I bogowie na OlimpiePobieranie 0.58 Mb.
Strona1/6
Data07.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6

I Bogowie na Olimpie
 1. Jak miała na imię matka Kory?

Demeter - w mitologii greckiej bogini płodności Ziemi, urodzaju, ziemi uprawnej, zbóż, rolnictwa. Ze związku Demeter i Zeusa urodziła się Persefona – Kora.

 1. Jak nazywał się najładniejszy z bogów greckich?

Apollo (gr. "Jaśniejący") – w mitologii greckiej syn Zeusa i Leto. Urodził się na wyspie Delos. Był bliźniaczym bratem Artemidy. Uważany za boga piękna, światła, życia, śmierci, muzyki, wróżb, prawdy, prawa, porządku, patrona sztuki i poezji, przewodnika muz. Przebywał na Parnasie, skąd zsyłał natchnienie.

 1. Gdzie mieszkają greccy bogowie?

W mitologii greckiej Góra Olimp uważana była za siedzibę bogów greckich, w tym najważniejszego – Zeusa. Z tego miejsca bogowie mieli kierować ludzkimi losami. Wierzono, że ilekroć jakiś człowiek próbował tam wejść, spadał z niego. 1. Afrodyta była boginią...


Afrodyta – w mitologii greckiej bogini miłości, piękna, kwiatów, pożądania i płodności. Najbardziej urodziwa z bogiń antycznych mitów.


 1. Czyją córką była Atena?

Atena– w mitologii greckiej bogini mądrości, sztuki, wojny sprawiedliwej oraz opiekunka miast, m.in. Aten i Sparty . Atena była córką Zeusa i prawdopodobnie Metydy.

 1. Jak nazywał się ulubiony napój greckich bogów?

Nektar – w mitologii greckiej napój bogów. Dawał im nieśmiertelność i wieczną młodość. Wraz
z ambrozją stanowił ich jedyny pokarm. Podczas uczt na Olimpie roznosili go podczaszowie – Hebe (bogini i uosobienie młodości) i Ganimedes (ukochany boga Zeusa).

Wg Homera było to czerwone wino. 1. Jak nazywał się grecki bóg wojny?

Ares– w mitologii greckiej bóg wojny, syn Zeusa i Hery. Jeden z dwunastu bogów olimpijskich. Wzbudzał powszechny strach - nawet wśród Olimpijczyków - jedynym, który nie bał się Aresa był Hades. W odróżnieniu od Ateny, która również jest greckim bóstwem wojny, nie patronuje on rzemiosłu wojennemu i sprawiedliwej walce, ale nikczemnościom związanym z wojną: konfliktowi, zniszczeniu i okrucieństwu. Jest patronem m.in. szpiegów, katów i bezwzględnych dowódców.

 1. Jak narodziła się Atena?

Istniała przepowiednia, że Metyda urodzi córkę mądrzejszą od Zeusa i syna, który będzie od niego mocniejszy i go obali. Król bogów połknął boginię, by przepowiednia nie miała szans się spełnić. Po niedługim czasie władcę niebios rozbolała głowa i przywołał do siebie boskiego kowala – Hefajstosa
(w innych wersjach boga posłańców- Hermesa), któremu nakazał rozłupać sobie czaszkę. Ten usłuchał Zeusa, z którego głowy wyskoczyła Atena w pełnej zbroi.

 1. Wymień boginie olimpijskie.

Afrodyta, Atena, Artemida, Hera, Demeter, Hestia

 1. Wymień imiona bogów na Olimpie.

Apollo, Ares, Dionizos, Zeus, Hefajstos, Hermes, Posejdon, Hades

 1. Po wojnie z gigantami dokonano podziału świata. Wymień kto brał udział w tym podziale.

Zeus, Posejdon i Hades

 1. Co w wyniku podziału świata otrzymał Zeus, Posejdon i Hades?

Zeusowi dostało się niebo i ziemia wraz z Olimpem, Posejdonowi morze, a Hadesowi królestwo umarłych w podziemiu.

 1. Kim była Amaltea dla Zeusa?

Amalteja, także Amaltea– w mitologii greckiej nimfa, córka króla Krety, która opiekowała się Zeusem w czasie jego ukrycia w grocie na Krecie. Według innej wersji była to koza, która karmiła Zeusa, a jej ułamany róg miał moc ciągłego napełniania się jedzeniem (tak zwany róg obfitości lub róg Amaltei). Ze skóry kozy Zeus sporządził egidę.

 1. Kim był Zeus?

Zeus (także Dzeus) – najwyższy z bogów w mitologii greckiej. Syn Kronosa i Rei. Grecki bóg Nieba
i Ziemi. Bóg pogody; władca błyskawic. Uosobienie najwyższej zasady rządzącej Wszechświatem. Władca wszystkich bogów i ludzi. Strzegł prawa i porządku na świecie, bezlitośnie karząc przestępców, a zwłaszcza morderców, krzywoprzysięzców i zdrajców. Jego atrybutami były złote pioruny, orzeł i tarcza zwana egidą.

 1. Wymień atrybuty Zeusa.

Jego atrybutami były złote pioruny, orzeł i tarcza zwana egidą.

 1. Kim był Posejdon?

Posejdon - w mitologii greckiej bóg mórz, trzęsień ziemi, żeglarzy, rybaków. Syn Kronosa i Rei, starszy brat Zeusa, Hadesa, Hery, Demeter i Hestii, mąż Amfitryty. Przedstawiany z trójzębem, (który był jego atrybutem) na rydwanie . Jest jednym z 12 bogów olimpijskich. Poświęcone mu zwierzęta to delfin
i wół, a jego świętym drzewem jest sosna.

 1. Kim był Hades?

Hades - w mitologii greckiej oznacza zarówno świat zmarłych, jak i boga-władcę tego podziemnego świata zmarłych. Hades był bogiem świata podziemnego i umarłych. Hades czasami jest zaliczany do jednego z bogów olimpijskich, mimo że nie uczestniczył w biesiadach olimpijskich. Hades był synem tytana Kronosa i tytanidy Rei oraz bratem Zeusa, Posejdona, Demeter, Hestii i Hery. Uprowadził
z ziemi Persefonę, córkę Demeter, która później została jego małżonką. Jego atrybutami były berło
i klucze. Przy boku zawsze miał Cerbera – trójgłowego psa.

 1. Kim był Hefajstos?

Hefajstos - w mitologii greckiej jest to bóg ognia, kowali i złotników. Hefajstos był synem Zeusa i Hery. Opiekun rękodzielników. Pracował w kuźni, którą najczęściej umieszczano we wnętrzu wulkanu Etny. Dziełem Hefajstosa były tarcza i berło Zeusa, zbroja Achillesa, strzały Erosa. Hefajstos był kulawy, ponieważ kiedyś został zrzucony przez Herę lub Zeusa z Olimpu na wyspę Lemnos i wówczas złamał nogę. Mąż pięknej i niewiernej Afrodyty.

 1. Kim był Apollo?

Apollo - w mitologii greckiej syn Zeusa i Leto. Urodził się na wyspie Delos. Był bliźniaczym bratem Artemidy. Uważany za boga piękna, światła, życia, śmierci, muzyki, wróżb, prawdy, prawa, porządku, patrona sztuki i poezji, przewodnika muz. Przebywał na Parnasie, skąd zsyłał natchnienie.

 1. Kim był Hermes?

Hermes jest w mitologii greckiej jednym z 12 bogów olimpijskich. Bóg kupców, wędrowców, wynalazców, złodziei i podróżujących. Posłaniec boży. Syn Zeusa i Tytanki Mai jest bratem Dionizosa, Hefajstosa, Ateny, Afrodyty, Apolla, Artemidy i innych.

 1. Kim był Ares?

Ares - w mitologii greckiej bóg wojny, syn Zeusa i Hery. Jeden z dwunastu bogów olimpijskich. Wzbudzał powszechny strach - nawet wśród Olimpijczyków - jedynym, który nie bał się Aresa był Hades. W odróżnieniu od Ateny, która również jest greckim bóstwem wojny, nie patronuje on rzemiosłu wojennemu i sprawiedliwej walce, ale nikczemnościom związanym z wojną: konfliktowi, zniszczeniu i okrucieństwu. Jest patronem m.in. szpiegów, katów i bezwzględnych dowódców.

 1. Kim był Dionizos?

Dionizos - w mitologii greckiej bóg dzikiej natury i winorośli, reprezentujący nie tylko jego upajający wpływ, ale także ten dobroczynny. Syn Zeusa i śmiertelnej kobiety Semele. Jego kult przywędrował do Grecji ze Wschodu, z Tracji, około VI wieku p.n.e. Na cześć Dionizosa odbywały się Dionizje.

 1. Kim była Atena?

Atena - w mitologii greckiej bogini mądrości, sztuki, wojny sprawiedliwej oraz opiekunka miast, m.in. Aten i Sparty.Jej atrybutem był:miecz, sowa, dzida, hełm, drzewo oliwne. Jedna z dwunastu głównych bogów olimpijskich.

 1. Kim była Afrodyta?

Afrodyta - w mitologii greckiej bogini miłości, piękna, kwiatów, pożądania i płodności. Najbardziej urodziwa z bogiń antycznych mitów.

 1. Kim była Artemida?

Artemida - w mitologii greckiej bogini łowów, zwierząt, lasów, gór i roślinności; wielka łowczyni, dlatego na wielu rzeźbach i obrazach przedstawia się ją z jeleniami, lub w lesie. Uważana również za boginię płodności, niosącą pomoc rodzącym kobietom. Jej atrybutami były łuk i strzały, a ulubionym zwierzęciem łania. Należała do grona 12 bogów olimpijskich.

Była córką Zeusa i Leto (Latony), siostrą bliźniaczką Apollina. Bogini-dziewica, odpowiedzialna za nagłą śmierć, nie wybaczała zniewagi. Była patronką myśliwych oraz opiekowała się Amazonkami. Była boginią płodności i śmierci zarazem. 1. Kim była Hera?

Hera - w mitologii greckiej trzecia córka Kronosa i Rei, żona Zeusa. Według niektórych źródeł była trzecią małżonką władcy bogów, po Metydzie i Temidzie. Była również Zeusową siostrą, królową Olimpu, boginią niebios, patronką macierzyństwa, opiekunką małżeństwa i rodziny. Uosabiała cnoty małżeńskie, w związku z czym walczyła z wszelkimi przejawami zdrady; sama cierpiała z powodu niewierności małżonka. Stała się symbolem zazdrości.

 1. Kim była Demeter?

Demeter - w mitologii greckiej bogini płodności Ziemi, urodzaju, ziemi uprawnej, zbóż, rolnictwa. Demeter była jednym z pradawnych bóstw przyrody. Była czczona nad Morzem Śródziemnym, a jej kult został włączony przez Greków do ich religii. Demeter była nazywana "panią ziarna", "panią zbóż".

 1. Kim była Hestia?

Hestia - w mitologii greckiej córka Kronosa i Rei, siostra Zeusa, Demeter i Hery oraz Posejdona
i Hadesa. Ślubowała dziewictwo, jak Atena i Artemida. Opiekunka ogniska domowego, podróżnych, nowożeńców i sierot. Każde nowo narodzone dziecko, piątego dnia po urodzeniu, obnoszono dookoła ogniska oddając je Hestii w opiekę. Hestia także według wielu źródeł należała do bogów olimpijskich. Była ona najłagodniejszym z bogów i nigdy nie brała udziału w ich sporach. Nigdy nie schodziła także na Ziemię (cały czas pozostawała na Olimpie). Była najstarsza z córek i to ją trzecią połknął Kronos.

 1. Którą boginię przedstawiano jako młodą kobietę ze skrzydłami i gałązką oliwną w dłoni?

Nike - bogini zwycięstwa, zdobiąca często pomniki upamiętniające słynne zwycięstwa odniesione w bitwach. Przedstawiano ją jako młodą kobietę ze skrzydłami i gałązką oliwną w dłoni. Jest opiekunką sportowców i wojowników.

Należała do pierwszego, starszego od Olimpijczyków pokolenia bogów. Jest córką tytana Pallasa i bogini podziemnej rzeki Styks. Towarzyszyło jej w boju rodzeństwo: Zelos - współzawodnictwo, Kratos - siła i Bia - przemoc. 1. Jakie są okoliczności narodzin Afrodyty?

Afrodyta - kwestia jej pochodzenia jest różnie przedstawiana w mitach. Według jednego z nich Afrodyta nie miała rodziców i pewnego dnia wyłoniła się z piany morskiej w pobliżu Cypru. Nieco inaczej przedstawiał to Hezjod, który pisał, że kiedy odcięte sierpem genitalia Uranosa (pokonanego przez Kronosa, gdy roztaczał się nad Gają jak niebo nad ziemią) wpadły do morza w pobliżu Cypru, woda otoczyła je białą pianą, z której następnie wyłoniła się przepiękna Afrodyta. Pływała po morzu
w muszli, zatrzymując się u brzegów Kytery, a potem Cypru. Druga z tych wysp stała się jej ulubionym miejscem . Cypr stał się głównym miejscem kultu bogini.

Natomiast w innych mitach opisywana jest jako córka Uranosa i Hemery, zwaną Uranią. Według Homera była córką Zeusa i Diony. 1. Posejdon osadził pływającą po morzu wyspę. Podaj jej nazwę.

Delos - w starożytności zwana początkowo Ortygią, mała, skalista grecka wysepka w archipelagu Cykladów na Morzu Egejskim, na południowy wschód od Grecji kontynentalnej.

Jest to najmniejsza wyspa tego archipelagu o powierzchni 3,6 km. Obecnie zupełnie niezamieszkana.

W mitologii greckiej (zwana Ortygia – Wyspa Przepiórek lub też Asteria) była to wyspa pływająca po morzu, póki nie osadził jej na miejscu Posejdon, aby nieszczęśliwa Leto, prześladowana przez mściwą Herę, miała się gdzie skryć. Tu pod palmą daktylową urodziła Apollina i Artemidę, toteż Delos była jednym z głównych ośrodków kultu Apollina. Znajdowała się tu słynna w dziejach Grecji wyrocznia
i świątynie, w których z biegiem stuleci nagromadziły się wielkie skarby, przysyłane przez wiernych
i wdzięcznych czcicieli boga.


 1. W co przemieniła się Tetyda?

W bogince morskiej Tetydzie zakochał się książę Peleus, ale ona go nie chciała. Gdy próbował ją schwytać, wymykała mu się przemieniając się w ogień, wodę, lwa, węża… 1. Czyim synem był Orion?

W mitologii Orion był myśliwym. Jego ojciec Posejdon obdarzył go umiejętnością chodzenia po wodzie.

 1. Atena był przez mieszkańców Grecji obdarzana różnymi przydomkami. Wymień co najmniej dwa
  z nich.

Grecy dawali Atenie liczne przydomki: • Polias – patronka miast,

 • Pallas – panna,

 • Promachos – pani zastępów,

 • Ergane – pracownica,

 • Partenos – dziewica. 1. Co było atrybutem Ateny?

Atrybutami Ateny były:

 • tarcza

 • włócznia

 • hełm

 • sowa

 • drzewo oliwne

 • zbroja 1. Jak nazywał się bóg sztuki lekarskiej?

Asklepios – mit. gr. heros, bóg sztuki lekarskiej (medycyny). Jego rzymskim odpowiednikiem był Eskulap.

Uchodził za syna boga Apollina i nimfy Koronis. Został wychowany przez centaura Chirona, który nauczył go sztuki lekarskiej. Doszedł do takiej wprawy, że posiadł umiejętność wskrzeszania umarłych. Z tego względu Asklepios nazywany był Zbawicielem. Widząc to Zeus uśmiercił go,


a następnie przemienił w gwiazdozbiór Wężownika.
II Herosi greccy


 1. Kto to jest „heros”?

Heros - w mitologii greckiej postać zrodzona ze związku człowieka i boga. Herosi mieli nadzwyczajne zdolności, jak wielka siła, spryt lub inne przymioty. Byli dowodem przenikania się świata bogów i ludzi. Według greckich wierzeń bogowie często przybywali na ziemię i ingerowali w sprawy ludzi. Zdarzało się, że mieszkańcy Olimpu zakochiwali się w pięknych kobietach, a te wydawały na świat obdarzone boskimi zdolnościami dzieci. Wyrastały one na bohaterów zwanych herosami. Takie pochodzenie Grecy przypisywali także założycielom miast i prawodawcom, którzy byli posłańcami historycznymi.

 1. Wymień co najmniej 5 znanych herosów starożytnej Grecji.

Znani herosi:

 • Herakles

 • Tezeusz

 • Asklepios

 • Achilles

 • Eneasz

 • Perseusz

 • Erechteusz

 • Edyp

 • Pelops

 • Battus

 • Amfiaros

 • Akademos

 • Aleksander Wielki

 • Odyseusz

 • Filip z Krotony

 • Jazon

 • Hektor

 1. Na czym polegał kult herosów?


Kult herosów – kult bohaterów, którzy stali się istotami niemal boskimi. Jedna z najbardziej charakterystycznych cech religii greckiej. W grece homeryckiej słowo heros odnosi się do walczących w czasie wojny trojańskiej. W okresie historycznym, słowo heros zaczęło oznaczać zmarłego, czczonego i otaczanego kultem w swoim grobie lub w specjalnym przybytku. Wierzono, że dzięki niezwykłym czynom dokonanym za życia, lub szczególnemu sposobowi śmierci został obdarzony mocą patronatu i obrony społeczności żywych. Heros był kimś więcej niż człowiekiem, ale kimś mniej niż bogiem. Jednak granica między herosami i bogami często ulegała zatarciu. 1. Wymień przynajmniej 4 z 12 prac Heraklesa?


12 prac Heraklesa:

 1. Zabicie lwa nemejskiego

 2. Zgładzenie hydry lernejskiej

 3. Schwytanie łani kerynejskiej

 4. Schwytanie dzika erymantejskiego

 5. Oczyszczenie stajni Augiasza

 6. Przepędzenie ptaków stymfalijskich

 7. Schwytanie byka kreteńskiego

 8. Schwytanie klaczy Diomedesa

 9. Zdobycie pasa Hippolity (królowej Amazonek)

 10. Uprowadzenie wołów Gerionesa

 11. Przyniesienie złotych jabłek z ogrodu Hesperyd

 12. Sprowadzenie Cerbera z Hadesu 1. Opisz 1 z 12 prac Heraklesa.


Zabicie lwa nemejskiego

Był to olbrzymi lew, którego skóry nie mogło przebić żadne ostrze. Zgładzenie Lwa nemejskiego i zdarcie


z niego skóry było pierwszą z 12 prac, które Herakles musiał wykonać dla króla Myken, Eurysteusa. Po wytropieniu lwa w okolicach góry Tretos, Herakles najpierw próbował go zabić strzelając do niego z łuku, lecz strzały odbijały się od jego skóry. Potem zaatakował lwa mieczem, który zgiął się na jego skórze oraz maczugą, którą połamał na lwiej głowie. Gdy zwierz wycofał się do jaskini o dwóch wejściach, Herakles jedno z nich zastawił siatką, a drugim wszedł do środka legowiska. Herakles chwycił głowę lwa pod ramię
i udusił go, jednak w czasie walki lew odgryzł mu palec. Herakles zaniósł trofeum do Myken, gdzie ściągnął z lwa skórę, używając do jej przecięcia ostrych pazurów zwierzęcia. Chodził potem w skórze Lwa nemejskiego, używając jej jako pancerza, a głowę chronił mu łeb bestii.

Zabicie hydry lernejskiej

Hydra lernejska – potwór w mitologii greckiej, wielogłowy wąż wodny. Hydra podobna była do psa, lecz miała 8 lub 9 wężowych łbów. Jeden ze łbów hydry był nieśmiertelny. Zgładzenie Hydry było drugą pracą, którą Herakles musiał wykonać dla króla Eurysteusza. Herakles wywabił hydrę z nory za pomocą płonących strzał, a następnie wstrzymał oddech i ją schwytał. Potwór z kolei usiłował owinąć mu się naokoło nóg. Herakles rozbijał głowy hydry pałką, lecz wówczas na tym miejscu wyrastały nowe głowy.


W końcu skorzystał z pomocy swojego siostrzeńca Jolaosa, który przypalał miejsca po odciętych głowach, zapobiegając wyrastaniu nowych. Potem Herakles odciął mieczem nieśmiertelną głowę i zakopał pod głazem. W żółci zabitej Hydry lernejskiej Herakles zanurzył groty strzał, zatruwając je w ten sposób
i powodując, że nawet ich draśnięcia były śmiertelne. Eurysteusz nie zaliczył jednak tej pracy jako wykonanej, gdyż Herakles korzystał z pomocy Jolaosa, przez co heros musiał wykonać pracę dodatkową.

Schwytanie łani kerynejskiej

Łania kerynejska w mitologii greckiej – niezwykle szybkie zwierzę. Miała rogi ze złota, sierść ze srebra,
a kopyta z brązu. Poświęcona była Artemidzie. Schwytanie i przyniesienie Eurysteuszowi było trzecią pracą Heraklesa (według innych źródeł czwartą). Po długotrwałym (rocznym) pościgu Herakles zdołał schwytać zwierzę, przy użyciu strzały o grocie zamoczonym w trującej krwi Hydry lernejskiej, którą przestrzelił przednie nogi zwierzęcia. W drodze powrotnej spotkał Artemidę i Apollina. Oskarżyli oni Heraklesa o świętokradztwo, lecz wyjaśnił on, że było to konieczne, żeby zakończyć zadanie. Artemida zgodziła się zaczekać z odebraniem łani, aż zadanie Heraklesa zostanie uznane za zakończone przez Eurysteusza. Aby uniknąć zamknięcia łani w menażerii króla, Herakles skłonił go, by sam odebrał zwierzę. Łania okazała się zbyt szybka i uciekła.

Schwytanie dzika erymantejskiego

Dzik erymantejski - w mitologii greckiej, olbrzymi dzik siejący spustoszenie na stokach góry Erymantos. Gonił ludzi aż do ich śmierci z braku sił. Schwytanie jego było czwartą z dwunastu prac Heraklesa. Dzika tego miał Herakles schwytać zimą, więc po wypłoszeniu go z gęstwin ścigał go tak długo, aż zwierzę omdlało ze zmęczenia. Herakles zabrał bestię na plecy i odniósł do królestwa Eurysteusa. Na widok bestii przerażony Eurysteus ukrył się w wielkiej kadzi, którą przygotował sobie na wypadek niebezpieczeństwa.Oczyszczenie stajni Augiasza

Augiasz – syn Heliosa, król Elidy na Peloponezie, jeden z Argonautów w mitologii greckiej. Augiasz miał dzięki przychylności bogów najbogatsze na świecie trzody i stada koni. Z jego stajni, obór i owczarni nie wynoszono jednak od wielu lat gnoju i były one źródłem przykrego zapachu. Również pastwiska zalegała gruba warstwa gnoju. Oczyszczenie ich w ciągu jednego dnia było piątą z 12 prac, które Herakles musiał wykonać dla króla Eurysteusza. Pracę oczyszczenia stajni i obór Augiasza Eurysteus zlecił Heraklesowi


w celu upokorzenia go. Jednak Heraklesowi udało się tego dokonać w ciągu jednego dnia przed zmierzchem.

W tym celu, wyburzył mur w dwóch miejscach i skierował wody rzeki, aby jej wody popłynęły przez stajnie i pastwiska w dolinach. Przed zmierzchem, płynące wody oczyściły stajnie. Augiasz przyrzekł Heraklesowi za wykonanie pracy jedną dziesiątą swoich stad, lecz później nie dotrzymał umowy.Przepędzenie ptaków stymfalijskich

Ptaki stymfalijskie – mityczne ptaki o dziobach i skrzydłach z żelaza, poświęcone Aresowi, które nawiedziły okolice Bagien Stymfalskich nad jeziorem w Arkadii. Ptaki zabijały ludzi i stada spadającymi piórami z żelaza, a ich odchody były trujące. Szóstą pracą Heraklesa, zleconą przez króla Myken, Eurysteusa, było wytrzebienie stada morderczych ptaków. Gdy Herakles przybył na bagna, zrezygnował z wybicia ptaków strzałami, ponieważ było ich zbyt dużo. Wtedy Atena dała mu wykonaną przez Hefajstosa kołatkę, której hałas wypłoszył ptactwo, a Herakles mógł je powystrzelać z łuku. Niedobitki stada znalazły schronienie na Wyspie Aresa leżącej na Morzu Czarnym, gdzie zostały wybite przez Argonautów.Schwytanie byka kreteńskiego

Byk kreteński – w mitologii greckiej występuje dwukrotnie: • jako byk, pod postacią którego kryje się Zeus porywający z Tyru Europę.

 • jako piękne zwierzę, wyłaniające się z morza u brzegów Krety.

Miał zostać złożony w ofierze Posejdonowi przez Minosa, ten jednak – ulegając piękności byka – zamienił go na inne zwierzę. W zemście Posejdon zesłał na byka szaleństwo, w wyniku czego pustoszył Kretę, tratował pola i sady, paląc wszystko buchającym z nozdrzy ogniem. Miał też z królową Pazyfae spłodzić Minotaura. Eurysteus, jako siódmą pracę, nakazał Heraklesowi pojmać żywcem byka i dostarczyć go do Myken. Po długiej i męczącej walce udało się Heraklesowi ujarzmić zwierzę. Eurysteus miał wypuścić byka na wolność. Byk grasował najpierw w okolicach Sparty, a potem w pobliżu Maratonu, gdzie zabił go heros Tezeusz.  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna