I. 10. Identyfikacja obecnie realizowanych i planowanych zamierzeń inwestycyjnych z zakresu systemu transportowego oraz określenie ich wpływu na przyszłe funkcjonowanie tego systemu na Obszarze Opracowania


DW-634 Rondo Zielonka (DW-631) – Wołomin (Al. Niepodległości)Pobieranie 1.14 Mb.
Strona5/21
Data27.04.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

DW-634 Rondo Zielonka (DW-631) – Wołomin (Al. Niepodległości)
Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 od granicy Warszawy do ronda w Zielonce

Informacje

Lokalizacja

miasto Zielonka, Kobyłka, Wołomin

Dane techniczne

droga klasy G, przekrój 2x2

Odcinek

gr. m.st. Warszawy – rondo z DW-634

Etap realizacji

Cel

Istniejący przekrój poprzeczny na analizowanym odcinku ma charakter niejednorodny, nie zapewniający właściwych warunków ruchu i bezpieczeństwa. Główną przyczyną takiego stanu jest dynamiczny rozwój zabudowy miejskiej w rejonie analizowanego ciągu komunikacyjnego. Celem przedmiotowej inwestycji jest przystosowanie drogi do obecnych natężeń ruchu oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Koszt

60 mln zł


Źródła finansowania

 • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

 • zadanie w całości przebiega przez obszar WOKCh
  • ze względu na trudne warunki terenowe na odcinku ok. 700 m w Wołominie zostanie zachowany przekrój 1x2


 1. DW-635 Wołomin – węzeł „Nadma” (DK-8)
Nazwa zadania

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 635 od Wołomina do drogi krajowej nr 8

Informacje

Lokalizacja

miasto Marki, miasto Wołomin, gmina Radzymin

Dane techniczne

droga klasy G, przekrój 2x2

Odcinek

Wołomin – węzeł „Nadma”

Etap realizacji

 • opracowano KPP

 • w trakcie przygotowania jest PFU

Cel

 • wytyczenie nowego przebiegu fragmentu Małej Obwodnicy Warszawy

Koszt

b.d.


Źródła finansowania

b.d

Informacje dodatkowe:

 • zadanie realizowane przez

Starostwo Powiatowe w Wołominie
 1. DW-637 gr. Warszawy – Węgrów
Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 od granicy Warszawy do obwodnicy Węgrowa

Informacje

Lokalizacja

miasto Sulejówek, gmina Halinów, Stanisławów, Dobre

Dane techniczne

droga klasy GP/G, przekrój 1x2

Odcinek

gr. m.st Warszawy - Węgrów

Etap realizacji

 • opracowywanie dokumentacji projektowej

Cel

 • poprawa warunków BRD

 • przystosowanie do wymagań technicznych

 • wzmocnienie jezdni

Koszt

185 mln

Źródła finansowania

  • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

 • obejście Okuniewa jest objęte osobnym projektem – uzyskano DŚU 1. DW-718 Pruszków – Wojcieszyn
Nazwa zadania

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 718 od węzła „Pruszków” do m. Wojcieszyn

Informacje

Lokalizacja

miasto Sulejówek, gmina Halinów, Stanisławów, Dobre

Dane techniczne

droga klasy G/Z, przekrój 1x2

Odcinek

węzeł „Pruszków – Wojcieszyn (DW-580)

Etap realizacji

b.d.

Cel

 • poprawa warunków BRD

 • gruntowny remont jezdni

Koszt

32 mln

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

 • zadanie zapisane w WPI Województwa Mazowieckiego 1. DW-719 gr. Warszawy – Pruszków (ul. Partyzantów)
Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od granicy Warszawy do ul. Partyzantów w Pruszkowie

Informacje

Lokalizacja

miasto Pruszków, Piastów, gmina Michałowice

Dane techniczne

droga klasy GP, przekrój 2x3

Odcinek

gr. m.st. Warszawy – ul. Partyzantów

Etap realizacji

  • opracowywanie dokumentacji projektowej

Cel

 • ograniczenie dostępności i dostosowanie do wymagań technicznych

 • poprawa warunków BRD

Koszt

147 mln

Źródła finansowania

  • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

-opracowano dwa warianty

  • zadanie łączne z rozbudową DW-719 od Warszawy do Grodziska Maz.


 1. DW-719 Pruszków: ul. Prusa – ul. Partyzantów
Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w Pruszkowie

Informacje

Lokalizacja

miasto Pruszków

Dane techniczne

droga klasy G, przekrój 2x2

Odcinek

ul. Prusa – ul. Partyzantów

Etap realizacji

  • opracowywanie dokumentacji projektowej

Cel

 • likwidacja tzw. „wąskiego gardła”

Koszt

147 mln

Źródła finansowania

  • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

  • zadanie łączne z rozbudową DW-719 od Warszawy do Grodziska Maz. 1. DW-719 Milanówek – Pruszków
Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku ul. Działkowa w Pruszkowie do ul. Turczynek w Milanówku

Informacje

Lokalizacja

miasto Pruszków, miasto i gmina Brwinów, Podkowa Leśna

Dane techniczne

droga klasy GP, przekrój 2x2

Odcinek

Pruszków - Milanówek

Etap realizacji

  • opracowywanie dokumentacji projektowej

Cel

 • ograniczenie dostępności

 • poprawa warunków ruchu

Koszt

147 mln

Źródła finansowania

  • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

  • zadanie łączne z rozbudową DW-719 od Warszawy do Grodziska Maz. 1. DW-719 Południowa Obwodnica Grodziska Mazowieckiego
Nazwa zadania

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 na południe do Grodziska Maz. i Milanówka

Informacje

Lokalizacja

miasto Milanówek, miasto i gmina Grodzisk Maz.

Dane techniczne

droga klasy GP, przekrój 2x2 lub 1x2

Odcinek

Kałęczyn – ul. Turczynek w Milanówku

Etap realizacji

  • opracowywanie STEŚ I i II

Cel

 • ograniczenie ruchu w ciągu ul. Królewskiej

Koszt

147 mln

Źródła finansowania

  • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

  • zadanie łączne z rozbudową DW-719 od Warszawy do Grodziska Maz.
 1. DW-719 Trasa Książąt Mazowieckich
Nazwa zadania

Budowa Trasy Książąt Mazowieckich

Informacje

Lokalizacja

miasto Pruszków, gmina Michałowice

Dane techniczne

droga klasy GP, przekrój 2x2

Odcinek

ul. Partyzntów – ul. Głowna

Etap realizacji

  • opracowywanie Studium Koncepcyjnego

Cel

 • ograniczenie ruchu w ciągu Al. Wojska Polskiego

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

  • Studium Koncepcyjne powstaje na zamówienie m. Pruszków

Informacje dodatkowe:

  • zadanie nie ujęte w WPI Woj. Mazowieckiego 1. DW-721 węzeł „Paszków” – węzeł „Magdalenka”
Nazwa zadania

Rozbudowa drogi nr 719 od Wolicy do Magdalenki

Informacje

Lokalizacja

gmina Nadarzyn, Raszyn

Dane techniczne

droga klasy GP/G, przekrój 2x2

Odcinek

węzeł „Paszków” – węzeł: „Magdalenka”

Etap realizacji

b.d.

Cel

 • poprawa warunków ruchu i BRD

 • przystosowanie do warunków technicznych

Koszt

45 mln zł

Źródła finansowania

  • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

  • zadanie ujęte w WPI Woj. Mazowieckiego 1. DW-721 węzeł „Magdalenka” – Piaseczno
Nazwa zadania

Budowa obwodnicy gminy Lesznowola

Informacje

Lokalizacja

gmina Lesznwola, miasto i gmina Piaseczno

Dane techniczne

droga klasy GP/G, przekrój 2x2

Odcinek

węzeł: „Magdalenka” – ul. Mleczarska

Etap realizacji

Opracowywanie dokumentacji projektowej i środowiskowej (do DŚU)

Cel

 • zapewnienie powiązania z węzłem „Lesznowola” (S-7)

 • odciążenie ul. Słonecznej

 • poprawa powiązań sieci dróg na terenie gminy z drogami krajowymi

Koszt

68 mln zł

Źródła finansowania

  • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

  • współfinansowanie projektu zapewnia gmina Lesznowola na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa
   1. System drogowo-uliczny m.st. Warszawy

Zarząd nad drogami publicznymi na terenie m.st. Warszawy sprawuje dla dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych ZDM. Drogi gminne podlegają pod nadzór urzędów dzielnic. Budowane obecnie trasy klasy technicznej ekspresowej (S) na terenie stolicy będą zarządzane przez inwestora, czyli GDDKiA.

Do prowadzenia inwestycji na sieci drogowej w m.st. Warszawa powołany została Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Wybrane zadania są realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego i wynika to faktu powiązania ich z np. trasami tramwajowymi lub linią metra.
   1. Inwestycje w trakcie realizacji:
 1. Trasa Mostu Północnego: odc. Encyklopedyczna – Modlińska
Nazwa zadania

Budowa Trasy Mostu Północnego od Młocin do ul. Modlińskiej – Etap I

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

droga klasy GP, przekrój 2x3, Vp=70 km/h

Odcinek

węzeł „Pułkowa” – węzeł „Modlińska”

Etap realizacji

 • wykonanie robót budowlanych

Cel

Zamysł realizacji budowy Trasy Mostu Północnego uzasadniony jest zarówno względami wyczerpywania się przepustowości układu drogowego w północnej części Warszawy, brakiem dostatecznej ilości przepraw przez Wisłę oraz dużą uciążliwością jaką stanowi brak ona dla mieszkańców północnych dzielnic.

Koszt

b.d

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

 • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

 • wraz z trasą drogowa powstanie linia tramwajowa 1. Trasa Siekierkowska: odc. Ostrobramska – Marsa
Nazwa zadania

Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

droga klasy GP,

Odcinek

węzeł „Marsa”

Etap realizacji

 • wykonanie robót budowlanych

Cel

Budowa węzła pozwoli skierować ruch z tras wlotowych do Warszawy na ciąg obwodowy, jakim jest Trasa Siekierkowska (Obwodnica Miejska).

Koszt

b.d

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

 • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

 • obecnie trwają prace nad projektem mpzp lokującego przy węźle pętle autobusowo-tramwajową. 1. Budowa drugiej jezdni al. Wilanowskiej na odcinku od ul. Sobieskiego do Doliny Służewieckiej
Nazwa zadania

Budowa drugiej jezdni al. Wilanowskiej na odcinku od ul. Sobieskiego do Doliny Służewieckiej

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G

Odcinek

Dolinka Służewiecka – ul. Soblieskiego

Etap realizacji

 • wykonanie robót budowlanych

Cel

Likwidacja tzw. „wąskiego gardła” na przedmiotowym odcinku, poprawa obsługi komunikacyjnej Wilanowa.

Koszt

b.d

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

 • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

 • prace z winy Wykonawcy ulegną przedłużeniu
 1. Pobieranie 1.14 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna