I. 10. Identyfikacja obecnie realizowanych i planowanych zamierzeń inwestycyjnych z zakresu systemu transportowego oraz określenie ich wpływu na przyszłe funkcjonowanie tego systemu na Obszarze Opracowania


Al. Jerozolimskie – węzeł „Kleszczowa”Pobieranie 1.14 Mb.
Strona6/21
Data27.04.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Al. Jerozolimskie – węzeł „Kleszczowa”
Nazwa zadania

Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP

Odcinek

skrzyżowanie Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską i Kleszczową

Etap realizacji

Cel

Kontynuacja modernizacji Al. Jerozolimskich i dostosowanie ich do przyjęcie ruchu z Trasy Salomea-Wolica

Koszt

ok. 281 mln zł

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

 • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

 • w wyniku opóźnień z wydaniem nieruchomości prace mogą ulec przedłużeniu 1. ul. Modlińska: most nad Kanałem Żerańskim
Nazwa zadania

Modernizacja ulicy Modlińskiej od Trasy Toruńskiej do Kanału Żerańskiego

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP, przekrój 2x4, Vp=70 km/h

Odcinek

Trasa Toruńska – Kanał Żerański

Etap realizacji

 • wykonanie robót budowlanych

Cel

Poprawa warunków ruchu na drodze i stanu BRD oraz przystosowanie do obecnie obowiązujących przepisów i warunków technicznych.

Koszt

ok. 111 mln zł

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • w ramach prac most zostanie przystosowany do wytyczenia trasy tramwajowej 1. Zabraniecka – Strażacka: odc. ZUSOK – Chełmżyńska
Nazwa zadania

Budowa ciągu ulic Zabraniecka – Strażacka od ZUSOK do ul. Chełmżyńskiej

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 1x2

Odcinek

ZUSOK – Chełmżyńska

Etap realizacji

 • wykonanie robót budowlanych

Cel

Wytworzenie połączenia lokalnego między Targówkiem a Rembertowem

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. Al. Rzeczpospolitej: odc. Sobieskiego – Płaskowickiej-bis
Nazwa zadania

Budowa Al. Rzeczpospolitej

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 2x2

Odcinek

ZUSOK – Chełmżyńska

Etap realizacji

 • wykonanie robót budowlanych

Cel

Zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowopowstałym osiedlom mieszkaniowym

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • inwestycja zawiera rezerwę pod trasę tramwajową   1. Inwestycje przygotowywane: 1. DW-637 Marsa – Żołnierska
Nazwa zadania

Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP, przekrój 2x3/2x4, Vp=60/70 km/h

Odcinek

węzeł „Marsa” – gr. miasta

Etap realizacji

 • 25.02.2008r. - wydanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Cel

Wykonanie remontu obecnego ciągu ul. Żołnierskiej, poprawa warunków ruchu na wylocie z budowanego węzła „Marsa” oraz zapewnienie połączenia z Obwodnicą Ekspresową

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • projekt jest skorelowany z projektem budowy węzła „Marsa” 1. ul. Nowo-Lazurowa: odc. węzeł „Salomea” – Trasa AK
Nazwa zadania

Budowa ul. Nowo-Lazurowej

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 2x2

Odcinek

węzeł „Salomea” – węzeł „Lazurowa”

Etap realizacji

 • 2009-06-10 - wydanie Decyzji o Uwarunkowaniach Lokalizacyjnych

Cel

Zapewnienie nowego połączenia o charakterze lokalnym i międzydzienicowym na terenie Ursusa, Włoch i Bemowa

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

 • projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2007-2013

Informacje dodatkowe:

 • projekt jest skorelowany z projektem budowy węzła „Salomea” 1. ul. Andersa wraz z wiaduktem
Nazwa zadania

Remont wiaduktu przy Dw. Gdańskim w ciągu ulic Andersa - Mickiewicza

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 2x2

Odcinek

wiadukt nad linią kolejową i Obwodnicą Śródmieścia

Etap realizacji

 • przetarg na roboty budowlane

Cel

Rozbudowa przekroju wiaduktu, wymiana zniszczonej konstrukcji obiektu.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • projekt zakłada w przyszłości przełożenie trasy tramwajowej na obiekt środkowy 1. Trasa Mostu Północnego: odc. Modlińska – Płochocińska
Nazwa zadania

Budowa Trasy Mostu Północnego: Etap III - Modlińska - Płochocińska

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP, przekrój 2x3

Odcinek

Modlińska - Płochocińska

Etap realizacji

 • nie rozstrzygnięto przetargu na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej

Cel

Poprawa obsługi komunikacyjnej Białołęki, obciążenie ul. Płochocińskiej oraz realizacja Obwodnicy Miejskiej

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • projekt zawiera rezerwę pod trasę tramwajową 1. Trasa Mostu Północnego: odc. Młociny – Encyklopedyczna
Nazwa zadania

Budowa Trasy Mostu Północnego: Etap II - ul. Zgrupowania AK "Kampinos" - Encyklopedyczna

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP, przekrój 2x2, Vp=70 km/h

Odcinek

Encyklopedyczna – Metro Młociny

Etap realizacji

 • 06.07.2009 r. - wszczęcie postępowania ws. wydania Pozwolenia na Budowę;

 • 19.01.2008 - wydanie Decyzji o Uwarunkowaniach Lokalizacyjnych

 • 17.07.2008 - wydanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Cel

Poprawa dostępności węzła przesiadkowego „Młociny”

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

- 1. Trasa Mostu Północnego: odc. Marki – Płochocińska
Nazwa zadania

Budowa Trasy Mostu Północnego: odc. Marki – Płochocińska

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP/G, przekrój 2x3/2x2/1x2

Odcinek

Marki – Płochocińska

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Element Obwodnicy Miejskiej - docelowo Trasa Mostu Północnego ma połączyć (poprzez ulicę Nowolazurową) Trasę Salomea - Wolica ze Wschodnią Obwodnica Warszawy, czyli przebiegać z Ursusa, Włoch przez Bemowo, Bielany, Białołękę do Marek.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d

Informacje dodatkowe:

 • nie jest określony zarządca odcinka gr. miasta – Marki

 • rezerwa terenowa na terenie Marek została zgłoszona do wykreślenia z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa – stanowi to przerwanie ponadlokalnego ciągu w kierunku Kobyłki 1. Trasa Mostu Północnego: odc. Młociny – Trasa NS (S-7)
Nazwa zadania

Budowa Trasy Mostu Północnego: odc. Młociny – Trasa NS (S7)

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP/G

Odcinek

Młociny – Trasa NS (S7)

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Element Obwodnicy Miejskiej - docelowo Trasa Mostu Północnego ma połączyć (poprzez ulicę Nowolazurową) Trasę Salomea - Wolica ze Wschodnią Obwodnica Warszawy, czyli przebiegać z Ursusa, Włoch przez Bemowo, Bielany, Białołękę do Marek.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d

Informacje dodatkowe:

 • rejon projektowanej trasy jest objęty mpzp 1. Trasa Mostu Północnego: odc. Trasa NS (S-7) – Trasa AK
Nazwa zadania

Budowa Trasy Mostu Północnego: odc. Trasa NS (S-7) – Trasa AK

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP/G

Odcinek

Trasa NS (S-7) – Trasa AK (węzeł „Lazurowa”)

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Element Obwodnicy Miejskiej - docelowo Trasa Mostu Północnego ma połączyć (poprzez ulicę Nowolazurową) Trasę Salomea - Wolica ze Wschodnią Obwodnica Warszawy, czyli przebiegać z Ursusa, Włoch przez Bemowo, Bielany, Białołękę do Marek.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d

Informacje dodatkowe:

 • inwestycja wymaga przejścia w tunelu pod tzw. Lotniskiem Bemowo 1. Ciąg Cybernetyki – 17-go Stycznia
Nazwa zadania

Rozbudowa ul. Cybernetyki wraz z budową wiaduktu nad koleją radomską i włączeniem w ul. 17-go Stycznia

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy Z, przekrój 2x2

Odcinek

Żwirki i Wigury - Rzymowskiego

Etap realizacji

 • wybrano wykonawcę prac budowlanych

Cel

Realizacja zadania ma zapewnić poprawę dostępności rejonu lotniska oraz zapewnić właściwą obsługę komunikacyjną terenom Służewca Przemysłowego

Koszt

76,9 mln zł

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. Rozbudowa 17-go Stycznia
Nazwa zadania

Rozbudowa ul. 17-go Stycznia

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy Z, przekrój 2x2

Odcinek

Żwirki i Wigury – Grójecka/Al. Jerozlimskie

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

b.d.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:
 1. ul. Wołoska: odc. Racławicka - Konstruktorska
Nazwa zadania

Budowa drugiej jezdni ul. Wołoskiej: odc. Racławicka - Konstruktorska

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 2x3

Odcinek

Racławicka - Konstruktorska

Etap realizacji

 • powtórne opracowanie dokumentacji projekowej

 • 07.01.2008 r. - wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 08.03.2006 r. - złożenie wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Cel

Likwidacja tzw. „wąskiego gardła”, udrożnienie ruchu tramwajów i komunikacji indywidualnej

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

- budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:


 1. Pobieranie 1.14 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna