I. 10. Identyfikacja obecnie realizowanych i planowanych zamierzeń inwestycyjnych z zakresu systemu transportowego oraz określenie ich wpływu na przyszłe funkcjonowanie tego systemu na Obszarze Opracowania


Trasa tramwajowa do Warszawskiego Parku TechnologicznegoPobieranie 1.14 Mb.
Strona20/21
Data27.04.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21  1. Trasa tramwajowa do Warszawskiego Parku Technologicznego
Nazwa zadania

Budowa trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

-średnia odległość międzyprzystankowa: 434 m

-w ciągu ul. Gagarina planowane jest wykonanie PATOdcinek

ZP „Spacerowa” – pętla „EC Siekierki”

Etap realizacji

-przygotowano Studium Wykonalności

Cel

Celem strategicznym projektu budowy trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego jest udostępnienie tego wyspecjalizowanego kompleksu technologiczno-badawczego zatrudnionym, użytkownikom oraz odwiedzającym, wykorzystując do tego celu komunikację tramwajową. Z linii tramwajowej przebiegającej trasą będą oczywiście korzystać także inni użytkownicy, a więc mieszkańcy osiedli i pracujący w jej pobliżu.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

-budżet m.st. Warszawa

Informacje dodatkowe:

-projekt ul. Czerniakowskiej-bis uwzględnia rezerwę na torowisko

-na wniosek ZTM i TW zachowana zostanie rezerwa także na południe od ul. Nowoprojektowanej Wschodniej

  1. Trasa tramwajowa ul. Kasprzaka – Dw. Zachodni
Nazwa zadania

Budowa trasy tramwajowej Bemowo – Dw. Zachodni


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

-tunel tramwajowy pod peronami stacji Warszawa Zachodnia

Odcinek

ul. Kasprzaka – Dw. Zachodni

Etap realizacji

b.d.

Cel

Celem strategicznym projektu jest połączenie ciągu w ul. Kasprzaka (na Bemowo) z trasa tramwajową na Wilanów oraz poprawę skomunikowania Dw. Zachodniego i jego okolic.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

-budżet m.st. Warszawa

Informacje dodatkowe:

-w ramach Studium Komunikacyjnego dla Dw. Zachodniego i Studium technicznego III linii metra na odcinku od stacji "Stadion" do stacji "Dworzec Zachodni" przedstawiono możliwe warianty prowadzenia przedmiotowej trasy tramwajowej

  1. Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Targowa – Zieleniecka
Nazwa zadania

Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

-wydzielenie torów do skrętu na węźle rozjazdowym „Zieleniecka”

-budowa peronów do obsługi imprez masowych na terenie Narodowego Centrum SportuOdcinek

węzeł rozjazdowy „Dw. Wileński” – węzeł rozjazdowy „Rondo Waszyngtona”

Etap realizacji

-wykonano Studium Wykonalności (trwa odbiór)

-ogłoszono przetarg na dokumentację projektowąCel

Celem projektu jest zwiększenie przepustowości ww. trasy tramwajowej oraz kapitalny remont nawierzchni. Co więcej, ma on służyć zwiększeniu udziału transportu zbiorowego w podróżach.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

-wieloletnia umowa wykonawcza z m.st. Warszawa i POIŚ

Informacje dodatkowe:

-w ramach osobnej inwestycji przebudowywany będzie węzeł rozjazdowy „Kijowska” tj. Trasa Świętokrzyska (ZMID)

-zdanie jest powiązane z zakupem 100 wagonów tramwajowych (z puli 186 zamówionych)
Pobieranie 1.14 Mb.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna