I. 10. Identyfikacja obecnie realizowanych i planowanych zamierzeń inwestycyjnych z zakresu systemu transportowego oraz określenie ich wpływu na przyszłe funkcjonowanie tego systemu na Obszarze Opracowania


Trasa tramwajowa w ciągu Trasy KrasińskiegoPobieranie 1.14 Mb.
Strona21/21
Data27.04.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21 1. Trasa tramwajowa w ciągu Trasy Krasińskiego
Nazwa zadania

Trasa tramwajowa w ciągu ulic Krasińskiego – Budowlana od Placu Wilsona do skrzyżowania ul. Budowlana/Odrowąża


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

-most drogowo-tramwajowy

-przystanek przesiadkowy z p.o. Warszawa PragaOdcinek

węzeł rozjazdowy „Pl. Wilsona” – ZP „Budowlana”

Etap realizacji

-wykonano dokumentację projektową na przeprawę przez Wisłę i przejście nad stacją towarową Warszawa Praga (Systra Polska dla ZMID)

-złożono wniosek o DŚUCel

Celem projektu połączenie rejonu osiedla Nowa Praga z Żoliborzem i zapewnienie dojazdu do I linii metra.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

-wieloletnia umowa wykonawcza z m.st. Warszawa i POIŚ

-budżet ZMIDInformacje dodatkowe:

-odc. Wisłostrada – Wysockiego/Odrowąża jest projektowany i będzie wykonany na zlecenie ZMID

-odc. Pl. Wilsona – Wisłostrada będzie wykonywany przez TW


 1. Trasa tramwajowa Budowlana – Św. Wincentego
Nazwa zadania

Budowa trasy tramwajowej w ulicach Budowlanej i Sw. Wincentego od ul. Rembielińskiej do centrum handlowego w rejonie węzła Trasy AK z ul. Głębocką


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

-budowa pętli tramwajowej przy CH Targówek

Odcinek

ZP „Bolesławicka” – ZP „CH Targówek”

Etap realizacji

b.d.

Cel

Celem projektu połączenie rejonu osiedla Nowa Praga z Żoliborzem i zapewnienie dojazdu do I linii metra.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

-budżet m.st Warszawy

Informacje dodatkowe:

-obecnie projektowana ul. Św. Wincentego zawiera rezerwę pod torowisko tramwajowe

-w ramach Uproszczonego studium komunikacyjnego (rozszerzone dane techniczne) Trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od ulicy Przewodowej do północnej granicy Warszawy dokonano wstępnej analizy możliwości prowadzania ww. trasy tramwajowej na północ w korytarzu wspominanej trasy

 1. Modernizacja trasy tramwajowej Rondo Starzyńskiego - Most Gdański - Rondo Babka - pl. Zawiszy
Nazwa zadania

Modernizacja trasy tramwajowej Rondo Starzyńskiego - Most Gdański - Rondo Babka - pl. Zawiszy


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

b.d.

Odcinek

ZP „Pl. Zawisz” – ZP „Rondo Starzyńskiego”

Etap realizacji

b.d.

Cel

Celem projektu poprawa przepustowości i skrócenie czasu przejazdu

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

-wieloletnia umowa wykonawcza z m.st. Warszawa

Informacje dodatkowe:

-w analizach ruchowych dla metra (Określenie korytarzy dla III linii metra w Warszawie) korytarz ten posiadał wysokie wyniki potoków ruchu 1. Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu ul. Obozowej
Nazwa zadania

Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu ul. Obozowej


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

b.d.

Odcinek

ZP „Młynów” – ZP „Koło”

Etap realizacji

-wykonano Opis Przedmiotu Zamówienia na KPP

Cel

Celem projektu poprawa przepustowości i skrócenie czasu przejazdu

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

-wieloletnia umowa wykonawcza z m.st. Warszawa

Informacje dodatkowe:

-w analizach ruchowych dla metra (Określenie korytarzy dla III linii metra w Warszawie) korytarz ten posiadał wysokie wyniki potoków ruchu   1. Metro

Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przewiduje realizację trzech linii metra:

 • I linia: Kabaty – Młociny

 • II linia: Chrzanów – Rembemińska

 • III linia: Dw. Zachodni – Gocław

W wyniku prac studialnych II linię metra na zachodzie miasta przedłużono do dzielnicy Mory (okolice centrum handlowego TESCO) celem obsługi intensywnie zabudowującego się obszaru dzielnic Chrzanów i Na Wyraju.

Także do II linii włączono odcinek III linii: Stadion – Gocław. Celem tej zmiany było zwiększenie szansy na uzyskanie funduszy UE.

Obecnie stosowany jest następujący podział: • I linia: Kabaty – Młociny

 • II linia:

 1. odcinek zachodni: Mory – Rondo Daszyńskiego

 2. odcinek centralny: Rodno Daszyńskiego – Dw. Wileński

 3. odcinek północno-wschodni: Dw. Wileński – Rembelińska

 4. odcinek południowo-wschodni: Stadion – Gocław

 • III linia: Stadion – Dw. Zachodni

Władze miasta planują oddać do użytku w roku 2013 odcinek centralny II linii metra. Dla pozostałych części i III linii prowadzono studia przebiegu korytarzy i oddziaływania na środowisko.

 1. Inwestycje przygotowywane: 1. Przejście podziemne łączące stacje metra i stacje PKP w rejonie Dw. Gdańskiego
Nazwa zadania

Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 „Dworzec Gdański” i stacją PKP Warszawa Gdańska oraz Żoliborzem


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

b.d.

Odcinek

rejon Dw. Gdańskiego

Etap realizacji

b.d.

Cel

Planowane połączenie komunikacyjne pomiędzy stacją metra Dworzec Gdański, a dworcem PKP Warszawa Gdańska ma pomóc w zintegrowaniu różnych środków transportu zbiorowego, a tym samym skrócić czas przesiadek pomiędzy nimi, co pomoże w skróceniu czasu podróży. Dodatkowo przyczyni się do poprawy dostępności obiektów dworca i stacji dla osób niepełnosprawnych, oraz wzrostu bezpieczeństwa drogowego w tym rejonie.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

-projekt jest powiązany z przebudową st. Warszawa Gdańska

-PKP PLK zamierza ograniczyć zakres przebudowy do 2 peronów (z 4 planowanych)

 1. II linia metra – odcinek centralny
Nazwa zadania

Budowa II linia metra odcinek pomiędzy stacją "Rondo Daszyńskiego" i stacją "Dw.Wileński"


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

-długość: ok. 6 km

-stacji: 6

-stacja Stadion: gotowa pod podłączenie odcinka B II linii i III linię, brak możliwości krzyżowania się pociągów


Odcinek

st. Rondo Daszyńskiego – st. Dw. Wileński

Etap realizacji

-wynik postępowania przetargowego zaskarżony do UZP i sądu

Cel

Celem głównym jest poprawa komunikacji w centrum miasta oraz lepsze połączenie prawobrzeżnej Warszawy

Koszt

ok. 4,6 mld zł

Źródła finansowania

- inwestycja współfinansowana z POIŚ

Informacje dodatkowe:

-możliwe jest przyznanie przez sąd racji skarżącym stronom, przez co być może będzie konieczne ogłoszenie nowego przetargu 1. II linia metra – odcinek zachodni
Nazwa zadania

Budowa II linia metra odcinek pomiędzy stacją "Rondo Daszyńskiego" i stacją "Mory"


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

-długość: ok. 9,2 km

-stacji: 9

-w rejonie dzielnicy Mory ma powstać stacja techniczno-postojowa


Odcinek

st. Rondo Daszyńskiego – STP Mory

Etap realizacji

b.d.

Cel

Celem głównym jest poprawa komunikacji Woli, Bemowa oraz szybko urbanizującego się obszaru dzielnicy Chrzanów i Blizne

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

- inwestycja współfinansowana z POIŚ

Informacje dodatkowe:

-została dokonana zmiana przebiegu linii w ul. Płocką w związku z brakiem możliwości przejścia tunelem w rejon ul. Młynarskiej 1. II linia metra – odcinek północno-wschodni
Nazwa zadania

Budowa II linia metra odcinek pomiędzy stacją "Rondo Daszyńskiego" i stacją "Mory"


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

-długość: ok. 7,1 km

-stacji: 6Odcinek

st. Dw. Wileński – st. Rembelińska

Etap realizacji

- wykonano ROŚ

Cel

Celem głównym jest poprawa komunikacji Nowej Pragi, rejonu Zacisza i Bródna z Śródmieściem

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

-techniczne jest możliwe prowadzenie linii na północ od st. Remblemińska w stronę Białołęki 1. II linia metra – odcinek południowo-wschodni
Nazwa zadania

Budowa odgałęzienia II linii metra, odcinek od stacji Stadion na Gocław.


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

-długość: ok. 7,3 km

-stacji: 6
Odcinek

st. Stadion – st. Gocław

Etap realizacji

b.d.

Cel

Celem głównym jest poprawa komunikacji Grochowa, Kamonka oraz Osiedla Gocław

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

-techniczne jest możliwe prowadzenie linii na południe w kierunku Julianowa 1. III linia metra
Nazwa zadania

Budowa III linii metra


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

-długość: ok. 7,1 km

-stacji: 6

-techniczne jest możliwe prowadzenie linii na północ od st. Remblemińska w stronę Białołęki


Odcinek

st. Stadion – st. Gocław

Etap realizacji

b.d.

Cel

Celem głównym jest poprawa komunikacji Grochowa, Kamonka oraz Osiedla Gocław

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

-techniczne jest możliwe prowadzenie linii na południe w kierunku Ursusa lub MPL Okęcie 1. Budowa stacji Muranów i Pl. Konstytucji na I linii metra
Nazwa zadania

Budowa stacji metra A12 „Plac Konstytucji” i A16 „Muranów” na eksploatowanej I linii metra


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

-stacji: 2

Odcinek

Plac Konstytucji: między ul. Wilczą i ul. Piękną

Muranów: między ul. Anielewicza i ul. StawkiEtap realizacji

-został wykonany ROŚ

-uzyskano w DUL – kwiecień 2006 r.Cel

Wybudowanie stacji metra Plac Konstytucji i Muranów radykalnie poprawi dostępność komunikacji zbiorowej w centrum miasta. Ich uruchomienie spowoduje objęcie obsługą komunikacyjną metra mieszkańców m.in. ulic Poznańskiej, Kruczej, Hożej, Wspólnej (w przypadku stacji Pl. Konstytucji) oraz m.in. ulic Nowolipki, Pawiej, Dzielnej, Zamenhoffa, Stawki, Bonifraterskiej (stacja Muranów).

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

-  1. Oczekiwany wpływ inwestycji na funkcjonowanie systemu transportowego
* Dane dotyczące dróg wojewódzkich zgodnie z decyzją Komisji Przetargowej z dn. 01.10.2009 r. Wykonawca oparł na opracowaniu własnymPobieranie 1.14 Mb.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna