I. 10. Identyfikacja obecnie realizowanych i planowanych zamierzeń inwestycyjnych z zakresu systemu transportowego oraz określenie ich wpływu na przyszłe funkcjonowanie tego systemu na Obszarze Opracowania


Obwodnica Śródmieścia: Pl. ZawiszyPobieranie 1.14 Mb.
Strona8/21
Data27.04.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21 1. Obwodnica Śródmieścia: Pl. Zawiszy
Nazwa zadania

Obwodnica Śródmieścia: Pl. Zawiszy

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP

Odcinek

Pl. Zawiszy

Etap realizacji

 • wstępne prace projektowe wykonano w Studium techniczno - ekonomicznego zachodniego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej

Cel

Poprawa przepustowości skrzyżowania będącego fragmentem Obwodnicy Śródmieścia

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

Informacje dodatkowe:

 1. Obwodnica Śródmieścia: odc. Zabraniecka – Rondo Żaba
Nazwa zadania

Obwodnica Śródmieścia odcinek wschodni: Etap II od Zabranieckiej do Ronda Żaba

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP, przekrój 2x3

Odcinek

Zabraniecka – Rondo Żaba

Etap realizacji

 • opracowanie KPP

 • odbyły się dwa spotkania konsultacyjne

Cel

Planowana budowa ul. Nowo-Zabranickiej jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa Obwodnicy Śródmiejskiej w Warszawie. Efektem tej większej inwestycji będzie stworzenie ważnego międzydzielnicowego ciągu drogowego, dostosowanego do przelotowego ruchu samochodowego osobowego i ciężarowego, budowanego z zamiarem odciążenia centrum miasta od ruchu tranzytowego.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. Obwodnica Środmieścia: Towarowa – Okopowa – Dw. Gdański
Nazwa zadania

Obwodnica Śródmieścia: Pl. Zawiszy

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP, przekrój 2x3

Odcinek

Pl. Zawiszy – Dw. Gdański (Andersa)

Etap realizacji

 • wstępne prace projektowe wykonano w Studium techniczno - ekonomicznego zachodniego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej

Cel

Poprawa przepustowości ciągu ulic będących fragmentem Obwodnicy Śródmieścia

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • w ramach zadania przewidziane jest zagłębienie w tunelu jezdni głównych w rejonie Ronda Radosława i Placu Kercelego 1. ul. Nowo-Trocka: odc. Radzymińska – Budowlana
Nazwa zadania

ul. Nowo-Trocka: odc. Radzymińska – Budowlana

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, przekrój 2x2

Odcinek

Radzymińska – Budowlana

Etap realizacji

 • opracowywanie dokumentacji projektowej

Cel

Zapewnienie dojazdu z rejonu Zacisza do Trasy Krasińskiego .

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. Al. Tysiąclecia: odc. Rondo Żaba – Grochowska
Nazwa zadania

Al. Tysiąclecia: odc. Rondo Żaba – Grochowska

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy Z, przekrój 2x2

Odcinek

Rondo Żaba – Grochowska

Etap realizacji

 • opracowywanie KPP i dokumentów do DŚU

 • 11.02.2009 r - złożenie wniosku o wydanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Cel

Celem budowy ulicy Tysiąclecia jest odciążenie istniejącego układu komunikacyjnego w tym rejonie, jak również uzyskanie bezpośredniego połączenia międzydzielnicowego z zapewnieniem bezkolizyjnego przekroczenia linii PKP. Przedsięwzięcie to wpłynie korzystnie na uporządkowanie i rozwój zdegradowanego rejonu miasta podlegającego obecnie rewitalizacji. Ponadto, zapewni połączenie planowanych, ważnych układów komunikacyjnych w tej części miasta z układem obwodnic miejskich. Inwestycja ta umożliwi obsługę obiektów w rejonie realizowanego Stadionu Narodowego.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe: 1. ul. Marywilska: odc. Mehoffera – gr. miasta
Nazwa zadania

ul. Marywilska: odc. Mehoffera – gr. miasta

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy Z,

Odcinek

Mehoffera – gr. miasta

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Zapewnienie alternatywnego ciągu dla ul. Modlińskiej i wlotu od północy do Warszawy

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • nie jest znany podmiot odpowiedzialny za wykonanie drogi na północ od Warszawy 1. ul. Marywilska: odc. Trasa AK – Mehoffera
Nazwa zadania

Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów w Warszawie na odcinku od Trasy Toruńskiej do ul. Mehoffera w dzielnicy Białołęka

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP/G, Vp=60 km/h

Odcinek

Trasa AK – Mehoffera

Etap realizacji

 • 16.08.2009 r. - złożenie wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Cel

Zapewnienie alternatywnego ciągu dla ul. Modlińskiej i wlotu od północy do Warszawy

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. ul. Maczka: odc. Reymonta – Trasa NS (S-7)
Nazwa zadania

ul. Maczka: odc. Reymonta – Trasa NS (S-7)

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP/G

Odcinek

Trasa AK – Mehoffera

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Zapewnienie dojazdu z Żoliborza i Bemowa do Obwodnicy Miejskiej

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe: 1. ul. Janickiego: odc. gr. miasta – Wólczyńska
Nazwa zadania

ul. Janickiego: odc. gr. miasta – Wólczyńska

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, 2x2

Odcinek

gr. miasta – Wólczyńska

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Zapewnienie dojazdu z gminy Izabelin, Żoliborza i Bemowa do Obwodnicy Miejskiej (Trasa NS – S-7)

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. ul. Czerniakowska-bis: odc. Czerniakowska – Augustówka
Nazwa zadania

Budowa ul. Czerniakowskiej-Bis wraz z przebudową ul. Augustówka

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, 2x2

Odcinek

Czerniakowska – Augustówka

Etap realizacji

 • opracowano KPP

 • 24.07.2008 r - wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Cel

Budowa ulicy Czerniakowskiej-Bis wraz z modernizacją ulicy Augustówka przysłuży się rozwojowi gospodarczemu Siekierek oraz polepszeniu infrastruktury przyległego terenu. Dzięki tej trasie i skomunikowaniu jej z Trasą Siekierkowską powstanie całkowicie nowe połączenie drogowe, które usprawni ruch i równomiernie rozłoży jego natężenie na danym obszarze. Planowana inwestycja stworzy dogodne warunki do dalszego rozwoju komunikacji miejskiej dzięki budowie przyszłej linii tramwajowej.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • ZTM zwrócił się do projektanta o uzupełnienia KPP zgodnie z zapisami projektu mpzp 1. ul. Człuchowska: odc. Lazurowa – Szeligowska
Nazwa zadania

ul. Człuchowska: odc. Lazurowa – Szeligowska

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy Z

Odcinek

Lazurowa – Szeligowska

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Ulica Człuchowska ma za zadanie zapewnić wyjazd z szybko urbanizujących się terenów dzielnic Na Wyraju i Chrzanów. Planowana inwestycja stworzy dogodne warunki do dalszego rozwoju komunikacji miejskiej dzięki budowie przyszłej linii tramwajowej.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • dla rejonu inwestycji opracowywany jest mpzp 1. Trasa NS: odc. Marynarska – Trasa AK
Nazwa zadania

Trasa NS: odc. Marynarska – Trasa AK

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP, 2x3

Odcinek

Marynarska – Trasa AK

Etap realizacji

 • wstępne prace projektowe wykonano w Studium wykonalności budowy Trasy NS w Warszawie na odcinku od węzła z ul. Marynarską/Sasanki do węzła z Trasą Armii Krajowej

Cel

Ogólnym celem przedsięwzięcia jest uzyskanie dogodnego, nowego jakościowo i o dużej przepustowości połączenia drogowego między południowymi (rejon Okęcia) i północnymi (rejon pogranicza Woli, Bemowa i Żoliborza) dzielnicami Warszawy stanowiącego środkową część całej planowanej Trasy Północ-Południe w Warszawie. Trasa będzie jednym z kluczowych elementów podstawowej sieci arterii komunikacyjnych Warszawy i służyć będzie głównie do realizacji dłuższych przejazdów i nie będzie obsługiwać ruchu lokalnego w dzielnicach.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • pierwotnie Trasa NS była projektowana w klasie S 1. Zwoleńska – Żegańska (tunel pod torami)
Nazwa zadania

Przebudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa - Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, 2x2

Odcinek

Mrówcza – Pożaryskiego

Etap realizacji

 • 11.03.2009 - wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (podtrzymana w mocy przez GDOŚ)

Cel

Ulice Zwoleńska / Żegańska oraz biegnące wzdłuż linii PKP ul. Szpotańskiego i Patriotow mają duże znaczenie komunikacyjne w skali dzielnicy. Zapewniają dojazd m.in. do Centrum Zdrowia Dziecka, Centralnego Szpitala Kolejowego, zakładów ABB.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

- budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. Trasa Tysiąclecia: odc. Trasa Łazienkowska – Wał Międzyszyński
Nazwa zadania

Budowa Al. Tysiąclecia od Al. Stanów Zjednoczonych do ul. Wał Miedzeszyński

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP, 2x2, Vp=60 km/h

Odcinek

Trasa Łazienkowska – Wał Międzyszyński

Etap realizacji

 • 14.11.2008 r. - złożenie wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Cel

Celem inwestycji jest powiązanie ul. Wał Miedzeszyński ze wschodnim odcinkiem Obwodnicy Śródmiejskiej, mające na celu odciążenie ul. Grochowskiej i Targowej z ruchu samochodowego. Projektowany odcinek będzie miał również za zadanie zapewnienia obsługi mieszkańców nowopowstających wzdłuż trasy osiedli.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. Trasa Mostu na Zaporze
Nazwa zadania

Trasa Mostu na Zaporze

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, 2x2, Vp=60 km/h

Odcinek

Augustówka - Mrówcza

Etap realizacji

 • wykonano Studium Wykonalności trasy i mostu Na Zaporze, na odcinku ul. Augustówka - ul. Mrówcza

Cel

Trasa wraz z mostem Na Zaporze będzie połączeniem lokalnym i będzie mieć za zadanie obsługiwać ruch międzydzielnicowy pomiędzy Wawrem, a Mokotowem i Wilanowem, odciążając tym samym most Siekierkowski i planowany most Południowy (Południowej Obwodnicy Warszawy).

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:


 1. ul. Nowo-Ziemowita: odc. Klukowska – ks. Skorupki (Ząbki)
Nazwa zadania

ul. Nowo-Ziemowita: odc. Klukowska – ks. Skorupki (Ząbki)

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G, 2x2

Odcinek

Klukowska – ks. Skorupki (Ząbki)

Etap realizacji

 • określono przybliżone parametry techniczne w Wstępnym studium przedłużenia trasy tramwajowej do Ząbek

Cel

Trasa wraz z mostem Na Zaporze będzie połączeniem lokalnym i będzie mieć za zadanie obsługiwać ruch międzydzielnicowy pomiędzy Wawrem, a Mokotowem i Wilanowem, odciążając tym samym most Siekierkowski i planowany most Południowy (Południowej Obwodnicy Warszawy).

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • w ciągu ul. Nowo-Ziemowita ma biec trasa tramwajowa

 • za budowę odcinka do ul. Ks. Skorupki do DW-635 odpowiedzialny jest MZDW 1. ul. Czerniakowska-bis: odc. Augustówka – POW (S-2)
Nazwa zadania

ul. Czerniakowska-bis: odc. Augustówka – POW (S-2)

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G

Odcinek

Augustówka – POW (S-2)

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Czerniakowska-bis będzie stanowić lokalną oś dzielnicy Zawady i wschodnich rejonów Konstancina-Jeziornej

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. ul. Czerniakowska-bis: odc. POW (S-2) – gr. miasta
Nazwa zadania

ul. Czerniakowska-bis: odc. POW (S-2) – gr. miasta

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G

Odcinek

POW (S-2) – gr. miasta

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Czerniakowska-bis będzie stanowić lokalną oś dzielnicy Zawady i wschodnich rejonów Konstancina-Jeziornej

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • nie jest znany podmiot odpowiedzialny za wykonanie drogi na południe od Warszawy 1. ul. Nowo-Bora Komorowskiego: Gocław – Trasa Mostu na Zaporze
Nazwa zadania

ul. Nowo-Bora Komorowskiego: Gocław – Trasa Mostu na Zaporze

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G

Odcinek

węzeł „Gocław” – Trasa Mostu na Zaporze

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Nowo-Bora Komorowskiego będzie stanowić lokalną oś zachodnich rejonów Wawra

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • w ciągu przedmiotowej ulicy planowane jest prowadzenie linii tramwajowej 1. ul. Prądzyńskiego: odc. Dw. Zachodni – Ordona
Nazwa zadania

ul. Prądzyńskiego: odc. Dw. Zachodni – Ordona

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy Z, 2x2

Odcinek

Dw. Zachodni – Ordona

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Poprawa obsługi komunikacyjnej i dostępności dzielnic Czyste, Odolany oraz rejonu Dw. Zachodniego

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. Ordona – Mszczonowska (wiadukt nad torami)
Nazwa zadania

Ordona – Mszczonowska (wiadukt nad torami)

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy Z, 2x2

Odcinek

Prądzyńskiego – Al. Jerozolimskie

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Poprawa obsługi komunikacyjnej i dostępności dzielnic Czyste i Odolany

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. ul. Nowo-Stalowa: odc. Szwedzka – Ossowskiego
Nazwa zadania

ul. Nowo-Stalowa: odc. Szwedzka – Ossowskiego

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy Z, 2x2

Odcinek

Prądzyńskiego – Al. Jerozolimskie

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Poprawa obsługi komunikacyjnej i wytworzenia połączenia lokalnego między Zaciszem a Pragą

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. ul. Pratulińska: odc. Trocka – Codzienna
Nazwa zadania

ul. Pratulińska: odc. Trocka – Codzienna

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy Z

Odcinek

Trocka – Codzienna

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Poprawa obsługi komunikacyjnej i wytworzenia połączenia lokalnego między Zaciszem a Pragą

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. ul. Nowo-Jagielońska: odc. Ratuszowa – Sokola
Nazwa zadania

ul. Nowo-Jagielońska: odc. Ratuszowa – Sokola

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy Z

Odcinek

Ratuszowa – Sokola

Etap realizacji

 • opracowano Studium przebiegu ulic Wybrzeże Szczecińskie - Wybrzeże Helskie oraz ulic Nowo- Jagiellońskiej i Jagiellońskiej.

Cel

Poprawa obsługi komunikacyjnej Pragi i odciążenie ul. Targowej

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • w rejonie al. Solidarności konieczne jest przejście w tunelu 1. Trakt Nadwiślański: odc. Most Gdański – Trasa Mostu Północnego
Nazwa zadania

Trakt Nadwiślański: odc. Most Gdański – Trasa Mostu Północnego

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy G

Odcinek

Most Gdański – Trasa Mostu Północnego

Etap realizacji

 • brak prac

Cel

Odciążenie ciągu ulic Modlińska - Jagiellońska

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • korytarz pod drogę wiedzie wzdłuż obszaru Natura 2000 1. Trasa Olszynki Grochowskiej: odc. POW (S-2) – Trasa AK
Nazwa zadania

Trasa Olszynki Grochowskiej: odc. POW (S-2) – Trasa AK

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP/G, 2x3/2x2

Odcinek

POW (S-2) – Trasa AK

Etap realizacji

 • opracowano:

   1. Uproszczone studium komunikacyjne (rozszerzone dane techniczne) Trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od ulicy Przewodowej do północnej granicy Warszawy

   2. Koncepcję rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierkowską oraz ulicami Ostrobramską i Grochowską

   3. Analizę możliwości włączenia Trasy Olszynki Grochowskiej do Wału Miedzeszyńskiego w rejonie węzła z Trasą Mostu Południowego (drogą S-2)

Cel

Trasa Olszynki Grochowskiej jest jednym z ważniejszych elementów planowanego układu drogowo-ulicznego miasta Warszawy i elementem planowanej Warszawskiej Obwodnicy Miejskiej jako łącznik pomiędzy Trasą Siekierkowską a Trasą Toruńską i Trasą Mostu Północnego. Na południu Warszawy Trasa Olszynki Grochowskiej ma się połączyć z planwaną Południową Obwodnicą Warszawy i Wałem Miedzeszyńskim. Tym samym trasa stanowiłaby drogowy kręgosłup prawobrzeżnej Warszawy odciążając z ruchu tranzytowego-międzydzielnicowego ulice wewnątrzmiejskie tej części stolicy. Kontynuacja TOG poza północnymi granicami miasta stołecznego stworzy alternatywny wylot z Warszawy w kierunku Augustowa i Suwałk (droga krajowa nr 61) z ominięciem Jabłonny i Legionowa.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. Trasa Olszynki Grochowskiej: Trasa AK – Trasa Mostu Północnego
Nazwa zadania

Trasa Olszynki Grochowskiej: Trasa AK – Trasa Mostu Północnego

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP, 2x3

Odcinek

Trasa AK – Trasa Mostu Północnego

Etap realizacji

 • opracowano:

   1. Uproszczone studium komunikacyjne (rozszerzone dane techniczne) Trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od ulicy Przewodowej do północnej granicy Warszawy

Cel

Trasa Olszynki Grochowskiej jest jednym z ważniejszych elementów planowanego układu drogowo-ulicznego miasta Warszawy i elementem planowanej Warszawskiej Obwodnicy Miejskiej jako łącznik pomiędzy Trasą Siekierkowską a Trasą Toruńską i Trasą Mostu Północnego. Na południu Warszawy Trasa Olszynki Grochowskiej ma się połączyć z planwaną Południową Obwodnicą Warszawy i Wałem Miedzeszyńskim. Tym samym trasa stanowiłaby drogowy kręgosłup prawobrzeżnej Warszawy odciążając z ruchu tranzytowego-międzydzielnicowego ulice wewnątrzmiejskie tej części stolicy. Kontynuacja TOG poza północnymi granicami miasta stołecznego stworzy alternatywny wylot z Warszawy w kierunku Augustowa i Suwałk (droga krajowa nr 61) z ominięciem Jabłonny i Legionowa.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 1. Trasa Olszynki Grochowskiej: odc. Trasa Mostu Północnego – gr. miasta
Nazwa zadania

Trasa Olszynki Grochowskiej: odc. Trasa Mostu Północnego – gr. miasta

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

ulica klasy GP, 2x3

Odcinek

Trasa Mostu Północnego – gr. miasta

Etap realizacji

 • opracowano:

   1. Uproszczone studium komunikacyjne (rozszerzone dane techniczne) Trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od ulicy Przewodowej do północnej granicy Warszawy

Cel

Trasa Olszynki Grochowskiej jest jednym z ważniejszych elementów planowanego układu drogowo-ulicznego miasta Warszawy i elementem planowanej Warszawskiej Obwodnicy Miejskiej jako łącznik pomiędzy Trasą Siekierkowską a Trasą Toruńską i Trasą Mostu Północnego. Na południu Warszawy Trasa Olszynki Grochowskiej ma się połączyć z planwaną Południową Obwodnicą Warszawy i Wałem Miedzeszyńskim. Tym samym trasa stanowiłaby drogowy kręgosłup prawobrzeżnej Warszawy odciążając z ruchu tranzytowego-międzydzielnicowego ulice wewnątrzmiejskie tej części stolicy. Kontynuacja TOG poza północnymi granicami miasta stołecznego stworzy alternatywny wylot z Warszawy w kierunku Augustowa i Suwałk (droga krajowa nr 61) z ominięciem Jabłonny i Legionowa.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • budżet m.st. Warszawy

Informacje dodatkowe:

 • nie jest znany podmiot odpowiedzialny za wykonanie drogi na północ od Warszawy   1. Drogi powiatowe i gminne (wybrane inwestycje)
 1. Dostosowanie głównych dróg i ulic powiatowych komunikacji autobusowej w powiecie piaseczyńskim
 1. Realizacja koncepcji nowej sieci dróg na terenie powiatu pruszkowskiego
 1. Program modernizacji dróg powiatowych w powiecie grójeckim
 1. Remont dróg powiatowych oraz zwiększenie liczby wiaduktów i tuneli na torami PKP w powiecie grodziskim
 1. Budowa systemu informatycznego do zarządzania i administrowania drogami i mostami powiatowymi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku


  1. Transport kolejowy

Zakres tego podrozdziału wchodzą linie kolejowe zarządzane przez PKP PLK i WKD Sp. z o.o.. Na terenie OMW istnieją również linia wąskotorowe: Piaseczno – Nowe Miasto nad Pilicą (Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa) i Sochawczew – Wilcze Tułowskie (Sochaczewska Kolej Muzealna) prowadząca ruchu turystyczny – z tego względu inwestycje prowadzone na tych odcinkach nie będą opisywane.


   1. Sieć linii kolejowych (PLK)

Większość linii kolejowych na terenie OMW podlega pod zarząd PKP PLK – jest spółka Skarbu Państwa z 50% udziałem PKP S.A. Grunt na którym leżą linie kolejowe należy do PKP S.A., choć obecnie prowadzone są prace do przeniesienia tych nieruchomości do PLK.


   1. Inwestycje w trakcie realizacji:

  1. Pobieranie 1.14 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna