Honorowy Patronat Jacek Krywult Prezydent Miasta Bielska-Białej organizatorPobieranie 44.7 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar44.7 Kb.

R E G U L A M I N
II MIĘDZYNARODOWE GRAND PRIX

BIELSKA-BIAŁEJ W KARATE

Zawody zostaną rozegrane wg przepisów WKF
Bielsko-Biała 18.10.2008r.

Honorowy Patronat

Jacek Krywult

Prezydent Miasta

Bielska-BiałejORGANIZATOR


 • KSA ATEMI Bielsko-BiałaWSPÓŁORGANIZATORZY


 • Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki,

 • Urząd Marszałkowski w Katowicach,

 • Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji,


CEL ZAWODÓW


 • Popularyzacja karate WKF

 • Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach


TERMIN I MIEJSCE


 • Termin: 18.10.2008r. Rozpoczęcie zawodów godzina 10:00. Uroczyste otwarcie zawodów godzina 12:00,

 • Miejsce: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 37, ul. Doliny Miętusiej (os. Karpackie)

 • Przyjazd uczestników: 18.10.2008r.,

 • Weryfikacja zawodników: wpłaty przyjmowane będą na Hali Sportowej w dniu zawodów t.j. 18.10.2008r. od godziny 8:00. Sprawdzanie dokumentów zawodników odbywać się będzie w trakcie zawodów,

 • Odprawa techniczna:

  • Sędziów zawodów: 18.10.2008r. godzina 9:00,

  • Kierowników ekip: 18.10.2008r. godzina 9:30,


WARUNKI UDZIAŁU

 • W zawodach mogą brać udział kluby polskie i zagraniczne.,

 • Dzieci (do 11 lat),

 • Żacy (12-13 lat),

 • Młodzik (14-15 lat),

 • Junior młodszy (16-17 lat),

 • Junior + Senior (ukończone 18 lat)

O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia !!

  • Osoby startujące w kata minimum 9 kyu (9.1kyu) w kumite 6 kyu (6.3 kyu)

  • Zgłoszenie listowne na adres: Paweł Połtorzecki ul. Wapienicka 81, 43-384 Jaworze woj. śląskie, e-mail: atemi@bielsko.com.pl lub faks: +48 33 81-72-748 do dnia 15.10.2008r.

  • Losowanie odbędzie się w dniu 16.10.2008r. w siedzibie klubu,

 • Zawodnicy powinni posiadać:

 • udokumentowany stopień karate (dyplom, budo pas),

 • zaświadczenie lekarskie dopuszczające do startów w zawodach,

 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

 • Warunkiem udziału w zawodach jest dokonanie przez zgłaszającego opłaty startowej gotówką przed zawodami.


SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW


 • Zawody zostaną rozegrane na 4 – 5 tatami, kumite – obowiązkowe wyposażenie startujących w ochraniacze na zęby, napięstniki , pasy i ochraniacze na stopy i goleń - koloru czerwonego i niebieskiego – wzór WKF,

 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami WKF (ze zmianami), dwa trzecie miejsca, w konkurencjach kata i kumite system chorągiewkowy z repasażami, finał dwóch zawodników.

 • Drużyny startujące w kata nie mają obowiązku zaprezentowania bunkai kata w finale

 • Każdy klub może zgłosić dowolną ilość zawodników, zawodniczek w konkurencjach indywidualnych i dowolną ilość drużyn,

 • W konkurencji kata dzieci (do 11 lat) – minimum 2 kata wykonane naprzemian

 • w pozostałych kategoriach – w każdej rundzie inne kata,

KONKURENCJE

A. Kata indywidualne

nr konk.

CHŁOPCY

nr konk.

DZIEWCZĘTA

A1.

kata indywidualne 7 lat i młodsi

A6.

kata indywidualne 7 lat i młodsi

A2.

kata indywidualne 8 lat

A7.

kata indywidualne 8 lat

A3.

kata indywidualne 9 lat

A8.

kata indywidualne 9 lat

A4.

kata indywidualne 10 lat

A9.

kata indywidualne 10 lat

A5.

kata indywidualne 11 lat

A10.

kata indywidualne 11 lat
A11.

kata indywidualne żaków

A15.

kata indywidualne żaczek

A12.

kata indywidualne młodzików

A16.

kata indywidualne młodziczek

A13.

kata indywidualne juniorów młodszych

A17.

kata indywidualne juniorek młodszych

A14.

kata indywidualne junior-senior

A18.

kata indywidualne junior-senior


B. Kata drużynowe

nr konk.

CHŁOPCY

nr konk.

DZIEWCZĘTA

B1.

kata drużynowe open do 11 lat

B6.

kata drużynowe open do 11 lat

B2.

kata drużynowe 12-15 lat

B7.

kata drużynowe 12-15 lat

B3.

kata drużynowe +16 lat

B8.

kata drużynowe +16 latC. Kumite indywidualne


C1. Kumite indywidualne dzieci - fantom (prezentacja technik kumite w walce z fantomem) - czas prezentacji technik 20 sekund.

 • dziewczęta 10- 11 lat

 • chłopcy 10 -11 lat

C2. Kumite indywidualne żaków (12-13 lat) - czas walki 1 minuta.

 • kumite indywidualne dziewcząt - kategoria wagowa:-40kg, +40kg,

 • kumite indywidualne chłopców - kategoria wagowa:-45kg, -50kg, +50kg,

C3. Kumite indywidualne młodzików (14-15 lat) - czas walki 1,5 minuty.

 • kumite indywidualne młodziczek - kategoria wagowa:-47kg, -54kg, +54kg,

 • kumite indywidualne młodzików - kategoria wagowa:-57kg, -63kg, -70kg, +70kg,

C4. Kumite indywidualne juniorów młodszych (16-17 lat) - czas walki 2 minuty.

 • kumite indywidualne juniorek młodszych - kategoria wagowa:-53kg, -59kg,+59kg,

 • kumite indywidualne juniorów młodszych kategoria wagowa:-61kg, -68kg, -76kg, +76kg,

C5. Kumite indywidualne juniorów i seniorów (+18 lat) – czas walki 2 minuty.

 • kumite indywidualne kobiet - kategoria wagowa:-53kg, -60kg, +60kg,

 • kumite indywidualne mężczyzn - kategoria wagowa:-70kg, -75kg, -80kg, +80kg,


D. Kumite drużynowe (chłopców, mężczyzn)

D.1 Kumite drużynowe żaków (12-13 la) 3+1

D.2 Kumite drużynowe młodzików (14-15 lat) 3+1

D.3 Kumite drużynowe juniorów młodszych (16-17 lat) 3+1D.4 Kumite drużynowe junior - senior (+18 lat) 3+1

OPŁATY STARTOWE

 • Opłata startowa będzie przyjmowana w biurze zawodów na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 37 ul. Doliny Miętusiej os. Karpackie w dniu 18.10.2008r. od godz. 08:00

  • udział w jednej konkurencji indywidualnej 30 zł,

  • udział w konkurencjach drużynowych 50 zł,

NAGRODY

Za zajęcia I miejsca w konkurencji indywidualnej zwycięzcy otrzymują pamiątkowe puchary, medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe od sponsorów.

Za zajęcie II i dwóch III miejsc zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe od sponsorów.

Za zajęcie I miejsca w konkurencji drużynowej zwycięska drużyna otrzymuje pamiątkowy puchar, medale oraz dyplomy.

Za zajęcie II i dwóch III miejsc zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale oraz dyplomy.

Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
SPRAWY RÓŻNE

 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny Mistrzostw w porozumieniu z organizatorem,

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, za zachowanie swoich zawodników oraz ewentualne wyrządzone przez nich szkody odpowiada kierownik ekipy,

 • W trakcie zawodów w rejonie plansz mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, kierownicy ekip, trenerzy oraz zaproszeni goście. Dla pozostałych przewidziane są miejsca na widowni,

 • Złożenie protestu dotyczący decyzji sędziowskiej wymaga wpłaty wadium w wysokości 200 zł.,

 • Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko w porozumieniu z organizatorem,


Na terenie obiektu sportowego czynny będzie bufet z zimnymi i gorącymi napojami oraz stołówka szkolna serwująca bardzo smaczne i tanie obiady.
Z A P R A S Z A M YPobieranie 44.7 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna