I. 10. Identyfikacja obecnie realizowanych i planowanych zamierzeń inwestycyjnych z zakresu systemu transportowego oraz określenie ich wpływu na przyszłe funkcjonowanie tego systemu na Obszarze OpracowaniaPobieranie 1.14 Mb.
Strona4/21
Data27.04.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


 1. S-8 Marki – Radzymin
Nazwa zadania

Budowa północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do Obwodnicy Radzymina

Informacje

Lokalizacja

miasta: Zielonka, Marki, Kobyłka, Wołomin, miasto i gminę Radzymin

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x2 i 2x3 (doc. 2x3), Vp=100 km/h

Odcinek

węzeł „Drewnica” – węzeł „Radzymin 2”

Etap realizacji

wydanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych (wariant III) – 23.03.2009 r.

Cel

Realizacja nowej trasy w sposób znaczący poprawi obsługę Pasma Wołomińskiego i powiązanie z Warszawą, a także odciąży gminę Marki od uciążliwego ruchu tranzytowego. Znaczącej poprawie ulegnie wylot z Warszawy w kierunku Białegostoku.

Koszt

599,555 tys. (bez VAT) – za STEŚ

Źródła finansowania

Krajowy Fundusz Drogowy

Informacje dodatkowe:

 • możliwość etapowania: odcinek węzeł „Drewnica” - węzeł „Zielonka 2” – pozwoli to na zdjęcie ruchu tranzytowego z istniejącej drogi nr 8 w Markach i ominięcie terenów najintensywniej zurbanizowanych z wykorzystaniem DW631

 • węzeł rezerwa „Wołomin” na powiązanie z nowym przebiegiem DW635 (fragment Małej Obwodnicy Warszawy)


 1. S-17 Wschodnia Obwodnica Warszawy
Nazwa zadania

Budowa drogi ekspresowej S-17 odcinek od węzła „Marki" do węzła „Lubelska" - Wschodnia Obwodnica Warszawy

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa, miasta: Sulejówek, Ząbki, Zielonka, gmina Wiązowna

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x2 i 2x3 (doc. 2x3), Vp=100 km/h

Odcinek

węzeł „Piłsudskiego” (bez węzła) – węzeł „Lubelska”

Etap realizacji

-w opracowaniu materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (od 10.09.2008 r.

-GDOŚ utrzymał w mocy decyzję środowiskową z dla wariantu IIIA - 24.04.2009r.

-WSA oddalił skargi na postanowienia MRR - 24.04.2009r.


Cel

Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOW) będzie trasą ekspresową zamykającą od wschodu ring warszawskiej obwodnicy ekspresowej.

Wariant IIIA przebiega w korytarzu rezerwowanym w większości planów zagospodarowania przestrzennego, przez tereny miast: Marki, Ząbki, Zielonka, Warszawa: dzielnicę Rembertów i Wesoła, Sulejówek oraz przez gminę Wiązowna.Koszt

b.d.

Źródła finansowania

Krajowy Fundusz Drogowy

Informacje dodatkowe:

 • zdanie objęte Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012 1. S-17 węzeł „Lubelska” – gr. województwa mazowieckiego
Nazwa zadania

Rozbudowa drogi krajowej nr 17 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Lubelska" do granicy województwa lubelskiego

Informacje

Lokalizacja

miasto i gmina Mszczonów, gmina Radziejowice

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x2, (doc. 2x3), Vp=100 km/h

Odcinek

węzeł „Lubelska” – gr. województwa mazowieckiego

Etap realizacji

-w opracowaniu materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej - nowe obszary Natura 2000

-odbyło się posiedzenie KOPI przy Generalnym Dyrektorze GDDKiA - 25.04.2008 r.

-został wykonanany STEŚ I i II


Cel

Droga krajowa nr 17 zaliczona jest do sieci dróg ekspresowych (S17). Jest elementem trasy prowadzącej ruch tranzytowy na kierunku północ - południe (Warszawa - Lublin - Hrebenne). Ze względu na wyczerpującą się przepustowość i na ciągle wzrastający ruch tranzytowy jej rozbudowa jest w pełni uzasadniona. Rozbudowa drogi krajowej Nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od projektowanego Węzła "Lubelska" do granicy województwa mazowieckiego prowadzona będzie z wyłączeniem projektowanej obwodnicy Kołbieli oraz wybudowanej obwodnicy Garwolina.

Koszt

b.d

Źródła finansowania

współfinansowanie w ramach POIŚ

Informacje dodatkowe:

 • na podstawie przeprowadzonego w ROŚ porównania sześciu wariantów inwestycyjnych można przyjąć, że najkorzystniejszym będzie wariant 1b. 1. S-17/DK-50 Obwodnica Kołbieli
Nazwa zadania

Obwodnica Kołbieli w ciągu drogi ekspresowej S-17 i DK-50

Informacje

Lokalizacja

gminy: Kołbiel, Celestynów, miasto Otwock

Dane techniczne

S-17: droga klasy S, przekrój 2x2, (doc. 2x3), Vp=100 km/h

DK-50: droga klasy GP, 1x2, Vp=100 km/hOdcinek

wg pikietarzu

Etap realizacji

-w opracowaniu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla obwodnicy Kołbieli po DK 50

-postanowienie Wójta Gminy Kołbiel o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla obwodnicy Kołbieli po DK 50 - 07.01.2009 r.

-dla obwodnicy w ciągu S-17 opracowywyany6 jest STEŚ


Cel

Miejscowość Kołbiel znajduje się na skrzyżowaniu dwóch tras o wysokim udziale ruchu ciężkiego o charakterze tranzytowym. Budowa dróg obwodowych w ciągu S-17 i DK+50 ma na celu poprawę BRD oraz przepustowości tych korytarzy.

Koszt

b.d

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

 • obydwie trasy są podzielone na osobne zadania, jednak ze względu na wariantowanie ich ostateczny przebieg jest ze sobą powiązany

 • dla S-17 najkorzystniejsze okazały się warianty C4 i C4a

 • dla DK-50 najkorzystniejsze okazały się warianty 4, 4a i 4b (GDDKiA preferuje 4b)
 1. DK-79 Piaseczno – Obwodnica Góry Kalwarii
Nazwa zadania

Rozbudowa DK-79 do parametrów drogi klasy GP

Informacje

Lokalizacja

miasto i gmina Piaseczno

Dane techniczne

droga klasy GP, 2x2 i 2x3

Odcinek

skrzyżowanie z ul. Energetyczną – początek opracowania obwodnicy Góry Kalwarii

Etap realizacji

-wydano Decyzję o Uwarunkowaniach Środowiskowych - 09.11.2007 r.

-wydano Decyzję o Uwarunkowaniach Lokalizacyjnych - 08.09.2006 r.Cel

Rozbudowa DK-79 ma na celu poprawę BRD oraz przepustowości trasy

Koszt

b.d

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

 • na skrzyżowaniu z DW-721 powstanie węzeł typu WB „karo”

 • obsługa terenów przyległych będzie się odbywać za pomocą jezdni serwisowych 1. DK-50/79 Obwodnica Góry Kalwarii
Nazwa zadania

Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 50 i 79

Informacje

Lokalizacja

miasto i gmina Góra Kalwaria

Dane techniczne

droga klasy GP, przekrój 2x2

Odcinek

początek gr. opracowania za m. Łubna – most na rzece Wiśle

Etap realizacji

-NSA uchylił ostatecznie Decyzję o Uwarunkowaniach Lokalizacyjnych - 10.10.2008 r.

-Wydano Decyzję o Uwarunkowaniach Środowiskowych - 09.11.2007 r.Cel

Celem opisywanego zadania inwestycyjnego jest odciążenie miasta Góra Kalwaria od ruchu tranzytowego poruszającego się w ciągu DK-79 (do Warszawy) i DK-50 (Duża Obwodnica Warszawy)

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

 • węzeł z nowym przebiegiem DW-724 (G) zostanie wybudowany w ramach zadania realizowanego przez MZDW


 1. DK-61 Przebudowa ciągu ulic Warszawska – Zegrzyńska – Etap II
Nazwa zadania

Przebudowa ul. Zegrzyńskiej w Legionowie

Informacje

Lokalizacja

miasto Legionowo, gmina Wieliszew

Dane techniczne

droga klasy GP, przekrój 2x2

Odcinek

skrzyżowanie z ul. POW – skrzyżowanie z ul. Nowodworską w Michałowie Reginowie

Etap realizacji

-wydana Decyzja o uwarunkowaniach Lokalizacyjnych – 12.12.2008 r.

-wydana Decyzja o uwarunkowaniach Środowiskowych – 28.04.2006 r.Cel

Zdanie jest częścią przedsięwzięcia zwiększającego przepustowość obecnego ciągu DK-61

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

Krajowy Fundusz Drogowy

Informacje dodatkowe:

 • wraz z wiaduktem powstaje ciąg pieszo-rowerowy 1. DK-61 Przebudowa ciągu ulic Warszawska – Zegrzyńska – Etap III
Nazwa zadania

Przebudowa ul. Warszawskiej w Legionowie

Informacje

Lokalizacja

miasto Legionowo

Dane techniczne

droga klasy GP, przekrój 2x2

Odcinek

skrzyżowanie z ul. Jagielońską – gr. miasta Legionowo

Etap realizacji

-wydana Decyzja o Uwarunkowaniach Środowiskowych - 27.06.2007 r.

-wydana Decyzja o Uwarunkowaniach Lokalizacyjnych - 13.09.2005 r.Cel

Zdanie jest częścią przedsięwzięcia zwiększającego przepustowość obecnego ciągu DK-61

Koszt

b.d

Źródła finansowania

Krajowy Fundusz Drogowy

Informacje dodatkowe:

 • wraz z wiaduktem powstaje ciąg pieszo-rowerowy 1. DK-62

Na terenie Obszaru Opracowania dla DK-62 wykonywany jest STEŚ: Etap I i II przez firmę Arup.


   1. Drogi wojewódzkie*

Podmiotem odpowiedzialnym za sieć dróg wojewódzkich jest Samorząd Województwa. Realizuje on swoje zadanie za pomocą Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jest to jednostka wykonująca bieżące utrzymanie oraz koordynująca inwestycje na przedmiotowej kategorii dróg publicznych.


  1. Inwestycje przygotowywane:
 1. DW-579 Obwodnica miasta Błonie – Etap II
Nazwa zadania

Budowa zachodniej obwodnicy Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP oraz mostu przez rzekę Rokitnicę

Informacje

Lokalizacja

miasto i gmina Błonie

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 1x2

Odcinek

skrzyżowanie z DK-2 – gr. miasta i gminy Grodzisk Maz.

Etap realizacji

uzyskiwana decyzja środowiskowa

Cel

 • polepszenie układu sieci komunikacji i stworzenie tras objazdowych w wypadkach awaryjnych

 • poprawę warunków dla wszystkich uczestników ruchu w obszarze opracowania

 • waloryzację krajobrazu miejskiego poprzez przekształcenie śródmiejskiej przestrzeni publicznej

Koszt

182 mln zł


Źródła finansowania

 • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

 • zadanie łączne z Zachodnią Obwodnicą Grodziska Maz. 1. DW-579 Zachodnia Obwodnica Grodziska Maz

 2. .
Nazwa zadania

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieciego

Informacje

Lokalizacja

miasto i gmina Grodzisk Mazowiecki

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 1x2

Odcinek

gr. miasta i gminy Błonie – Kałęczyn

Etap realizacji

uzyskiwana decyzja środowiskowa

Cel

 • wyprowadzenie ruchu ciężkiego z najbardziej obciążonego fragmentu drogi wojewódzkiej

 • połączenie gminy z węzłem „Tłuste” i autostradą A-2

Koszt

182 mln zł


Źródła finansowania

 • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

  • zadanie łączne z II etapem obwodnicy miasta Błonie
 1. DW-580 węzeł „Warszawska” – gr. Warszawy
Nazwa zadania

Rozbudowa ul. Warszawskiej w Starych Babicach

Informacje

Lokalizacja

gmina Stare Babice

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 2x2

Odcinek

gr. m.st. Warszawy – węzeł „Warszawska”

Etap realizacji

b.d.

Cel

Koszt

3 mln zł


Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

 • zadanie zapisane w WPI Województwa Mazowieckiego 1. DW-580 Obwodnica Żelazowej Woli
Nazwa zadania

Budowa obwodnicy Żelazowej Woli

Informacje

Lokalizacja

gmina Sochaczew

Dane techniczne

droga klasy G, przekrój 1x2

Odcinek

Chodakówek - Strzyżew

Etap realizacji

b.d.

Cel

 • uspokojenie ruchu w okolicy zabytkowego zespołu muzealno-parkowego

Koszt

18 mln zł


Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

 • zadanie zapisane w WPI Województwa Mazowieckiego 1. DW-631 gr. Warszawy – Rondo Zielonka (DW-634)
Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 od granicy Warszawy do ronda w Zielonce

Informacje

Lokalizacja

miasto Zielonka

Dane techniczne

droga klasy GP, przekrój 2x2

Odcinek

gr. m.st. Warszawy – rondo z DW-634

Etap realizacji

 • wykonywanie dokumentacji projektowej

Cel

 • poprawnie warunków ruchu na drodze

Koszt

17 mln zł


Źródła finansowania

 • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

 • ze względu na ograniczenia finansowe nie będzie realizowany w etapie I węzeł typu WB „karo” na skrzyżowaniu z ulicą Powstańców 1. Pobieranie 1.14 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna