I semestr lektury obowiązkowePobieranie 14.91 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar14.91 Kb.
I SEMESTR
Lektury obowiązkowe :
1. A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba architektura, Warszawa 1981.

2. Sztuka świata, red. P. Trzeciak, t. IX, X, red. W. Włodarczyk, Warszawa 1996.

3. P. Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1985.

4. U. Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973.

5. Ch. Jencks, Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1984.

6. G. Dziamski, Awangarda po awangardzie: od awangardy do postmodernizmu, Warszawa 1995.

7. G. Dziamski, Sztuka u progu XXI wieku, Poznań 2002.

8. G. Dziamski, Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki, Poznań 2010.

9. R.W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne, cyberkultura, sztuka multimediów, Kraków 2002.

10. B. Kowalska, Sztuka w poszukiwaniu mediów, Warszawa 1985.

11. B. Kowalska, Od impresjonizmu do konceptualizmu: odkrycia sztuki, Warszawa 1989.12. Ł. Guzek, Sztuka instalacji. Zagadnienie związku przestrzeni i obecności w sztuce współczesnej, Warszawa 2007.
Lektury uzupełniające:


 1. A. D’Alleva, Metody i teorie historii sztuki, przeł. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008.

 2. Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas, ed. Ch. Harrison, P. Wood, Oxford (UK) – Massachusetts (USA) 1992 i wyd. nast.

 3. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996.

 4. Wiek awangardy, red. L. Bieszczad, Kraków 2006.

 5. Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 2004.

 6. M. Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków 2001.

 7. Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996.

 8. Kuspit Donald, Koniec sztuki, tłum. J. Borowski, Gdańsk 2006 (oryginał: The End of Art.)

 9. Bürger Peter, , Teoria awangardy , przekład J. Kita-Huber, Kraków 2006.

 10. Performance (praca zbiorowa), wybór tekstów Grzegorz Dziamski, Henryk Grajewski, Jan St. Wojciechowski, Warszawa 1984 (Młodzieżowa Agencja Wydawnicza)

 11. J. Ludwiński, Sztuka w epoce postartystycznej. „Pokaz” 2001, nr 32

 12. J. Baudrillard, Symulacja i symulakry, Warszawa 2005.

 13. R. Barthes, Imperium znaków, Warszawa 1999.

 14. Art Now. 137 Artists at the Rise of the New Millenium, pod red. Grosenick U., Riemschneider B. Berlin 2002.

II SEMESTR

Lektury obowiązkowe:

 1. A. Rottenberg, Sztuka w Polsce 1950 -2005, Warszawa 2005.

 2. W. Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950 -1954, Paryż 1986

 3. J. Bogucki, Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983

 4. A. Kępińska, Nowa Sztuka. Sztuka polska w latach 1945-1978, Warszawa 1981

 5. W. Włodarczyk, Sztuka polska 1918-2000, Warszawa 2000.

 6. I. Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002.


Lektury uzupełniające:

 1. A. Wojciechowski, Młode malarstwo polskie, Warszawa 1975.

 2. J. Chrzanowska, A. Pieńkos, Leksykon sztuki polskiej XX wieku, Poznań 1996.

 3. A. Jakubowska, Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek, Kraków 2004.

 4. B. Kowalska, Polska awangarda malarska 1945 – 1980, Warszawa 1988.

 5. P. Polit, P. Woźniakiewicz, Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Doświadczenia dyskursu: 1965-1975, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2000.

 6. Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Borkowski G., Mazur A., Branicka M. (red.), Warszawa 2007.

 7. P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999.

 8. I. Huml, Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978.

 9. R. W. Kluszczyński, Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998.

 10. P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Poznań 2005 .

 11. P. Piotrowski, Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 2010.

 12. E. Dymna, M. Rutkiewicz, Polski street art, Warszawa 2010.

: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13

Pobieranie 14.91 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna