I. częŚĆ obrad XXXIX sesji rady miasta włOCŁawek 05 września 2005 rok protokoł nr XXXIX / 05 z sesji rady miasta włOCŁawek odbytej w dniach


Pani Marianna Chęsy – Radna Rady MiastaPobieranie 0.62 Mb.
Strona11/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.62 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Pani Marianna Chęsy – Radna Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący.

Ja jeszcze prosiłam Panią Prezydent, żeby odpowiedziała na dwa konkretne pytania i nie uzyskałam odpowiedzi.”
Pani Dorota Dzięgelewska – Zastępca Prezydenta Miasta;

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Pragnę poinformować, ze przez okres wakacji nie było w programie sesyjnym zmian budżetowych. W dzisiejszym projekcie uchwały jest zmiana budżetowa dotycząca remontu maszynowni w zespole Szkół Elektrycznych, na kwotę 42 tys. zł. Wiemy już, kto będzie to realizował – w ciągu 3 tygodni jest w stanie to wykonać. W tej chwili pragnę podkreślić, że uzgodnione są te działania z dyrektorem szkoły i zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu, ze względu na sprzyjającą pogodę. Chce jeszcze poinformować Panią radną, ze oczywiście możemy zgłosić do projektu budżetu na rok 2006 środki finansowe na wykonanie projektu na budowę Sali gimnastycznej ale to Wysoka Rada zadecyduje, czy uwzględni, czy nie.”

Pan Piotr Czarnecki – Radny Rady Miasta:

„W imieniu klubu radnych „Samoobrona” proszę o 15 minutową przerwę przed głosowaniem.”


Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta;

„Zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz panującym zwyczajem ogłaszam 15 minut przerwy.”


Przerwa ( 10.25 – 10.40 )


Wznowienie obrad po przerwie:
Pani Olga Krut – Horonziak – Radna Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący.

Ja chciałam tylko powiedzieć, że radni będą głosowali uchwałę o zmianie budżetu, gdzie mamy mnóstwo zmian inwestycyjnych o wielkich kosztach a nie tylko kwestia budowy de facto stadionu.”
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta;

„My wiemy, co będziemy głosować. Zgłoszone są poprawki na piśmie i będziemy je glosować. Najpierw będziemy głosowali wnioski.

Panie i Panowie Radni.

Komisja Kultury i Sportu przedstawiła wniosek, by wydatki na skate – park znieść w wysokości 25.000 zł. i przeznaczyć na potrzeby Biblioteki. Ten sam formalny wniosek zgłosiła dzisiaj Danuta Gwizdalska, która wskazuje, by z działu 926 rozd.92601 par. 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 25.000 zł. z zadania „Budowa skate-parku”, przeznaczyć na potrzeby Biblioteki. Ja mówię o jednym wniosku. Z uwagi na to, ze ten wniosek jak i również wniosek Komisji Kultury jest dalej idący niż wniosek radnego Pana Zbigniewa Lewandowskiego, który proponuje zmniejszenie tej kwoty o 15.000 zł., najpierw głosujemy wniosek dotyczący kwoty 25.000 zł.


Panie i Panowie Radni.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za wnioskiem, by znieść zapisaną w tegorocznym budżecie kwotę 25.000 zł. na budowę skate – parku i przeznaczyć te środki na potrzeby Biblioteki.”


Głosowanie:
Wyniki głosowania:
Za wnioskiem opowiedziało się 2 radnych,

Głosy przeciwne – 10 radnych,

Głosy wstrzymujące się – 7 radnych.
Rezultatem głosowania Rada Miasta odrzuciła wniosek.
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Panie i Panowie Radni wniosek upadł, wobec tego głosujemy wniosek radnego Zbigniewa Lewandowskiego, który w tym samym temacie wnioskuje, by z zadania pt. budowa skate – parku znieść kwotę 15.000 zł. i przeznaczyć ją na dofinansowanie Biblioteki Publicznej. Czy jest zrozumiany wniosek?”


Pan Zbigniew Lewandowski – Radny Rady Miasta;

„Pozostawimy tytuł i 10.000 zł.”


Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„No, oczywiście jeżeli zdejmujemy 15.000 zł. a w tytule jest 25.000 zł. to tytuł się zostawia. Kto jest za wnioskiem radnego Lewandowskiego, proszę o podniesienie ręki do góry.”Głosowanie;
Wyniki głosowania:
Za wnioskiem opowiedziało się 9 radnych,

Głosy przeciwne – 10 radnych,

Głosy wstrzymujące się – 2 radnych.
Rezultatem głosowania Rada Miasta odrzuciła wniosek.

Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Głosujemy kolejne dwa wnioski radnej Pani Danuty Gwizdalskiej. Wniosek dotyczy, by z rozdziału 92113 „Centra kultury i sztuki” z paragrafu 2480 zdjąć kwotę 20.000 zł. i przeznaczyć na potrzeby Biblioteki Publicznej Kto z Pań i Panów radnych jest za wnioskiem, proszę o podniesienie ręki do góry.”


Głosowanie;
Wyniki głosowania:
Za wnioskiem opowiedziało się 7 radnych,

Głosy przeciwne – 8 radnych,

Głosy wstrzymujące się – 3 radnych.
Rezultatem głosowania Rada Miasta odrzuciła wniosek.
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Głosujemy kolejny wniosek, który dotyczy propozycji, by z rozdziału 75075 par.4300 zdjąć kwotę 15.000 zł. i przenieść do działu 921 w rozdziale 92116 paragraf 2480 na Bibliotekę Publiczną. Kto jest za tym wnioskiem, proszę o podniesienie ręki do góry.”


Głosowanie;
Wyniki głosowania:
Za wnioskiem opowiedziało się 11 radnych,

Głosy przeciwne – 8 radnych,

Głosy wstrzymujące się –2 radnych.
Rezultatem głosowania Rada Miasta przyjęła wniosek.
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Wysoka Rado informuję, że wniosek uzyskał aprobatę Wysokiej Rady. Glosujemy teraz wniosek radnego Pan Zbigniewa Lewandowskiego, który z racji swojej ogólności nie dotyczy projektu rozpatrywanej uchwały, natomiast traktujemy go intencyjnie do zmian w budżecie, jeszcze ewentualnie w tym roku, bądź do zaplanowania go w budżecie w przyszłym roku. Wniosek brzmi: Radny wnosi, by przeznaczyć kwotę 50.000 zł. na opracowanie zmian w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Włocławka, w celu wydzielenia terenów pod lokalizację inwestycji przemysłowych, tworzących nowe miejsca pracy. Kto jest za tym wnioskiem, proszę o podniesienie ręki do góry.”


Głosowanie;
Wyniki głosowania:
Za wnioskiem opowiedziało się 15 radnych,

Głosy przeciwne – 4 radnych,

Głosy wstrzymujące się –3 radnych.
Rezultatem głosowania Rada Miasta przyjęła wniosek.
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Wysoka Rado.

Wniosek uzyskał aprobatę Wysokiej Rady.

Panie i Panowie Radni.

Głosujemy projekt uchwały w punkcie 6 wraz z autopoprawką, która została dzisiaj zgłoszona i łącznie z przegłosowanym i przyjętym przez Wysoką Radę jednym wnioskiem radnej Danuty Gwizdalskiej. ”
Głosowanie;
Wyniki głosowania:
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 19 radnych,

Głosy przeciwne – 2 radnych,

Głosy wstrzymujące się 1 radny.
Rezultatem głosowania Rada Miasta przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławka na prawach powiatu na 2005 rok wraz z autopoprawką oraz przyjętym wnioskiem.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr ...............
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Panie i Panowie Radni.

Cofamy się do punktu 5, który dotyczy projektu uchwały w sprawie weksla in blanco. Ten wniosek jest konsekwencją przyjętej prz4e chwilą uchwały. Przechodzimy do głosowania.”
Głosowanie:
Wyniki głosowania:
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 16 radnych,

Glosy przeciwne – 2 radnych,

Głosy wstrzymujące się – 1 radny.
Rezultatem głosowania Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie weksla „in blanco’
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr ............

Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Panie i Panowie Radni.

Zwracam się do Was z pytaniem, czy robimy przerwę? – bowiem o godzinie 11.00 w dużej Sali konferencyjnej naszego urzędu odbywa się promocja albumu „Ukłony z Włocławka”. Jeśli będzie taka wola, to robimy przerwę, jeśli nie, to kontynuujemy obrady. Kto jest za tym, aby ogłosić przerwę?
Dziękuję. Stwierdzam, iż większością głosów ogłaszamy przerwę do godziny 12.00.
Przerwa (10.55 – 12.00 )

Wznowienie obrad po przerwie:

Ad.7.

PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJĄCY UCHWAŁĘ O ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO GRANICE USTALONE W BUDŻECIE NA 2005 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.
Wprowadzenie do tematu:
Pani Janina Radzikowska – Skarbnik Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Przedłożony projekt uchwały jest w zasadzie konsumpcją podjętej uchwały o zmianie budżetu na rok 2005, podjętą w czerwcu br., jak i również to, co dzisiaj zapowiadałam przy wprowadzeniu zmian na dzisiejszej sesji odnośnie budowy boisk treningowych i modernizacji stadionu. Państwo w materiałach sesyjnych otrzymali projekt uchwały. w związku z tym, że modernizacja pozostałych etapów stadionu będzie musiała się odbywać za pełną akceptacją Wysokiej Rady, w związku z tym z tej uchwały zostało wykreślony tytuł „Modernizacja stadionu i budowa boisk treningowych na lata dalsze.” I otrzymaliście jeszcze Państwo właśnie tę zmienioną wersję już be tego tytułu. Oznacza to tylko to, ze Pan Prezydent nie będzie podpisał umowy na lata dalsze bez dalszej akceptacji Wysokiej Rady co do zaciągnięcia zobowiązania. Te zadania, które są mieszczą się w budżecie i w limitach wydatków na lata dalsze i zgodnie są z planem wieloletnim.”
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Pan Ryszard Girczyc – Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Co prawda Komisja procedowała nad projektem starej uchwały - czyli we wcześniej przedstawionym brzmieniu – i na pewno z większą przychylnością spotkałby się wniosek po zmianie tegoż projektu uchwały, dlatego pozwolę sobie odczytać, że Komisja procedowała nad projektem uchwały w dniu 31 sierpnia i zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały pozytywnie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 członków Komisji, 1 osoba wstrzymała się od głosu.”
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? – nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.”


Głosowanie:
Wyniki głosowania;
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych,

Głosy przeciwne – 1 radny,

Głosy wstrzymujące się – 2 radnych.
Rezultatem głosowania Rada Miasta podjęła uchwalę zmieniającą uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania przekraczającego granice ustalone w budżecie na 2005 rok na realizację zadań inwestycyjnych.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik nr ......................
Ad.8.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ PODZIAŁU PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PFRON Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK.
Wprowadzenie do tematu:
Pani Maria Ignatowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Zmiana uchwały czerwcowej dotycząca podziału środków PFRON spowodowana jest przydzieleniem przez Prezesa PFRON, pozabudżetowych środków w kwocie 519 tys. zł. z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną Podział tych środków nastąpił zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem i został przedstawiony Państwu w projekcie uchwały. Uchwała ta została pozytywnie zaopiniowana przez Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych. Aby te pieniądze mogły być wydatkowane, niezbędna jest uchwała Szanownej Rady i o to wnoszę.”
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Pan Ryszard Girczyc – Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.”
Pani Ewa Zasada – Radna Rady Miasta, Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący.

Wszyscy członkowie Komisji byli za powyższym projektem.”
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący rady miasta Pan Stanisław Wawrzonkoski przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału przyznanych środków PFRON z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej Gminy Miasto Włocławek.
Głosowanie:
Wyniki głosowania:
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 18 radnych,

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było.
Rezultatem głosowania Rada Miasta przyjęła uchwałę uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału przyznanych środków PFRON z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej Gminy Miasto Włocławek.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik nr ...........................

Ad.9.

PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJACY UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTALENIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W PIERWSZEJ KATEGORII ZASZEREGOWANIA TABELI MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ OKREŚLENIA WARTOŚCI JEDNEGO PUNKTU STANOWIIĄCEGO PODSTAWĘ OBLICZANIA WYNAGRODZENIA DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
Wprowadzenie do tematu:
Pani Maria Ignatowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Projekt tej przedłożonej uchwały ma charakter typowo porządkowy i nie przynosi żadnych skutków budżetowych. Niezbędne jest jednak dokonanie w uchwale grudniowej zmian, polegających na wyszczególnieniu obok innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej również zakładu pomocniczego przy Miejskim Ośrodku, w ramach którego funkcjonuje jadłodajnia i Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Stąd potrzeba podjęcia takiej uchwały i bardzo serdecznie o to proszę.”
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Pan Ryszard Girczyc – Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.”
Pani Ewa Zasada – Radna Rady Miasta, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta:

„Komisja Zdrowia również 4 glosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.”


W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Pan Stanisław Wawrzonkoski przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Miasta Włocławek.
Głosowanie:
Wyniki głosowania:
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 18 radnych,

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było.
Rezultatem głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Miasta Włocławek.
Uchwała w załączeniu do projektu uchwały – Załącznik Nr ..............................
Ad.10.

PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MIASTA WŁOCŁAWEK – MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA LATA 2004 – 2008.
Wprowadzenie do tematu:
Pan Zygmunt Borkowski – p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta;

„Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście.

Działając z upoważnienia Pana Prezydenta mam zaszczyt w tym miejscu i w tym gronie ludzi zasłużonych dla tego miasta przedstawić projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmian Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Włocławka, miasta na prawach powiatu na lata 2004 – 2008. Metodologia uchwalania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest znana państwu. Pragnę zaznaczyć, ze ta zmiana dokonuje się w dziale budżetu „transport i łączność” następnie w dziale „gospodarka mieszkaniowa” w dziale „oświata i wychowanie” oraz w dziale „kultura fizyczna i sport.” Zmiany te, które są ujęte w tym projekcie, polegają na dostosowaniu nazw zadań przyjętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Następnie wartości ogólne tych zadań oraz terminy realizacji do ustaleń i zapisów, które ujęte są we wnioskach o dofinansowanie a przede wszystkim w budżecie miasta. Ponadto w załączniku nr 10 do tej uchwały podana została lista zadań włączonych do realizacji z podziałem na lata i źródła finansowania. Zmiany te nie wprowadzają żadnych nowych zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Te zadania, one istnieją w ostatniej wersji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, który był przedmiotem zmian dnia 10 sierpnia br. Tak, jak już wspomniałem zmiany te polegają na dostosowaniu nazw, wartości zadań oraz harmonogramu realizacji zadania finansowania do wniosków o dofinansowanie z różnych źródeł – ze źródeł zewnętrznych. Tyle ja bym miał w tym momencie ze swojej strony.”
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Pan Ryszard Girczyc – Radny Rady Miasta, przewodniczący komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 radnych, 1 z radnych była przeciwna, głosów wstrzymujących się – nie było. Także Komisja wyraziła aprobatę projektowi uchwały.”
Pan Andrzej Pałucki - Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i ochrony Środowiska Rady Miasta:

„Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. W posiedzeniu i w głosowaniu brało udział 5 członków Komisji.”


Dyskusja:
Pani Olga Krut – Horonziak – Radna Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie.

Chciałabym się Pana zapytać, żeby Pan mi wyjaśnił sytuację budowy Sali gimnastycznej i zdjęcia, ograniczenia wydatków - tych środków - na rozpoczęcie tej inwestycji na ten rok w wysokości 380 tys. zł. Proszę mnie zapewnić, że do dnia 30 grudnia te środki i na co z zostaną wydane? - a następnie w jaki sposób będzie Pan budował tę salę gimnastyczną przy pomocy środków? - sądzę że miasta. Jakkolwiek były ku temu powody, żeby otrzymać środki zewnętrzne tak, jak mnóstwo, mnóstwo samorządów naszego województwa wystąpiło o te środków dla odpowiednich programów otrzymując bardzo wysokie dofinansowania i ten projekt w zupełności się nadawał. Było projektowane dofinansowanie, wystąpienie na początku tego budżetu – zagwarantowane w budżecie na ten rok – uchwalaliśmy to w ubiegłym roku. Proszę mi odpowiedzieć dokładnie bez takiego sloganu, że protesty są itd, bo naprawdę wszystkie strony i ja szczególnie wiem na czym to polega.

Drugie pytanie mam w tej samej sprawie: Dlaczego od przeszło miesiąca namawiałam i prosiłam Wydział Inwestycji, żeby decyzje o wycince drzew - tak, jak zwróciło na to uwagę kolegium - nie wydawał Pan sam sobie – bo to jest błąd – tylko zwrócenie się do Starosty lub do SKO, które wskaże podmiot prawny do wydania takiej decyzji. Od przeszło półtora miesiąca są to starania bezskuteczne i nie było żadnego wniosku do SKO, nie było wniosku do Starosty o wydanie w imieniu Prezydenta Miasta odpowiedniej decyzji, żeby ta inwestycja ruszyła.”


Pani Wanda Muszalik – Radna Rady Miasta;

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie.

Ja tutaj nie mam uwag, jeśli chodzi o dokładne zmiany jakiś tam terminów, czy wysokości. Chodzi mnie tylko o wyjaśnienie o dopisanie punktu 35. Jest to nadbudowa i modernizacja pokrycia dachowego w Zespole Szkół Technicznych. Czy to dotyczy budynku – myślę o warsztatach - który ma być przystosowany dla warsztatów, dla całej grupy młodzieży, jeśli chodzi o warsztaty techniczne?

Jakie prace są przewidziane na 2005 rok?”


Odpowiedź:
Pan Władysław Skrzypek – Prezydent Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni.

Nie można budować Sali gimnastycznej – zdjęliśmy te pieniądze dlatego, ze są protesty i sprawa jest w sądzie. Jeśli nie ma rozstrzygnięcia sądowego, to ja nie mogę dostać ani pozwolenia na budowę, ani na realizację tej Sali, ani nie mogę złożyć żadnego wniosku. Na dzień dzisiejszy nie jestem właścicielem. Sąd to rozstrzygnie. Czekamy na rozstrzygnięcia sądowe. Jak będzie rozstrzygnięcie sądu, wtedy będę występował o zezwolenie na budowę i na wnioski dotyczące Sali.”
Pan Sławomir Kopyść – Naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta;

„Spróbuję odpowiedzieć Pani Przewodniczącej w miarę posiadanej wiedzy na tę chwilę. Otóż w budżecie tegorocznym zapisana jest kwota 600 tys. zł. Łączna wartość tej inwestycji to 960 tys. zł. W związku z powyższym został ogłoszony przetarg na wykonanie tych prac, polegających na wymianie pokrycia dachowego oraz nadbudowie pierwszego piętra tej budowli. Oczekujemy, ze prace zaplanowane na bieżący rok zostaną zgodnie z procedurą przetargową, wykonane. Czy to będzie dla warsztatów, czy to będzie dla Zespołu szkół Technicznych? – bo taka też była część pytania. Otóż tam jest taki podział tego budynku, ze parter budynku zajmują pomieszczenia Centrum Kształcenia Praktycznego, czyli dawne warsztaty. Natomiast pierwsze piętro wciąż będzie zajmowane przez Zespół Szkół Technicznych. Tam prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego na potrzeby dzieci Zespołu szkół Technicznych.”


Pan Józef Mazierski – Zastępca Prezydenta Miasta:

„Moja odpowiedź będzie dotyczyła wycinki drzew. Prowadził to Wydział Ochrony Środowiska. Faktycznie, na wniosek Wydziału Inwestycji wydana została decyzja o wycięciu 511 drzew na Michelinie – tam, gdzie ma być sala. Pani Palińska odwołała się od tej decyzji. Kolegium Samorządowe uchyliło tę decyzję twierdząc, że Prezydent sam do siebie nie może wydać decyzji. Niezwłocznie tego samego dnia dostarczono do Kolegium wniosek o wyznaczenie organu do wydania decyzji. O ile wiem, tydzień temu SKO wyznaczyło Starostwo Włocławek do poprowadzenia tej sprawy. Dziś zostały dostarczone dokumenty. Ja pragnę zapewnić, że to niezwłocznie – ponieważ całość postępowania była i całe operaty są. Decyzja została wydana niezwłocznie. Na tym etapie tak to wygląda i mogę powiedzieć, ze decyzja będzie utrzymana. A chcę jeszcze powiedzieć tak, ze dotychczas Prezydent wydawał decyzje w tych sprawach, jednak nikt się od nich nie odwoływał. Dotychczas tak traktowaliśmy, że pod swoje inwestycje wydawaliśmy zgodę sami dla siebie – bo taka była wykładnia.”


Dalsza dyskusja:
Pani Olga Krut – Horonziak – Radna Rady Miasta:

„Ja bym mogła toczyć ten spór w oparciu o dokumenty, które posiadam, o daty dzienne moich rozmów dlatego, ze bardzo szybko dowiedziałam się o rozstrzygnięciu przez SKO i następnie osobiście interweniowałam – dokładnie trzy dni po, a było to już półtora miesiąca temu – do Wydziału Inwestycji, ponieważ zostałam poproszona przez Panią Seńkowską, co to znaczy, ze RIO odesłało z taką wykładnią? Ja kontaktowałam się z SKO i tę wykładnię przekazałam pani Seńkowskiej, ze Wydział Ochrony Środowiska powinien wystąpić albo do SKO albo bezpośrednio – Pan Prezydent nie musi występować do SKO, bo ma Starostę na miejscu – i można błyskawicznie w ciągu paru godzin wystąpić do Starosty o wydanie w Jego imieniu decyzji. Utrzymuję się w dalszym ciągu w takiej prowadzę, ze było to nie niezwłocznie, tylko ze zwłoką i z moja osobistą interwencją. Tysiąc osób, które nie przyjdą tutaj na salę, a które wnioskowały do Pana Prezydenta, podbudowane jeszcze spotkaniem osobistym z Panem Prezydentem na Michelinie - nie może być utrzymywana przeszło rok w stanie takim, że jedna osoba, która się odwołuje a nie jest to absolutnie związane ta inwestycja – i sposób odwoływania się do Sądu nie ma nic wspólnego z faktem, ze tę inwestycje się prowadzi. Nie możecie państwo temu zaprzeczać, ponieważ są to dwie różne sprawy. Inwestycja idzie a sądzić się można.”Pobieranie 0.62 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna