I warunki techniczne zapisu tekstu – plik ms word docPobieranie 11.04 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar11.04 Kb.
I Warunki techniczne zapisu tekstu – plik MS Word.doc (Times New Roman, 12)


  1. Możliwy jest zapis fonetyczny (znany filologom)


B. Może też być zapis zgodny z ogólnymi zasadami teoretycznymi kodyfikacji pisowni (uproszczony, proponowany):
- zachowanie ortograficznych przyzwyczajeń polskich i – co się z tym wiąże – ograniczenie do minimum nowych liter,
- trzymanie się reguł i zasad – nieszukanie wszelkich wyjątków i archaizmów – jeśli na dużym obszarze Górnego Śląska wymawia się zgodnie z ogólniejszą regułą, a na małych obszarach występują pewne od niej odstępstwa, wybiera się wymowę (a wraz z tym zapis) zgodny z ową ogólną regułą.
Dodatkowe litery w zapisie tekstu:
1. Ō, ō – na oznaczenie dźwięku nazywanego „o” pochylone, czyli dźwięku pośredniego w swojej barwie między [o] oraz [u], który w większości jest kontynuacją historycznego „o” długiego (np.: pol. mój koń, czyli śl. mōj kōń).

2. Ô, ô – na oznaczenie nagłosowego (początkowego) „o”, które może być labializowane, tzn. poprzedzone protetyczną głoską [ł] – labializacja nagłosowego „o” nie jest w mowie śląskiej 
obligatoryjna, może wystąpić, ale nie musi; nawet u tej samej osoby mogą występować formy labializowane i nie, (np. ojciec i łojciec = ôjciec , okno i łokno = ôkno) itd.;
3. Ǒ, ŏ – na oznaczenie „a” pochylonego – głoski (w pewnym uproszczeniu rzecz ujmując) na Górnym Śląsku (przemysłowym) oraz na Śląsku Cieszyńskim wymawianej jako „o”, na 
Śląsku Opolskim wymawianej jako dyftong „oł” (opolski dyftong „oł” zaznaczamy przez ŏ (o z łuczkiem) – na terenach bezdyftongicznych można pisać bez tego łuczka: jest to dopuszczalny i traktowany jako równorzędny wariant zapisu w każdej publikacji poza terenami dyftongicznymi czy też po prostu możliwy do stosowania przez autorów 
używających śląskiej mowy bezdyftongicznej): gŏdać = godać
II Warunki techniczne nagrania (zapisu audio) – wyłącznie pliki mp.3

III Metryczka tekstu/nagrania


Autor tekstu

imię i nazwisko


wiek w latach


Osoba udostępniająca

imię i nazwisko


rok udostępnienia


Miejsce

miasto, gmina


dzielnica, wieś


Inne informacje

nt. tekstu

krótka charakterystyka sytuacji komunikacyjnej (krąg rodzinny, sąsiedzki, koleżeński, rozmowa

z osobą obcą itp.).

Pobieranie 11.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna