I. 10. Identyfikacja obecnie realizowanych i planowanych zamierzeń inwestycyjnych z zakresu systemu transportowego oraz określenie ich wpływu na przyszłe funkcjonowanie tego systemu na Obszarze Opracowania


ul. Górczewska: odc. pętla Górczewska – gr. miastaPobieranie 1.14 Mb.
Strona7/21
Data27.04.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

ul. Górczewska: odc. pętla Górczewska – gr. miasta
Nazwa zadania

Budowa drugiej jezdni ul. Górczewskiej: odc. pętla Górczewska – gr. miasta

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 2x2

Odcinek

pętla Górczewska – gr. miasta

Etap realizacji

 • b.d.

Cel

Rozbudowa drogi do klasy G (2x2 pasy), w celu prawidłowego powiązania z węzłem "Warszawska"

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • zadanie powiązane z odcinkiem realizowanym przez MZDW 1. ul. Łodygowa: odc. Radzymińska – gr. miasta
Nazwa zadania

Modernizacja ulicy Łodygowej: Radzymińska – gr. miasta

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 2x2

Odcinek

Radzymińska – gr. miasta

Etap realizacji

 • 29.06.2009 r. - wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Cel

Przedsięwzięcie polega na przebudowie ulicy Łodygowej w Warszawie na odcinku od ul. Radzymimskiej do granicy miasta. Celem inwestycji jest poprawienie warunków ruchu, warunków bezpieczeństwa oraz ograniczenie uciążliwości drogi dla otoczenia.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

- budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. ul. Nowo-Kabacka
Nazwa zadania

Modernizacja ulicy Łodygowej: Radzymińska – gr. miasta

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 2x2

Odcinek

Przyczółkowa – Nowo-Kabacka

Etap realizacji

 • opracowanie dokumentacji projektowej

Cel

Poprawa połączenia lokalnego Ursynowa z Wilanowem oraz zwiększenie dostępności linii metra

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

- budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. ul. Mehoffera-bis: odc. Światowida – Marywilska
Nazwa zadania

ul. Mehoffera-bis: odc. Światowida – Marywilska

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy Z, przekrój 1x2

Odcinek

Światowida – Marywilska

Etap realizacji

 • opracowanie dokumentacji projektowej

Cel

Zwiększenie liczby połączeń lokalnych w dzielnicy oraz poprawa dostępności linii kolejowej

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

- budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. ul. Nowo-Kijowska: odc. Targowa – Zabraniecka
Nazwa zadania

ul. Mehoffera-bis: odc. Światowida – Marywilska

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy Z, przekrój 2x2

Odcinek

Targowa – Zabraniecka

Etap realizacji

 • 17.04.2009 - wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Cel

Realizacja inwestycji przyczyni się do: poprawy obsługi powiązań centrum lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy; podniesienia standardu obsługi ruchu wewnętrznego, związanego z istniejącymi i projektowanymi obiektami, takimi jak Stadion Narodowy i Dworzec Wschodni; wzbogacenia układu drogowego wschodnich dzielnic Warszawy - przez projektowany ciąg ul. Ks. Ziemowita przyczyni się do podniesienia przepustowości tras drogowych.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

- budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe: 1. Św. Wincentego: odc. Rondo Żaba – Trasa AK
Nazwa zadania

Przebudowa ul. Św. Wincentego: odc. Rondo Żaba – Trasa AK

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP, przekrój 2x3

Odcinek

Rondo Żaba – Trasa AK

Etap realizacji

 • opracowanie KPP

 • odbyły się dwa spotkania konsultacyjne

Cel

Przystosowanie ulicy do przepisów i warunków technicznych oraz pełnienia roli łącznika międzybowodnicowego.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

- budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • Rondo Żaba zostało objęte osobnym projektem 1. Al. Rzeczpospolitej: odc. Płaskowickiej-bis – Nowo-Kabacka
Nazwa zadania

Al. Rzeczpospolitej: odc. Płaskowickiej-bis – Nowo-Kabacka

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 2x2

Odcinek

Płaskowickiej-bis – Nowo-Kabacka

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowopowstałym osiedlom mieszkaniowym

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

- budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • obszar objęty projektem mpzp 1. ul. Modlińska: most nad Kanałem Żerańskim – Aluzyjna
Nazwa zadania

Modernizacja ulicy Modlińskiej od Kanału Żerańskiego do ul. Aluzyjnej

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP, przekrój 2x4, Vp=70 km/h

Odcinek

Kanał Żerański - ul. Aluzyjna

Etap realizacji

 • opracowano dokumentację projektową

 • 02.09.2009 r. - wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Cel

Podstawowym celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego obsługującego Dzielnicę Białołęka. Realizacja inwestycji przyczyni się do:

 • poprawy obsługi ruchu tranzytowego i wylotowego w ciągu drogi krajowej nr 61

 • poprawy obsługi powiązań układu drogowego lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy przez węzły z Trasą Mostu Północnego i Trasą Toruńską

 • bezpieczniejszego podróżowania w obrębie dzielnicy Białołęka

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • projekt przewiduje wykupienie gruntów pod trasę tramwajową 1. ul. Wybrzeże Szczecińskie: odc. Stadion Narodowy
Nazwa zadania

ul. Wybrzeże Szczecińskie: odc. Stadion Narodowy

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G

Odcinek

Most Świętokrzyski – Most Poniatowskiego

Etap realizacji

 • opracowano Studium przebiegu ulic Wybrzeże Szczecińskie - Wybrzeże Helskie oraz ulic Nowo- Jagiellońskiej i Jagiellońskiej.

Cel

Poprawa obsługi terenów Narodowego Centrum Sportu

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • projektowane jest zagłębienie w tunel ulicy na wysokości Stadionu Narodowego 1. Trasa Krasińskiego: odc. Pl. Wilsona – Budowlana
Nazwa zadania

Budowa Trasy „Krasinskiego” na odcinku Pl. Wi lsona –

ul.Budowlana wraz z przeprawa mostowa i torowiskiemtramwajowym

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 2x2

Odcinek

Pl. Wilsona – Budowlana

Etap realizacji

 • opracowano KPP

 • 15.05.2009 - umorzenie postępowania ws. wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Cel

Celem inwestycji będzie połączenie centrum Żoliborza z prawobrzeżną Warszawą i tym samym stworzenie alternatywnego połączenia (wraz z przeprawą przez Wisłę) wobec trasy Armii Krajowej i Mostu Gdańskiego (ciągu obwodnicy Śródmieścia).

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • zadanie podzielone na dwa etapy 1. ul. Krasińskiego: odc. Powązkowska – Popiełuszki
Nazwa zadania

Rozbudowa ul. Krasińskiego od ul. Popiełuszki do ul. Powązkowskiej

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 2x2

Odcinek

Popiełuszki - Powązkowska

Etap realizacji

 • wstępne założenia dla zadania były przedmiotem Studium obsługi komunikacyjnej dzielnicy Żoliborz, ze szczególnym uwzględnieniem ciągu ul. Krasińskiego, na zachód od pl. Wilsona

Cel

Poprawa połączenia lokalnego na Żoliborzu i zapewnienie lepszego powiązania z ciągami międzydzielnicowymi

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. ul. Krasińskiego: odc. Powązkowska – Prymasa Tysiąclecia
Nazwa zadania

ul. Krasińskiego: odc. Powązkowska – Prymasa Tysiąclecia

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 2x2

Odcinek

Powązkowska – Al. Prymasa Tysiąclecia

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Poprawa połączenia lokalnego na Żoliborzu i zapewnienie lepszego powiązania z ciągami międzydzielnicowymi

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. Obwodnica Śródmieścia: odc. Rondo Wiatraczna – Zabraniecka
Nazwa zadania

Obwodnica Śródmieścia odcinek wschodni: Etap I od Ronada Wiatraczna do Zabranieckiej

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP, przekrój 2x3

Odcinek

Rondo Wiatraczna – Zabraniecka

Etap realizacji

 • 05.01.2009 r. - wydanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Cel

Planowana budowa ul. Nowo-Wiatracznej jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa Obwodnicy Śródmiejskiej w Warszawie. Obwodnica ta będzie utworzona przy wykorzystaniu istniejących odcinków głównych ulic w mieście biegnących na skaju funkcjonalnego śródmieścia Warszawy, a także przy założeniu realizacji nowych inwestycji drogowych takich jak budowa ul. Nowo-Wiatracznej, ul. Nowo-Zabranickiej i Al. Tysiąclecia. Efektem tej większej inwestycji będzie stworzenie ważnego międzydzielnicowego ciągu drogowego, dostosowanego do przelotowego ruchu samochodowego osobowego i ciężarowego, budowanego z zamiarem odciążenia centrum miasta od ruchu tranzytowego.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. Obwodnica Śródmieścia: Wawelska/Raszyńska/Żwirki i Wigury
Nazwa zadania

Obwodnica Śródmieścia: Wawelska/Raszyńska/Żwirki i Wigury

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP

Odcinek

skrzyżowanie przy Pomniku Lotnika

Etap realizacji

 • wstępne prace projektowe wykonano w Studium techniczno - ekonomicznego zachodniego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej

Cel

Poprawa przepustowości skrzyżowania będącego fragmentem Obwodnicy Śródmieścia

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:
Pobieranie 1.14 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna