I. Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa. II. OrganizatorzyPobieranie 25.22 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar25.22 Kb.
Regulamin konkursu wiedzy o Rzeszowie 2012
Regulamin Konkursu wiedzy o Rzeszowie: „Rzeszów - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”
I. Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

II. Organizatorzy:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa.
III. Cele Konkursu:

1. Odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości miasta; uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa.


2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży szkół średnich swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym.
3. Popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta, wskazywanie wzorców osobowych.
4. Kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o małej ojczyźnie.

IV. Warunki Konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pisemnego zgłoszenia uczestnika (karta zgłoszeniowa w załączniku) lub kuponu konkursowego zamieszczonego na łamach GC „Nowiny” i miesięcznika „Echo Rzeszowa” na adres: Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. T. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów z dopiskiem „Konkurs wiedzy o Rzeszowie” lub na e-maila: konkurswiedzyorzeszowie@gmail.com, do dnia 5 stycznia 2013 roku (w przypadku przesyłek listowych liczy się data stempla pocztowego). Pytania konkursowe będą także emitowane na antenie Polskiego Radia Rzeszów w sobotnim programie Luźne Uzupełnienie Soboty w godz. od 9 do 10. Karta zgłoszeniowa jest także do pobrania na stronie: http://socjologia.univ.rzeszow.pl/Konkurs
3. Każdą szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.
V. Przebieg konkursu:
1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:


I etap:

Pisemne rozwiązywanie testu przez uczestników konkursu w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Do II etapu zostanie wyłoniona piątka uczestników z największą liczba punktów.
II etap:
W ramach II etapu trzeba będzie odpowiedzieć ustnie na serię pytań ekspertów.

VI. Literatura zalecana dla wszystkich uczestników:

 Ambrozowicz Józef, Kłos Stanisław, Rzeszów, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2002.

 Ambrozowicz Józef, Kłos Stanisław, Rzeszów, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2003.
 Ambrozowicz Józef, Kłos Stanisław, Rzeszów, Agencja Wydawnicza JOTA Rzeszów 2005.

 Ambrozowicz Józef, Kłos Stanisław, Rzeszów. Nad i pod miastem, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2009.

 Ambrozowicz Józef, Bałda Waldemar, Barwy festiwalu, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2011.

 Almanach Podkarpacki 2000, Rzeszów 1999.

 Bałaban Majer, Historia i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historii Żydów w Polsce, t. 3, Lwów – Warszawa – Kraków 1925, s. 181 i n.

 Bałaban Majer, Zabytki historyczne Żydów w Polsce, Warszawa 1929.

 Bergman Eleonora, Jagielski Jan, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.

 Bieda Tadeusz, Eksterminacja Żydów w Rzeszowie w latach 19391944, „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), t. I: 1993, s. 151–161.

 Czarnota Marek, Rzeszowskie ulice i okolice, Rzeszów 2002.

 Czarnota Marek, Podania, legendy i opowiadania z Rzeszowa i okolic przez dzieci rysunkami ilustrowane, Rzeszów 2006.

Dzieje Rzeszowa, T. I, II i III, pod red. F. Kiryka, Rzeszów 1994, 1998, 2001.

 Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów 2004, 2012.

 Hennig Władysław, Kurowska Elżbieta, Rzeszów. Przewodnik, Podkarpacki Instytut Marketingu, Rzeszów 2010.

 Jerzy Gacek, Honorowi Obywatele Miasta Rzeszowa, Wyd. Libri Ressovienses, Rzeszów 1998.

 Jedynak Witold, ks., Lokalne społeczności parafialne w Rzeszowie. Studium socjologiczno-pastoralne, Rzeszów 2012.

 Kijas Juliusz, Dzieje rzeszowskiej „Lutni” w ciągu pierwszego  25-lecia 1904-1929, Rzeszów 1930.

 Kłos Stanisław, Szlakiem zabytków starego Rzeszowa, Rzeszów 1995.

 Kłos Stanisław, Ambrozowicz Józef, Rzeszów - przewodnik, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2006.


 Kłos Stanisław, Rzeszów - przewodnik po śródmieściu i osiedlach Rzeszowa, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2006.

Kłos Stanisław, Ambrozowicz Józef, Rzeszów: ilustrowany przewodnik po historii, zabytkach, kulturze i nauce, gospodarce oraz wybranych hotelach i restauracjach Rzeszowa, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2003.

Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa, red. M. Jarosiński, Rzeszów 2001.

 Kotula Franciszek, Tamten Rzeszów czyli wędrówka po zakątkach i historii miasta, Rzeszów 1985.

 Kotula Franciszek, Z dziejów Rzeszowa 19391944. Losy rzeszowskich zabytków i pamiątek, Rzeszów 1947.

 Kurowska Elżbieta, Tokarski W., Bazylika Ojców Bernardynów w Rzeszowie, Rzeszów 2009.

 Lechforowicz Ryszard, Powstanie i rozwój Rzeszowskiego Towarzystwa Kolarzy i Motorzystów, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009.

Motylewicz Jerzy, Przemiany gospodarcze, demograficzne i ustrojowe, [w:] Dzieje Rzeszowa, red. Feliks Kiryk, T. I, Rzeszów 1994.

 Majka Jerzy, Rzeszów podczas I wojny światowej, Rzeszów 1998.

 Majka Jerzy, Garnizon Rzeszów 1918-1939, Rzeszów 2005.

 Malczewski Jan, Obecne dzielnice Rzeszowa, niegdyś przedmieścia i wsie podmiejskie, Rzeszów 1989.

 Malczewski Jan, Dzieje Rzeszowa do roku 1914, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 1985.


 Malikowski Marian, Powstawanie dużego miasta: drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1991 (wyd. 2, Rzeszów 2010).

 Malikowski Marian, Rzeszów : awans i aspiracje : socjologiczne zwierciadło miasta, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1989.


Rzeszów w XX-leciu III RP, pod red. Mariana Malikowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.

Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 1993, Rzeszów 2000, Rzeszów 2010.Stosunki ludnościowe, [w:] Dzieje Rzeszowa, red. Feliks Kiryk, T. III, Rzeszów 2001. Chrzanowski Tadeusz, Rzeszów, Warszawa 1967.

 Szymczak-Hoff Jadwiga, Życie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji, Rzeszów 1993.

 Wierzbieniec Wacław, Cmentarze żydowskie w Rzeszowie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, 1990, s. 119–125.

 Wierzbieniec Wacław, Ustrój i organizacja rzeszowskiej gminy żydowskiej w okresie autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej, [w:] Z przeszłości Rzeszowa, Materiały z konferencji naukowej w 640-lecie lokacji miasta, 12–13 X 1994, Rzeszów 1995, s. 191–204.

 Wierzbieniec Wacław, Stosunki wyznaniowe, [w:] Dzieje Rzeszowa, red. Feliks Kiryk, T. III, Rzeszów 2001.

 Wójcik Zbigniew K., Z dziejów Rzeszowa 1935–1939, Rzeszów 1994. Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. Feliks Kiryk, Przemyśl 1991.


VII. Terminy:


  • przesyłanie zgłoszeń i kuponów konkursowych do dnia 5 stycznia 2013 roku (w przypadku przesyłek liczy się data stempla pocztowego).

  • terminy publikacji kolejnych edycji kuponów konkursowych w wydaniach weekendowych GC „Nowin”:

Edycja pierwsza: 30 listopada - 3 grudnia 2012 ;

Edycja druga: 7-9 grudnia;

Edycja trzecia: 14-16 grudnia;

Edycja czwarta: 21-23 grudnia;

Edycja piąta: 28-30 grudnia.

- publikacja kuponu konkursowego wydaniu grudniowym miesięcznika „Echo Rzeszowa”.

- karta konkursowa jest do pobrania także na stronie: http://socjologia.univ.rzeszow.pl/Konkurs

I etap:
15 stycznia godz. 11.00


II etap:
15 stycznia godz. 14.00


Finał – wręczenie nagród laureatom finału konkursu odbędzie się podczas obchodów 659. rocznicy lokacji miasta i otrzymania praw miejskich Rzeszowa od króla Kazimierza Wielkiego (nagrody wręczy Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc) – dokładny termin i miejsce zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

VIII. Miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się w siedzibie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Al. T. Rejtana 16 C – trzecie piętro (numer sali zostanie podany w oddzielnym komunikacie).


***

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://socjologia.univ.rzeszow.pl/KonkursWszelkie uwagi dotyczące konkursu proszę kierować na adres: konkurswiedzyorzeszowie@gmail.com
Niniejszy Regulamin konkursu „Rzeszów - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam” zatwierdzono na posiedzeniu Kapituły Konkursowej w dniu 26 listopada 2012 roku.


Pobieranie 25.22 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna