Identyfikacja bakterii z rodzaju Streptococcus w oparciu o ich właściwości biochemicznePobieranie 69.94 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar69.94 Kb.
Identyfikacja bakterii z rodzaju Streptococcus w oparciu o ich właściwości biochemiczne (test API 20 Strep)
Test API 20 Strep jest wystandaryzowanym zestawem zawierającym 20 testów biochemicznych, który daje szerokie możliwości. Umożliwia on identyfikację grup lub gatunków większości paciorkowców i enterokoków oraz najbardziej powszechnych spokrewnionych drobnoustrojów. Niewątpliwie metoda ta przy użyciu odpowiednich kodów stanowi jak dotąd najdoskonalszą i najbardziej uniwersalną metodę identyfikacji bakterii.

Charakterystyka testu API

Test API składa się z 20 miniprobówek z tworzywa wtopionych w pasek również wykonany z tworzywa. W każdej miniprobówce znajduje się odwodniony substrat i wskaźnik umożliwiający odczytanie reakcji.

Oznaczenie polega na dodaniu zawiesiny paciorkowców do wszystkich probówek i po inkubacji dodaniu do niektórych probówek odpowiednich odczynników. Zmiany barwy zawartości probówek umożliwiają określenie, jakie substraty są rozkładane, czy też jaki rodzaj aktywności enzymatycznej występuje. Określenie grupy lub gatunku dokonuje się na podstawie załączonego przez producenta klucza diagnostycznego.
Wykonanie ćwiczenia
Przygotowanie paska


 • Przygotować komorę inkubacyjną (podstawkę i pokrywkę) i nanieść około 5 ml destylowanej lub demineralizowanej wody na podstawkę w kształcie plastra miodu, w celu wytworzenia komory wilgotnej;

 • Wyjąć pasek z indywidualnego opakowania;

 • Umieścić pasek w komorze inkubacyjnej.Przygotowanie inokulum


 • Do probówki dodać 2 ml wody destylowanej;

 • Używając wymazówkę zebrać wszystkie bakterie, które wyrosły na płytce z przygotowaną hodowlą bakteryjną;

 • Przygotować gęstą zawiesinę bakteryjną. Zawiesinę tę użyć natychmiast po sporządzeniu.


Napełnianie paska


 • Zawiesinę nanieść do pierwszej części paska (testy od VP do ADH), unikając tworzenia pęcherzyków (nachylić lekko pasek do przodu i trzymać końcówkę pipety przy ściance wgłębienia):

- Do testów od VP do LAP nanieść po około 100 μl do każdej mikroprobówki;

- Dla testu ADH: napełnić wyłącznie probówkę; • Dla drugiej części paska (testy od RIB do GLYG):

- Otworzyć ampułkę API GP Medium i przenieść do niej resztęzawiesiny (około 0,5 ml). Dobrze wymieszać;

- Nanieść tę nową zawiesinę wyłącznie do probówek; • Napełnić wgłębienia podkreślonych testów (od ADH do GLYG) olejem mineralnym, aby utworzył się menisk wypukły;

 • Przykryć podstawkę pokrywką;

 • Inkubować w 36oC ± 2oC w warunkach tlenowych przez 4 - 4½ godziny, aby dokonać odczytu.


Tabela Odczytów

TEST


AKTYWNE SKŁADNIKI

STĘŻENIE (mg/probówka)

REAKCJE/ENZYMY

WYNIKI

NEGATYWNY

POZYTYWNY

VP


Pirosiarczan sodu

1,9

Wytwarzanie acetoiny (Voges Proskauer)

VP1 + VP2 / odczekać 10 min(3)

Bezbarwny

Różowo-Czerwony

HIP

Kwas hipurowy

0,4

Hydroliza (kwas hipurowy)

NIN / odczekać 10 min


Bezbarwny/blado niebieski

Ciemno niebieski/fioletowy

ESC

Eskulina

Cytrynian sodu1,16

0,152


β-glukozydaza hydroliza (eskulina)

4 godz.

24 godz.

4 godz.

24 godz.

Bezbarwny

Blado żółtyBezbarwny

Blado żółty

Jasno szary


Czarny

Szary


Czarny

PYRA

β-naftyloamid kwasu piroglutaminowego

0,0256

Arylamidaza pirolidonylu

ZYM A + ZYM B / 10 min (od PYRA do LAP)(1)

Jeśli to konieczne, odbarwić w silnym świetleBezbarwny lub bardzo blado pomarańczowy

Pomarańczowy

αGAL

6-bromo-2-naftylo-αD-galaktopiranozyd

0,0376

α-galaktozydaza

bezbarwny

fioletowy

βGUR

Naftol ASBI kwasu glukurunowego

0,0537

β-glukuronidaza

bezbarwny

Niebieski

βGAL

2-naftylo- βD-galaktopiranozyd

0,0306

β-galaktozydaza

Bezbarwny lub bardzo blado fioletowy

Fioletowy

PAL

2-naftylo fosforan

0,0244

Fosfataza alkaliczna

Bezbarwny lub bardzo blado fioletowy

Fioletowy

LAP

L-leucyno-
β-naftyloamid

0,0256

Leucyno aminopeptydaza

Bezbarwny

Pomarańczowy

ADH


L-arginina

1,9

Dihydrolaza argininy

Żółty

Czerwony

4 godz.

24 godz

4 godz

24 godz.

RIB


D-ryboza

1,4

Zakwaszanie (ryboza)

Czerwony

Pomarańczowy/
czerwony

Pomarańczowy/
Żółty

Żółty

ARA


L-arabinoza

1,4

Zakwaszanie (arabinoza)

Czerwony

Pomarańczowy/
czerwony

Pomarańczowy/
Żółty

Żółty

MAN

D-mannitol

1,36

Zakwaszanie (mannitol)

Czerwony

Pomarańczowy/
czerwony

Pomarańczowy/
Żółty

Żółty

SOR

D-sorbitol

1,36

Zakwaszanie (sorbitol)

Czerwony

Pomarańczowy/
czerwony

Pomarańczowy/
Żółty

Żółty

LAC

D-laktoza (wołowa)

1,4

Zakwaszanie (laktoza)

Czerwony

Pomarańczowy/
czerwony

Pomarańczowy/
Żółty

Żółty

TRE

D-trehaloza

1,32

Zakwaszanie (trehaloza)

Czerwony

Pomarańczowy/
czerwony

Pomarańczowy/
Żółty

Żółty

INU

Inulina

5,12

Zakwaszanie (inulina)

Czerwony

Pomarańczowy/
czerwony

Pomarańczowy/
Żółty

Żółty

RAF

D-rafinoza

3,12

Zakwaszanie (rafinoza)

Czerwony

Pomarańczowy/
czerwony

Pomarańczowy/
Żółty

Żółty

AMD

Skrobia(2)

2,56

Zakwaszanie (skrobia)

Czerwony

Pomarańczowy/
czerwony

Pomarańczowy/
Żółty

Żółty

GLYG

glikogen

1,28

Zakwaszanie (glikogen)

Czerwony lub pomarańczowy

Jasno żółty

 1. W trakcie drugiego odczytu po 24 godzinach inkubacji, może pojawić się w probówkach osad po dodaniu odczynników ZYM A i ZYM B. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno być brane pod uwagę.

 2. Zakwaszenie skrobi jest często słabsze niż innych cukrów.

 3. Bardzo różowy kolor pojawiający się po 10 minutach należy uważać za wynik negatywny.


Tabela identyfikacyjna


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna