I wizyta studyjna berlin – drezno- bautzen 30maja – 2 czerwca 2010 r. Realizowana w ramach projektu projektu „Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off”Pobieranie 17.67 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.67 Kb.I WIZYTA STUDYJNA BERLIN – DREZNO- BAUTZEN 30maja – 2 czerwca 2010 r.

Realizowana w ramach projektu projektu „Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off” dla grupy 25 „Animatorów” projektu.

31.05.2010r. (poniedziałek)
W trakcie pierwszego dnia roboczego odwiedziliśmy Uniwersytet Techniczny w Berlinie, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Gründungsservice, działającej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Na początku przedstawiono prezentację Inkubatora, jego możliwości techniczne, infrastruktura, budżet oraz wyniki pracy. Grupa 25 „Animatorów” projektu miała okazję zwiedzić pomieszczenia, biura oraz dział techniczny Inkubatora.

Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Humboldt Innovation GmbH – instytucji wspierającej rozwój przedsiębiorczości akademickiej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, która jest łącznikiem pomiędzy Uczelnią a firmami. Przedstawiona została forma prawna Instytucji (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 100% udziałowcem jest Uczelnia), sposób finansowania (finansowanie niezależne od Uczelni – środki własne pochodzące np. ze sprzedaży produktów poprzez sklep internetowy oraz z programu EXIST). W instytucji tej utworzono specjalną spin-off zone, dzięki której powstały firmy informatyczno-technologiczne i firma zajmująca się technologią tworzenia etanolu. Organizowany jest również konkurs Biznes Planu na portalu internetowym (kilka tysięcy zgłoszeń). Zaprezentowano również krok po kroku sposób zakładania działalności gospodarczej przy współpracy z Uczelnią. Przedstawiono co daje współpraca z instytucją Humboldt Innovation (możliwość korzystania z pomieszczeń, sprzętu, zasobów, patentów Uczelni, prestiż) oraz jakie korzyści ma z takiej współpracy Uczelnia (pomnażanie kapitału, renoma, wspierane finansowo są kolejne jednostki), a także korzyści dla regionu: nowe miejsca pracy, czyli m.in. wpływy z podatków.

W drugiej części dnia osoby uczestniczące w wizycie studyjnej mogły zobaczyć i zwiedzić firmę BIOTRONIK SE & Co. KG - przykład dynamicznie rozwijającej się dużej firmy wywodzącej się ze środowiska akademickiego, której założycielem był profesor wywodzący się z Uniwersytetu w Berlinie. Zaprezentowano i omówiono w sposób szczegółowy linię produkcyjną, produkty oraz historię i organizację firmy zajmującej się głównie produkcją stymulatorów i respiratorów serca oraz innymi skomplikowanymi urządzeniami medycznymi.


01.06.2010r. (wtorek)

Na początek kolejnego dnia wizyty zorganizowane zostało spotkanie w Berlin Adlershof – najnowocześniejszym Parku Technologicznym w Niemczech. Park, którego pomysłodawca był Helmut Kohl, zlokalizowany został we wschodniej części Berlina na obszarze 420 hektarów, gdzie znajduje się 17 instytutów (w tym 819 przedsiębiorstw – 400 innowacyjnych), zatrudnionych jest 1400 pracowników – technicy, inżynierowie oraz przebywa na stażach, praktykach czy prowadzi badania 6700 studentów. Centra technologiczne specjalizują się w fotovoltaice, biotechnologii i środowisku, mikrosystemach i materiałach, IT i media oraz w optyce i fotonice. Przedstawiono strukturę Parku (sp. z o.o.; w grupie zarządzającej zasiadają ministrowie gospodarki i szkolnictwa oraz biznesmeni), sposób początkowego finansowania budowy (90% dopłaty unijne + federalne + lokalne-region Berlina). Omówiono kolejne kroki, które musi pokonać firma by mogła sprawnie działać na rynku (informacje-coaching-infrastruktura-marketing-ekspansja na rynek). Berliński Park Technologiczny jest w międzynarodowej sieci Parków, która pozwala na wymianę doświadczeń, wspólną promocję firm, wyjazdy w celach naukowych.Kolejne spotkanie zaplanowane zostało już w Dreźnie, a konkretnie w Instytucie Frauenhofera – Mikrosystemy Fotoniczne. Instytut ten zajmuje się głównie badaniami, a następnie wytworzeniem krótkiej serii produktu np. OLED i sprzedażą go dla przemysłu. Na wstępie odbyła się prezentacja instytutu badawczo – rozwojowego, a następnie zwiedzanie niezwykle ciekawej części ekspozycyjnej Instytutu.


Pod koniec dnia uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się z przedstawicielami firm innowacyjnych powstałych jako spin-off, a działających przy Wyższej Szkole Technicznej w Dreźnie. Grupa „Animatorów” projektu zadawała szczegółowe pytania z historii działalności firm, pomysłów na biznes, a także o rodzaj wsparcia jakie mogli otrzymać początkujący przedsiębiorcy.

02.06.2009r. (środa)
Ostatni dzień rozpoczął się od wizyty w Wyższej Szkoły Techniki i Gospodarki HTW Dresden. Przywitał nas Rektor, który zaprezentował Uczelnię. Następnie odbyła się bardzo ciekawa dyskusja panelowa, na której przedstawiono prezentację Kuźni Przedsiębiorczości przy HTW Dresden oraz koncepcję kształcenia w zakresie zakładania i prowadzenia MŚP. Koncentracja na MŚP wynika z tego, iż 90% wszystkich niemieckich firm to małe i średnie przedsiębiorstwa. Omówiono najważniejsze elementy wsparcia, które oferuje firmom uczelnia: kwalifikacje w obszarze gospodarczym i ekonomicznym, transfer informacji (coaching, biznes plan, finanse) i transfer wiedzy (poprzez regionalną gospodarkę, sieci współpracy np. marketing), infrastruktura (inkubator, kuźnia, sieci powiązań np. izba gospodarcza, portale i strony internetowe) oraz motywacja (imprezy informacyjne, otwarte drzwi przedsiębiorstw - dostęp do kierownictwa firm, konkurs 5€ - kapitał startowy; cel pomnożyć kapitał, praktyka w firmach). Na Uczelni prowadzone są zajęcia z pisania Biznes Planu (z różnego zakresu tematycznego), które odbywają się w godzinach popołudniowych 18:00-20:00. Zapraszani są na nie pracujący czynnie bankowcy i ekonomiści. Korzyści ze wsparcia przedsiębiorczych naukowców dla Uczelni są materialne (efekt po dłuższym czasie – kilku lat) oraz niematerialne, tj. długoletnia współpraca - z czasem gdy powstała firma rozbudowuje się, zatrudnia absolwentów Uczelni, a także wzrasta jej prestiż.

Zaprezentowano również działalność Kuźni Przedsiębiorczości przy HTW Drezden. Działa ona dzięki funduszom z Uczelni oraz ze środków Unii Europejskiej EFS – Uczelnia udostępnia za darmo infrastrukturę (pomieszczenia, Internet, telefon), EFS – przekazuje stypendia dla zaczynających innowacyjną działalność gospodarczą w wysokości: Studenci - 800€/miesiąc, Absolwent - 2000€/miesiąc, Doktorant - 2500€/miesiąc przez okres 1 roku. Ten typ firm uznaje się za niekomercyjne i nie są opodatkowane. Uczelnia nie ma żadnych korzyści materialnych (liczy na długotrwałą współpracę). Odbyły się również warsztaty dotyczące przedsiębiorczości akademickiej z tematów: wspieranie i rozwój pomysłów na biznes, finansowanie realizacji pomysłów oraz firm typu spin-off. Omówiony został także program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej DDexist. Rządowy program EXIST skupia w regionie Saksonii 2 uczelnie wyższe i 15 instytutów, wsparcie finansowe pochodzi z ministerstwa gospodarki, regionu Saksonii i EFS. W Dreźnie koordynuje go 12 osób. Organizowane są spotkania ze specjalistami – osobami, które odniosły sukces. Znani biznesmeni chętnie przekazują swoje doświadczenia. Aby stworzyć zaufanie pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami organizowane są np. turnieje piłki nożnej.Omówiono również kwestie rozliczeń finansowych i ochrony patentowej nowo powstałych przedsiębiorstw. Pomiędzy Uczelnią a firmami podpisuje się umowę kooperacyjną w których zawarta jest kwestia patentu. Ponieważ koszty początkowe opatentowania i wprowadzenia produktu są za duże dla powstającej firmy, Uczelnia pokrywa te koszty.. Gdy przedsiębiorstwo rozwija się może odkupić (prawo pierwokupu) od Uczelni patent lub odzyskać go oddając część udziału w firmie (2-5%) Uczelni.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobieranie 17.67 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna