I. Postanowieniaog ó l n ePobieranie 12.59 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar12.59 Kb.

Częstochowa, 2015-08-20
Aeroklub Częstochowski wraz z firmą Unimot Express

zaprasza na VIII Jurajskie Zawody Samolotowe
im. Piotra Sikorskiego

Organizator zawodów: Aeroklub Częstochowski
Termin rozgrywania zawodów: 18.09 – 20.09.2015


Miejsce rozgrywania: lotnisko Rudniki
I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e .

 1. Zawody będą rozgrywane w załogach: jedno (I pilot) lub dwuosobowych (I pilot i II pilot).

 2. I pilot (d-ca statku powietrznego) powinien posiadać ważną licencję pilota samolotowego i doświadczenie w lotach nawigacyjnych umożliwiające bezpieczne wykonanie tras zawodniczych. II pilotowi nie stawia się żadnych wymagań co do kwalifikacji lotniczych.

 3. W ramach zawodów przewiduje się rozegranie dwóch konkurencji nawigacyjnych
  w oparciu o regulamin zawodów nawigacyjnych (regulamin dostępny jest na stronie Aeroklubu Częstochowskiego WWW.aeroklub-czestochowa.org.pl). Każda konkurencja będzie zakończona próbą lądowania na celność.

 4. Do rozegrania zawodów wymagane będzie rozegranie minimum jednej konkurencji nawigacyjnej.

 5. Obowiązkowa opłata regulaminowa wynosi 250 złotych na załogę. W ramach opłaty regulaminowej każda załoga otrzyma 2 mapy w skali 1:200 000 oraz komplet zdjęć do rozpoznania. Wpływy z opłat regulaminowych służą również do pokrycia kosztów organizatora (koszt przygotowania tras nawigacyjnych, transportu sędziów, materiałów biurowych itp.)

 6. Każda załoga powinna posiadać minimum jeden rejestrator lotu do oceny przebiegu lotu.

 7. Istnieje możliwość noclegu w hoteliku na lotnisku za cenę 40 złotych za 1 dobę.
  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zaleca się dokonanie rezerwacji miejsc za pośrednictwem poczty elektronicznej acz@aeroklub-czestochowa.org.pl lub faksem na numer 34 / 3605772 lub telefonicznie na numer telefonu 695520666. O rezerwacji miejsc noclegowych w hoteliku decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość skorzystania na terenie lotniska z pola kempingowego (opłata 11 zł za 1 dobę za 1 osobę). Dla zainteresowanych służymy informacją o noclegu w hotelach usytuowanych w pobliżu lotniska.

 8. Organizator zapewni możliwość wyżywienia

 9. Na lotnisku istnieje możliwość zakupu paliwa Avgas 100LL.

 10. Istnieje możliwość wynajęcia samolotu od Organizatora. Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z Dyr. Agnieszką Olczyk tel. 783995277.

 11. Wszystkie samoloty biorące udział w zawodach muszą być wyposażone w sprzęt do polowego kotwiczenia oraz muszą posiadać niezbędną ilość oleju na wykonanie lotów zawodniczych. (Łączny czas ogólny konkurencji ok. 2,5 h ).

II. N a g r o d y

 1. Organizator we współpracy z firmą Unimot Express zapewnia atrakcyjne nagrody w następujących kategoriach:

- dla zwycięzców (trzy pierwsze miejsce) w klasyfikacji ogólnej,

- dla najlepszej załogi rodzinnej z wyłączeniem zwycięskich załóg (pierwsze trzy miejsca) w klasyfikacji ogólnej.

- dla najlepszej załogi amatorskiej (klasyfikacja obejmuje załogi w skład których wchodzą osoby, które nigdy nie były klasyfikowane w Pucharze Polski oraz nie były członkami SNKN seniorów)

- dla najmłodszej załogi (załoga o najmniejszej sumie lat obydwu jej członków), 1. Organizator przewiduje losowanie dodatkowych nagród wśród załóg, które nie zdobędą nagród w wyżej wymienionych kategoriach.

III. P r o g r a m z a w o d ó w

 1. Czwartek 17 września 2015 r.

- od godz. 10.00 – zlot i rejestracja zawodników

- 12.00 – 18.00 – loty treningowe 1. Piątek 18 września 2015 r.
  - 09.30 - koniec zlotu i rejestracji zawodników
  - 09.30 - otwarcie zawodów i odprawa zawodników
  - 10.00 - początek próby obliczeniowej
  - 11.15 - początek trasy nawigacyjnej

 2. Sobota 19 września 2015 r.
  - 09.30 - odprawa zawodników
  - 09.45 - początek próby obliczeniowej
  - 11.00 - początek trasy nawigacyjnej
  - 19.00 - uroczyste zakończenie zawodów połączone z jurajską biesiadą lotniczą

 3. Niedziela 20 września 2015 r.
  - 9.00 – 14.00 - rozlot

IV. W a r u n k i u c z e s t n i c t w a - z g ł o s z e n i a.

 1. Osoby zainteresowane udziałem w JZSMPS zobowiązane są do przesłania zgłoszenia
  w terminie nie później niż do 12 września 2015r. do godz. 19.00, osobiście, pocztą elektroniczną na adres acz@aeroklub-czestochowa.org.pl lub faksem na numer 34 / 3605772.

 2. Zgłoszenie na zawody powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszenia, który jest dostępny na stronie Aeroklubu Częstochowskiego WWW.aeroklub-czestochowa. org.pl.


Pobieranie 12.59 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna