I. program duszpasterski na rok 2006Pobieranie 20.63 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar20.63 Kb.
KURIA METROPOLITALNA

Przemyśl, 5 listopada 2005 r.KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE


Jesienne Kongregacje Rejonowe (7, 8, 9 listopada 2005)

I.PROGRAM DUSZPASTERSKI na rok 2006


Nowy rok duszpasterski 2005/2006, który niebawem się rozpocznie, jest pierwszym w pięcioletnim cyklu [2006-2010] streszczającym się w haśle: «Koś­ciół niosący Ewangelię nadziei». Temat na najbliższy rok brzmi: Przywra­cajmy nadzieję ubogim. Różne ludzkie biedy – materialne i duchowe, otwie­rają przed Kościołem w Polsce szerokie pole duszpasterskiego działania. Szczegółowe zalecenia dla naszej Archidiecezji nakreślił Ksiądz Arcybiskup w Liście Pasterskim na tegoroczny Adwent.

II.ADWENT


Adwent, który jest okresem bezpośredniego przygotowania do przeży­wania pamiątki narodzenia Zbawiciela świata, stwarza okazję do podjęcia próby zaradzenia duchowej biedzie części naszego społeczeństwa, wynikającej z uzależnienia się od alkoholu lub narkotyków. Podejmijmy, zatem, bardziej intensywną pracę trzeźwościową w tym okresie. W głoszonych homiliach, w katechezie, a także podczas spotkań indywidualnych, np. przy okazji wizyty duszpasterskiej, należy poruszać tematykę trzeźwościową, realizując synodalną „Instrukcję o pracy trzeź­wościowej i przeciwdziałaniu narkomanii” (Synod s. 335). Zachęcajmy wiernych do korzystania z możliwości włączania się do Apostolatu Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka a także do brania udziału w rekolekcjach Oazy Rekolekcyjnej Dia­konii Wyzwolenia prowadzonych w Domu Reko­lekcyjnym w Przemyślu.

III.DZIEN MODLITWY ZA KOŚCIÓŁ NA WSCHODZIE


W II Niedzielę Adwentu (4 grudnia br.) będzie obchodzony w Polsce do­roczny „Dzień Modlitwy za Koś­ciół katolicki na Wschodzie”. Zebrane w tym dniu do puszek, dobrowolne ofiary na pomoc tamtejszemu Kościołowi, należy przekazać do kasy Kurii z dopiskiem: „Kościół na Wschodzie” (a nie bezpośrednio na podane na plakatach konto).

IV.SPOTKANIA FORMACYJNE DLA KSIĘŻY:


Rekolekcje kapłańskie:

– w Jarosławiu (9-12 i 13-16 XI od 19.00)

– w Ośrodku KSM «NADZIEJA» w Dubiecku – Wybrzeże (20-23 XI od 19.00).
Neoprezbiterzy spotykają się w Strachocinie (11 XI od 18.00).
Spotkanie Neoproboszczów z Księdzem Arcybiskupem w Jarosławiu (12 XI od 9.30).
Ponadto w Jarosławiu:

– Roczniki 2001-2003 (18 XI od 18.00)

– Rocznik 2004 (25 XI od 18.00).
Studium Proboszczowskie dla kandydatów na proboszczów po 10 latach kapłaństwa

w Jarosławiu (30 I 2006 od 10.00).V.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY


1. Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej wyraża wdzięczność wszystkim księżom, siostrom zakonnym, katechetom i moderatorom, za trud związany z towarzyszeniem młodym podczas wakacji (rekolekcje, pielgrzymki, obozy ewangelizacyjne, różne formy wypoczynku), w czasie pielgrzymki do Bazyliki Archika­tedralnej w Dniu Papieskim i w pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę. Dziękujemy również za przesyłane ofiary (składka z bierzmowania) zasilające Fun­dusz Młodzie­żowy, który pozwala na dofinansowywanie duszpas­terskich inicjatyw.
2. Duszpasterstwo Młodzieży Arch. Przemyskiej informuje, że Europejskie Spotkanie Młodych 2005-2006, organizowane przez wspólnotę ekumeniczną z Taize, odbędzie się w Mediolanie, w dniach 28 grudnia 2005 do 1 stycznia 2006. Zapisy (rejestracja grup) do Mediolanu przyjmowane są tylko za pośrednictwem Punktów przygotowań, które znajdują się w następujących ośrodkach archidiecezji przemyskiej:

Jarosław – ks. Maciej Kandefer, par. Matki Bożej Królowej Polski,
ul. 3 Maja 12; kom. 693-359-793;

Krosnoo. Tadeusz Pobiedziński; Nawiedzenia NMP., ul. Franciszkańska 5;
spotkania w piątki 18.00

Przemyśl – Bartosz Grabas, Dom Katolicki „Roma”, spotkania we wtorki o godz. 18.30;

Sanok – ks. Wiesław Siwiec, Kaplica św. Maksymiliana, ul. Zagrody 10,
spotkania w piątki o godz. 19.00; tel. (0-13) 463-42-50.

W Europejskim Spotkaniu mogą uczestniczyć młodzi w wieku od 18 do 35 lat, wyjątkowo osoby, które ukoń­czyły 17 lat, ale tylko z opiekunem (1 opiekun w wieku powyżej 21 lat na 2 osoby). Udział w kosztach (zakwa­terowanie, wyżywienie, przejazdy na miejscu) 45 euro. Ostateczny termin zapisów upływa z dniem 15 listopada 2005 r. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji w punktach przygotowań lub na stronie internetowej: www.taize.fr

Prosimy Księży o promocję tego wydarzenia wiary wśród młodzieży i zachęcamy do organizowania grup pielgrzymkowych (parafie, ruchy, stowarzyszenia, ośrodki duszpasterskie) na Spotkanie Młodych w Mediolanie.

VI.SZKOŁA MODLITWY w Seminarium

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w najbliższych miesiącach planowane jest kontynu­owanie spotkań dla chłopców, którzy chcieliby pogłębić swe życie modlitwy i przy okazji zetknąć się z rzeczywistością życia seminaryjnego. Spotkania te noszą nazwę «Szkoła modlitwy» i odbywają się sukce­sywnie w ramach czterech stopni.


Uczestnicy przyjeżdżają we wskazany piątek na godz. 17.00, rozjeżdżają się w nie­dzielę po obiedzie. Biorą udział w niektórych punktach życia kleryckiego oraz realizują własny program, którego pierwszorzędnym celem i tematem jest „Wprowadzenie w życie modlitwy”.
Warunki udziału w tym spotkaniu:

  • osobiste, listowne zgłoszenie się, z podaniem motywacji, na 2-3 tygodnie przed planowanym terminem spotkania,

  • polecenie uczestnika przez księdza lub katechetę,

  • dolna granica wieku – pierwsza klasa szkoły średniej.

Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Koszty wyżywienia i zakwaterowania, które obliczamy na 10 zł za dobę, związane są z dobrowolną ofiarą w zależności od możliwości finansowych uczestnika.

Mniej więcej na tydzień przed spotkaniem wysyłamy potwierdzenie przyjęcia, w którym podajemy szcze­gółowe informacje, a wśród nich dokładny termin.


Terminarz szczegółowy „szkoły modlitwy w seminarium”.


Stopień I

25-26 listopada 2005 r.

Stopień I

  9-11 grudnia 2005 r.

Stopień II

20-22 stycznia 2006 r.

Stopień III

24-26 lutego 2006 r.

Stopień IV

24-26 marca 2006 r.VII.PIELGRZYMKA ORGANISTÓW I ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH oraz Akcji Katolickiej i KSM

W dniu 19 listopada br. (sobota) zapraszamy wszystkich muzyków i śpiewaków do przemyskiej Archi­katedry, by za przyczyną św. Cecylii Patronki Muzyki Kościelnej dziękować Bogu za otrzymane łaski i wy­praszać dalszą pomoc i opiekę.W tym dniu jest także Pielgrzymka Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z okazji Uroczystości Chrystusa Króla. Wspólna Msza święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa w Archikatedrze zostanie odprawiona o godz. 12.00.
(-) ks. Wacław Piotr Partyka  

WIKARIUSZ GENERALNY
: duszp -> data -> komu
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna