I. Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych Grupa 1 zagrożeniaPobieranie 358.58 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar358.58 Kb.
  1   2   3
ZAŁĄCZNIK
Pracownicy służby zdrowia i laboratoriów narażeni są głównie na czynniki zakaźne, a zwłaszcza na przenoszone przez krew wirusy pochodzenia ludzkiego, takie jak wirusy zapalenia wątroby typu B, C i G (HBV, HCV, HGV) oraz wirus wywołujący AIDS (HIV).
Treść załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Z 2005 r. Nr 81, poz. 716)

I. Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych

Grupa 1 zagrożenia

Czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne.Grupa 2 zagrożenia

Czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.Grupa 3 zagrożenia

Czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.Grupa 4 zagrożenia

Czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie czynników w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.II. Wykaz szkodliwych czynników biologicznych

Wyjaśnienie oznaczeń dodatkowych stosowanych w wykazie:

A - możliwe efekty alergiczne

D - wykaz pracowników narażonych na działanie tego czynnika biologicznego ma być przechowywany przez okres dłuższy niż 10 lat po zakończeniu ostatniego zanotowanego przypadku narażenia

T - produkcja toksyn

V - dostępna skuteczna szczepionka

(a) Kleszczowe zapalenie mózgu

(b) Wirus zapalenia wątroby typu D może spowodować chorobę u pracowników tylko w przypadku jednoczesnego lub wtórnego zakażenia spowodowanego wirusem zapalenia wątroby typu B. Szczepienie przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B zabezpieczy więc pracowników, którzy nie zostali zakażeni wirusem zapalenia wątroby typu B, przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu D (Delta).

(c) Tylko typy A i B.

(d) Zalecane przy pracy wymagającej bezpośredniego kontaktu z tymi czynnikami.

(e) Zidentyfikowano dwa wirusy: jeden typu buffalopox i drugi - odmiana wirusa Vaccinia.

(f) Odmiana wirusa ospy krowiej.

(g) Odmiana wirusa Vaccinia.

(h) Nie ma dowodów na występowanie u ludzi choroby wywołanej przez retrowirusy występujące u małp. Zapobiegawczo dla prac przy nich zalecany jest poziom hermetyczności 3.

(i) Nie ma dowodów na występowanie u ludzi infekcji wywoływanej przez czynniki powodujące inne gąbczaste encefalopatie przenośne (TSE). W tym przypadku stopień hermetyczności dla czynników sklasyfikowanych w grupie 3 (**) zagrożenia jest zalecany jako środek ostrożności w pracy laboratoryjnej, z wyjątkiem pracy laboratoryjnej związanej z rozpoznanym czynnikiem trzęsawki owiec, w przypadku której wystarczający jest poziom hermetyczności 2.


Szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2 zagrożenia

Uwaga: W przypadku szkodliwych czynników biologicznych występujących na tej liście skrót "spp." odnosi się do innych gatunków znanych jako patogenne dla ludzi.BAKTERIE i podobne organizmy 


Szkodliwy czynnik biologiczny
Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia według grup zagrożenia

Oznaczenie dodatkowe
1

2

3

Acinetobacter calcoaceticus

2

A

Actinobacillus actinomycetemcomitans

2Actinomadura madurae

2Actinomadura pelletieri

2
Actinomyces gerencseriae

2Actinomyces israeli

2Actinomyces pyogenes

2Actinomyces spp.

2Aeromonas hydrophila

2Alcaligenes faecalis

2

A

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)

2Arthrobacter globiformis

2

A

Bacillus subtilis

2

A

Bacillus thuringiensis

2

A

Bacteroides fragilis

2Bartonella bacillifonnis

2Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

2Bartonella (Rochalinea) spp.

2Bordetella bronchiseptica

2Bordetella parapertussis

2Bordetella pertussis

2

V

Borrelia burgdorferi

2Borrelia duttonii

2Borrelia recurrentis

2Borrelia spp.

2Brevibacterium linens

2

A

Campylobacter fetus

2Campylobacter jejuni

2Campylobacter spp.

2Cardiobacterium hominis

2Chlamydia pneumoniae

2Chlamydia trachomatis

2Chlamydia psittaci

2Clostridium botulinum

2

T

Clostridium perfringens

2Clostridium tetani

2

T, V

Clostridium spp.

2Corynebacterium diphtheriae

2

T, V

Corynebacterium minutissimum

2Corynebacterium pseudotuberculosis

2Corynebacterium spp.

2Cytophaga allerginae

2

A, T

Edwardsiella tarda

2Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)

2Ehrlichia spp.

2Eikenella corrodens

2Enterobacter aerogenes/cloacae

2Enterobacter spp.

2Enterococcus spp.

2Erysipelothrix rhusiopathiae

2Escherichia coli (z wyjątkiem szczepów niepatogennych)

2Flavobacterium meningosepticum

2Fluoribacter bozemanae (Legionella)

2Francisella tularensis (Typ B)

2Fusobacterium necrophorum

2Gardnerella vaginalis

2Haemophilus ducreyi

2Haemophilus influenzae

2Haemophilus spp.

2Helicobacter pylori

2Klebsiella oxytoca

2Klebsiella pneumoniae

2Klebsiella rhinoscleromatis

2Klebsiella spp.

2Legionella pneumophila

2Legionella spp.

2Leptospira interrogans (wszystkie typy serologiczne)

2Listeria monocytogenes

2Listeria ivanovii

2Morganella morganii

2Mycobacterium avium/intracellulare

2Mycobacterium chelonae

2Mycobacterium fortuitum

2Mycobacterium kansasii

2Mycobacterium malmoense

2Mycobacterium marinum

2Mycobacterium paratuberculosis

2Mycobacterium scrofulaceum

2Mycobacterium simiae

2Mycobacterium szulgai

2Mycobacterium xenopi

2Mycoplasma caviae

2Mycoplasma hominis

2Mycoplasma pneumoniae

2Neisseria flavescens

2
Neisseria gonorrhoeae

2Neisseria meningitidis

2

V

Nocardia asteroides

2Nocardia brasiliensis

2Nocardia farcinica

2Nocardia nova

2Nocardia otitidiscaviarum

2Pantoea agglomerans

2

A, T

Pasteurella multocida

2Pasteurella spp.

2Peptostreptococcus anaerobius

2Plesiomonas shigelloides

2Porphyromonas spp.

2Prevotella spp.

2Proteus mirabilis

2Proteus penneri

2Proteus vulgaris

2Providencia alcalifaciens

2Providencia rettgeri

2Providencia spp.

2Pseudomonas aeruginosa

2Rhodococcus equi

2Rickettsia spp.

2Saccharomonospora viridis

2

A

Saccharopolyspora rectivirgula

2

A

Salmonella arizonae

2Salmonella enteritidis

2Salmonella typhimurium

2Salmonella paratyphi A, B, C

2

V

Salmonella (inne typy serologiczne, z wyłączeniem S.Typhi)

2Serpulina spp.

2Shigella boydii

2Shigella dysenteriae, inne niż Typ 1

2Shigella flexneri

2Shigella sonnei

2Staphylococcus aureus

2Streptobacillus moniliformis

2Streptococcus pneumoniae

2Streptococcus pyogenes

2Streptococcus suis

2Streptococcus spp.

2Streptomyces albus

2

A

Streptomyces spp.

2

A

Thermoactinomyces thalpophilus

2

A

Thermoactinomyces vulgaris

2

A

Treponema carateum

2Treponema pallidum

2Treponema pertenue

2Treponema spp.

2Vibrio cholerae (włącznie z El Tor)

2Vibrio parahaemolyticus

2Vibrio spp.

2Yersinia enterocolitica

2Yersinia pseudotuberculosis

2Yersinia spp.

2


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna