I-iii gimnazjum Temat: Beatyfikacja w Peru polskich misjonarzy – Michała Tomaszka ofmconv I Zbigniewa Strzałkowskiego ofmconv



Pobieranie 90.06 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar90.06 Kb.
Konspekt tematyczny, (proponuję kl. I-III gimnazjum)

Temat: Beatyfikacja w Peru polskich misjonarzy – Michała Tomaszka OFMConv i Zbigniewa Strzałkowskiego OFMConv

1. Cele katechetyczne:

- wyjaśnienie pojęć: proces beatyfikacyjny, beatyfikacja, błogosławieni

- ukazanie sensu powszechnego powołania do świętości

- zapoznanie z życiem i działalnością o. Michała Tomaszka

- zapoznanie z notą biograficzną o. Zbigniewa Strzałkowskiego

- krótkie wyjaśnienie przebiegu procesu beatyfikacyjnego ojców Michała i Zbigniewa

- ukazanie drogi świętości osobistej człowieka poprzez wierne wypełnianie codziennych obowiązków
i służbę drugiemu człowiekowi

- „obudzenie” wdzięczność wobec Boga za świadectwo życia i dar beatyfikacji Męczenników z Peru


2. Słowa kluczowe:

beatyfikacja, męczennicy, biografia, Peru, Pariacoto


3. Uwagi metodyczne:

a. pomoce dydaktyczne:

tekst modlitwy, wydruk: tabeli, CV – formularz i tablicy pamiątkowej, CD – film o męczennikach peruwiańskich, biografie męczenników z Peru (materiały pomocnicze A), CD – piosenka religijna i tekst piosenki (materiały pomocnicze B), komputer z podłączeniem do Internetu, projektor, obrazki z modlitwą za przyczyną męczenników o Michała i o. Zbigniewa; słowniczek (materiały pomocnicze C); skrócony opis procesu beatyfikacyjnego Męczenników z Peru (materiały pomocnicze D).

b. metody i formy:

opowiadanie, wykład, rozmowa kierowana, praca z tekstem, praca w grupach, projektu,



c. literatura i środki audiowizualne:

wykorzystane:

- Biblia Jerozolimska, wyd. Pallottinum, Poznań 2006

- Dokumenty, Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, wyd. Pallottinum, Poznań 1967.

- Fragment filmu dokumentalnego: Na peruwiańskiej ziemi z pokojem i dobrem w reżyserii Aleksandry

Mączki, Kraków 2001.

- Gogola Zdzisław OFMConv, W Peruwiańskie Andy z Pokojem i Dobrem, Kraków: Missio-Polonia 2002.

- www.franciszkanie.pl

- http://krakow.tvp.pl/19131801/przed-beatyfikacja-misjonarzy z dnia 5.03.2015

- www.misje.franciszkanie.pl

- www.meczennicy.franciszkanie.pl

- www.zakonfranciszkanow.pl

- http://www.ofmconv.net/index.php?lang-=pl

- http://www.zyciezakonne.pl/meczenstwo-slug-bozych-o-michala-tomaszka-o-zbigniewa-strzalkowskiego-i-ks-alessandro-dordi-48359/

- Piosenka religijna, „Dziś kościele żyjącego Boga wstań”, CD lub

http://w767.wrzuta.pl/audio/aQQaCMv5UNd/dzis_kosciele_zyjacego_boga_wstan_piosenka_roku_ozk_1993_-_kasia_pacan_amp_maciek_lisowski

polecane:

- Film w całości, w reżyserii Aleksandry Mączki, „Na peruwiańskiej ziemi z pokojem i dobrem”, Kraków 2001 r.

- Bartoszewski Gabriel OFMCap, Geneza i przebieg procesu beatyfikacyjnego Męczenników, Ateneum Kapłańskie, Zeszyt 1 (548) lipiec – sierpień 2000, T. 135. http://web.diecezja.wloclawek.pl/Ateneum/bartoszewski_548.htm.

- Pieronek Tadeusz bp, Przebieg procesu beatyfikacyjnego, http://www.fidesetratio.com.pl/Presentations0/Pieronek.pdf


4. Plan katechezy:

A. Wstęp – ok. 5 min.

Modlitwa wprowadzająca nas w katechezę



B. Rozwinięcie – ok. 35 min.

I. Ćwiczenie: powszechne powołanie do świętości

II. Ćwiczenie: uzupełnij tabelę

III. Ćwiczenie: projekt płyty pamiątkowej z okazji beatyfikacji Męczenników z Peru

IV. Ćwiczenie: karta CV – formularz

V. „Teleexpres”– Tematem dnia: Proces beatyfikacyjny Męczenników z Peru

Piosenka religijna, „Dziś kościele żyjącego Boga wstań”

C. Zakończenie – ok. 5 min.

Wyjaśnienie zadania domowego – Projekt konkursu

Modlitwa św. Franciszka z Asyżu, obrazki z wizerunkami o. Michała i o. Zbigniewa


5. Przebieg katechezy:

A. Wstęp

Modlitwa dziękczynna za dar Męczenników z Peru

Panie, Ty obdarowałeś łaską kapłaństwa Twoich synów – Michała, Zbigniewa i Alessandra

oraz posłałeś ich jako zwiastunów Dobrej Nowiny w Peru. Dziękujemy Ci za udzielenie im palmy męczeństwa i prosimy, abyś ich wsławił również koroną świętych.

Za krew przez nich przelaną dla Ciebie, daj nam wierność w wierze, uczyń nas świadkami nadziei,

zachowaj nasze życie i udziel naszej Ojczyźnie łaski pokoju.

Przyjmij niewinne ofiary przemocy do Twojego królestwa i daj im nagrodę wieczną. Amen.



B. Rozwinięcie

I. Ćwiczenie – powszechne powołanie do świętości

Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, Lumen Gentium w rozdziale V mówi o powszechnym powołaniu do świętości w Kościele.



  • Jak rozumiesz wezwanie Kościoła, wypowiedziane przez Ojców Soborowych: Powszechne powołanie do świętości?

  • Wymień świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego?

  • Podaj cechy charakterystyczne wymienionych osób?

Dziś poznamy kolejnych świadków wiary, męczenników z Peru, pierwszych polskich misjonarz –wyniesionych do chwały ołtarzy – o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Należeli do Zakonu św. Franciszka z Asyżu, Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię. Odważni i pełni zapału, obrońcy praw Kościoła i drugiego człowieka, szlachetni sercem, mocni duchem, realizowali swoje powołanie z pełną determinacją i pasją.

II. Ćwiczenie – uzupełnij tabelę

Po zamachu terrorystycznym i tragicznej śmierci polskich franciszkanów w Peru (9.08.1991 r.) mieszkańcy Pariacoto umieścili na płytach grobowców Michała i Zbigniewa charakterystyczne napisy:



  1. Firmes en la Fe – Mocni w wierze

  2. Ardientes en la Caridad – Płonący miłością

  3. Mensajeros de la Paz – Posłańcy pokoju

  4. Hasta el martirio – Aż do męczeństwa

Dopasuj do każdego określenia (napisu na płycie nagrobnej) sigla Słowa Bożego z poszczególnych Ewangelii. Poszukiwane tematy: wiara, miłość, pokój, męczeństwo.




Napisy
na płytach nagrobnych
w Pariacoto:


Ewangelia
św. Mateusza


Ewangelia
św. Łukasza


Ewangelia
św. Marka


Ewangelia

św. Jana

Mocni w wierze”













Płonący miłością”













Posłańcy pokoju”













Aż do męczeństwa”














III. Ćwiczenie – projekt płyty (tablicy) pamiątkowej z okazji beatyfikacji

Czytając biografię tych dwóch młodych franciszkanów – Michała i Zbigniewa – polskich męczenników z Peru pomyśl, co ty byś napisał/a na tablicy upamiętniającej ich beatyfikacje? Poniżej wzór tablicy pamiątkowej. Każdy może wymyślić swój kształt, kolor, czcionkę albo przyjąć propozycje katechety. Podczas tworzenia tablicy pamiątkowej można włączyć piosenkę religijną: „Dziś kościele żyjącego Boga wstań”.









Propozycje kształtu i koloru tablic pamiątkowych:

Podsumowanie tej części katechety polega na ukazaniu, że w życiu męczenników istniała pewna spójność między głoszonym Słowem Bożym a świadectwem ich codziennego życia, o czym zapewniają nas mieszkańcy Pariacoto i okolic. Kult męczenników, rozpoczął się zaraz po ich śmierci (w 1991r.) i trwa nieprzerwanie już 24 lata. O. Szymon Chapiński OFMConv stwierdził, że właściwie już „sam ich pogrzeb wskazywał na to, że możemy spodziewać się procesu beatyfikacyjnego”. Oficjalny proces beatyfikacyjny rozpoczął się 5 czerwca 1995 r. r., czyli cztery lata po śmierci Michała i Zbigniewa. Potwierdzeniem męczeństwa za wiarę jest wydany specjalny dekret i pozytywne zakończenie procesu beatyfikacyjnego oraz beatyfikacja ogłoszona przez papieża Franciszka dnia 16.02.2015 r. Uroczystości beatyfikacyjne odbędą się 5.12.2015 r., w Chimbote w Peru. Aby lepiej zapoznać się życiem i działalnością peruwiańskich męczenników, przejdźmy do kolejnego ćwiczenia.



IV. Ćwiczenie – karta CV – formularz

Na podstawie tekstu biograficznego – napisz Curriculum Vitae męczenników z Peru. Praca w grupach.



Michał Tomaszek OFMConv

Dane personalne:

Imię i nazwisko........................................................................................................................................

Imiona rodziców......................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia..........................................................................................................................

Adres zamieszkania.................................................................................................................................

Rodzeństwo..............................................................................................................................................



Wykształcenie:

Okres kształcenia.......................................................................................................................................

Kierunek, specjalność.................................................................................................................................

Dodatkowe kursy i szkolenia.....................................................................................................................



Doświadczenie zawodowe:

Okres zatrudnienia.....................................................................................................................................

Nazwa firmy..............................................................................................................................................

Opis obowiązków zawodowych................................................................................................................

Umiejętności..............................................................................................................................................

Doświadczenie zakonne:

Okres formacji podstawowej......................................................................................................................

Data święceń kapłańskich..........................................................................................................................

Placówki.....................................................................................................................................................

Zainteresowania.........................................................................................................................................

Podsumowanie CV prowadzi katecheta, nawiązując do słów Ewangelii „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. (Sąd Ostateczny – Mt. 25,40).

Zbigniew Strzałkowski OFMConv

Dane personalne:

Imię i nazwisko........................................................................................................................................

Imiona rodziców......................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia..........................................................................................................................

Adres zamieszkania.................................................................................................................................

Rodzeństwo..............................................................................................................................................



Wykształcenie:

Okres kształcenia.......................................................................................................................................

Kierunek, specjalność.................................................................................................................................

Dodatkowe kursy i szkolenia.....................................................................................................................



Doświadczenie zawodowe:

Okres zatrudnienia.....................................................................................................................................

Nazwa firmy..............................................................................................................................................

Opis obowiązków zawodowych................................................................................................................

Umiejętności..............................................................................................................................................

Doświadczenie zakonne:

Okres formacji podstawowej......................................................................................................................

Data święceń kapłańskich..........................................................................................................................

Placówki.....................................................................................................................................................

Zainteresowania.........................................................................................................................................

Podsumowanie CV – prowadzi katecheta, nawiązując do słów Ewangelii: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!”, (Sąd Ostateczny – Mt. 25,34).

V. „Teleexpresowe” wyjaśnienie przebieg procesu beatyfikacyjnego Męczenników z Peru – o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego oraz ks. Alessandro Dordi.
C. Zakończenie

Wyjaśnienie zadania domowego: Projekt konkursu

Przygotowanie do konkursu klasowego (I etap) i szkolnego (II etap) o polskich męczennikach w Peru. Na podstawie tekstów biograficznych o Męczennikach z Peru – o. Michale i o. Zbigniewie dostępnych na stronach internetowych w/w, filmu dokumentalnego „Na peruwiańskiej ziemi z pokojem i dobrem”. w/w, uczniowie klasy A., układają pytania konkursowe dla uczniów równoległej klasy B. To samo należy przeprowadzić w klasie B. na zasadzie odwrotności. Pytania do I etapu – precyzuje katecheta wraz z komisją, kierując się projektami uczniów. Do II etapu konkursu pytania układa katecheta wraz z członkami komisji szkolnej. Dodatkowo obowiązuje lektura: Zdzisław Gogola OFMConv, W Peruwiańskie Andy z Pokojem i Dobrem, Kraków: Missio-Polonia 2002, rozdział IV, s. 150-210.

Na kolejnej katechezie należy podać uczniom szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu na poszczególnych etapach.



Modlitwa:

Dziękując za dar beatyfikacji Michała i Zbigniewa, życzmy sobie nawzajem i wszystkim mieszkańcom Ziemi mocy Bożego błogosławieństwa w codziennym życiu. Wyrażamy to słowami modlitwy św. Franciszka z Asyżu:

Niech Ci Pan błogosławi i niech Cię strzeże

Niech Ci okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Tobą

Niech zwróci oblicze swoje ku tobie

I niech Cie obdarzy pokojem

Pan niech Cię błogosławi. (por. Lb 6, 24-27)
Rozdanie obrazków z modlitwą dziękczynną za dar męczenników, Michała
i Zbigniewa.

6. Zadanie domowe:

Projekt konkursu klasowego


7. Zapis w zeszycie:

Temat katechezy

Materiały wypełnione podczas zajęć lekcyjnych

Treść zadania domowego



8. Materiały pomocnicze:
A. Biografie

O. Michał Tomaszek

Urodził się 23 września 1960 r. we wsi Łękawica, na ziemi żywieckiej. Ojciec Michała zmarł w1969 r., pozostawiając wdowę z czworgiem dzieci. Cały ciężar utrzymania wychowania dzieci spadł na matkę. Rodzeństwem Michała był jego brat bliźniak i dwie starsze siostry.

Razem z bratem bliźniakiem chodził do szkoły w swojej wiosce Łękawicy. Pochodził z rodziny religijnej, należał też do grona ministrantów, a w sąsiedztwie Łękawicy, w Rychwałdzie, pracowali franciszkanie, którymi zaczął się interesować. Myśląc o dalszej nauce w szkole średniej, dowiedział się, że krakowska prowincja franciszkanów prowadzi w Legnicy Niższe Seminarium Duchowne. Do niego też zdecydował się wstąpić. W czasie pobytu w szkole średniej, sporo czasu poświęcał na modlitwę prywatną w kaplicy seminaryjnej. Nadto każdego wieczoru po zgaszeniu światła w sypialni klękał przed figurą Matki Bożej Niepokalanej przewiezioną przez siebie z domu rodzinnego. Po maturze zgłosił się jako kandydat do zakonu.

W podaniu o przyjęcie do zakonu pisał m.in.: „Już od dawna jestem przekonany, że mam powołanie do kapłaństwa i zakonu, co miałem okazję gruntowniej przemyśleć w Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Pragnieniem moim jest praca na misjach, by w ten sposób służyć Bogu i Niepokalanej.”

Po nowicjacie, który odbył w Smardzewicach, br. Michał rozpoczął wyższe studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie. Studiował tam w latach 1981-1987. Koledzy z czasu pobytu w seminarium wspominają jego gorliwość zakonną, chętne włączanie się w okolicznościowe prace, aktywny udział w katechizacji dzieci specjalnej troski oraz przygotowywanie pomocy duszpasterskich i katechetycznych.

Na diakona został wyświęcony we Wrocławiu 7.06.1986 r. przez ks. kard. Henryka Gulbinowicza.

Podczas tej samej uroczystości święcenia kapłańskie przyjmował o. Zbigniew Strzałkowski. O. Michał został wyświęcony na kapłana rok później, w sobotę 23 maja 1987 r. w bazylice św. Franciszka w Krakowie.

Przez dwa lata (1.06.1987 do 25.07.1989) pracował we franciszkańskiej parafii w Pieńsku. Był tam wikariuszem i katechetą. W pracę duszpasterską włączył się z całym młodzieńczym zapałem i entuzjazmem. Jako dobry i sumienny kapłan budził zaufanie wiernych. Wprawiony w Krakowie w katechizację dzieci specjalnej troski, także w Pieńsku prowadził zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi. Ze względu na dobroć, uprzejmość, współczucie, jakimi darzył ludzi potrzebujących pomocy, jedna z parafianek nazywała go drugim świętym Franciszkiem. Był całym sercem oddany Bogu i ludziom.

W czasie pracy duszpasterskiej w Pieńsku dowiedział się, że jego dwaj starsi współbracia o. Strzałkowski i o. Wysoczański mają wkrótce wyjechać na misje do Peru. Wówczas zwrócił się z prośbą do o. prowincjała Feliksa, aby i on mógł pojechać z nimi. Dołączył do nich w lipcu 1989 roku. O. Michał już w Polsce zdawał sobie sprawę z tego, że misja w Peru jest trudna i jego życie może być narażone na niebezpieczeństwo. Przed wyjazdem na misje, po pożegnalnej Mszy św. w parafii w Pieńsku, odważnie powiedział, że jeśli trzeba będzie dla sprawy Bożej złożyć ofiarę życia to nie będzie się wahał.

Po krótkim czasie opanowania podstaw języka, o. Michał włączył się w pracę duszpasterską w Pariacoto. Miał wielki dar do pracy z dziećmi i młodzieżą. Podczas swojej obecności na misjach, zgromadził wokół parafii mnóstwo dzieci i młodych, którzy przychodzili na katechezę, wspólną modlitwę, ale i rekreację. O. Michał był człowiekiem głębokiej wiary, ewangelizacji i solidarności.

Skromny i rozmodlony. Wielką czcią otaczał Matkę Bożą, a do dzieci i młodzieży docierał poprzez muzykę i śpiew, był obdarzony talentem muzycznym. Jego działalność misyjna trwała zaledwie dwa lata, ponieważ
9 sierpnia 1991 r. wraz z o. Zbigniewem Strzałkowskim zginął w Pariacoto, zamordowany przez członków organizacji Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak). Został pochowany w kościele parafialnym. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 5 czerwca 1995 r.
O. Zbigniew Strzałkowski

Urodził się w Tarnowie 3 lipca 1958 r. Jego rodzice mieszkali we wsi Zawada koło Tarnowa. Zbigniew miał dwóch starszych braci, z którymi się razem wychowywał.

Uchodził za chłopca pilnego i zdolnego. Należał do grona ministrantów i był lektorem. W 1973 r, rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Tarnowie, gdzie uczył się dobrze. Egzamin dojrzałości zdał w maju 1978 r., jednocześnie uzyskał tytuł „technika mechanika”.

Po ukończeniu technikum rozpoczął pracę w sąsiedniej miejscowości w Państwowym Ośrodku Maszynowym. Pracował tam przez rok (1978/79), aż do wstąpienia do zakonu. W podaniu o przyjęcie do prowincji krakowskiej zakonu Franciszkanów, napisał: „pragnę służyć Panu Bogu w zakonie jako kapłan, w kraju lub na misjach, gdziekolwiek mnie Bóg powoła, pragnę naśladować św. Franciszka i bł. Maksymiliana Kolbe”.

We wrześniu 1979 r. Zbigniew rozpoczął nowicjat w Smardzewicach. Następnie przyjechał do Krakowa, i od września 1980 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym. Jako kleryk włączał się aktywnie w życie seminaryjne, brał udział w zakładaniu Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA). Nie zaniedbywał przy tym życia modlitwy i obowiązków związanych z nauką. Po złożeniu ślubów wieczystych (1984 r.) napisał podanie do o. prowincjała, w którym poprosił o skierowanie do pracy misyjnej, napisał w nim m.in: „Gotowość wyjazdu na misje wyraziłem prosząc o przyjęcie do zakonu, a teraz po złożeniu profesji wieczystej, ponawiam ją”. Na diakona został wyświęcony dnia 15.06.1985 r. w kościele OO. Karmelitów w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu, 7.06 1986 r. w franciszkańskim kościele p.w. św. Karola Boromeusza. Podczas tej samej uroczystości na diakona wyświęcony został o. Michał Tomaszek. Po otrzymaniu święceń został skierowany do pracy w Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy, jako wicerektor. Miał to być równocześnie jego staż w posłudze kapłańskiej przed skierowaniem go do pracy misyjnej. Do jego obowiązków należało zastępowanie rektora, prowadzenie lekcji religii, wychowawcza obecność przy uczących się w seminarium chłopcach, załatwianie spraw związanych z utrzymaniem domu, troska o zdrowie i czas wolny seminarzystów. Służył również w parafii posługą w konfesjonale i na ambonie, sporadycznie też wyjeżdżał w teren w celu szerzenia Rycerstwa Niepokalanej (M.I.) i kultu św. Maksymiliana. Dwuletni pobyt o. Zbigniewa w NSD w Legnicy został zapisany miłymi wspomnieniami grona nauczycielskiego i współbraci zakonnych.

Prowincja krakowska w porozumieniu z generałem zakonu, miała się włączyć do pracy misyjnej w Ameryce Południowej w Peru. Jako pierwsi do tego kraju wyjechali o. Zbigniew Strzałkowski i o. Jarosław Wysoczański, w roku 1988. Jeszcze przed wyjazdem, kiedy w rozmowach na temat pracy w Peru wspominano, że tam obecnie robi się niebezpiecznie, o. Zbigniew odpowiadał: „Gdy się jedzie na misje, trzeba być gotowym na wszystko.”

W swojej pracy misyjnej, oprócz działań duszpasterskich, O. Zbigniew szczególnie troszczył się o zdrowie mieszkańców, zwłaszcza gdy w okolicy wybuchła epidemia cholery. Był przez ludzi nazywany „doktorem”, ponieważ na ile tylko potrafił, pomagał chorym, opatrywał rany, dawał im słowa otuchy i nadziei.

9 sierpnia 1991 r. wraz z o. Michałem Tomaszkiem zginął w Pariacoto, zamordowany przez członków organizacji Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak). Został pochowany w kościele parafialnym. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 5 czerwca 1995 r.


Ksiądz Alessandro Dordi

Urodził się w 1931 r., kapłan fidei donum z diecezji Bergamo (Włochy). Należał do wspólnoty misyjnej „Paradiso” – Raj. W latach 1954-1965 pracował w bardzo trudnych warunkach, na terenach zalanych powodzią – w północnowschodniej części Włoch. W latach 1966-1979 podjął pracę wśród emigrantów włoskich w Le Locle (Szwajcaria). Pełnił tam posługę księdza – robotnika. Od 1980 r. przebywał w Ameryce Południowej, dokładnie w Peru na południowych krańcach diecezji Chimbote, w parafii Santa. Od samego początku pobytu w Peru naznaczył sobie ambitny program działania. Wspaniale dogadywał się i pracował z tubylcami, prowadził duszpasterstwo wśród rolników. Realizował liczne projekty rozwoju wsi. Miejscowa ludność uznawała prace księdza jako wyjątkową i dobrą oraz niosąca perspektywę polepszenia warunków życia na wsi. Jednak jego twórcze zaangażowanie duszpastersko-społeczne zostało uznane przez terrorystów, jako działalność przestępcza i niewłaściwa. Został zamordowany przez 25.08.1991 r. gdy wracał wieczorem po odprawieniu Mszy św. w oddalonej kaplicy. http://www.zyciezakonne.pl/meczenstwo-slug-bozych-o-michala-tomaszka-o-zbigniewa-strzalkowskiego-i-ks-alessandro-dordi-48359/.


B. Tekst piosenki religijnej: „Dziś kościele żyjącego Boga wstań”. http://w767.wrzuta.pl/audio/aQQaCMv5UNd/dzis_kosciele_zyjacego_boga_wstan_piosenka_roku_ozk_1993_-_kasia_pacan_amp_maciek_lisowski


  1. Jesteśmy ludem nabytym cenną krwią,

W radości Bogu oddawajmy cześć;

Gdy głosimy Bożą wielkość, majestat jego i moc,

To niszczymy moc szatana na ziemi tej.
Uwielbiajmy Jego chwałę dzień po dniu!

W radości Bogu oddawajmy cześć;

Gdy głosimy Bożą wierność i miłosierdzia dar,

To niszczymy moc szatana na ziemi tej.

Ref.

Dół formularza



Dziś kościele żyjącego Boga wstań!

Bóg Królem całej ziemi jest.

Żadne moce ni zwierzchności

Nie wzruszą nas nigdy już,

Gdy stajemy w jedności,

Nikt nas już nie rozdzieli,

Bo stajemy razem, gdzie nas Bóg.


  1. Ogłaszamy mocom zła na świecie tym:

Wasz czas już kończy się.

Nasz Bóg dał nam zwycięstwo i my,

Jego Kościół, dziś,

Niszczymy moc szatana na ziemi tej.




  1. Zatem cały ludu Pana teraz wstań!

Uwierz mocy słowa, które daje Bóg.

Bo szatan jest pokonany i zastępy jego tez

Kiedy Kościół przyjmuje Bożą moc!

C. Słowniczek

Proces beatyfikacyjny – regulowany jest przez konstytucję apostolską, „Divinus Perfectionis Magister” z 25.01.1983 r. wydaną przez papieża Jana Pawła II. Może się rozpocząć najwyżej 5 lat po śmierci kandydata (decyzją papieża okres ten może ulec skróceniu). Proces jest prowadzony przez Trybunał Beatyfikacyjny. Na czele stoi postulator procesu, którego zadaniem jest udowodnienie, m.in., heroiczności cnót kandydata. Członkowie Trybunału i świadkowie zobowiązani są do zachowania tajemnicy. Proces kościelny polega na zbadaniu wszelkich pism pozostawionych przez kandydata na błogosławionego (beatus) lub błogosławioną (beata). Następnie przeprowadza się proces informacyjny, po zbadaniu akt następuje przekazanie do Stolicy Apostolskiej – proces papieski ma na celu stwierdzenie cnót w stopniu heroicznym i potwierdzenie cudów za wstawiennictwem tej osoby. Rozpatruje go specjalna komisja. Inaczej nieco przebiega proces męczenników, gdzie do beatyfikacji nie jest wymagany cud. W procesie beatyfikacyjnym męczenników należy stwierdzić, że istotnie zginęli oni z powodu skierowanej w ich stronę nienawiści do wiary, albo do Kościoła, albo do Boga. Por. Gadacz T., Milerski B. red., Religia Encyklopedia, Warszawa 2001, t.1, s. 513, wyd. PWN. Obecnie proces beatyfikacyjny regulowany jest przez konstytucję apostolską Divinus Perfectionis Magister, wydaną 25.01.1983 r. przez papieża Jana Pawła II.

Beatyfikacja – (łac. beatificare – wyróżniać, ogłaszać błogosławionym) – akt kościelny. W kościele katolickim oznacza akt uznania zmarłej, która odznaczała się szczególnymi cnotami lub też która z powodu swojej religii poniosła śmierć męczeńską za błogosławioną oraz wyrażenia zgody na jej publiczny kult, ale o charakterze lokalnym (np. diecezja, zakon, zgromadzenia). Akt taki wydaje się po pozytywnym rozpatrzeniu procesu beatyfikacyjnego. Gadacz T., Milerski B. red., Religia Encyklopedia, Warszawa 2001, t.1, s. 513, wyd. PWN. We wczesnym średniowieczu beatyfikacji dokonywano spontanicznie, później wymagana była zgoda Synodu Biskupów i Stolicy Apostolskiej. Od roku 1515 (Dekret Leona X aprobujący kult Konrada z Piacenzy) beatyfikację może zatwierdzić tylko papież.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Beatyfikacja.

Błogosławieni – gr. szczęśliwi. Błogosławieństwo w języku biblijnym oznacza stan szczęścia, zadowolenia, pomyślności, powodzenia i dobrobytu.

Sendero Luminosopełna nazwa brzmi: Partido Comunista del Peru „Sendero Luminoso”, tzn. Komunistyczna Partia Peru „Świetlisty Szlak”; organizacja terrorystyczna powstała przy uniwersytecie w Ayacucho. Głównym przywódcą ruchu był Abimael Guzman.

Organizacja Sendero Luminoso posiadała swoją strukturę. Stosowała rożne formy przemocy i metody podporządkowania sobie ludności w tym Indian. Ich działalność miała cztery formy walki:1. wojna partyzancka; 2. akcje sabotażowe; 3. akcje terrorystyczne; 4. wojna psychologiczna. Por. Gogola Zdzisław OFMConv, W Peruwiańskie Andy z Pokojem i Dobrem, Kraków: Missio-Polonia 2002, s. 55-58.


D. Proces beatyfikacyjny Męczenników z Peru – skrót

Kluczowe daty procesu beatyfikacyjnego Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego OFMConv oraz księdza Alessandro Dordi – według relacji o. Szymona Chapińskiego OFMConv.

„Okoliczności śmierci naszych zakonników z Pariacoto i księdza z Santa, niosą znamiona wyraźne męczeństwa za wiarę. Lud Boży wraz z pasterzami od samego początku tak odczytał znaczenie wydarzeń, które miały miejsce w diecezji Chimbote w sierpniu 1991 roku. Dowodem takiego rozumienia były pogrzeby zamordowanych i uroczyste, oficjalne celebracje zorganizowane przez peruwiański Kościół w Limie. W przekonaniu o męczeństwie utwierdziły nas także liczne deklaracje sprawców materialnych zabójstwa, którzy nie ukrywali chluby z dokonanego czynu, tudzież charakter ideologii i praktyki rewolucyjnej zmilitaryzowanej maoistycznej Partii Komunistycznej  Peru. Dlatego też zaraz po wiadomości o morderstwie na duchownych z Chimbote rozpoczęto zabezpieczanie pamiątek i dokumentów dotyczących wydarzeń.

Dnia 24 lutego 1995 roku, Kardynał Augusto Vargas Alzamora, arcybiskup Limy, przewodniczący episkopatu Peru, w oparciu o uchwale plenum konferencji episkopatu, skierował list do kongregacji do spraw kanonizacji z prośbą o przyspieszenie procesu beatyfikacyjnego franciszkanów Michała Tomaszka, Zbigniewa Strzałkowskiego i księdza diecezjalnego Alessandro Dordi, zabitych w diecezji Chimbote „in odium fidei”.

Dnia 5 czerwca 1995 roku prefekt kongregacji do spraw kanonizacji, kardynał Felici podpisał dekret „Nihil obstat” pozwalający na otwarcie procesu.

Dnia 29 sierpnia 1995 roku prokurator generalny zakonu Ojciec Ambrogio  Sanna mianował Ojca Stanisława Olbrychta wicepostulatorem sprawy cieszących się opinią męczeństwa wspomnianych trzech braci z Chimbote.

Dnia 14 lipca 1996 wicepostulator zwrócił się do biskupa Chimbote Luis Armando Bambarén Castelumendi z prośbą o powołanie trybunału do zbadania sprawy.

Dnia 29 lipca 1996 roku biskup Chimbote powołał trybunał w składzie: Ks. Matias Siebenhaller – sędzia delegowany; O. Symon Chapiński – obrońca sprawiedliwości; Ks. Felipe Calle Chang – notariusz.

Dnia 9 sierpnia 1996 roku otwarto w Pariacoto proces beatyfikacyjny. 

Dnia 25 sierpnia trybunał z Chimbote wystosował pisma do Kardynała Franciszka Macharskiego z Krakowa i do Roberto Amadei z Bergamo w sprawie powołania trybunałów pomocniczych w ich diecezjach.

Dnia 12 października 1996 roku Kard. Macharski powołuje trybunał w Krakowie w składzie: O. Wiesław Bar – sędzia delegowany; O. Michał Wróblewski – obrońca sprawiedliwości; O. Marek Daukszewicz – notariusz; O. Grzegorz Romański – notariusz pomocniczy

Dnia 14 października 1996 roku ma miejsce pierwsza sesja trybunału w Krakowie.

Dnia 13 listopada 1996 roku zamkniecie trybunału w Krakowie.

Dnia 19 marca 1997 roku biskup Bergamo, Roberto Amadei, powolał trybunał pomocniczy w składzie: Ks. Giuseppe Martinelli – sędzia delegowany; Ks. Cornelio Locatelli – sędzia delegowany pomocniczy; Ks. Rinaldo Boccardini – obrońca sprawiedliwości; Ks. Joannan Turdini – notariusz.

Dnia 12 kwietnia 1997 pierwsza sesja trybunału pomocniczego w Bergamo.

Dnia 24 sierpnia 1998 roku zakończenie procesu w Bergamo.

Dnia 24 sierpnia 2002 roku zakończenie procesu diecezjalnego w Chimbote. Nastąpiło wysłanie dokumentacji do kongregacji do spraw kanonizacji w Rzymie. Dokumentacja została otwarta i uznana formalnym dekretem za ważną. Relatorem sprawy jest Mons. Jose Luis Gutierrez. Pomocnikiem zewnętrznym został ustanowiony O. Emil Kumka. Obecnie jest nim O. Szymon Chapiński.

W pracach trybunałów wzięło udział wiele osób. Tybunał w Chimbote przesłuchał 34 świadków; Trybunał rogatoryjny w Krakowie przesłuchał 29 świadków; Trybunał rogatoryjny w Bergamo przesłuchał 26 świadków. Wszystkie trzy trybunały powołały komisje do zbadania dokumentów. Należy podkreślić sprawne działanie trybunału w Krakowie. Ważna była pomoc jakiej udzielił trybunałowi w Chimbote O. Wiesław Bar i dwaj nieżyjący już postulatorzy generalni: O. Ambrogio Sanna i O. Cristoforo Zambelli”. Opracowano „Positio Causae”. /wypowiedź – o. Szymona Chapińskiego/.



Dnia 3 lutego 2015 r. na sesji zwyczajnej kardynałów i biskupów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w obecności referenta bpa Bernardo Fabio D’Onorio OSB, został rozpatrzony pozytywnie wniosek o uznanie męczeństwa Sług Bożych o. Michała Tomasza i o. Zbigniewa Strzałkowskiego oraz ks. Alessandro Dordi. 16 lutego 2015 został oficjalnie podany termin i miejsce uroczystości beatyfikacyjnych. Data i miejsce beatyfikacji – 5.12.20115 r. Chimbote w Peru.
www.meczennicy.franciszkanie.pl ; www.ofmconv.net/index.php?lang-=pl






©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna