I. 10. Identyfikacja obecnie realizowanych i planowanych zamierzeń inwestycyjnych z zakresu systemu transportowego oraz określenie ich wpływu na przyszłe funkcjonowanie tego systemu na Obszarze OpracowaniaPobieranie 1.14 Mb.
Strona1/21
Data27.04.2016
Rozmiar1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Projekt Systemu Transportu Publicznego Warszawy

i jej Obszaru Metropolitalnego na lata 2010 – 2035 – Etap I

I.10. Identyfikacja obecnie realizowanych i planowanych zamierzeń inwestycyjnych z zakresu systemu transportowego oraz określenie ich wpływu na przyszłe funkcjonowanie tego systemu na Obszarze Opracowania
  1. Wstęp


Celem niniejszego rozdziału jest przedstawianie inwestycji z zakresu systemu transportowego, które mogą w sposób istotny wpłynąć na jego funkcjonowanie na terenie Obszaru Opracowania. Przy każdym opisywanym działaniu zostanie przedstawiona jego krótka charakterystyka, jednostka odpowiedzialna, etap realizacji, cel i skutki.

Tak syntetyczne przestawienie podejmowanych działań inwestycyjnych może posłużyć do koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej w zakresie poprawy systemu transportowego na terenie OMW.   1. Materiały źródłowe:


 • Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, Uchwała nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dn. 10.10.2006 r.;

 • Strategia zrównoważonego rozwoju system transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym: Zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego Warszawy Uchwała nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dn. 09.07.2009 r.;

 • Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, Uchwała nr LXII/1789/2005 Rady m.st. Warszawy z dn. 24.14.2005 r.;

 • Harmonogram rozwoju systemu transportowego Warszawy przyjęty do wykonania prognoz ruchu - wersja 19.02.2009 r. uzgodniona z BDiK/BA (materiał dostarczony przez Zamawiającego);

 • Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – aktualizacja lipiec 2009 r.;

 • Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012 (tzw. Standia), http://www.gddkia.gov.pl/dane/standia.pdf;

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko autostrady A-2 na odcinku Warszawa – Kukuryki autorstwa DHV POLSKA Sp. z o.o., MGGP S.A., DRO-Konsult Sp. z o.o. dla GDDKiA;

 • Projekt budowlany obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 autorstwa Tebodin SAP-Projekt, Dopravoprojekt dla GDDKiA;

 • Dokumentacja do wniosku o wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Drogi dla autostrady A-2 gr. woj. Mazowieckiego – Konotopa autorstwa Jacobos GIBB, MOSTY KATOWICE Sp. z.o.o., GEO-DIGITAL Sp. z.o.o. dla GDDKiA

 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: Budowa autostrady A-2 gr. woj. Mazowieckiego – Konotopa autorstwa ekkom Sp. z.o.o. dla GDDKiA;

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko drogi ekspresowej Nr S2 (POW) na odcinku od węzła “Konotopa” do węzła “Lotnisko” autorstwa DHV POLSKA Sp. z o.o. dla GDDKiA;

 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: Południowa Obwodnica Warszawy - na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” autorstwa PROFIL Sp. z o.o. dla GDDKiA;

 • Projekt budowlany drogi ekspresowej w korytarzu rezerwowanym pod autostradę A-2na odcinku POW od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” oraz drogi ekspresowej łączasej węzeł „Lotnisko” z węzłem „Marynarska” i „MPL Okęcie” autorstwa DHV POLSKA Sp. z o.o. dla GDDKiA;

 • Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów autorstwa BP-K Eurostrada Sp. z o.o. dla GDDKiA;

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska autorstwa DHV POLSKA Sp. z o.o. dla GDDKiA;

 • Studium techniczno-porównawcze wariantów północnego wylotu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska autorstwa BPRW S.A. dla GDDKiA i UM st. Warszawy;

 • Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca autorstwa BP-K Eurostrada Sp. z o.o. dla GDDKiA;

 • Projekt budowlany węzła w Radziejowicach w ciągu drogi krajowej nr 8 autorstwa BP-K Eurostrada Sp. z o.o. dla GDDKiA;

 • Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku od wezła z dr. woj. nr 579 w Radziejowicach do węzła z dr. woj. nr 721 w Wolicy autorstwa DRO-Konsult Sp. z o.o. dla GDDKiA;

 • Koncepcja programow-przestrzenna dla drogi eskperoswej nr 8 na odcinku Salomea-Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 autorstwa DHV POLSKA Sp. z o.o. dla GDDKiA;

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dostosowania Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 autorstwa Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. dla GDDKiA;

 • Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanejWschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do Obwodnicy Radzymina autorstwa BPRW S.A. dla GDDKiA;

 • Koncepcja wariantowych przebiegów trasy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Marki” do węzła „Lubelska” wraz z analizą wielokryterialną autorstwa PROFIL Sp. z o.o., MOSTY KATOWICE Sp. z.o.o., BPRW S.A. dla GDDKiA;

 • Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Marki” do węzła „Lubelska”, Raport ochrony środowiska autorstwa PROFIL Sp. z o.o. dla GDDKiA;

 • Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe rozbudowy drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej - odcinek Węzeł "Lubelska" - Koniec województwa lubelskiego autorstwa BP-K Eurostrada Sp. z o.o. dla GDDKiA;

 • Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50 – informacja o planowanym przedsięwzięciu autorstwa BPRW S.A. dla GDDKiA;

 • Projekt budowlany budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 autorstwa Jacobos GIBB dla GDDKiA;

 • Strona internetowa: www.drogi.waw.pl

 • Koncepcja nowej sieci dróg na terenie Powiatu Pruszkowskiego autorstwa ARKOM PROJEKT dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego, Uchwała nr XV/12/04 Radu Powiatu Piaseczyńskiego z dn. 27.02.2004 r.;

 • Strategia Rozwoju Powiatu Grodziskiego, Uchwała nr 96/XIV/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dn. 20.12.2007r.;

 • Strona internetowa: http://www.plk-inwestycje.pl

 • Wstępne Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego” autorstwa CNTK dla PKP PLK S.A.

 • Wstępne studium wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław / Poznań – Łódź – Warszawa autorstwa CNTK dla PKP PLK S.A.

 • Planowane inwestycje Kolei Mazowieckich Sp. z o.o. – prezentacja z dn. 19.05.2009 r.;

 • Planowane inwestycje Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. – prezentacja z dn. 19.05.2009 r.;

 • Studium Wykonalności dla projektu: Modernizacja trasy tramwajowej W-Z od pętli Cm. Wolski do Dworca Wileńskiego autorstwa FaberMaunsell Polska Sp. z o.o., TransEko sp.j. dla TW Sp. z o.o.;

 • Studium Wykonalności dla projektu pt. "Obsługa osiedla Tarchomin komunikacją tramwajową" autorstwa FaberMaunsell Polska Sp. z o.o. dla TW Sp. z o.o.;

 • Studium Wykonalności wraz z koncepcją przebiegu trasy tramwajowej dla projektu: "Budowa trasy tramwajowej od pętli Banacha do Wilanowa" autorstwa FaberMaunsell Polska Sp. z o.o. dla TW Sp. z o.o.;

 • Studium Wykonalności dla projektu: Budowa trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego autorstwa FaberMaunsell Polska Sp. z o.o., TransEko sp.j. dla TW Sp. z o.o.;

 • Projekt Trasy "Krasińskiego" - Etap I od ul.Jagiellońskiej do Placu Wilsona autorstwa SYSTRA S.A. dla ZDM;

 • Projekt Trasy "Krasińskiego" - Etap II od ul. Budowlanej do ul.Jagiellońskiej autorstwa SYSTRA S.A. dla ZDM;

 • Koncepcji Programowa: "Przebudowa ul. Św. Wincentego i ul. Głębockiej" autorstwa Transprojekt Gdański Sp. z o.o. dla ZMID;

 • Studium Wykonalności dla projektu: Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Al. Jana Pawła II na odcinku: pętla Kielecka – pętla Piaski autorstwa FaberMaunsell Polska Sp. z o.o. dla TW Sp. z o.o.;

 • Studium Wykonalności dla projektu „Trasa tramwajowa Bemowo – ul. Kasprzaka” autorstwa DHV POLSKA Sp. z o.o. dla TW Sp. z o.o.;

 • Studium komunikacyjne węzła przesiadkowego w rejonie Dworca Zachodniego, wraz z układem drogowym i komunikacji publicznej w jego otoczeniu autorstwa BPRW S.A. dla UM st. Warszawy;

 • Określenie korytarzy dla III linii metra w Warszawie autorstwa BPRW S.A. dla UM st. Warszawy;

 • Studium techniczne III linii metra na odcinku od stacji "Stadion" do stacji "Dworzec Zachodni" autorstwa SENER, AiB dla UM st. Warszawy.

   1. Pobieranie 1.14 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna