I. 10. Identyfikacja obecnie realizowanych i planowanych zamierzeń inwestycyjnych z zakresu systemu transportowego oraz określenie ich wpływu na przyszłe funkcjonowanie tego systemu na Obszarze Opracowania


LK nr 9 Warszawa Wschodnia - NasielskPobieranie 1.14 Mb.
Strona9/21
Data27.04.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

LK nr 9 Warszawa Wschodnia - Nasielsk

Nazwa zadania

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia, etap II


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa, gminy: Jabłonna, Wieliszew, Pomiechówek, miasto Legionowo, miasto i gmina Nowy Dwór Maz.

Dane techniczne

Parametry AGC i AGTC, Vmax=160 km/h (200 km/h)

Odcinek

st. Warszawa Wschodnia Osobowa (bez stacji) – st. Nasielsk

Etap realizacji

- realizacja robót budowlanych

Cel

Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów linii do standardów unijnych i wymogów AGC i AGTC. Przedmitowa linia kolejowa stanowi fragment Korytarza VI sieci TEN-T w Polsce.

Koszt

257 mln €

Źródła finansowania

Fundusz Spójności (84%), budżet państwa (16%).

Informacje dodatkowe:

 • wraz z wiaduktem powstaje ciąg pieszo-rowerowy


  1. LK nr 19/507/509 Duża Obwodnica Kolejowa

Nazwa zadania

Modernizację układu torowego dla prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich w ciągu linii kolejowych: Nr 19 Warszawa Główna Towarowa - Józefinów, nr 507 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gołąbki i nr 509 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa, miasto Piastów

Dane techniczne

Parametry AGC i AGTC

Odcinek

p. odg. Józefinów – st. Warszawa Gdańska (bez stacji)

Etap realizacji

- realizacja robót budowlanych

Cel

Rozbudowa ww. linii kolejowych ma na celu możliwość wprowadzania pociągów pasażerskich na czas remontu linii średnicowej. Co więcej, ma ona umożliwić wprowadzanie pociągów ruchu aglomeracyjnego i regionalnego z linii nr 2 na stację Warszawa Gdańska.

Koszt

146 mld zł

Źródła finansowania

środki własne PKP PLK S.A.

Informacje dodatkowe:

 • w ramach zadania przewidywało się budowę p.o. Warszawa Fort Wola, p.o. Warszawa Wola Park, p.o. Warszawa Powązkowska – ze względu na ograniczenie budżetu nie będą one w opisywanym zadaniu realizowane  1. LK nr 526/12 Modernizacja tras objazdowych dla pociągów w okresie prowadzenia robót na odcinku Warszawa Zach. – Skierniewice
Nazwa zadania

Modernizacja tras objazdowych dla pociągów pasażerskich i towarowych w okresie prowadzenia robót na linii Warszawa – Łódź na odcinku Warszawa Zach. – Skierniewice


Informacje

Lokalizacja

gminy: Prażmów, Żabia Wola, Tarczyn, miasto i gmina Mszczonów

Dane techniczne

LK nr 526: Vmax=30 km, LK nr 12: 50/60 km/h

Odcinek

LK nr 526: p. odg. Czachówek Zachodni – st. Czachówek Południowy

LK nr 12: Skierniewice - ŁukówEtap realizacji

- realizacja robót budowlanych

Cel

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa stanu istniejącego na ww. liniach oraz przygotowanie ich pod zwiększony ruch pociągów pasażerskich i towarowych podczas zamknięć torowych na linii nr 1.

Koszt

27 mln zł

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

 • modernizacji ulegnie układ torowy stacji Mszczonów


   1. Inwestycje przygotowywane
    1. LK nr 8 Budowa łącznicy do MPL Okęcie

Nazwa zadania

Modernizacja linii nr 8: Etap I: odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie oraz budowa łącznicy w tunelu na odcinku Warszawa Służewiec – Lotnisko Okęcie – Faza III


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

Parametry AGC i AGTC

Odcinek

p.o. Warszawa Służewiec – st. MPL Okęcie

Etap realizacji

- wybór wykonawcy robót budowlanych

Cel

Celem planowanego przedsięwzięcia jest budowa łącznicy Warszawa Służewiec - Lotnisko Okęcie a w połączeniu z projektem modernizacji odcinka Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie zapewnienie szybkiego i pewnego transportu pomiędzy Międzynarodowym Portem Lotniczym Okęcie im. F. Chopina, a centrum Warszawy.

Koszt

233 – 345 ml mln zł

Źródła finansowania

 • współfinansowanie w ramach POIŚ

Informacje dodatkowe:

 • w ramach przedmiotowej stacja MPL Okęcie (obecnie w stanie surowym) zostanie w pełni wyposażona

 • łącznica będzie prowadzić w tunelu dwu torowym o długości 1,18 km
  1. LK nr 20 Modernizacja stacji Warszawa Gdańska
Nazwa zadania

Modernizacja stacji Warszawa Gdańska wraz z układem torowym, urządzeniami skr i budową nastawni


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

2 perony dwukrawędziowe

Odcinek

st. Warszawa Gdańska

Etap realizacji

- wybór wykonawcy robót budowlanych

Cel

Celem inwestycji jest przygotowanie stacji do odbioru zwiększonej ilości podróżnych podczas zamknięcia tunelu średnicowego. Docelowo stacja ma posiadać 4 perony.

Koszt

129 – 178 mln zł

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

 • zostaną wykonane zejścia do tunelu łączącego obie strony stacji z stacją metra Dw. Gdański  1. LK nr 8 Warszawa Okęcie – Kielce
Nazwa zadania

Modernizacja linii nr 8: Etap II odcinek Warszawa Okęcie - Radom - Kielce


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa, gminy: Lesznowola, Prażmów, Chynów, misto i gmina Piaseczno

Dane techniczne

Parametry AGC i AGTC

Odcinek

St. Warszawa Okęcie – Kielce

Etap realizacji

-uzyskano DUŚ – 20 lutego 2009 r.

-opracowano Studium Wykonalności i ROŚCel

Linia kolejowa nr 8, zwana magistralą świętokrzyską, łączy Warszawę z Radomiem, Kielcami i Krakowem, stanowi istotne połączenie transportowe największej aglomeracji kraju z tzw. aglomeracją staropolską liczącą ponad 0,5 mln mieszkańców. Jest to linia o znaczeniu państwowym, w pełni zelektryfikowana, dostosowana do prędkości 100-120 km/h. Jednak z powodu pogarszającego się stanu technicznego wprowadzono na niej liczne ograniczenia prędkości.

Koszt

200 mln zł.

Źródła finansowania

EFRR (75 %), budżet państwa (25 %)

Informacje dodatkowe:  1. LK nr 6/449 Warszawa – Białystok
Nazwa zadania

Modernizacja E 75 na odcinku Warszawa - Białystok - Sokółka


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa, miasta: Zielonka, Kobyłka, Wołomin, gmina Klembów, miasto i gmina Tłuszcz

Dane techniczne

Parametry AGC, Vmax=160 km/h (200 km/h)

Odcinek

st. Warszawa Rembertów - Sokółka

Etap realizacji

-złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia– 10.10.2008 r.

-opracowano Studium Wykonalności i ROŚCel

Linia kolejowa nr 6 (E 75) Warszawa - Białystok – Sokółka - Suwałki - Trakiszki - granica państwa, stanowi część korytarza I zdefiniowanego jako Kolej Bałtycka (Rail Baltica), łączącego Helsinki przez Tallin, Rygę i Kowno z Warszawą. Jest to jedyne połączenie kolejowe pomiędzy krajami bałtyckimi i Polską, z możliwością połączeń z innymi stolicami jak Praga, Berlin i Wiedeń, jako że korytarz I łączy się w Warszawie z korytarzami II (linia E 20) i VI (linia E 65).

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

Inwestycja współfinansowana z Funduszu Spójnosci

Informacje dodatkowe:

 • projekt jest objęty programem RailBaltica

 • stacje i przystanki osobowe mają zostać przygotowane pod wykonanie przejść podziemnych

 • w przyszłości likwidacji mają ulec przejazdy w poziomie szyny  1. LK nr 1 Warszawa Zachodnia - Skierniewice
Nazwa zadania

„Modernizacji linii Warszawa – Łódz” obejmująca linie kolejowa nr 1 na odcinku Warszawa Zachodnia –.Miedniewice (Skierniewice)


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa, miasta: Piastów, Pruszków, Milanówek, Żyrardów, gminy: Puszcza Mariańska, Wistkitki, Jaktorów, miasta i gminy: Brwinów, Grodzisk Maz.

Dane techniczne

Parametry AGC i AGTC, Vmax=160 km/h (200 km/h)

Odcinek

st. Warszawa Zachodnia – p. odg. Miedniewice

Etap realizacji

-wniosek wycofano z RDOŚ z decyzji wnioskodawcy

-złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

-opracowano Studium Wykonalności i ROŚ


Cel

Projekt jest kontynuacją realizowanego obecnie projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap I”. Przewiduje się, że w wyniku zrealizowania obu projektów, w 2012 r. czas przejazdu pociągu pospiesznego w relacji Warszawa – Łódź skróci się do 65 min.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

inwestycja współfinansowana z POIŚ

Informacje dodatkowe:

 • możliwe jest wykonanie łącznicy z CMK w kierunku Łodzi (wariant W2)  1. Modernizacja Warszawskiego Węzła Kolejowego
Nazwa zadania

Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa, miasta: Piastów, Pruszków, Milanówek, Sochaczew, Ząbki, Zielonka, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Legionowo, Sulejówek, Mińsk Maz., Józefów, Otwock gminy: Baranów, Teresin, Sochaczew, Jabłonna, Pomoechówek, Klembów, Halinów, Dębę Wielkie, Mińsk Maz., Lesznowola, Prażnów, miasta i gminy: Brwinów, Grodzisk Maz., Ożarów Maz., Błonie, Nowy Dwór Maz., Tłuszcz, Karczew, Piaseczno

Dane techniczne

n.d.

Odcinek

obszar ograniczony stacjami: Nasielsk, Tłuszcz, Mińsk Maz., Pilawa, Czachówek, Grodzisk Maz., Sochaczew

Etap realizacji

-wybrano wykonawcę Studium Wykonalności

-wykonano wstępne Studium Wykonalności w 2005 r.Cel

Głównym rezultatem tego projektu będzie pozyskanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumentacji przedprojektowej – studium wykonalności, które będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o wyborze racjonalnej opcji inwestycyjnej Warszawskiego Węzła Kolejowego, obejmującej obecne i przyszłe potrzeby. Przedsięwzięcie to obejmować będzie grupę projektów zlokalizowanych na terenie Warszawskiego Węzła Kolejowego powiązanych ze sobą pod względem technicznym, funkcjonalnym i organizacyjnym. Jednak będą to odrębnie technicznie i finansowo niezależne przedsięwzięcia inwestycyjne, cechujące się własną efektywnością.  

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

 • część obecnie prowadzonych prac na terenie OMW nie uwzględnia zapisów wstępnego Studium z 2005 r.

 • do 2011 Wykonawca powinien zdać Studium Wykonalności  1. LK nr 4 Grodzisk Maz. - Zawiercie
Nazwa zadania

Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego


Informacje

Lokalizacja

miasto i gmina

Dane techniczne

Parametry AGC i AGTC, Vmax=350 km/h

Odcinek

st. Grodzisk Maz. – st. Zawiercie

Etap realizacji

-wybrano wykonawcę Studium Wykonalności

Cel

Centralna Magistrala Kolejowa nadaje się do modernizacji na linię dużej prędkości. Rozpatrywane będą różne warianty dostosowujące ją do prędkości 350 km/h. Po modernizacji linia E 65 będzie spełniać standardy unijne i będzie udostępniana przewoźnikom zagranicznym.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

 • inwestycja współfinansowana z POIŚ  1. LK nr 1/2/447/448 Modernizacja linii średnicowej
Nazwa zadania

Modernizacja linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) i układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym


Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

Parametry AGC i AGTC

Odcinek

st. Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Zachodnia

Etap realizacji

-wybrano wykonawcę Studium Wykonalności

Cel

Przebudowa stacji, w tym Dw. Wschodniego i Zachodniego, przystosowanie tunelu w układzie dalekobieżnym do wymagań bezpieczeństwa, wymiana układów torowych

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

Fundusz Spójności (85%), Budżet państwa (15%).

Informacje dodatkowe:

- gotowe są już projekty przebudowy dworców Wschodniego i Zachodniego. Dw. Centralny przed 2012 będzie remontowany. Po EURO2012 planuje się zburzenie obecnego budynku i postawienie nowego obiektu.  1. Budowa linii dużych prędkości
Nazwa zadania

Budowa linii dużych prędkości (LDP) w Polsce - Wrocław/Poznań–Łódź-Warszawa


Informacje

Lokalizacja

n.d

Dane techniczne

Vmax= do 350 km/h

Odcinek

n.d.

Etap realizacji

-wykonano wstępne Studium Wykonalności

Cel

W ostatnich latach na całym świecie dał się zauważyć szybki rozwój kolei dużej prędkości. W wielu krajach rozbudowa systemu kolei dużej prędkości odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym i jest traktowana jako element poprawy koniunktury z uwagi na dużą wartość zamówień publicznych, jak również ze względu na zwiększenie atrakcyjności regionów, do których dociera.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

inwestycja współfinansowana z POIŚ

Informacje dodatkowe:

- w wstępnym Studium Wykonalności opracowano kilka wariantów wprowadzenia LDP do OMW i Warszawy. Przewidziano też możliwość prowadzenia ruchu na północ (Gdańsk) i wschód (Białystok) z prędkością 200 km/h (pociągi z wychylnym pudłem).   1. Linia Warszawskiej Kolei Dojazdowej

Warszawska Kolej Dojazdowa składa się z trzech linii kolejowych: 48, 47 i 512, przy czym ta ostatnia nie jest wykorzystywana w ruchu pasażerskim – jest to łącznica z siecią PKP PLK. Zarząd na infrastrukturą i taborem sprawuje samorządowa spółka WKD Sp. z o.o..

Dnia 19.05.2009 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego (udziałowiec większościowy) zawarł ze spółką umowę ramową, która będzie obowiązywać od 13.12.2009 r. do 14.12.2024 r. Szacunkowy poziom dofinansowania ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniesie 677,7 mln zł.

    1. Inwestycje związane z taborem

  1. Pobieranie 1.14 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna