I linii metra w warszawiePobieranie 26.6 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar26.6 Kb.

MT-A9-35-46FF/01


BUDOWA DODATKOWEJ WINDY NA STACJI A9 RACŁAWICKA METRA WARSZAWSKIEGO

PROJEKT WYKONAWCZY DODATKOWEJ WINDY W PRZEJŚCIU POŁUDNIOWO -ZACHODNIM STACJI A9 RACŁAWICKA

I LINII METRA W WARSZAWIE
SPIS ZAWARTOŚCI

1.

Aneks do opisu technicznego P.B

MT-A9-35-46FF/01

2.

Rzuty i przekroje trzonu windy – gabaryty i realizacja........……...1:50

MT-A9-35-46FF/02

3.

Zbrojenie trzonu windy ........………………………….........1:25, 1:50

MT-A9-35-46FF/03

4.

Przedsionek trzonu windy na przystanku górnym...........................1:10

MT-A9-35-46FF/04

5.

Detale konstrukcyjne przedsionka „A „ i „B”

MT-A9-35-46FF/05

6.

Detal konstrukcyjny przedsionka „D „

MT-A9-35-46FF/06

7.

Detale konstrukcyjne przedsionka „C „ i ”F”

MT-A9-35-46FF/07

8.

Detal konstrukcyjny przedsionka ”E”

MT-A9-35-46FF/08


Specyfikacje techniczne

MT-A9-35-46FF/ S


BUDOWA DODATKOWEJ WINDY NA STACJI A9 RACŁAWICKA METRA WARSZAWSKIEGO

PROJEKT WYKONAWCZY DODATKOWEJ WINDY W PRZEJŚCIU POŁUDNIOWO -ZACHODNIM STACJI A9 RACŁAWICKA

I LINII METRA W WARSZAWIE

ANEKS DO OPISU TECHNICZNEGO OPISU TECHNICZNEGO

Projektu Budowlanego nr - 46FE/01

  1. Niniejszy aneks zawiera uzupełnienie i uszczegółowienia do opisu technicznego P.B. w zakresie szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, zabezpieczenia wykopu i detali architektonicznych. Pozostałe ustalenia jak opisie w P.B.

  2. Realizacja trzonu windy

Trzon windy osadzony jest w narożu stropu przejścia podziemnego. Wykucie otworu i wykonanie dwóch żelbetowych – monolitycznych ścian trzonu wymaga podparcia stropu na dwóch bokach w czasie realizacji.

Ściany wykopu dla realizacji części podziemnej trzonu windy o głębokości ~1.2 m w skarpach zabezpieczonych odeskowaniem, do którego należy podwiesić przechodzące przez przestrzeń wykopu zabezpieczone kable ele. Ewentualną obecność w obszarze wykopu nieujawnionych na mapie sytuacyjnej instalacji należy sprawdzić kontrolnymi przekopami. Głębokość podszybia wymaganą w DTR urządzenia dźwigowego – podnośnika min. 12 cm uzyskana będzie poprzez skucie posadzki i warstw podłożowych.

Geometria w trzonu -usytuowanie otworów drzwiowych - może ulec niewielkim korektom

w dostosowaniu do:

-po dostarczeniu przez Producenta projektu nietypowego urządzenia dźwigowego;

-po okreśłeniu rzeczywistego usytuowania i geometrii ścian przejścia podziemnego po

zdjęciu wykładzin;

- po wykonaniu pomiarów rzeczywistych rzędnych dolnego ( posadzki przejścia i górnego ( chodnika ulicy ) poziomu przystanków windy.

Korekty zostaną wprowadzone w ramach nadzoru.
3. Przedsionek windy na przystanku górnym trzonu windy

Przedsionek windy

Konstrukcję przedsionka wejściowego do trzonu – wzorowaną na przedsionku windy w przejściu płd- wschodnim pokazano na rysunku 46FF/04. Podstawowe detale konstrukcyjne na rysunkach –05-08. Uzupełniające rozwiązania detaliczne należy przyjąć wg dokumentacji projektowej archiwalnej przedsionka nr MT-A01-26-3820 w archiwum M.W.

4. Zasilanie windy

Zasilanie windy podnośnikowej przewiduje się istniejącym kablem doprowadzonym do istniejącej maszynowni windy położonej na antresoli głowicy południowej po stronie wschodniej. Przed rozdzielnicą windy należy wykonać odgałęzienie kablem nie rozprzestrzeniającym płomienia i nie wydzielającym toksycznych gazów typu N2XH 3x4 zabezpieczone bezpiecznikiem gG16A. Kabel z maszynowni do rozdzielnicy windy prowadzić w istniejącym korytku osłonowym pod stropem antresoli.

Pobór mocy przez napęd windy wynosi 1.5kW na napięciu 230V. Roczne zapotrzebowania energii przez napęd windy, ogrzewanie i oświetlenia szybu wyniesie około 3500kWh.

Z pomieszczenia 211 z rozdzielni RS4 do szybu windy należy doprowadzić przewód N2XH 3x2,5 dla zasilenia grzejnika ogrzewania szybu o mocy 3 kW wyposażonego w termostat, zamontowanego na dole szybu. Z pomieszczenia 211 z rozdzielnicy TO4 do szybu windy należy doprowadzić przewód N2XH 3x2,5 dla oświetlenia szybu. Powyższe przewody należy prowadzić trasą obok kabla zasilającego.Pomiędzy kabiną windy a pomieszczeniem dyspozytorni stacyjnej nr 110 należy wykonać połączenie intercomowe. Pomiędzy rozdzielnicą windy a pomieszczeniem 110 należy poprowadzić kabel NTKSXekw 7x2x0.8 w celu monitorowania windy na komputerze sterowania i nadzoru. Przewiduje się przesłane następujących sygnałów : jazda góra /dół, zatrzymanie na przystanku, awaryjne zatrzymanie, brak zasilania. Kabel należy prowadzić w istniejącym korytku trasą obok kabla sterowania oświetleniem prowadzonego z rozdzielnicy TO4 do pomieszczenia 110.


B.P. Metroprojekt sp. z o.o. – Warszawa

: Archiwum -> 35 2012 -> Zalacznik nr 1 do SIWZ -> PROJEKT A9 -> PROJEKT WYKONAWCZY
Archiwum -> Kosztorys ofertowy
Archiwum -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
Archiwum -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
Archiwum -> Finaliści III mazowieckiego Konkursu Wiedzy Astronomicznej rok szkolny 2010/2011
Archiwum -> Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof Mularczyk
Archiwum -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5- ursynów I linii metra w Warszawie
PROJEKT WYKONAWCZY -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy w przejściu południowo-zachodnim stacji A9-Racławicka I linii metra w Warszawie
PROJEKT WYKONAWCZY -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy w przejściu południowo-zachodnim stacji A9-Racławicka I linii metra w Warszawie
PROJEKT WYKONAWCZY -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy w przejściu południowo-zachodnim stacji A9-Racławicka I linii metra w Warszawie

Pobieranie 26.6 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna