragedie, Warszawa 1978.

Molier, Krytyka szkoły żon, w: tegoż, Dzieła, t. 1, Warszawa 1988, Iluzja komiczna (ksero).


B.Baczyńska, „Książę niezłomny”. Hiszpański pierwowzór i polski przekład (cz.I), Wrocław 2002.

B. Baczyńska, José Pellicer de Tovar – próba kodyfikacji kastylijskiej „comedia”(1635), w: tejże, Dramaturg w wielkim teatrze historii Pedro Calderón de la Barca. Wrocław 2005.

M. Gibińska, Elizabethan Drama and Cruelty, w: Chapters from the History of Stage Cruelty, Tübingen 1995 (ksero).

M. Gibińska, Language and space in :”Macbeth”, w: Verbal and Non-verbal Codes in European Drama, red. M. Gibińska, Kraków 1996, s.33-44.

R. Girard, Szekspir. Teatr zazdrości (szkice o Śnie nocy letniej), Warszawa 1996.

St. Greenblatt, Przy magnackim stole: More’a autokreacja i negacja własnego „ja”. Dialog o pociesze przeciw utrapieniu:”Jego własna rola” lub Szekspir i egzorcyści, w: tegoż, Poetyka kulturowa, Kraków 2006.

J. Kott, Szekspir współczesny, Kraków 1990; lub tegoż, Płeć Rozalindy, Kraków 1992.

K. Mroczkowska-Brandt, The Theatrum Mundi. Metaphor in Spanish and English Drama 1570 – 1640. Kraków 1993.

L. Spitzer, „Recit de Theramene”, w: Sztuka interpretacji, t.1, opr. H. Markiewicz, Wrocław 1971.

J. Starobiński, Racine i poetyka spojrzenia lub: L. Goldmann, Tragiczna wizja świata w teatrze Racine’a, w: Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, Warszawa 1974.

J.L. Styan, The English Stage. A History of Drama and Performance, Cambridge University Press 1996.

Z. Szmydtowa, Cervantes, Warszawa 1993.Szkoła genewska w krytyce. Antologia.Warszawa 1998 stąd: J. Rousset, Geneza mitu Don Juana.

Szkice szekspirowskie, Warszawa 1983.

KLASYCYZM NIEMIECKI I ROMANTYZM EUROPEJSKI (semestr IV)
1. Opracowania:

M.A.Allevy-Viala, Inscenizacje romantyczne we Francji, wstęp Z.Raszewski, Warszawa 1959.

Hasła ze Słownika literatury polskiej XIX wieku pod. red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991, takie jak: Biedermaier, Dramat romantyczny, Byronizm, Bohater romantyczny, Dramat. Dyskusje i refleksje, Fantastyka, Literatura Północy i literatura Południa, Muzyka i literatura.

W. Szturc, Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX w., Warszawa 1999.Encyklopedia romantyzmu, Warszawa 1992, stąd: F. Claudon, Romantyzm, a także rozdziały poświecone malarstwu i literaturze.
2.Teksty teoretyczne wraz z opracowaniami:

G.E. Lessing, Dramaturgia hamburska, przeł. i oprac. O. Dobijanka, Kraków 1994.

J. W. Goethe, F. Schiller, O dramacie i teatrze, opr. O. Dobijanka , Kraków 1996.

O dramacie. Od Hugo do Witkiewicza, red. E. Udalska, Warszawa 1993 (do wyboru 3 pozycje):

- A.W. Schlegel, O dramatyczności i teatralności

- A. Schopenhauer, O tragedii

- S.T. Coleridge, Rozwój dramatu; O cechach dramatów Szekspira

- V. Hugo, Przedmowa do dramatu „Cromwell”; Przedmowa do „Ruy Blasa”

L. Tieck, O cudowności u Shakespeare’a i inne pisma krytyczne, przekład wstęp i oprac. M. Leyko, Gdańsk 2006; stąd: wstęp: Tieck, Shakespeare i teatr niemiecki a także: O cudowności u Shakespeare’a oraz Uwagi o niektórych charakterach w „Hamlecie” i sposobie, w jaki mogłyby być przedstawione.


3.Teksty dramatyczne:

(Studentów obowiązuje także lektura wstępów i komentarzy do wydań poszczególnych utworów dramatycznych.)

G.E. Lessing, Minna von Barnhelm, BN II 112; Emilia Galotti, (w:) tegoż, Dzieła wybrane, T. 2, Warszawa 1959.

J.W. Goethe, Faust (cz. 1 i 2), przekł. F. Konopka, Warszawa 1968; Ifigenia w Taurydzie, BN II 149.

F. Schiller, Zbójcy, BN II 30; Intryga i miłość, BN II183; Dziewica Orleańska, BN II 47.

G. Büchner, Woyzeck, Warszawa 1956.

H. von Kleist, Książę Homburg; Kasia z Heilbronnu, O teatrze marionetek, w: tegoż: Dramaty, Kraków 2000.

G. Byron, Manfred, BN II 54.

J.P. Schelley, Prometeusz wyzwolony, Kraków 1982.

R. Browning, Pippa przechodzi, (ksero)

V. Hugo, Hernani, BN II 84; Król się bawi, Warszawa 1954, Ruy Blas.

A. de Musset, Nie igra się z miłością, BN II 74, Trzeba aby drzwi były otwarte lub zamknięte, w: A. de Musset, Dwie komedie i jedno przysłowie, Warszawa 1971.

M. Lermontow, Maskarada, BN II 141.

A.Puszkin, Gość kamienny, w: tegoż: Dramaty, Warszawa 1950.

M. Gogol, Rewizor, BN II 78.
4. Lektury uzupełniające (5 pozycji do wyboru):
G. Byron, Kain, BN II 54.

Ch.D. Grabbe, Żart, satyra, ironia i głębsze znaczenie (ksero).

P. Mérimée, Teatr Klary Glazul, aktorki hiszpańskiej, Warszawa 1953.

A. de Musset, Lorenzaccio, Warszawa 1972.

A. Puszkin, Borys Godunow, w: tegoż, Dramaty, Warszawa 1950.
M. Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka, Gdańsk 2003, stąd: Teoria ekspresyjna w Niemczech: ut musica poesis, oraz Paradoks Szekspira.

E. Steiger, „Faust I” w: Sztuka interpretacji, t.1. opr. H. Markiewicz, Wrocław 1971.Szkoła genewska w krytyce. Antologia.Warszawa 1998stąd: A.Béguin, Romantycy niemieccy i nieświadomość.

A.W.Schlegel, Wykłady o sztuce dramatycznej i literaturze, w: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, BN II 246.

J.G. Herder, Szekspir, w; tegoż, Wybór pism, BN II 222.

E.Bieńkowska, „Parsifal”: Czas, przestrzeń, sens, „Dialog” 1981, nr 2.

G. Sand, Szkic o dramacie fantastycznym, w: tejże, Eseje, Warszawa 1958.

M.Piwińska, Melodramat może być mitem, „Dialog”2002, nr 8-9.

Piwińska M., Tragedia i romantycy, „Dialog” 1971, nr 7.

E. Bieńkowksa, Tragedia i mit tragiczny w filozofii P.Ricoeura, „Twórczość”1971, nr 4.

M. Scheler, O zjawisku tragiczności, [w:] Arystoteles, David Hume, Max Scheler, O tragedii i tragiczności, Kraków 1976.

F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, Kraków 1994.

I. Guest, Balet romantyczny w Paryżu, Warszawa 1978.
REALIZM – SYMBOLIZM (V semestr)


1. Podręczniki i opracowania

J. Bab, Teatr współczesny, Warszawa 1959 (zwłaszcza cz.1 i 2)Encyclopédie du théatre contemporaine, Paris 1957, t. 1 (1850–1914)

J.L. Styan, Współczesny dramat, Wrocław 1995. (zwłaszcza cz. I. Realizm, rozdz. 1–12; cz. II Symbolizm, rozdz.1–6, cz. III Ekspresjonizm rozdz. 1–4).

P. Szondi, Teorie nowoczesnego dramatu 1880- 1950, Warszawa 1956, cz. I i II.

W. Brumer, Meiningeńczycy, Lwów 1938.

J. Michalik, Wokół teorii dramatu naturalistycznego, „Ruch Literacki” 1978, z. 2.

I. Sławińska, Tragedia w epoce Młodej Polski, Toruń 1948, rozdz. I.

G. Sinko, Nad dramatami F. Wedekinda, „Dialog” 1966, nr 6.

R. Śliwowski, Od Turgieniewa do Czechowa. Z dziejów rosyjskiej dramaturgii, Warszawa 1970.

E. Udalska, Pièce bien faite, [w:] Teatr i dramat pozytywistyczny, Wrocław 1992.

2. Teksty dramatyczne (studentów obowiązuje także lektura wstępów i komentarzy do wydań poszczególnych utworów dramatycznych).

H. Becque, Kruki, BN II 100.

A. Czechow, Wujaszek Wania, Trzy siostry, Wiśniowy sad, Oświadczyny, [w:] tegoż, Utwory dramatyczne, Warszawa 1953, t.1–3

M. Gorki, Na dnie, Warszawa 1951.

G. Hauptmann, Tkacze, Warszawa 1956, Hanusia lub Dzwon zatopiony, [w:] tegoż, Dramaty, Wrocław 1998, t.1; A Pippa tańczy, Brody 1906 (ksero).

H. Ibsen, Peer Gynt, BN II 152; Nora, Upiory, BN II 210; Dzika kaczka, Hedda Gabler, [w:] tegoż, Dramaty, Warszawa 1956.

A. Jarry, Ubu król czyli Polacy, Kraków 1981.

M. Maeterlinck, Ślepcy, Wnętrze, Śmierć Tintagilesa, Peleas i Melisanda, [w:] tegoż, Dramaty wybrane, Kraków 1994.

L. Pirandello, Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora, [w:] tegoż, Dramaty, Warszawa 1960.

G.B. Shaw, Profesja pani Warren, Warszawa 1952, Pigmalion, Warszawa 1986.

A. Strindberg, Ojciec, Panna Julia, Do Damaszku, Sonata widm, [w:] tegoż, Wybór dramatów, BN II 185.

J.M. Synge, Jeźdźcy do morza, „Dialog” 1957, nr 3.

L. Tołstoj, Potęga ciemnoty, [w:] tegoż, Utwory dramatyczne, Warszawa 1954.

F. Wedekind, Przebudzenie wiosny, Duch ziemi, Puszka Pandory, Kraków 1969.

O. Wilde, Salome, [w:] tegoż, Dwie sceny miłosne, Warszawa 2003; Brat marnotrawny BN II 198.

W.B. Yeats, The Land of Heart’s Desire (egz. ksero), Księżniczka Kasia [w:] J. Kasprowicz Arcydzieła europejskiej poezji dramatycznej, t. 2, Lwów 1912.; Cathleen, córka Houlihana, [w:] W.B. Yeats, Dramaty, Warszawa 1994.


3. Eseje i teksty programowe.

O dramacie. Od Hugo do Witkiewicza, red. E. Udalska, Warszawa 1993:

R. Wagner, Opera i dramat,

G.B. Shaw, Kwintesencja ibsenizmu; Z „Przedmowy” autora do „Profesji pani Warren”,

E. Schuré, Dramat muzyczny,

A. Strindberg, O nowoczesnym dramacie i teatrze,

L. Tołstoj, O Szekspirze i dramacie,

M. Maeterlinck, Tragizm codzienności,
P. Fort, Heroiczne czasy symbolizmu i Théâtre d’Art., „Dialog” 2001 nr 8.

A. Lugne-Poe, Z manifestów i programów. W sprawie „zbędności teatru w teatrze”, „Dialog” 2001 nr 8.

F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, Kraków 1994

A. Strindberg, Przedmowa do Panny Julii, Memorandum reżysera do członków zespołu Intima Teatern [w:] tegoż, Wybór dramatów, BN II 185.E. Zola, Naturalizm w teatrze, „Dialog” 2001 nr 7; Z przedmowy do Teresy Raquin, [w:] „Dialog” 2001, nr 5–6.

Pobieranie 44.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna