I. częŚĆ obrad XXXIX sesji rady miasta włOCŁawek 05 września 2005 rok protokoł nr XXXIX / 05 z sesji rady miasta włOCŁawek odbytej w dniach


Pani Dorota Dzięgelewska – Zastępca Prezydenta MiastaPobieranie 0.62 Mb.
Strona7/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Pani Dorota Dzięgelewska – Zastępca Prezydenta Miasta:

„Szanowni Państwo.

Marszalek co roku zwraca się do miasta z zapytaniem, jakie inwestycje zamierzamy realizować i, które chcielibyśmy wpisać do Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Tak też było i w tym roku. Zgłosiliśmy modernizację stadionu, budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych oraz budowę basenu. Aby taki projekt został uwzględniony w Programie Rozwoju Bazy Sportowej, trzeba po prostu dysponować już projektem. Tak też wszystkie inne nasze projekty odpadły, tylko ten projekt dotyczący modernizacji stadionu został uwzględniony, gdyż posiadaliśmy stosowną dokumentację. Chciałabym także powiedzieć, że nie jest to do końca prawdą, ze nie ma możliwości w trakcie realizacji inwestycji, zwiększenia łącznej kwoty przyznawanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, gdyż zmieniło się rozporządzenie i w Dzienniku Ustaw Nr 28 Rozporządzeni mówi, iż można występować z wnioskiem o ponowne zwiększenie dofinansowania danej inwestycji, co zamierzamy Drodzy Państwo oczywiście wykorzystać. I ja bym chciała jeszcze podkreślić jedną rzecz.

Szanowni Państwo.

Cały czas jakby fatum zawisło nad naszym miastem. Mówi się, że nie realizuje się różnych inwestycji, że za mało jest tych inwestycji, ze nie ma projektu. Więc w tej chwili proponujemy Wysokiej Radzie. Mamy projekt, mamy dofinansowanie, mamy duże potrzeby, jeśli chodzi o rozwój bazy sportowej, mamy możliwość. Dlatego proszę, żebyście Państwo to przyjęli. To nie jest tylko modernizacja stadionu. To jest budowa trzech boisk treningowych w tym jednego ze sztuczną nawierzchnią. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią z oświetleniem, gdzie będą mogły zespoły korzystać praktycznie przez całą dobę, jeśli będzie taka potrzeba. Na to właśnie oświetlenie całego stadionu, to całe zaplecze dla klubów sportowych. Pragnę też Państwa też poinformować, ze podjęliśmy szereg starań w Ministerstwie i modernizacja stadionu we Włocławku jest na liście niestety rezerwowej Ministra, ale mamy nadzieję również, ze w którymś momencie nasze potrzeby Włocławka będą uwzględnione i pieniądze bezpośrednio z budżetu państwa będą skierowane na tę inwestycję.”
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Ja udzielę głosu pozostałym osobom, jednak w ślad za głosem radnego Pana Pałuckiego Andrzeja, powinniśmy, skoro będzie zgoda za wnioskodawcą, to powinniśmy ten wniosek potraktować, jako formalny i przegłosować rzeczywiście odroczenie dyskusji nad projektem uchwały nad projektem „in blanco”, przejść do punktu 6 i potem następnie wrócimy do punktu 5, bo ta dyskusja dotycząca punktu 6 się toczy. Ale żeby Pani Skarbnik mogła dokonać formalnego wprowadzenia do tematu, to wobec tego kto jest za wnioskiem radnego Pana Andrzeja Pałuckiego, by odroczyć dyskusję nad projektem uchwały w punkcie 5 i przejść do punktu 6 a następnie powrócić do punktu 5 – Kto jest za takim wnioskiem? ”


Głosowanie:
Wyniki głosowania:
Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 19 radnych,

Głosy przeciwne – 1 radny,

Głosów wstrzymujących się – nie było.
Rada Miasta przyjęła wniosek wobec czego rozpoczęto obrady nad 6 punktem sesji Rady Miasta.
Ad.6.

PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA WŁOCLAWEK NA PRAWACH POWIATU NA 2005 ROK .
Wprowadzenie do tematu:
Pani Janina Radzikowska – Skarbnik Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Przedłożony projekt zmiany uchwały budżetowej po stronie dochodów, zwiększa się o otrzymane dotacje i przemieszczenie pomiędzy paragrafami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej. Natomiast nie ma wpływu na wielkość deficytu budżetowego. Natomiast po stronie wydatków są zwiększenia adekwatne do otrzymanych dotacji celowych. Natomiast bardzo dużo jest przemieszczeń, jeśli chodzi o podział środków pomiędzy poszczególne rodzaje wydatków. Między innymi zgodnie z wnioskami przesuwane są wydatki z jednych paragrafów na drugie. Natomiast zwiększone w dziale „Oświata” są środki na wynagrodzenia, jak również na wydatki rzeczowe. Bardzo dużo zmian jest, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne. Zwiększone są środki na adaptację obiektów oświatowych, w tym Zespołu Szkół Chemicznych. Jednocześnie zwiększone są środki na budowę Królowej Jadwigi. Są to w zasadzie te środki, które zostały wcześniej wycofane i skierowane na remont skrzyżowania u wylotu Królowej Jadwigi. Zrezygnowano wtedy z zachowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Te nieprzewidziane wydatki wystąpiły w związku z koniecznością prac dodatkowych, związanych z podłożem. Zatem zachodzi konieczność zwiększenia środków na realizację tego zadania 2.900.000 zł. Środki wycofujemy z zadań, które w ocenie wydziałów merytorycznych realizujących te zadania nie mają szans być wykorzystane do końca tego roku. Pozostawione są tylko kwoty na prace niezbędne Między innymi tutaj jest budynek przy ulicy Żabiej Jest to zadanie budowy sieci szerokopasmowej. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego, ponieważ wg naszych wyliczeń, w związku ze zmniejszeniem stóp procentowych tych pieniędzy wydamy mniej. Zmniejsza się środki na zadanie „Remontu Sali gimnastycznej w zespole Szkól Nr 10”, natomiast zwiększa się środki na zadaniu „Modernizacja Zespołu Szkół Nr 8 na Zawiślu”, w związku z zaleceniem Straży Pożarnej, wmontowania drzwi ochronnych. Zmienione są również zapisy w Programie Inwestycyjnym , jeśli chodzi o środki zewnętrzne. Tam, gdzie mamy już decyzje, ze tych środków w tym roku nie pozyskamy, po prostu te zapisy zniknęły – one były wprowadzone na zasadach, że będziemy wnioski składać, mieliśmy nadzieję, że te pieniądze uzyskamy. W tej chwili już wiadomo, że nie. Jednak nie ma to wpływu na poziom wydatków budżetowych jak również na realizację tych zadań z uwagi na zabezpieczenie tych zakresów robót ze środków własnych. W związku z powyższym proszę o przyjęcie projektu uchwały.”

Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Pan Ryszard Girczyc – Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta;

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Opinia Nr 85 – projekt uchwały zmieniający uchwale w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2005 r. uzyskał pozytywną opinię Komisji. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 radnych, głosów przeciwnych – nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.”
Pan Dariusz Wesołowski – Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie.

Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2005r. zapoznała się z przedstawionym przez Prezydenta Miasta projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2005r. W zakresie kultury i sportu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie – 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się”. Jednakże Komisja wnioskuje o zwiększenie środków budżetowych dla Biblioteki Publicznej z 40 tys. zł. na 100 tys. zł. Kwotę 60 tys. zł. Komisja proponuje pozyskać między innymi wykreślając z projektu uchwały zadanie dotyczące budowy skate – parku a zapisane na nie środki w wysokości 25 tys. zł przeznaczyć dla Biblioteki. Źródło pozyskania pozostałej kwoty, czyli 35 tys. zł. członkowie Komisji wskażą na sesji Rady Miasta podczas debaty nad projektem uchwały.

Za powyższym wnioskiem opowiedziało się 7 członków Komisji, głosów przeciwnych – nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.”Pani Wanda Muszalik – Radna Rady Miasta, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta:

„Opinia Komisji Edukacji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławka na prawach powiatu na 2005 rok w zakresie proponowanych zmian dotyczących zadań oświatowych. Jednocześnie Komisja z niepokojem odniosła się do nieprawidłowo oszacowanych, planowanych inwestycji, czego przykładem jest Zespół Szkół Chemicznych i w proponowanym budżecie jest zwiększenie środków o 330 tys. Za powyższym głosowało 6 członków komisji bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.”Pan Kazimierz Kaczmarek – Radny Rady Miasta, Zastępca Przewodniczącego Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta:

„Komisja obradowała dnia 01 września. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2005 rok. Za pozytywną opinia opowiedziało się 2 członków Komisji przy 1 głosie wstrzymującym się.”


Dyskusja:
Pan Zbigniew Przybyszewski – Radny Rady Miasta:

„Mam pytanie do Pani Skarbnik. Czy w tych zmianach budżetowych została ujęta nagroda dla Pani Mordarskiej? – bo juz trzy razy składałem interpelacje i do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi.”


Pan Zbigniew Lewandowski – Radny Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado.

Chciałbym się odnieść do inwestycji – inwestycji w cudzysłowu, bo jest to tu nazywane inwestycjami a nie do końca inwestycjami nie jest – mam na myśli tutaj te obiekty sportowe, generalnie z których się cieszę, że powstaną - natomiast nie za takie kwoty. Nie jest inwestycją stadion. Jest to tylko i wyłącznie konsumpcja. Ona jest potrzebna na szkolenia młodzieży, dla utrzymywania właściwej aktywności fizycznej, dla promowania miasta. Jednak nie można mylić pojęć i mówić, ze jest to taka stricte inwestycja, która bardzo wiele w mieście rozwiąże.

Co do kosztów, to powiem, ze miasta Włocławka nie stać na 22 mln. zł. na rozbudowę stadionu. Za tym absolutnie glosować nie będę. Planowana pierwsza rozbudowa przewidywana była za znacznie mniejszą kwotę i apeluję, żebyście się Państwo zastanowili, bo my jesteśmy przy każdej sprawie, która się kończy – dochodzimy do takiej sytuacji, jaką mamy na utylizacji przy ursusie i jaką mamy przy Alei Królowej Jadwigi. Wszędzie jesteśmy po kolana w błocie. Miasta nie będzie na to stać. Jeśli byłaby dotacja, to proszę bardzo. Jeśli tak, to podejmujmy decyzję, żeby budować ten stadion, ale n za mniejsze pieniądze. Trzeba robić drogi – drogi są inwestycją, ponieważ umożliwiają dojazd, sprowadzają inwestorów. Przeznaczmy na plan zagospodarowania przestrzennego na wykupienie terenów, żeby można było lokować tu jakikolwiek przemysł. Przecież tu nic nie można. Nawet nie można odpadów medycznych w małych ilościach jednego samochodu na dobę zutylizować.

Szanowni Państwo.

Ja naprawdę apeluję, zacznijmy tworzyć atmosferę i warunki do kształtowania właściwych postaw we Włocławku – postaw kształtowania ludzi do powiększenia swoich umiejętności do pracy a nie do igrzysk. To cały czas są tylko igrzyska. Naprawdę te kwoty, które są tutaj zaproponowane, zarówno na te obiekty sportowe w samochodówce, jak i na stadionie, miasto nie dźwignie. Proszę się nad tym zastanowić, bo będziecie w tym samym miejscu, co Aleja Królowej Jadwigi i co utylizacja.”


Pani Olga Krut – Horonziak – Radna Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.Mamy do czynienia właściwie z próbą przedstawienia radnym nowego, inwestycyjnego programu prac na parę miesięcy przed zakończeniem roku budżetowego. Jest to czas i przedstawione materiały, które naprawdę podstawy radnym, aby doszło do uchwalenia tego projektu zmian. Wracając tutaj do wypowiedzi Pani Skarbnik, która zasygnalizowała nam, ze trzeba zwiększyć środki na obiekty oświatowe, przytaczając przykład Zespołu Szkół Chemicznych. Wszyscy mamy w pamięci, kiedy wielokrotnie mówiliśmy, ze środki, które były zaprogramowane, zaprojektowane są środkami niewystarczającymi, później zostały podniesione. Teraz okazuje się, ze znowu jest ich za mało. Jednak nie mamy drugiej strony medalu powiedzianej, kto wykonuje w taki sposób te prace, ze są niektóre elementy tych prac adaptujących szkołę do Zespołu i przyjęcia Zespołu Szkół zawodowych, ze trzykrotnie są wykonywane. A ja mogę Państwu to unaocznić, że mam informację i chyba to wszyscy wiemy, ze to jest Zakład Robót Publicznych, który tam w znacznej części wykonuje nieprzygotowanie fachowe tych osób powoduje, że naprawdę księgę można napisać, w jaki sposób poszczególne elementy są kładzione, wmurowywane, zrywane i po raz kolejny robione. Koszty narastają. A oprócz tego źle oczywiście przygotowana inwestycja od strony kosztorysowej - nie ma o czym mówić. Mówiliśmy Panie Prezydencie – dla mnie jest to bardzo bolesna sprawa i Pani Skarbnik tutaj przeszło sobie tak obok, podkreślając jakie to są starania miasta o inwestycje w zakresie sportu: że mięliśmy dokumentację na przebudowę tego stadiony itd. Ja przypomnę, że przeszło rok mamy dokumentację i starania mieszkańców i radnych na salę gimnastyczną na ulicy Szkolnej. To nie jest sport wyczynowy. Jest to bezwzględna konieczność. Inwestycja przygotowana łącznie w budżecie. Przegłosowaliśmy w grudniu ubiegłego roku inwestycje – ten projekt budżetu, dla tej Sali gimnastycznej. Proszę mi pokazać wniosek, który został skierowany przez Prezydenta Miasta do kogokolwiek o te 700 tys. na ten rok. Ja wielokrotnie prosiłam, kontaktowałam się z Wydziałem Inwestycji – nie otrzymałam żadnego dokumentu, ze taki wniosek był kierowany i ze podejmowano starania. Natomiast jesteśmy tutaj dzisiaj bardzo uświadamiani, jak to jest potrzebny nam sport wyczynowy. Natomiast sala gimnastyczna – dlaczego się nie znalazła w tym wykazie do Marszałka ? Dlaczego nie znalazły się wszystkie inne obiekty, gdzie jest obowiązek oświatowy – nie obowiązek, że chcemy być, albo nasze wyobrażenia, że chcemy przynajmniej mieć boiska treningowe dla klubów, które to kluby tak sprawnie zapisują młodzież. Tu nie trzeba młodzieży zapisywać. Tu jest podstawowy obowiązek samorządu miasta zabezpieczyć na najlepszym poziomie bazę do czterech lekcji wychowania fizycznego. A drugi aspekt, który do Włocławka cały czas jeszcze nie dociera, ze sale gimnastyczne powinny funkcjonować dla mieszkańców poza godzinami lekcji. Dlaczego Państwo zlekceważyliście tak sprawę tej Sali gimnastycznej i innych sal gimnastycznych? Na prawdę, czy zawsze musi się przewijać sport wyczynowy nad tym obowiązkowym sportem, który jest szkoła i nie jest to żadną łaską samorządu, bo tu powinny być przede wszystkim skierowane starania Prezydenta: Jakie wnioski składał o dofinansowanie do Marszałka tym bardziej, że jest to program rządowy, jest to program Ministerstwa i takie wnioski są bardzo chętnie rozpatrywane z pozytywną opinią.

Następne sprawy, które chciałam tutaj poruszyć. Jest fragment dotyczący kolejnych środków, które trzeba dołożyć do wykonania dodatkowych robót pt Realizacja zadania „Mieszkania socjalne”. Nagle kogoś oświeciło, że po wygranym przetargu ktoś zapomniał, ze trzeba zmienić umowę, bo nagle narosły jakieś dodatkowe prace i się wymienia projekt zagospodarowania terenu dla pięciu budynków, drogi, chodniki, oświetlenia – wiecie drodzy Państwo? – to po prostu może osłabić. Z chwilą, kiedy się przygotowuje najmniejszą nawet inwestycję ustawienia paru koszy, to jest plan zagospodarowania terenów, w którym miejscu ma to być, ile to będzie kosztowało? A budynki socjalne nagle są pozbawiane dokumentacji? Ja się domyślam, że być może jeszcze jakieś inne elementy zostały przesunięte i w ten sposób cudowny mamy umowę, która będzie aneksowana i nie będą bloki kosztowały tyle, czy tyle. Nie wiem, czy to jest prawdą, ze potrzeba tylko na to dokumentację, czy tylko po prostu tylko niedoszacowany koszt a ktoś wygrał, bo dał niższą cenę a teraz dopatrzył się, ze za tę cenę nie zrobił właśnie całego tego projektu. Tak jest podobno zawsze. Jednak jest to rzecz, która jest niedopuszczalna i wysoce naganna.

Kolejna sprawa, którą chciałam poruszyć, jest budowa skate – parku. Na salę gimnastyczną, która woła po prostu o to, żeby była przebudowana i zbudowana nowa nie ma. Na skate – parki natomiast są pieniądze i mamy dzisiaj sumę wręcz szokującą. Mamy dzisiaj uchwalić 685 tys. zł. Termin realizacji to lata 2005 – 2006. I znowu na koniec roku mamy bawić się w przyklepanie tego typu zobowiązań i inwestycji – a jak znam, to znowu jakiś list intencyjny z kimś podpisany i znowu tak po prostu będziemy sobie budować, pomijając te potrzeby podstawowe miasta. W tym projekcie Panie Prezydencie nie znalazłam żadnego programu remontu mieszkań, remontu kamienic, remontu Starego Miasta, własności komunalnej. Kiedy to miasto doczeka się strategii remontu kamienic czynszowych, gdzie ludzie mieszkają w warunkach urągających dzisiejszemu standardowi, bez infrastruktury, bez ciepła, woda, ubikacja – wszyscy mniej więcej wiemy jak wyglądają te mieszkania. Czy miasto Włocławek stać będzie wreszcie i odwaga, żeby przestać budować rozrywkę a zacząć zapewniać podstawowe potrzeby, jakim jest mieszkanie, bo naprawdę nie trudno na prawdę zaplanować i radnych, którzy są bardzo sprzyjający Panu Prezydentowi zlobbingować, żeby zagłosowali za rozrywką. Jednak umyka to wszystkim, że podstawowym problemem państwa i miasta Włocławka jest bezrobocie i brak mieszkań. Najłatwiej jest wybudować nowe. Ale to nie rozwiąże, bo jest to majątek miasta. I w tym projekcie nie ma tego. Nie ma żadnego programu, który by nas zobowiązywał finansowo dla szeregu działań remontujących mieszkania. A przede wszystkim najważniejszy program infrastruktury – doprowadzenia cywilizacji do Starego Miasta.”
Pan Krzysztof Grządziel – Radny Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie.

No niestety będę musiał tym samym tonem, co moja poprzedniczka pociągnąć dyskusję i na bazie dyskusji o budżecie wyrazić swoje wielkie niezadowolenie a wręcz poważne obawy na temat, co tu czeka nasze miasto w najbliższym czasie? Otóż jestem obserwatorem tego, co się dzieje. Wypowiedzi z ostatniej sesji, na której nie byłem, Marszałka, czy wreszcie publikacji a wreszcie własnych doświadczeń, z którymi na co dzień się spotykam. Otóż przypomnę taką sprawę. Na końcu ubiegłego roku i na początku tego roku informowałem o pieniądzach, które przekażę wraz ze swoimi kolegami z tytułu pewnych transakcji DGS-u . kwota 23 mln. zł. wpłynie do miasta i to gwarantuję swoim autorytetem. Te 23 mln. zł. powinno co najmniej zostać podwojone, czy potrojone. Powinniśmy mieć kwotę około 100 mln. zł., gdybyśmy w porę zadziałali, ponieważ mięliśmy argument. Ja wspomniałem tylko o 3 zadaniach, które chciałem, z którego powodu te pieniądze wpłynął do miasta. Mówiłem o przebiciu Ostrowskiej, mówiłem o basenie na Południu i mówiłem o 100 mieszkaniach dla biednych ludzi. Z tego, co widzę prawie wszystko jest zagrożone, choć juz minęło sporo miesięcy. Bo z tego, co jest mi wiadome – może jestem w błędzie, dlatego nie używam słów takich zdecydowanych – ale, ze wniosek na basen został odrzucony, wiem, ze być może warunkowo zostanie przyjęta Ostrowska, na mieszkania – tu tez powiedzmy, ze sprawa wygląda różnie. Jednak jest to cząstka pieniędzy, które można pomnożyć.

Tutaj Panie Prezydencie – ja powiem tak: sam Pan jeden tego nie udźwignie. Natomiast chcę powiedzieć kategorycznie, ze ma Pan za słabych współpracowników w postaci niektórych naczelników. W związku z tym wydaje mnie się, ze Pan Panie prezydencie wraz ze swoimi wiceprezydentami ale bym prosił również Pana Przewodniczącego Rady Miasta i Przewodniczących klubów – odbądźcie spotkanie, bo to nie jest tylko kwestia Prezydenta Skrzypka. Za rok czasu bowiem – bo takie jest bardzo duże prawdopodobieństwo – nastąpi zmiana a z problemami to miasto zostanie. Proponuję spotkać się i przeanalizować, co można dalej zrobić? Jak wykorzystać szansę, pieniądze, które z jednej strony z Unii mogą do tego miasta przyjść itd. Wymaga wg mnie przeanalizowania – ja nie znam Pana Borkowskiego, co to jest za człowiek, dlatego nie chciałbym tutaj się zastanawiać i wywlekać, czy jest on dobry czy jest zły? Moim zdaniem jednak należy zastanowić się, czy jest to właściwa osoba? Wiemy, ze poprzedniczka chyba do tej rangi wymogów nie dorosła, bo wiele problemów było. Postulowałbym w świetle tego, bo również odchodzi naczelnik Pan Woźnica, może zastanowić się nad konkursem Panie Prezydencie, by co niektóre piony wzmocnić. Jak powiedziałem wcześniej – sam Pan tego nie zrobi. Ale są ludzie, którzy powinni za tym stać i te zadania realizować i za to odpowiadać. My po prostu wyglądamy jako taka „gminka spod kominka” – za przeproszeniem. Jesteśmy poważnym, byłym miastem wojewódzkim i dziś wygląda na to, ze my nie potrafimy o najmniejszą sprawę się upomnieć i najmniejszej sprawy przygotować. Natomiast z drugiej strony zaczynamy sobie fundować „z księżyca” ceny na ten stadion, za czym się w pełni podpisuję. Ja jestem zdecydowanie za sportem. Niech się sport rozwija. Ale takie pieniądze Proszę Państwa? – to ten, kto je liczy to ja bym go od razu pod prokuratora przekazał, bo są to po prostu kryminogenne pieniądze – takie kwoty! To jest coś niewyobrażalnego. Ja halę o 7 tysiącach metrów kwadratowych – jest tutaj kolega Lewandowski, który był inspektorem nadzoru - z klimatyzacją, z ogrzewaniem, z wymianą gruntu metr głębokości, postawiłem z a 5 mln. zł. Mało tego – Hala Mistrzów, która wg mnie też kosztowała za drogo, ale kosztowała tylko w porównaniu do tego zadania 16 mln. zł . I na tym tle rodzi się pytanie: Czy nie należałoby powołać biegłych kosztorysantów, którzy by robili własne kosztorysy, żebyśmy mięli pojęcie, ile za co wydać? My po pierwsze nie korzystamy z tego a po drugie ilość inwestycji wykonywanych jest niewielka i spada w stosunku do poprzedniej kadencji. Po trzecie jeśli coś robimy, to robimy za ogromne pieniądze. Taki następny przykład to GZK – 9 czy 11 mln. zł. Jak ja patrzę, to ja bym dwa takie GZK postawił od nowa za te pieniądze. Postawiłbym dwa GZK za te pieniądze! – a my mówimy tylko o remoncie. Przecież nie jest to budynek jakiś zabytkowy, wyjątkowej klasy, ze trzeba kupę pieniędzy włożyć w restauracje jego.

Stąd też systematyzując Panie Prezydencie. Ja nie nalatywałem na Pana, Panie Prezydencie przez trzy lata i nadal nie mam zamiaru tego robić w tym momencie. Jednak wydaje mi się, ze nadszedł ostatni czas, by po prostu zastanowić się nad tymi trzema latami, które uważam, ze nie zostały spełnione ale, aby ten rok najbliższy wykorzystać – wykorzystać i stworzyć szansę, by następni, którzy po nas przyjdą wraz z Prezydentem, mogli powiedzieć, żeśmy uratowali, ile się dało. Dzisiaj wszyscy narzekają, wszyscy krzyczą. Pan próbuje to odpychać. Ale to już się nie da tego odepchnąć. Tu trzeba zrobić analizę, trzeba dokonać głębokich zmian kadrowych w niektórych wydziałach. Nie chcę tutaj straszyć ludzi, że należy tutaj połowę wymienić – nie! Być może wystarczy 2,3,4 osoby wystarczą. Należy po prostu to zrobić. Ja, żeby skorzystać z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, sam wniosek taki gruby zrobiłem przez dwa miesiące i dostałem dotację. Ja wiem, jak to się robi! Oczywiście są tutaj setki ludzi, którzy prawdopodobnie nie wiedzą jak, do czego podejść. Trzeba nimi po prostu pokierować. Trzeba znaleźć tych wiodących, tych liderów, którzy po pierwsze będą wiedzieli, jakie zadanie są, oddzielić ziarno od plewy, wybrać tych parę ziarek, które są potrzebne dla tego miasta i ciągnąć. Jest to możliwe. Myślę, ze plan jest możliwy do wykonania. To takie mam swoje spostrzeżenie, że jest to ostatni dzwonek. Nie należy obrażać się a siąść do stołu, porozmawiać i wybrać te najwłaściwsze kwestie.”
Pani Marianna Chęsy – Radna Rady Miasta:

„Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Prezydenci, Szanowna Rado.

Już bardzo wiele tu zostało powiedziane przykrych słów i uwag dotyczących uchwały. Na Komisji Edukacji również mówiłam o tym i na Komisji Przestrzegania Prawa – także. Powtórzę tutaj raz jeszcze, żebyśmy się rozumieli o co chodzi.

Analizując projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta wysnuć można wniosek, ze bylejakość przygotowywanych inwestycji jest powodem, że tracimy środki na tak bardzo potrzebne miastu remonty dróg albo musimy dokładać z budżetu miasta. Na budowę Alei Królowej Jadwigi proponuje się zwiększenie o ¼ środki własne budżetu miasta, ponieważ zlecając zadanie nikt nie sprawdził, jakie są tam warunki gruntowe, choć nie jest tajemnicą, że trasa ta budowana jest przy ujęciu wodnym dla miasta. Wykonawca musi stosować inną technologię a my musimy za to płacić. Skąd możemy mieć pewność, ze za tak powiększoną kwotę nie wygrałaby przetargu inna firma i, ze nie czeka nas w sądzie sprawa o złe przeprowadzenie przetargu. Ze względu na brak pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie uzyskano środków z zewnątrz na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi krajowej Nr 1” Proponuje się zmniejszenie środków przewidzianych na to zadanie z budżetu miasta. Myślę, Panie Prezydencie, ze lepiej te środki przeznaczyć na zgromadzenie pełnej i rzetelnej dokumentacji, aby w przyszłym roku rozpocząć to zadanie.

Innym przykładem bylejakości przygotowanych inwestycji jest brak pozyskania środków z zewnątrz na budowę basenu miejskiego, również ze względu na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przy takim braku zaangażowania w inwestycje tak bardzo potrzebne miastu, dziwić może ogromna determinacja Pana Prezydenta w przebudowę stadionu sportowego i budowę boisk treningowych. Wiosną tego roku głosowaliśmy Wieloletni Plan Inwestycyjny, w którym na to zadanie przeznaczone miało być 14,5 mln. zł. W tej uchwale proponuje się zwiększenie środków do ponad 22 mln. zł., z czego 20 mln. zł. pokryjemy z własnego budżetu, bo nie są wskazane inne źródła finansowania przez Pana Prezydenta. Czy tego oczekuje Panie Prezydencie 20% armia bezrobotnych. Pan Prezydent w ogóle mnie teraz nie słucha – w ogóle jest zajęty czym innym. Glosując zmiany w budżecie zastanówmy się, komu mają te zmiany służyć?”Pobieranie 0.62 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna