Icro coatings karta informacji technicznejPobieranie 11.24 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.24 Kb.

ICRO COATINGS

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ


WTVEC108…

VERNICE ACQUA C108


(LAKIER WODNY C108 )


Nazwa techniczna:

Produkt oparty na specjalnych żywicach akrylowo-poliuretanowych , które mogą być rozcieńczane wodą.

Zastosowanie:

Do nakładania na elementy meblowe, zwłaszcza toczone

Właściwości:

Dobry czas schnięcia, dobra twardość powierzchni i elastyczność,

Sposób nakładania:

Natryskowo pistoletem elektrostatycznym

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Katalizator

Stopień rozcieńczenia

Gotowy do użycia, jeśli zachodzi potrzeba , woda demineralizowana.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)


Zawartość części stałych (%): 33

Ciężar właściwy:

1.00 ± 0.02

Lepkość:

75``-80`` Kubek Forda 4

Dopuszczalny okres użytkowania (skł. A + skł. B + rozcieńczalnik):WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)


Nie chwyta pyłu

40 minut

Powłoka sucha w dotyku
Powłoka całkowicie sucha

6 godzin

Składowanie pomalowanych przedmiotów w stosach

*Uwaga: nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wyników naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna