I. częŚĆ obrad XXXIX sesji rady miasta włOCŁawek 05 września 2005 rok protokoł nr XXXIX / 05 z sesji rady miasta włOCŁawek odbytej w dniach


Pani Marianna Chęsy – Radna Rady MiastaPobieranie 0.62 Mb.
Strona6/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Pani Marianna Chęsy – Radna Rady Miasta;

„Panie Przewodniczący.

Tu Pan omija w swojej wypowiedzi – ja chcę konkretnej wypowiedzi a Pan tutaj pływa nadal i powtarzam po raz kolejny, ze z mojej wiedzy, jako Wspólnota można było w terminie złożyć protest. A jako pojedyncze osoby fizyczne, nie można było. Jednak Pana odpowiedzi są tak przekazywane, jak gdyby to wszytko było w porządku tylko, że tych 19 członków Wspólnoty zaniedbało. Jednak prawda chyba wygląda inaczej? Ja bardzo proszę o sprecyzowanie, bo tak normalnie protest ten powinien być złożony w terminie i ci ludzie chcieli go złożyć.”
Odpowiedź:
Pan Jarosław Pudliński - Kierownik Referatu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta;

„Powtarzam raz jeszcze, ze instytucja protestu, czy uwag składanych do planu miejscowego w trybie poprzedniej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym informuje w ten sposób, że może go złożyć zarówno instytucja jak i osoba fizyczna. Tak więc ja nie widzę tutaj powodu do tego, żeby wówczas ten zarzut był złożony w terminie.”Pan Zbigniew Lewandowski – Radny Rady Miasta:

„Mam jeszcze pytanie uzupełniające i wyjaśniające. Czy osoby fizyczne, współwłaściciele tej działki, byli zawiadamiani, czy nie?”


Odpowiedź:
Pan Jarosław Pudliński - Kierownik Referatu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta;

„Tak, w trybie tamtej ustawy musieli być zawiadamiani i na pewno byli.”


Pan Zbigniew Lewandowski – Radny Rady Miasta:

„Jeśli byli zawiadamiani, to sprawa jest całkiem klarowna i jasna.”


Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„W związku z wyczerpaniem dyskusji głosujemy projekt uchwały.”


Głosowanie:
Wyniki głosowania:
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 19 radnych,

Głosów przeciwnych – nie było,

Głosy wstrzymujące się – 2 radnych.
Rezultatem głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka w obrębie ewidencyjnym miasto Włocławek w zakresie obszaru ograniczonego ulicą Okrzei, terenem Parku im. Sienkiewicza, ulicą Piwną, rzeka Wisłą oraz przepompownią ścieków.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr ........................

Ad.4.
PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZASAD I WYSOKOSCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z USŁUG OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU.
Wprowadzenie do tematu:
Pani Dorota Dzięgelewska – Zastępca Prezydenta Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Pragnę przedstawić projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie przez stowarzyszenia i kluby z pomieszczeń biurowo – administracyjnych OSiR. Pragnę podkreślić, że z tych pomieszczeń korzystają stowarzyszenia osób niepełnosprawnych takie jak Oligo, czy Eurointegracja, które zajmują się także organizacją dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych różnych zajęć z zakresu zajęć sportowych. Ponadto korzysta także Włocławskie Towarzystwo Sportu Walki, Lekkoatletyczny Klub Sportowy Vectra. Wodno – Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Włocławskie Towarzystwo Judo, Włocławskie Towarzystwo Koszykówki a także Klub Sportowy Kujawiak. Wszyscy użytkownicy sugerowali nam, że odpłatność za pomieszczenia jest dla nich zbyt wygórowana a środki, które miasto przekazuje na działalność jest zbyt niska. W związku z tym proponujemy, aby pomóc w ten sposób użytkownikom tych pomieszczeń, aby w ramach zadań gminy, której zadaniem jest również dbanie o sprawność fizyczną dzieci i młodzieży i organizacje zajęć sportowych, obniżyć stawkę z 3 zł. na 1 zł, na metr kwadratowy. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcie proponowanej uchwały.”
Opinie Komisji stałych Rady Miasta;
Pan Ryszard Girczyc – Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Komisja nad projektem uchwały procedowała w dniu 31 sierpnia i wydała opinię pozytywną. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 radnych, 1 osoba była przeciwna i 1 osoba wstrzymała się od głosu.”
Pan Dariusz Wesołowski – Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący.

Jak na wstępie, chce przypomnieć, że Komisja nie wydala żadnej opinii, ponieważ wnioskowała za zdjęciem projektu z porządku obrad.”
Dyskusja:
Pani Marianna Chęsy – Radna Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący.

Dostaliśmy dzisiaj wykaz – cytuję – Stowarzyszenia korzystające z pomieszczeń administracyjnych OSiR. Od kiedy te Stowarzyszenia korzystają z tych pomieszczeń? Jest tutaj między innymi Stowarzyszenie Oligo. Chciałabym zapytać Panią Prezydent, czy to Stowarzyszenie faktycznie korzysta już z tych pomieszczeń? Czy jest już może podpisana umowa? A tak w ogóle patrząc na ten wykaz, daje nam to wiele do myślenia, ze robimy to tylko dla takich pojedynczych klubów. Nie chcę tutaj głośno mówić dla kogo.”
Pani Olga Krut – Horonziak – Radna Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Wydawało mi się, ze jako Komisja Kultury i Sportu rozsądnie rozpatrzyliśmy tę uchwałę podkreślając, że nie zawiera podstawowych danych, które by umożliwiały zajęcie radnym jednoznacznego stanowiska na za i przeciw. Moim wnioskiem było, żeby ta uchwała została zaopatrzona w szczegółowe dane: przede wszystkim wykaz wszystkich stowarzyszeń i podmiotów, które wynajmują pomieszczenia OSiR. Następnie, jaka jest stawka czynszu miesięcznego/ Najważniejsze – kto zalega z opłatami? – które ze stowarzyszeń? Jaki jest zakres tych zaległości w czynszu Tego nie otrzymaliśmy Wydawało mi się Panie Prezydencie, że radni powinni mieć możliwość zapoznania się z takimi informacjami przed podjęciem swojej decyzji na sesji i rozsądne byłoby, gdybyśmy dzisiaj tego nie rozpatrywali. Otrzymaliśmy jeden z paru punktów naszego wniosku. Jest to tylko i wyłącznie wykaz i stawkę czynszu miesięcznego. Pozostałych danych nie otrzymaliśmy. Cały czas jest eksponowane, ze są Stowarzyszenia niepełnosprawnych Oligo i Eurointegracja. Ja to określiła, ze jest to taka przynęta i rybka. Natomiast samo sedno sprawy, które wynika z tego pierwszego dokumentu dostarczonego podczas sesji, ze czynsz Kujawiaka to jest 1209 zł. Włocławskiego Towarzystwa Koszykówki – 882 zł., Oligo 54 zł. Chciałabym, żebyście po prostu Państwo rozważyli, jeżeli się coś trenuje, to nie trzeba podpierać się niepełnosprawnymi, tylko tak naprawdę trzeba wyeksponować, kto ma tutaj najsilniejszy lobbing i potrafi skutecznie u Pana Prezydenta, który z kolei ma skuteczny wpływ na radnych, żeby podejmować korzystne decyzje dla tych, którzy są najsilniejsi, jeśli chodzi o wypożyczanie pomieszczeń i zajmowanie, jeśli chodzi o OSiR.”
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Ja tylko chciałbym przypomnieć, ze ta uchwała dotyczy praktycznie trzech uchwał, które były w ubiegłym roku a także na początku tego roku zmieniane. Także ja rozumiem, że ta poprawka dotyczy ostatniej zmiany, jakiej dokonaliśmy 30 maja 2005r. Oczywiście ona dotyczy tylko tego punktu, o którym jest tutaj mowa. Jednak rozumiem, ze podmioty, których dotyka to wszystkie, które zostały tam wyszczególnione.”


Pani Dorota Dzięgelewska – Zastępca Prezydenta Miasta;

„Pragnę poinformować, ze oczywiście stowarzyszenie osób niepełnosprawnych korzysta z tych pomieszczeń. Są z nimi podpisane umowy. Ja wymieniłam wszystkie podmioty, które korzystają z pomieszczeń administracyjno – biurowych OSiR. Mogę dodać jedynie, ze klub sportowy Kujawiak szkoli obecnie 80 dzieci i młodzieży, ze miasto przekazało 40 tys. zł. na działalność prowadzoną przez ten klub, ze dzieci i młodzież wyjeżdżają na obozy, ze posiadają stroje sportowe, że z racji braku boisk sportowych na terenie miasta, często muszą trenować w pobliżu więc często muszą ponosić dodatkowe koszty na dojazdy i trenowanie w okolicznych miejscowościach. Jeśli chodzi o Włocławskie Towarzystwo Koszykówki - tam drużyny juniorskie liczą ponad 80 młodych ludzi. Oczywiście ilość trenujących jest ograniczona ze względu na możliwości treningowe. Dyrekcje tych klubów zgłaszają nam, że jest ogromne zainteresowanie treningami przez tych młodych ludzi. Jednak z racji braku możliwości przeprowadzania tych treningów a także z ograniczeń finansowych, nie mogą przyjąć większej liczby młodych ludzi. Chyba nam wszystkim zależy na tym, żeby młodzież spędzała dobrze swój czas trenując pod okiem fachowców, niż na ulicach. W związku z powyższym raz jeszcze proszę Wysoką Radę o przyjęcie proponowanej uchwały.”


Pan Władysław Skrzypek – Prezydent Miasta:

„Szanownie Panie i Panowie Radni.

Każde miasto dba o to, jak pomagać zespołom. Anwil nie tylko słynie z tego, ze był mistrzem i wicemistrzem Polski. Rozsławia Włocławek na cały kraj, Europę i świat. Kujawiak wszedł do II ligi. Nie ma żadnego sponsora tylko jest jeden główny sponsor a mianowicie Pan Wiśniewski. Tak więc prosiłbym Państwa radnych aby tutaj im pomóc. Aby uchwalić tę symboliczną złotówkę. Są to nasze wizytówki miasta, jest to ogromna kultura, dużo młodzieży. To oni nas promują na Polskę i na świat.”
Pan Piotr Czarnecki – Radny Rady Miasta:

„Ja mam pytanie do Pani Prezydent – może ta informacja jest źle sformułowana? Mamy przecież Stowarzyszenia korzystające z pomieszczeń administracyjnych - czyli administracja nam się kojarzy – to jest przecież pojęcie względne, czyli wszystkie biura. Ja wysłuchałem pani dokładnie i Pani stwierdziła odnośnie ćwiczeń dzieci.”
Pani Dorota Dziegelewska – Zastępca Prezydenta Miasta:

„Szanowni Państwo.

Wiadomo, że każdy musi ponosić różne koszty, również koszty odpłatności za pomieszczenia biurowe. Właśnie w takich pomieszczeniach te wszystkie organizacje, stowarzyszenia i kluby korzystają. W momencie, kiedy będą musieli zapłacić po 3 zł za metr, to nie starczy im np. na działalność z zakresu treningu – i taka też prośba do Państwa, żeby to uwzględnić.”
Pan Bartłomiej Kołodziej – Radny Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie.

Ja jakby tutaj obok meritum całej sprawy – to taki jednak dokument, który dzisiaj trafił do radnych w postaci świstka papieru, podpisanego przez Pańskiego urzędnika, Naczelnika Wydziału, bez wyjaśnienia, bez podpisów – no to jest troszeczkę niepoważne. Prosiłbym, aby na raz kolejny takie pisma przygotowane na kolanie, nie trafiały do radnych.”
Pan Wojciech Kwiatkowski – Radny Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja prosiłbym na przyszłość może i wcześniej takie materiały dostarczać. Ale dla mnie ważną sprawą jest, co to są za kluby? Ja rozumiem, że Vectra, Oligo to są kluby, które raczej społecznie pracują – należałoby odróżniać kluby, które potrzebują dofinansowania od klubów zawodowych. Nie oszukujmy się ale Kujawiak i WTK są klubami zawodowymi. Nie jest to duża kwota, ale mnie chodzi po prostu o zasady.”


Pan Krzysztof Grządziel – Radny Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Nawiążę do swojego głosu na Komisji Budżetowej. Otóż ja potrafię rozróżnić wydatki rzędu milionów od kilkunastu tysięcy. W tym wypadku mamy takie wydatki, czy też pomniejszenie do kasy i dobrze, że walczymy o złotówkę, natomiast lepiej byłoby, gdybyśmy walczyli o miliony a nie zawsze tak się dzieje. Te miliony po prostu nam między palcami uciekają A tutaj dosłownie chodzi i kilkanaście tysięcy w przypadku gdy tak na dobrą sprawę chodzi nam o powszechniejszy dostęp do korzystania z obiektów, które już są wybudowane, na które wydano pieniądze i które powinny służyć odciąganiu młodzieży od tego, by nie popadał w jakieś patologie. W związku z tym ja zwracam się do Państwa radnych, abyśmy tej demagogii nie uprawiali dalej - bo to jest demagogia i jak ja słucham tych niektórych wystąpień, to mi się robi niedobrze. Kujawiak, Anwil - Ja nie jestem absolutnie fanem tych zespołów – ja im nie daję pieniędzy – ja daję pieniądze na sport masowy i na ten sport będę dawał. W związku z tym w głównej mierze chodzi tutaj o dostęp do korzystania tych właśnie ludzi, którzy ten swój czas zagospodarują i dobrze, że miasto z taką inicjatywą wychodzi. Ja staram się rozróżniać dobro od zła.”
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Chciałbym tylko dodać jeszcze tak dla informacji, że jest nowe rozwiązanie ustawowe. Mamy nowy resort sportu. I w nowych rozwiązaniach ustawowych jest także zapis, ze w przyszłości także samorząd może uczestniczyć w finansowaniu, czy będzie mógł uczestniczyć w finansowaniu klubów. Także jak gdyby ta furtka się tutaj otwiera.”


Pan Ryszard Girczyc – Radny Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Mam nadzieję, ze wszyscy wiemy nad którym budynkiem dyskutujemy? Tego budynku generalnie powinno nie być. Koszty rozbiórki byłyby znaczne.

Proszę państwa.

Jeśli te jednostki odstąpiłyby od najmowania tych pomieszczeń, to uległyby one degradacji, ponieważ sami Państwo doskonale wiedzą, że jeśli zostawi się coś samemu sobie, to następuje szybki proces niszczenia. Dlatego rzeczywiście kruszymy kopie o grosze a dajemy możliwości funkcjonowania kilku instytucjom, które mają jednak wpływ – tak, jak zaczął mój przedmówca – na wychowanie młodzieży, na funkcjonowanie sportu w mieście. Dlatego tak samo jak na Komisji, będę optował za tym, żeby ten projekt uchwały przyjąć.”
Pani Ewa Błasiak – Radna Rady Miasta:

„Ja absolutnie nie jestem przeciwko masowemu sportowi i uważam, ze wszystkie szkoły powinny udostępnić dzieciom i młodzieży swoje sale gimnastyczne. Ale tutaj widzę, ze nie otrzymaliśmy odpowiedzi na temat odpłatności, czy zaległości w płaceniu tych czynszów przez poszczególne kluby sportowe. Tutaj też padło takie pytanie i na ten temat nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi i nie chciałabym, żeby to tak było, ze sami siebie tak lekceważymy, zadajemy jakieś pytania, potem to wszystko się załatwia w taki jakiś niemy sposób a na końcu to my stajemy przed takim jakimś faktem dokonanym. Także bardzo bym prosiła o odpowiedź konkretną na ten temat.”


Odpowiedź:
Pani Dorota Dzięgelewska – Zastępca Prezydenta Miasta:

„Szanowni Państwo.

Ja tu raz jeszcze podkreślę, ze tylko i wyłącznie chodzi tutaj o drużyny juniorskie. Tak też Klub Sportowy „Kujawiak” proporcjonalnie do zajmowanych ilości metrów kwadratowych ma w tej chwili zadłużenie w wysokości 11.560 zł. Włocławskie Towarzystwo koszykówki ma zadłużenie w wysokości około 2.600, Włocławskie Towarzystwo Judo ma 1.487 zł., Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma zadłużenie w wysokości 189 zł, Lekkoatletyczny Klub „Vectra” w wysokości 1.811 zł., Stowarzyszenie Oligo 54 zł., Stowarzyszenie Eurointegracji 107 zł. i tylko Włocławskie Towarzystwo Walki nie ma zadłużenia wszystkie Stowarzyszenia bez względu na to od jak długa mają swoje siedziby w obiektach OSiR – u mają zadłużenie. Dlatego tak jest, ponieważ ilość trenujących jest na tyle duża, że z pieniędzy przekazywanych przez miasto, przez sponsorów, nie są w stanie ponieść wszystkich kosztów. Wiadomo, ze takie dzieci, jak przychodzą na trening, to potem są jeszcze koszty wody i umycia się, sprzątnięcia obiektu itd. Ja jednak musze podkreślić i będzie o to prosiła w najbliższym czasie o współprace włocławskie media, aby pokazywały, co robią kluby, aby ukazywały, ile tych dzieci trenuje, w jakich grupach, co one otrzymują od klubu. Taka jest prawda, że w większości trenujących akurat w tych klubach, są to dzieci pochodzące z rodzin niezbyt zamożnych, w związku z czym rodzice w żaden sposób nie partycypują w kosztach szkolenia.”
W związku z zakończeniem dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Pan Stanisław Wawrzonkoski przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwalę w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.


Głosowanie:
Wyniki głosowania:
Za przyjęcie uchwały opowiedziało się 13 radnych,

Głosy przeciwne – 1 radny,

Glosy wstrzymujące się – 6 radnych.
Wynikiem głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik nr ........................

Ad.5.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WEKSLA „IN BLANCO”.
Wprowadzenie do tematu;
Pani Janina Radzikowska – Skarbnik Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Projekt wiąże się z przyznaniem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, kwoty 2.212 tys. zł, jako dofinansowanie zadania „Przebudowa stadionu sportowego i budowa boisk treningowych we Włocławku”. Wymaga tego umowa dwustronna. Chodzi tu o zabezpieczenie tej kwoty, jako gwarancję należytego wykonania zadania, czyli wykonania go, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Jedną z form zabezpieczenia jest weksel „in blanco”, łącznie z oświadczeniem wekslowym. W związku z tym przed podpisaniem takiej umowy jest wymóg uzyskania zgody Wysokiej Rady na podpisanie takiego zabezpieczenia przez Pana Prezydenta. W związku z powyższym prosimy Wysoką Radę o podjęcie stosownej uchwały.”
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Pan Ryszard Girczyc – Radny Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. za przyjęciem projektu głosowało 6 członków Komisji, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.”
Dyskusja:
Pani Marianna Chęsy – Radna Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący.

Ja mam taką troszkę wątpliwość. Czy nie nastąpiła pomyłka w kolejności rozpatrywania tych uchwał, ponieważ najpierw proponuje się nam do rozpatrzenia uchwałę w sprawie zabezpieczenia w formie weksla inwestycji, która jest ujęta w projekcie uchwały, którą będziemy rozpatrywać w punkcie 6? A tak naprawdę, to jaką my mamy pewność, czy ta uchwała dotycząca zmiany w budżecie zostanie przegłosowana pozytywnie?”
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Ja nie wiem, być może tak jest. Proszę o odpowiedź. Taka była propozycja porządku obrad, taką żeśmy przyjęli i teraz już zmienić tego nie możemy, ale to się okaże przy tym punkcie następnym, czy rzeczywiście – Pani Skarbnik, proszę o odpowiedź, czy rzeczywiście jest jakaś kolizja w kolejności tych punktów.”


Pani Janina Radzikowska – Skarbnik Miasta:

„Proszę Państwa.

Kolizji w kolejności to tutaj nie ma. Modernizacja stadionu jest ujęta już w budżecie od miesiąca stycznia. Oczywiście Wysoka rada, póki nie ma jeszcze zaciągniętego zobowiązania może z realizacji tego zadania zrezygnować i wtedy nie podpisujemy umowy, nie pobieramy tej dotacji, nie musimy wydać tego „in blanco”. Także kolejność, która uchwała, w którym momencie nie ma tutaj znaczenia. Jeśli zadanie w ogóle będzie zdjęte z planu – póki co, to ono cały czas jest tylko, ze w innej kwocie zabezpieczenia, bo wnioskowana była o wyższą kwotę a my żeśmy otrzymali niższą – po prostu z tej uchwały, z tego zabezpieczenia korzystać nie będziemy, ponieważ nie będzie potrzeby pobrania tej dotacji. Także kolejność nie ma tutaj aż takiego znaczenia.”
Pani Marianna Chęsy – Radna Rady Miasta:

„Pani Skarbnik.

Tak do końca, to ja się z Panią nie zgadzam, bo gdyby pierwsza była uchwała dotycząca zmian w budżecie, to mielibyśmy jasność, ze uchwała została przegłosowana pozytywnie lub negatywnie i uchwała następna stałaby się uchwałą bezprzedmiotową. A tak najpierw bawimy się w uchwałę dotyczącą weksla a za chwilę będziemy dyskutować nad uchwałą bardzo ważną, dotyczącą zmiany w budżecie.”
Pan Piotr Tyrjan – Radny Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Ja też mam tutaj wątpliwości. To, która pierwsza a, która druga – to wydaje mi się, że nie ma to znaczenia. Natomiast w budżecie faktycznie zapisaliśmy budowę stadionu. Jednak z tego, co ja pamiętam, to miał być stadion kryty i prawie w 90% pokryty z środków budżetowych zewnętrznych. Natomiast to, co dostajemy w proponowanej uchwale wskazuje na to, ze dostajemy cząstkę czegoś, co będzie nas bardzo dużo kosztować i ja nie wiem, czy miasto i my radni jesteśmy w dniu dzisiejszym w stanie podjąć takie decyzje o budowie stadionu własnych środków. Praktycznie wynika z tego, że będziemy musieli wyłożyć około 20 mln. zł. – bo 2 mln. dostaniemy dotacji. Tego w styczniu nie planowaliśmy w budżecie. To jest nieprawdą Pani Skarbnik. Planowaliśmy faktycznie inwestycję, ale miała to być inwestycja europejska inwestycja oświatowa – stadion kryty – ze środków zewnętrznych. Tutaj natomiast, te uchwały już nie budują nowego stadionu. Natomiast modernizują stary stadion przedwojenny za ogromną sumę, której nie planowaliśmy w budżecie. Wydaje mi się, że to jest sprawa do końca jeszcze nie przemyślana i niedopracowana i wątpię, żebyśmy mogli na ten temat głosować. Ja przynajmniej na pewno nie będę popierał tej uchwały.”
Pan Wojciech Kwiatkowski – Radny Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Ja chcę Państwu przypomnieć pozycję budżetu, uchwaloną przez nas z końcem roku. Są to limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2.5 – 2.9 dla miasta Włocławek. Tu wyraźnie czytam – Rozdział 8 Kultura i Sport – Modernizacja Stadionu – 13.500. Pamiętam, że niedawno z otrzymanych podatków zwiększyliśmy to na 14.500. Wtedy glosowałem przeciw. Teraz chyba również będę głosował przeciw. Dlatego też chyba ta kolejność jest nie taka. Teraz w poprawkach do budżetu czytam, w tej samej pozycji 8 Kultura i Sport – Przebudowa stadionu. Żeśmy oglądali dzisiaj tutaj prezentację – 22 mln. zł. Ja chciałbym zapytać: Czyj to wniosek podwyższył koszty o 8 mln zł.? Ilu np kibiców mamy, ilu ludzi byłoby na tym stadionie? – bo myślę, ze 1000 albo 2000 – nie więcej a stadion jest na kilkanaście tysięcy chyba? Czy wypada nam w ostatnim roku kadencji rozpoczynać inwestycję, która będzie realizowana przez następną Radę? – ona będzie musiała to robić. Ja bym się zatrzymał Proszę Państwa na projekcie ewentualnie i dopiero bym jakość to zgrał i przekazał następnej Radzie. Ja nie podejmę decyzji, żeby 20 mln. zł. komuś serwować takiej przymusowej kwoty. Tutaj Rada ma rację, ze kolejność jest nie taka. Najpierw musimy rozpatrzeć poprawkę do budżetu a potem weksel „in blanco”.”
Pan Andrzej Pałucki – Radny Rady Miasta zaproponował w tym momencie zawieszenie punktu dotyczącego weksla „in blanco” do czasu rozpatrzenia punktu dotyczącego wprowadzenia zaproponowanych zmian w budżecie miasta na 2005 rok.”
Pani Olga Krut – Horonziak – Radna Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, szanowni Państwo.

Ponieważ mój przedmówca poprosił nas wszystkich, żebyśmy przełożyli tę uchwale i dyskusję do spraw budżetowych, ja chciałam Państwa poinformować, ze nastąpiło już szereg działań ze strony Pana Prezydenta, jak gdyby zamykających nam niemalże możliwość manewrowania tutaj na „tak”, albo na „nie”. Pan Prezydent dostał dnia 28 czerwca pismo od wicemarszałka województwa kujawsko – pomorskiego, który informuje go, ze sejmik wojewódzki podjął uchwałę i zmienił plan rozwoju bazy sportowej województwa wprowadzając zadanie „Przebudowa stadionu”, w wysokości 2.212 tys. zł., z rozłożeniem na lata 2005 – 312 tys. zł., 2006 – 600 tys. zł., 2007 – 1.300 tys. zł. Pan Prezydent, jak dzisiaj mięliśmy na wstępie dwie godziny temu poinformował nas, ze już przetarg się odbył na dokumentację, a więc na te 312 tys. już zobowiązanie poszło – także my tutaj sobie dyskutujemy a umowa już jest zawarta na przynajmniej 312 tys. zł. Marszałek informuje również, że nie przewiduje się możliwości zwiększenia łącznej kwoty przyznanych środków z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej a nie wykorzystane przez inwestora środki na dany rok obciążają limit roku następnego. Kolejna informacja, ze wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu upływa z dniem 31 lipca. Wyobrażam sobie, że wniosek ten został już w całości złożony. Tak więc miasto Włocławek złożyło wniosek o środki na przebudowę stadionu, natomiast radni w dniu dzisiejszym debatują nad literką „a” a Pan Prezydent jest już daleko w przodzie. Po prostu fakty prawne, finansowe i zobowiązania zostały już podjęte.”Pobieranie 0.62 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna