I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 38.81 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar38.81 Kb.

I-I.272.3.2012

Gorzyce, 02.04.2012 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ogłoszonego w dniu 07.03.2012 r. pod nr 69552 - 2011 na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego z infrastrukturą techniczną w msc. Trześń - Gmina Gorzyce”.


Zamawiający:

Gmina Gorzyce


adres: 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75
tel.: (+48) 15 836-20-75 fax: (48) 15 836-22-09

e-mail: uggorzyce@rzeszow.uw.gov.pl


web: http://www.gorzyce.itl.pl


Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

ANH Dzięcioł Stanisław

adres: Duczki, ul. Poprzeczna 21, 05-200 Wołomin

e-mail: anhfirma@onet.eu

tel.: 507-555-455

fax: 22 787 72 51

Cena:

299 808,80 zł
Uzasadnienie wyboru:

oferta nr 5 spełnia warunki określone w SIWZ, uzyskała najwyższą ocenę

tj. 100,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego
Termin po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Gorzyce
Marian Grzegorzek


Zał. Nr 1

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (w zł)

Przyznane punkty w kryterium cena 100%

Łączna punktacjaInterhall Sp. z o. o., ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice

329 198,89 zł

91,07

91,07Konsorcjum „Lider”, ul. Łukasiewicza 83, 38-457 Zręcin

385 328,64 zł

77,81

77,81P. W. Greta Sport Ilona Stańczyk, ul. Jaworowa 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

388 954,88 zł

77,08

77,08Sport Grupa Sp. z o. o., Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki

387 041,30 zł

77,46

77,46ANH Dzięcioł Stanisław, Duczki, ul. Poprzeczna 21, 05-200 Wołomin

299 808,80 zł

100,00

100,00P. B. EKO-DROGPOL Sp. J., ul. Partyzantów 32, 23-250 Urzędów

364 341,49 zł

82,29

82,29F. B. MAXBUD Mariusz Mieszkowicz, ul. Św. Barbary 8/27, 39-400 Tarnobrzeg

311 752,62 zł

96,17

96,17P. H. U. PROM Styka Leszek, ul. Jana Pawła II 3/2, 39-460 Nowa Dęba

359 998,81 zł

83,28

83,28Usługi Remontowo-budowlane Eugeniusz Drabik, Jeżowe 789a, 37-430 Jeżowe

318 153,44 zł

94,23

94,23Firma Ogrodnicza Leśniewscy - Architektura Zieleni, ul. Czerwonego Krzyża 6, 22-100 Chełm

382 880,41 zł

78,30

78,30Eurocourt Sp. z o. o., ul. Wolności 8 lok. 7, 26-600 Radom

348 507,53 zł

86,03

86,03Spring Andrzej Łataś, ul. Zagnańska 71, 25-558 Kielce

438 704,05 zł

68,34

68,34PanPro Sport Sp. J., ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa

342 991,95 zł

87,41

87,41POLCOURT S.A., ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7, 01-510 Warszawa

387 585,19 zł

77,35

77,35Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Marian Andrzejewski, ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy

386 220,00 zł

77,63

77,63Saltex Oy, Sahatie 1 62900 Alajarvi

345 408,93 zł

86,80

86,80P. W. KOBUD Krzysztof Ozga, Krawce 102a, 39-410 Grębów

349 423,22 zł

85,80

85,80F. B. REM-BUD-I, Bronisław Drąg Sp. J., al. Jana Pawła II 60B, 37-450 Stalowa Wola

337 151,68 zł

88,92

88,92Moris-Sport Sp. z o. o., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa

360 712,73 zł

83,12

83,12


W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono, żadnego wykonawcy.
: bip -> atach
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. Zamawiający
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
atach -> Lp. Kod odpadu
atach -> ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
atach -> ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
atach -> Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2
atach -> Or-br. 0021 2013 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie w okresie od 23 stycznia 2013 r do 19 lutego 2013 r oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie Panie Przewodniczący
atach -> Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna