I. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (lgd) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii. 3 II. Diagnoza obszaru objętego Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów WiejskichPobieranie 0.64 Mb.
Strona7/14
Data10.05.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Źródło: Dane z Podstawowych Informacji ze Spisów Powszechnych (stan na 20.05.2002r.).
W ostatnich latach obserwuje się zjawisko coraz większego udziału młodzieży kontynuującej naukę w szkołach średnich i wyższych. Wiąże się to z zapotrzebowaniem pracodawców na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Osoby w wieku średnim podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, aby utrzymać miejsca pracy, dlatego też kontynuują naukę na poziomie szkół średnich, policealnych i wyższych.
Na obszarze LGD aż 30% ogółu społeczności w wieku 20 – 59 lat posiada wykształcenie podstawowe bądź nie ma żadnego wykształcenia. Osoby takie zagrożone są wykluczeniem społecznym ze względu na brak możliwości znalezienia zatrudnienia. Obecna sytuacja na rynku pracy zmusza je do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, a tym samym do kontynuowania nauki na poziomie szkół średnich i policealnych.
D. Sport i reakcja: Działa tu 12 Klubów Sportowych oraz 13 Uczniowskich i Przyszkolnych Klubów Sportowych. Widoczne są wyraźne braki w infrastrukturze sportowo – rekreacyjnej: są zaledwie 3 hale sportowe, 8 sal gimnastycznych i 21 boisk. ...................
E. Kultura: Funkcjonuje tylko jeden Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej. Ponadto działają referaty kultury oraz samodzielne stanowiska ds. kultury w poszczególnych Urzędach Gmin. Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły śpiewacze i kapele ludowe kultywują tradycje i obrzędy ludowe. Ukazują się dwie gazety lokalne: „Na Ziemi Zgierskiej” miesięcznik wydawany przez Samorząd Gminy Zgierz oraz „Biuletyn Informacyjny Gminy Parzęczew” dwumiesięcznik wydawany przez Agroinkubator Przedsiębiorczości w Parzęczewie. Funkcjonuje 12 bibliotek publicznych.
F. Organizacje pozarządowe (stan na dzień 30.06.2005r.):


 • Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych,

 • Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,

 • Fundacja „Spełnijmy Nadzieję”,

 • Ludowe Kluby Sportowe: „Sarnów”, „Orzeł” Parzęczew, „Zryw” Śliwniki, „Kobra” Leźnica Wielka, „Start” w Szczawinie, „Czarni” w Smardzewie, w Giecznie, „Rosanów”, „Pogromcy” w Rosanowie, „Błękitni–Ciosny”, „Dąbrówka”,

 • Uczniowskie Kluby Sportowe: „Tęcza”, „Puchatek”, „Gladiator”, w Topoli Królewskiej, „Orzeł” Wartkowice, „Iskra”, Parądzice, „Wilki” Kłódno, „Wiktoria” Drwalew, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Dąbrówka”, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Giecznie, Wiejski UKS z siedzibą w Zgierzu,

 • Przyszkolny Klub Sportowy w Topoli Królewskiej,

 • Klub Sportowy „HAS” Wartkowice,

 • Ochotnicze Straże Pożarne w: Brudnowie, Budzynku, Dalikowie, Domaniewie, Domaniewku, Krasnołanach, Krzemieniewie, Kucinach, Hucie Bardzyńskiej, Psarach, Wilczycy, Oleśnicy, Orłej, Parzęczewie, Opolu, Chociszewie, Śliwnikach, Błoniu, Bronnie, Chrząstówku, Dobrogostach, Dąbiu, Dzierzbiętowie, Jankowie, Krzepocinie, Leźnicy Małej, Lubieniu, Łęce, Pruszkach, Mikołajewie, Siedlcu, Topoli Katowej, Topoli Królewskiej, Wilczkowicach, Białej Górze, Kłódnej, Biernacicach, Pełczyskach, Wartkowicach, Sędowie, Zelgoszczy, Grabiszewie, Turze, Truskawcu, Konopnicy, Powodowie, Dąbrówce Wielkiej, Białej, Dzierżąznej, Kaniej Górze, Szczawinie, Skotnikach, Rogóźnie, Wypychowie, Jedliczach, Grotnikach – Ustroniu, Kęblinach,

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej,

 • Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej,

 • Młodzieżowi Liderzy Zdrowia,

 • Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice,

 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Włocławskiej (Publiczna Sz.P. w Sakowie),

 • Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej,

 • Stowarzyszenie „MONAR” NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny w Kęblinach,

 • Towarzystwo Przyjaciół Rosanowa i Okolic,

 • Stowarzyszenie Proekologiczne Grotniki – Jedlicze – Ustronie „PINIA”,

 • Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych z/s w Szczawinie.II.2.2.2. Infrastruktura techniczna.A. Sieć komunikacyjna: LGD jest położona w centralnej Polsce w pobliżu Aglomeracji Łódzkiej, Aglomeracji Poznańskiej i Aglomeracji Warszawskiej. Sieć komunikacyjna obejmuje układ dróg o łącznej długości 908,5 km.
Przez teren LGD przebiegają następujące drogi krajowe (34,7 km):

- Nr 1 relacji Gdańsk – Łódź – Częstochowa – Cieszyn – Granica Państwa

- Nr 60 relacji Ostrów Mazowiecka – Kutno – Łęczyca

- Nr 71 relacji Stryków – Zgierz –Aleksandrów Łódzki – Konstantynów – Pabianice - Rzgów

- Nr 72 relacji Rawa Mazowiecka - Konin

Drogi wojewódzkie (68,1 km):

- Nr 469 relacji Wróblew – Gostków - Uniejów

- Nr 702 relacji Zgierz – Piątek - Kutno

- Nr 703 relacji Porczyny - Poddębice – Gostków – Łęczyca – Piątek – Łowicz

- Nr 708 relacji Brzeziny - Stryków - Ozorków

Linie kolejowe (32,0 km):

- linia kolejowa Łódź – Łowicz – Sochaczew – Warszawa

- linia kolejowa Łódź – Zgierz – Kutno

- linia kolejowa Tarnowskie Góry – Gdańsk............

Rysunek 18. Położenia LGD a układ komunikacyjny.
Źródło: Opracowanie własne.
Przez LGD przebiega autostrada A-2 Poznań–Łódź-Warszawa na odcinkach Dąbie-Wartkowice o dł. 15,9km, Wartkowice–Emilia dł. 26km, Emilia–Stryków dł. 18km. Wzdłuż A-2 powstają węzły autostradowe: Wartkowice, Emilia, Piątek, Miejsca Obsługi Podróżnych: dwa w Chrząstowie Wielkim i dwa w Emilii, oraz Obwód Utrzymania Autostrady w Wartkowicach. W Strykowie przetną się dwa strategiczne szlaki komunikacyjne: autostrada A – 2 i autostrada A – 1, która poprowadzi z Gdańska przez Łódź do Cieszyna i dalej na południe Europy. Przez teren LGD przebiega część linii tramwajowej 46 relacji Ozorków – Chocianowice, która jest najdłuższą linią tramwajową w Europie (34 km). Długość linii tramwajowej na terenie LGD wynosi 8,2 km. Linia ta wymaga modernizacji w celu przystosowania jej do parametrów linii o funkcjach regionalnych.
Tabela 16. Układ drogowy na terenie LGD.

Drogi

Nawierzchnia bitumiczna w km

Nawierzchnia szlakowa
i gruntowa w km


Długość ogółem

w km

powiatowe

241,3

60,3

301,6

gminne

89,6

414,5

504,1

: cms -> files -> File

Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna