Ii informacja biozPobieranie 338.94 Kb.
Strona1/2
Data04.05.2016
Rozmiar338.94 Kb.
  1   2
OPRACOWANIE ZAWIERA
I CZĘŚĆ OPISOWA
1 . Dane ogólne.

2 . Opis do projektu zagospodarowania terenu.

3. Opis techniczny.
II INFORMACJA BIOZ

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia.
III ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU
IV ZAŁĄCZNIKI
Nr 1 – Mapa do celów projektowych skala 1:500

Nr 2 – Opinia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z elewacjami

Nr 3 - Decyzja Nr 621/08 Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu we Wrocławiu

Nr 4 – Oświadczenie projektantów.

Nr 5 – Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantów.

Nr 6 – Zaświadczenia potwierdzające pełnienie samodzielnych funkcji technicznych projektantów.


V CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 2 – Rzut piwnic / sutereny – projekt

Rys. nr 3 – Rzut piwnic / sutereny – technologia

Rys. nr 4 – Rzut parteru – projekt

Rys. nr 5 – Rzut parteru – technologia

Rys. nr 6 – Rzut piętra – projekt

Rys. nr 7 – Rzut piętra – technologia

Rys. nr 7a – Rzut poddasza nieużytkowego– projekt

Rys. nr 8 – Przekrój A-A– projekt

Rys. nr 9 – Przekrój B-B– projekt

Rys. nr 10 – Elewacja frontowa– projekt

Rys. nr 11 – Elewacja boczna – projekt

Rys. nr 12 – Elewacja boczna – projekt

Rys. nr 13 – Elewacja tylna– projekt

Rys. nr 14 – Przekrój przez windę– projekt

Rys. nr 15 –rzut ław fundamentowych findy– projekt

Rys. nr 1 inw. – Rzut piwnic/ sutereny– inwentaryzacja

Rys. nr 1 inw. – Rzut parteru – inwentaryzacja

Rys. nr 2 inw. – Rzut piętra – inwentaryzacja

Rys. nr 3 inw. – Przekrój A-A – inwentaryzacja

Rys. nr 4 inw. – Elewacja frontowa– inwentaryzacja

Rys. nr 5 inw. – Elewacja boczna – inwentaryzacja

Rys. nr 6 inw. – Elewacja boczna – inwentaryzacja

Rys. nr 7 inw. – Elewacja tylna– inwentaryzacja
 1. DANE OGÓLNE
 1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa , rozbudowa istniejącego budynku – Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie ul. Słowackiego 2.


 1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek po modernizacji będzie spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Modernizowany Ośrodek Zdrowia przeznaczony jest do prowadzenia porad w zakresie podstawowych specjalizacji, jak: • poradnia dla dzieci,

 • poradnia dla dorosłych,

 • poradnia ginekologiczna,

 • poradnia okulistyczna,

 • poradnia laryngologiczna,

 • laboratorium.

Budynek będzie pełnił funkcję budynku użyteczności publicznej. Część budynku na poziomie parteru, piętra I przeznaczona będzie do przyjmowania pacjentów. Owe pomieszczenia przystosowane są do przyjęcia także pacjentów niepełnosprawnych. Pozostała część budynku - poziom piwnic oraz suterena przeznaczona będzie wyłącznie dla pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bierutowie. Ilość pracowników na poziomie sutereny zatrudnionych na umowę o pracę to 3 osoby. Ilość pracowników przebywających na poziomie parteru zatrudnionych na umowę o pracę to 5 osoby, a na poziomie piętra będzie ich zatrudnionych do 7 osób ( rozdział czasowy w poszczególnych gabinetach ).

Budynek po części trzy- kondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem w tym pomieszczenia sutereny i jedno- kondygnacyjny z poddaszem użytkowym.

Adres inwestycji: Bierutów , ulica Słowackiego 2, działka nr 43, AM 23.


 1. INWESTOR

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bierutowie

przy ulicy Słowackiego 2.

 1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

 • Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

 • ( Dz.U.z 2003 r.Nr 207, poz.2016 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków techniczny, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

  1. Dane podstawowe

 • Działka nr 43 AM 23 obręb Bierutów położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

 • Przedmiotowy budynek nr 2 oznaczony jest jako obiekt zabytkowy wpisany do wykazu zabytków architektury i budownictwa.

 • Opracowywany teren nie znajduje się w strefie szkód górniczych.

 • Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia

użytkowników.

 • Stosownie do Art. 28 ust. 2 Ustawy o Prawie Budowlanym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r ze zm.) ustalono, że projektowana przebudowa i rozbudowa o szyb windy dla niepełnosprawnych istniejącego budynku nie oddziałuje na sąsiednie nieruchomości.

2 Zagospodarowanie terenu

Ośrodek Zdrowia jest placówką, która udziela ludności na obszarze objętym jego zasięgiem świadczeń zapobiegawczo – leczniczych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych.

Obiekt jest usytuowany na oddzielnej działce, jest ogrodzony, a w pobliżu są usytuowane domy mieszkalne. W odległości ok. 500mb znajduje się dworzec PKP.

Do ośrodka prowadzą dwa wejścia:  1. Wyłącznie dla pacjentów dorosłych, wejście od strony podwórza,

  2. Wyłącznie dla dzieci zdrowych i chorych (rozdział czasowy), wejście od strony ulicy Słowackiego.

W celu przystosowania przychodni dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano szyb windy usytuowany przy budynku od strony ulicy Słowackiego

Teren działki w części z terenem utwardzonym lanym betonem i podłożem z ziemi.

Na działce usytuowane są miejsca postojowe oraz osłona śmietnikowa i budynki gospodarcze, które są poza zakresem opracowania. Istniejące przyłącza i instalacje nie ulegają zmianie, jedynie kanalizacja deszczowa zostanie skrócona w wyniku posadowienia windy osobowej.

III. OPIS TECHNICZNY
3.1 Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt remontu i przebudowy pomieszczeń istniejącego budynku – Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie ul. Słowackiego 2.

Budynek będzie również rozbudowany o szyb windy wraz z dźwigiem osobowym, przelotowym bez maszynowni.


3.2 Stan istniejący budynku
Budynek użyteczności publicznej znajdujący się na działce o powierzchni 0,312ha, jest to w całości podpiwniczony budynek dwu i trzykondygnacyjny. Południową granicą posesji jest ulica Słowackiego , od strony wschodniej, północnej i Zachodniej nieruchomości graniczy z zabudową mieszkalną. Na terenie od strony północnej znajduje się parterowy budynek mieszkalny, a także wiata na sprzęt i pojemniki na śmieci. Cały teren jest ogrodzony.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej.

Przychodnia czynna jest na dwóch kondygnacjach. Wszystkie gabinety zlokalizowane są po obu stronach korytarzy na każdej z kondygnacji.

- ściany i ścianki działowe;

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne nośne oraz osłonowe z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej i mają grubość kolejno 15, 60 i 45cm.

- kominy, wentylacje;

Komin murowany z cegły pełnej wielokanałowy wyprowadzony ponad połać dachu,

trzy kominy wentylacyjne także murowane z cegły pełnej jedno i wielokanałowe , lecz wyprowadzony wyłącznie do poziomu strychu.

- stropy;

Stropy drewniane ponad poziomem pierwszej kondygnacji, pomiędzy piwnicą, a parterem strop żelbetowy.

- podłogi / posadzki;

W pomieszczeniach są różne posadzki od betonowych poprzez ceramiczne, drewniane, kaflowych, wykładziny PVC po wykładziny dywanowe.

- okna i drzwi;

Okna dwu skrzydłowe o różnych wymiarach, drzwi jedno skrzydłowe, drewniane płycinowe z ościeżnicami drewnianymi i metalowymi.

- tynki i okładziny wewnętrzne;

- ściany, tynki gładkie cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi, częściowo licowane płytkami glazurowanymi

- sufity, tynki gładkie cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi.

- instalacje;

Gabinety, jak i pomieszczenia biurowe wyposażone w instalacje:

- wodno - kanalizacyjną,

- CO – kotłownia własna,

- cześć pomieszczeń posiada wentylację grawitacyjną,

- elektryczną,

- część pomieszczeń telefoniczną.


4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURA

4.1 Zestawienie powierzchni i kubatura budynku zgodnie z rysunkami inwentaryzacji:

Zestawienie powierzchni i kubatura budynku użyteczności publicznej zgodnie z rysunkami inwentaryzacji: • pow. zabudowy budynku – 230,70 m2

 • kubatura budynku – 2204.0 m³

 • pow. użytkowa budynku – 478,36 m²

NR POMIESZCZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHJNIA

( M² )

POZIOM POSADZKI

WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA ( MB )

PIWNICE BUDYNKU

0.01

labolatorium

9,03

-2,78

2,59

0.02

pomieszczenie

9,43

-2,39

2,50

0.03

pomieszczenie

14,43

-2,39

2,50

0.04

WC

1,72

-2,39

2,50

0.05

komunikacja

10,07

-2,39

2,50

0.06

labolatorium

12,28

-2,76

2,62

0.07

gabinet

10,92

-2,76

2,59

0.08

kotłownia

21,67

-2,76

2,92

0.09

magazyn

3,13

-2,76

2,53

0.10

komunikacja

13,43

-2,76

2,63

0.11

gabinet

10,54

-2,76

2,59

0.12

gabinet

8,80

-2,76

2,64

0.13

pomieszczenie

3,28

-2,76

2,60

0.14

pomieszczenie

10,69

-2,76

2,60

0.15

gabinet

14,89

-2,76

2,60

RAZEM POWIEZRZCHNIA UŻYTKOWA PIĘTRA : 154,31 m2

PARTER BUDYNKU

1.01

gabinet

8,88

0,00

3,95

1.02

gabinet

9,91

0,00

3,95

1.03

gabinet

14,71

0,00

3,14

1.04

gabinet

13,08

0,00

3,95

1.05

WC

1,72

+0,03

2,22

1.06

izolatka

5,60

+0,03

3,88

1.07

WC

8,06

+0,03

3,88

1.08

komunikacja

21,14

0,00

4,18

1.09

poczekalnia

13,17

0,00

3,32

1.10

recepcja

8,90

0,00

3,32

1.11

komunikacja

12,38

-0,77

2,77

1.12

pomieszczenie

5,86

0,00

-3,93

1.13

WC

1,60

0,04

3,89

1.14

poczekalnia

9,29

0,00

4,16

1.15

gabinet

14,85

0,00

3,92

1.16

gabinet

12,20

0,00

3,92

RAZEM POWIEZRCHNIA UŻYTKOWA PIĘTRA : 161,35 m2
PIĘTRO BUDYNKU

2.01

strych

11,20

4,29

2,44

2.02

pomieszczenie

8,37

4,29

2,44

2.03

Biuro dyrektora

16,84

4,29

2,50

2.04

strych

12,53

4,29

2,50

2.05

WC

3,47

4,29

3,98

2.06

magazyn

5,45

4,29

3,98

2.07

WC

8,07

4,36

3,98

2.08

komunikacja

18,17

4,29

4,00

2.09

gabinet

23,00

4,33

3,99

2.10

gabinet

9,67

4,33

3,97

2.11

poczekalnia

7,75

4,33

3,96

2.12

poczekalnia

2,77

4,33

3,94

2.13

komunikacja

14,13

2,14

4,95

2.14

WC

3,87

4,33

3,94

2.15

gabinet

17,41

4,33

3,94

RAZEM POWIEZRCHNIA UŻYTKOWA PIĘTRA : 162,70 m2


Zestawienie powierzchni i kubatura budynku użyteczności publicznej po przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania:


 • pow. zabudowy budynku - 235,50 m2

 • kubatura budynku - 2254.00 m³

 • pow. użytkowa budynku – 463.97m²  1. WYKAZ POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH PO MODERNIZACJI

NR POMIESZCZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHJNIA

( M² )

POZIOM POSADZKI

WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA ( MB )

PIWNICE BUDYNKU

0.01

komunikacja

14,43

-2,39

2,59

0.02

Skład opału

9,43

-2,39

2,50

0.03

komunikacja

10,07

-2,39

2,63

0.04

WC

1,72

-2,39

2,50

0.05

kotłownia

21,67

-2,76

2,92

0.06

komunikacja

13,43

-2,76

2,63

0.07

Skład czystej bielizny

3,13


-2,76

2,53


0.08

WC dla personelu

5,08

-2,76

2,53

0.09

szatnia

14,46

-2,76

2,53

0.10

Węzeł sanitarny

5,30

-2,76

2,53

0.11

Skład bielizny brudnej

3,28


-2,76

2,59


0.12

Pokój śniadań

8,80

-2,76

2,64

0.13

administracja

22,04

-2,76

2,59

0.14

Gabinet dyrektora

12,28

-2,78

2,62

0.15

archiwum

9,03

-2,78

2,59

RAZEM POWIEZRZCHNIA UŻYTKOWA PIĘTRA : 154,15 m2

PARTER BUDYNKU

1.01

wiatrołap

3,88

-0,77

2,77

1.02

komunikacja

1.94

-0,77

2.56

1.03

komunikacja

21,14

0,00

4,18

1.04

komunikacja

7,38

0,00

4,16

1.05

pokój badań

12,02

0,00

3,00

1.06

Gabinet przygot-zabiegowy

15,03


0,00

3,00


1.07

Poczekalnia dla dzieci

10,25


0,00

3,00


1.08

rejestracja

9,67

0,00

3,00

1.09

Gabinet internistyczny

12,08

0,00

3,00

1.10

Gabinet zabiegowy/EKG

25,10

0,00

3,00

1.11

Poczekalnia dla dorosłych

9,91

0,00

3,95

1.12

Gabinet internistyczny/USG

14,81

0,00

3,00

1.13

Pomieszczenie na sprzęt porządkowy

1,75

0,00

3,95

1.14

komunikacja

4,00

0,00

3.00

1.15

WC dla niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn

4,64


0,00

3.00


1.16

WC dla pracowników

5,19


0,00

3.00


RAZEM POWIEZRCHNIA UŻYTKOWA PIĘTRA : 158,79 m2
PIĘTRO BUDYNKU

2.01

Pokój pielęgniarki

i położnej środowiskowej


9.67


4,33

3,00


2.02

Gabinet okulistyczny/laryngologiczny-konsultacyjny

23,00

4,33

3,00

2.04

Punkt prób analiz

6,00

4,29

3.00

2.05

Pom. do wyk. czynności diagnostyki

15.01

4,29

3.00

2.06

Pom. do wyk. czynności diagnostyki

6,90

4,29

3.00

2.07

Pomieszczenie magazynowe

3,65

4,29

3,00

2.08

Zmywalnia szkła

5,30

4,29

3,00

2.09

Punkt pobierania prób oraz rozdziału materiałów

6.00


4,29

3,00

2.10

komunikacja

3,85

4,29

3.00

2.11

WC dla kobiet i mężczyzn

4,28

4,29

3.00

2.12

Pomieszczenie do sterylizacji

8,06

4,33

3,00

2.13

komunikacja

18,17

4,29

4,00

2.14

komunikacja

14,13

2,14

4,65

2.15

poczekalnia

5,12

3,00

3,00

2.16

Gabinet ginekologiczny

16,73

4,33

3,00

2.17

Kabina higieny intymnej

5,16

4,33

3,00

RAZEM POWIEZRCHNIA UŻYTKOWA PIĘTRA : 151.03 m2


5. INSTALACJE ISTNIEJĄCE

 • wodna – istniejące przyłącze bez zmian, wewnętrzne instalacje wg opracowania

 • Kanalizacji sanitarnej – istniejące przyłącze kanalizacyjne bez zmian, wewnętrzne instalacje wg opracowania,

 • Kanalizacji deszczowej – istniejące przyłącze kanalizacyjne bez zmian, wewnętrzne instalacje wg opracowania,

 • C.O. – istniejąca kotłownia bez zmian, instalacja wewnętrzna wg opracowania,

 • Elektryczna – przyłącze elektryczne bez zmian, wewnętrzne instalacje wg opracowania

 • Wentylacji – wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
 1. PROGRAM UŻYTKOWY

Budynek pełni funkcję budynku użyteczności publicznej. Część budynku - poziomie parteru

i piętra przeznaczona będzie dla przyjmowania pacjentów.

Pozostała część budynku – poziom piwnic / sutereny przeznaczona będzie wyłącznie dla pracowników Ośrodka Zdrowia w Bierutowie z brakiem dostępu osób trzecich.

Na poziomie suteren planuje się pomieszczenia administracji wraz z pomieszczeniem dla dyrektora i archiwum. Planuje się również wc dla personelu oraz szatnię wraz z węzłem sanitarnym dla wszystkich pracowników. Przewidziano w poziomie piwnic pomieszczenia na skład bielizny czystej oraz skład bielizny brudnej oraz pomieszczenia na odpady. Część gospodarcza piwnic wraz z kotłownią nie uległa zmian. Montuje się jedynie drzwi do kotłowni z samozamykaczem ( EI30 ). Planowana liczba osób przebywających – pracujących na poziomie sutereny to 5 osób.

W przychodni na poziom parteru pomieszczenia zostały podzielone na dwie części .

Pierwsza część przychodnia przystosowana została dla dzieci zdrowych i chorych. Przychodnia dla dzieci pozsiada własne wejście, własną poczekalnię, toaletę przystosowaną również dla niepełnosprawnych oraz dwa gabinety:

- gabinet przygotowawczo – zabiegowy,

- pokój badań dla dzieci.

Przy poczekalni umiejscowiono rejestrację pacjentów, która służy również rejestracji osób dorosłych.

W przychodni, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne dzieciom chorym i zdrowym

z zastosowaniem rozdziału czasowego.

Druga część przychodni zaplanowana została dla pacjentów dorosłych. Przychodnia dla dorosłych pozsiada własne wejście, własną poczekalnię, toaletę przystosowaną dla niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn oraz osobną toaletę dla personelu.

W przychodni na poziomie parteru przystosowano pomieszczenia:

- gabinet zabiegowy / ekg,

- gabinet internistyczny / usg,

- gabinet internistyczny.

Na poziomie parteru wygenerowano pomieszczenie dla sprzątaczek.

Planowana liczba osób przebywających – pracujących na poziomie parteru to 5 osób.

W przychodni na poziomie piętra przystosowano pomieszczenia:

- gabinet okulistyczny razem z gabinetem laryngologicznym ( konsultacje ). Zastosowano rozdział czasowy prac poszczególnych jednostek.

- gabinet ginekologiczny z kabiną higieny intymnej

- pokój pielęgniarki środowiskowej ora położnej środowiskowej.

Część skrzydła poziomu pierwszego przystosowano dla potrzeb medycznego laboratorium diagnostycznego, a w nim pomieszczenia:

- pomieszczenie pobierania prób i analiz .

- punkt rozdziału materiału do badań,

- pomieszczenie do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej,

- pomieszczenie do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej,

- pomieszczenie magazynowe,

- pomieszczenie zmywalni naczyń laboratoryjnych,

- pomieszczenie do opracowywania wyników.

Przy punkcie poboru prób i analiz zaprojektowano poczekalnię oraz wc dla kobiet i mężczyzn.

Na poziomie pietra zaprojektowano również odrębne pomieszczenie – punk sterylizacji gabinetów diagnostyczno – zabiegowych. Zapotrzebowanie na materiał sterylizowany nie przekracza 30 jednostek wsadu w ciągu doby. Pomieszczenie o powierzchni 8.06 m kw. Jest wyposażone w wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną. W pomieszczeniu w ustawieniu szeregowym znajduje się ciąg technologiczny ( wg. Rysunku ).

Planowana liczba osób przebywających – pracujących na poziomie piętra to 6 osób.

Pomieszczenie na odpady przewidziano w wydzielonym pomieszczeniu w budynku gospodarczym, przynależnym do Ośrodka Zdrowia.

Przewiduje się odpady medyczne zwane "odpadami pozostałymi - odpady medyczne nieposiadające właściwości niebezpiecznych.

Z odpadami pozostałymi postępuje się w sposób przewidziany dla odpadów komunalnych.

Odpady niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

 Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia) w taki sposób, aby ich górna, wywinięta na szerokość około 20 cm krawędź nie uległa skażeniu.

Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia. Pojemniki te umieszcza się w miejscach powstawania odpadów. 

Pojemniki, należy wymieniać na nowe nie rzadziej niż co 48 godzin. Pojemniki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości.  Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.

Dopuszcza się zbieranie odpadów zwanymi "odpadami pozostałymi", do pojemników wielokrotnego użycia.

 Pomieszczenie w budynku gospodarczym, w którym będą magazynowane odpady medyczne, powinien:

  1)   posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;

  2)   być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;

  3)   posiadać drzwi wejściowe bez progu, których minimalna szerokość i wysokość powinna gwarantować swobodny wjazd i wyjazd środka transportu wewnętrznego oraz dostęp obsługi;

  4)   posiadać wydzielone boksy w zależności od rodzajów magazynowanych odpadów medycznych, zgodne z zasadami ich sortowania w miejscach powstawania;

  5)   posiadać wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza;

  6)   być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;

  7)   być przeznaczone wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych i posiadać niezależne wejście.

W przedsionku do pomieszczenia magazynującego odpady, lub w najbliższym sąsiedztwie tego pomieszczenia powinny znajdować się umywalka z ciepłą i zimną wodą, wyposażona w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku lub suszarkę do rąk.

 Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze wyższej niż 10 °C.

W temperaturze poniżej 10 °C zakaźne odpady medyczne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, ale nie dłużej niż 14 dni.

 Po każdym usunięciu odpadów pomieszczenie lub miejsce magazynowania powinno być poddane dezynfekcji, a następnie umyte.

 W przypadku powstawania niewielkich ilości odpadów medycznych można je magazynować w wydzielonych chłodzonych miejscach

w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania do miejsca magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru odbywa się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu.

Do transportu wewnętrznego odpadów zakaźnych używa się wózków zamykanych.

Środki transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemniki wielokrotnego użycia należy zdezynfekować i umyć po każdym użyciu. W jednostkach ochrony zdrowia transport wewnętrzny odpadów odbywa się wydzielonymi drogami.
W jednostce ochrony zdrowia wydzielono miejsce przeznaczone do przechowywania pojemników wielokrotnego użycia. Przewidziano wspólne połączenie funkcji pomieszczenia na sprzęt porządkowy oraz przechowywanie pojemników wielokrotnego użycia.
Z godnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póź. zm ) zaprojektowano dźwig osobowy, przelotowy bez maszynowni, umożliwiając dostęp osobom niepełnosprawnym do gabinetów lekarskich położonych na pierwszej oraz drugiej kondygnacji. Wejścia do wszystkich gabinetów lekarskich, pom. zabiegowych, labolatorium zostało przewidziane dla osoby niepełnosprawnej. W tym celu otwory drzwiowe w wielu miejscach zostały poszerzone lub wstawione nowe drzwi o wymiarach 90 x 200 oraz w celu zniesienia różnicy poziomów zniwelowano progi.

Na poziomie parteru w przychodni dla dzieci oraz w przychodni dla dorosłych przewidziano gabarytową toaletę dla osoby poruszającej się na wózki inwalidzkim.UWAGI KOŃCOWE:

Wszelkie materiały użyte do wykończenia wnętrz muszą odpowiadać wymaganiom ochrony przeciwpożarowej, bhp, sanepid, stawianym obecnie projektowanym pomieszczeniom oraz posiadać aktualne atesty. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami:

( Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. Nr 213, poz. 1568 z dnia 24 listopada 2006

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ).
7. Zakres prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania.

Dane konstrukcyjno – materiałowe
7.1 Fundamenty oraz ściany fundamentowe

W trakcie oględzin budynku dokonano odkrywkę fundamentów. Oględziny ścian piwnic nie wykazały występowania spękań lub innych uszkodzeń mogących świadczyć o złym stanie technicznym fundamentów. Na ścianach, a w szczególności w górnej części na styku ze stropem, nie występują widoczne oznaki zawilgocenia oraz ubytki.

Stan ścian fundamentowych określono jako dobry.

W przypadku zaobserwowania niepokojących zjawisk należy powiadomić o tym fakcie projektanta, inspektora nadzoru bądź kierownika budowy.

7.2 Konstrukcja budynku

Murowana w technologii tradycyjnej drobnowymiarowej.7.3 Ściany zewnętrzne

Murowane z cegły pełnej. Układ konstrukcyjny ścian mieszany. Ściany nośne o zmiennej grubości .Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzenia ścian zewnętrznych.

Należy wykonać jedynie następujące prace remontowe:

- Usunięcie starej warstwy farby oraz skucie od spojonych fragmentów tynku.

- Oczyszczenie całej powierzchni elewacji poprzez zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem z luźnych pozostałości tynków, powłoki starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne pozostałości powłok farb należy dodatkowo mechanicznie całkowicie usunąć z powierzchni tynków.

- Uzupełnienie tynków oraz wyrównanie uszkodzeń w narożach gzymsów, opasek okiennych za pomocą tynku podkładowego kps tp.

- Na ściany nakładamy klej szpachlowy kps oraz w świeżo nałożony klej wtapiamy siatkę zbrojoną z włókna szklanego łącząc poszczególne pasy na zakład 10 cm oraz wyrównujemy powierzchnie klejem.

- Po całkowitym związaniu warstwy ( ok. 3 dni ) wyrównujemy powierzchnię papierem ściernym i pokrywamy płynem gruntującym ibo grunt.- Po 12 godzinach na elewacje budynku nakładamy tynk drobnoziarnisty terranova tdb – kolor biały w celu uzyskania gładkiego podłoża pod powłoki malarskie i następnie nakładamy farbę silikatową terracolor sil firmy „ Weber - Terranowa”, - kolor biały.

- Pełne powierzchnie elewacji należy tynkować bez przerwy w celu uniknięcia widocznych połączeń dwóch tynkowanych powierzchni.  1. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne oraz działowe

Ściany murowane z cegły pełnej o zmiennej grubości. Na ścianach nośnych nie zaobserwowano uszkodzenia i rysy. Nie zaobserwowano poważniejszych pęknięć ani rys na tynkach ścian działowych.

W celu powiększenia poszczególnych pomieszczeń należy poszczególne ściany działowe usunąć – wg. Rysunków.

W poszczególnych częściach budynku należy wyknać nowoprojektowane ścianki działowe o lekkiej konstrukcji z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie metalowym uzupełnione wełną mineralną – wg rysunków.

Część otworów drzwiowych mieszczących się w ścianach nośnych należy zamurować

Cegłą pełną lub bloczkiem z betonu komórkowego. – wg. rysunków


  1. Nadproża

W zewnętrznych ścianach elewacyjnych pierwotnie wykonano nadproża z cegły pełnej nie zbrojone ( klinkierowe), lecz po ostatnim remoncie naproża wzmocniono dodatkowymi nadprożami żelbetowymi niwelując łuki w stolarce - stwierdza się ich, jako stan dobry.

Jeżeli w trakcie remontu elewacji zostaną odkryte znaczne ubytki bądź zarysowania należy skontaktować się z projektantem.

W celu powiększenie drzwi wewnętrznych wg. rys należy wykonać przebicia ścian wewnętrznych konstrukcyjnych i zamontowanie nadproży – 3 x dwuteowniki 160 o różnych długościach w zależności od wielkości otworów.  1. Stropy

Nad piwnicą występują stropy żelbetowe, bez wyraźnych zmian erozyjnych bądź spękań, nad resztą kondygnacji stropy drewniane o grubości płyty około 31 cm .

Wykonać dodatkowe warstwy posadzki wg. rysunku przekroju.  1. Kominy

Trzy piony kominowe - wentylacyjne, kończące się na poziomie strychu, wyprowadzić ponad dach za pomocą rur spiro o średnicy 150 mm

Nowo projektowane wentylacje grawitacyjne wykonać z rur spiro o średnicy 150 mm i wyprowadzić ponad dach. Wszystkie drzwiczki wycierowe do kominów zamontować nowe, szczelne drzwiczki. kominy.

Pokrycie dachu znajduje się w złym stanie technicznym, liczne przecieki

i ubytki – kwalifikuję do całkowitej wymiany. Komin spalinowy wyprowadzony ponad dach również wymaga naprawy i remontu. Ławy kominiarskie do wymiany. Więźba dachowa wykonana w konstrukcji drewnianej. Konstrukcja drewniana więźby jest w stanie dobrym jedynie niektóre belki wymagają wymiany lub wzmocnień – wg. Rysunku. Obróbki blacharskie, rynny

i rury spustowe z blachy ocynkowanej - wymagają wymiany.

Wymiana istniejącego wyłazu na dach.Prace rozbiórkowe poszycia dachu

 • Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej wraz z gąsiorami,

 • Rozebranie ołacenia dachu,

 • Rozebranie obróbek blacharskich, rynien itp.

 • Rozebranie części uszkodzonego komina wentylacyjno - spalinowego,

Remont pokrycia dachu oraz robót dekarskich

 • Usunąć istniejące łaty,

 • Zamontować folię wiatro - izolacyjną,

 • Zamocować nowe łaty (6,0 cm x 5,0 cm) rozstaw co 27 cm.

 • Wymiana pokrycia dachowego na nową dachówkę w istniejącym kolorze (naturalna czerwień) i układzie (karpiówka podwójnie w koronkę).

 • Zastosować aluminiowy grzbiet okapu z listwą wentylacyjną oraz dachówką wentylacyjną układaną mijankowo na 1/3 i 2/3 wysokości dachu – 1 szt. dachówki na 50 m2.

 • Na grzbiecie dachu zamontować taśmę aluminiową wentylacyjno – uszczelniającą kalenicę i grzbiet dachu.

 • Wymiana opierzeń gzymsów, rynien, rur spustowych, na blachę ocynkowaną,

 • Trzon komina wentylacyjno - spalinowego do przebudowy (od poziomu posadzki strychu), należy je rozebrać oraz wymurować z nowej cegły pełnej przy jednoczesnym zachowaniu wysokości w celu wyprowadzenia trzonów kominowych ponad dach na wysokość zabezpieczającą przewody przed zadmuchiwaniem. Kolorystyka komina biała.

 • Na kominie zamontować trzon kominowy żelbetowy,

 • Przy kominach wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej wraz z listwą zamykającą wtopioną w tynk (wilczki). Szerokość blach min 20 cm szersza z dwóch stron od poszczególnego komina.

 • Zamontować nowe okno wyłazowe 54 x 75 cm firmy FAKRO.

 • Przy kominie zamontować nową ławę kominiarską i stopnie kominiarskie metalowe według rysunku nr 7 – rzut poddasza,

 • Wykonać nowe przewody wentylacyjne- rury Spiro łącząc szczelnie ponad dach z ceramiczną kształtką w kolorze dachówki firmy Wineberger,- wg rysunków

 • Trzy przewody istniejące zakończone na poziomie strychu przedłużyć szczelnie łącząc je z rurą Spiro. Połączenie w górze przy połaci dachu z ceramiczną kształtką w kolorze dachówki firmy Wineberger, musi być także szczelne

Zalecenia szczególne:

 • Roboty rozbiórkowe elementów dachu, jak i roboty remontowe zaleca się bez względnie prowadzić z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego i przepisów BHP przez wykwalifikowaną kadrę pod nadzorem uprawnionego inżyniera budowlanego. W przypadku ujawnienia w trakcie remontu wystąpienia dodatkowych uszkodzeń elementów nie objętych projektem, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji budynku i bezpieczeństwo użytkowania należy niezwłocznie porozumieć się z autorem projektu w celu podjęcia odpowiednich decyzji.

 • Należy dokonać odgrzybienia i impregnacji całej więźby dachowej wraz z deskowaniem i elementami poddasza preparatami impregnacyjnymi posiadającymi aprobatę techniczną.

 • Konstrukcję drewnianą należy zabezpieczyć środkami ogniochronnymi do stopnia NRO lub środkiem nie rozprzestrzeniający ognia.


7.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Wymiana głównych drzwi zewnętrznych, spełniające wymogi / szerokości przeciwpożarowe. Remont stolarki okiennej .
  1. Obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe

Wykonując nowe obróbki blacharskie należy dostosować je do nowych okien i ścian. Obróbki należy zakończyć kapinosem i powinny wystawać poza lico ściany min. 40mm. Obróbki blacharskie należy wykonać tak, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. W opisanym obiekcie przewiduje się nowe obróbki blacharskie przy:

- opierzenie komina,

- opierzenie krokwi

Nowe obróbki blacharskie projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej

gr 0,5mm.

Wymiana rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.


7.10 Tynki i okładziny wewnętrzne

Ściany wyłożyć kafelkami do pełnej wysokości w pomieszczeniach:

- pomieszczenie na brudną bieliznę / pomieszczenie na odpady ( suterena/ piwnica ),

- wc dla personelu ( suterena/ piwnica ),

- węzeł sanitarny ( suterena/ piwnica ),

- wc dla niepełnosprawnych w części poradni dla dorosłych i dzieci ( parter ),

- wc dla pracowników ( parter ),

- pomieszczenie na sprzęt porządkowy ( parter ),

- wc dla kobiet i mężczyzn ( piętro ).

Ściany wyłożyć kafelkami do pełnej wysokości 2.0 m:

- pomieszczenia laboratoryjne ( piętro ),

- kabina higieniczna w poradni ginekologicznej ( piętro ).


Przy każdej umywalce wykonać fartuch ochronny z płytek mim. 1. 60 m – wg. rysunku technologicznego.

Pozostałe tynki gładkie cementowo – wapienne z gładziami gipsowymi malowane farbami akrylowymi dopuszczonymi do stosowania w służbie zdrowia ( np. Acrylatex – Koba Katowice )

Sufity w gabinetach lekarskich przewyższających wysokość pomieszczenia 3,00 należy zastosować systemowe sufity podwieszane, gipsowe na rusztach aluminiowych z paneli

60 x 60, w pomieszczeniach:

- 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.15, 1.17, 1.18 - parter

- 2.10 , 2.11, 2.12, 2.15, 2.16, 2.17, 2.01, 2.02 – piętro.

Tynki gładkie cementowo – wapienne malowane farbami emulsyjnymi.

Wysokość pomieszczeń po wykończeniu 3.00m.

Pomieszczenia laboratorium należy podwyższyć– docelowa wysokość 3.00m.

- 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08.- piętro.


7.12 Wyposażenie technologiczne , meble

Projektowany układ mebli oraz wyposażenie technologiczne przedstawiono na rysunkach technologicznych.

Aparatura i sprzęt medyczny powinny posiada atest ( certyfikat, świadectwa dopuszczenia do użytkowania ).


  1. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

1)Powierzchnia , wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy – 235,50 m2

Kubatura – 2254.10 m ³

Wysokość techniczna – 10.30m - 9.60 m – budynek (N) niski

Liczba kondygnacji - 3

2) Odległość od obiektów sąsiednich

Odległość obiektu analizowanego od najbliższego istniejącego budynku wynosi 12m

( budynek mieszkalny nr 3 )

3) Obciążenie ogniowe

Nie dotyczy.4) Przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego

Nie dotyczy.5) Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i

w poszczególnych pomieszczeniach.

Kategoria zagrożenia ludzi – ZLIII

Stały personel – 16 osób

Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji - 15 osób

Przewidywana liczba osób w całym budynku - 45 osób

Przewidywana liczna osób w pomieszczeniu lekarskim – 2 osoby6) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

Nie dotyczy.7) Podział obiektu na strefy pożarowe

W analizowanym budynku występuje jedna strefa pożarowa.8) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Klasa odporności ogniowej dla budynku – D

Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

Główna konstrukcja nośna R 30

Strop R E I 30

Ściana zewnętrzna E I 30

Konstrukcję drewnianą należy zabezpieczyć środkami ogniochronnymi do stopnia NRO

lub środkiem nie rozprzestrzeniający ognia.

Okładziny sufitów, sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Na drogach służących celom ewakuacji nie wolno stosować materiałów łatwo zapalnych. Ściany budynku na drogach ewakuacyjnych należy pokryć farbą ognioodporną NRO.

9) Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ( bezpieczeństwa i ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe.

Ewakuacja zapewnione jest bezpośrednio na zewnątrz budynku za pomocą dwóch wyjść ewakuacyjnych oddalonych od siebie 10 m. Szerokość otworów drzwiowych w świetle

90 i 100 cm. W budynku maksymalna długość drogi ewakuacyjnej wynosi 20 m.

Zaleca się zastosowania oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego.10) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Budynek posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Budynek zostanie wyposażony w instalację odgromową.

Budynek został zapewniony w wentylację grawitacyjną.

Budynek nie posiada instalacji gazowej.

11) Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie dostosowanych do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

Nie projektuje się.12) Wyposażenie w gaśnicę

Budynek należy wyposażyć w gaśnice przeciwpożarową: dwa kg proszku gaśniczego na

100 m ² powierzchni.

13) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia

Budynek należy wyposażyć w jeden hydranty zewnętrzny przeciwpożarowy.14) Drogi pożarowe

Budynek posiada dojazd – drogę pożarową od ulicy Słowackiego.
  1. ZAKRES I SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

   • Jakość wody używanej do obiektu jest zagwarantowana, gdyż woda jest pobierana z miejskiej sieci wodociągowej,

   • Nie emitowane są zapachy, pyły i zanieczyszczenia płynne,

   • Wytwarzane odpady mają charakter socjalno – bytowy . Ich ilość nie przekracza ogólnie przyjętych norm. Wszelkiego typu odpady z przychodni magazynowane są w odpowiednim pomieszczeniu w pojemniku na odpady, a następne wywiezione przez odpowiednią wyspecjalizowaną jednostkę utylizacji.

   • Emisja hałasu nie będzie przekraczała dopuszczalnych norm,


UWAGA:

Po zdjęciu poszycia dachu lub posadzki w przypadku ujawnienia dodatkowych uszkodzeń elementów nie objętych w niniejszym projekcje, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji budynku, należy wezwać inspektora nadzoru / kierownika budowy i autora projektu w celu podjęcia odpowiedniej decyzji dotyczących wykonywania dalszych robót.

Opracowała:INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ORAZ PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Realizacja inwestycji nie wymaga sporządzenia planu BIOZ.

Planowany zakres robót nie wykracza poza standardowe roboty budowlano – montażowe ujęte w warunkach technicznych wykonania robót budowlanych.

Nie mniej należy zwrócić uwagę na:

Zagospodarowanie placu budowy - zabezpieczenie placu budowy przed nie pożądanym wejściem lub przebywaniem osób postronnych (nie upoważnionych) poprzez ogrodzenia terenu budowy. Przygotowanie placu budowy pod względem higieniczno-sanitarnym. Wyznaczenie bezpiecznych przejść dla ruchu pieszego i transportu. Wyznaczenie stref niebezpiecznych i właściwe ich oznakowanie. Zabezpieczenie placu budowy w energię elektryczną oraz w wodę. Wyznaczenie składowisk materiałów i miejsc postojowych sprzętu budowlanego. Przygotowanie miejsc pracy zgodnie zobowiązującymi przepisami pod względem techniczno-ruchowym jak i bezpieczeństwa pracy

Ochrona uczestników budowy - określenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie prac budowlano-montażowych na budowie. Dopuszczenie do pracy ludzi z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, posiadających aktualne, wymagane badania lekarskie oraz przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i udzielania pierwszej pomocy. Zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej obsługa sprzętu, urządzeń i narzędzi - przestrzeganie wykonywania prac budowlano- montażowych sprzętem, urządzeniami i narzędziami dopuszczonym do eksploatacji, zgodnie z instrukcją obsługi i ich przeznaczeniem

Rusztowania - wykonanie rusztowań zgodnie z wymogami norm

Materiały - stosowanie materiałów budowlanych posiadających znak bezpieczeństwa B (atestowanych)

Roboty ziemne - właściwe zabezpieczenie prac przy wykonawstwie robót instalacyjnych
Roboty murowe i tynkowe - zabezpieczenie robót związanych z wykonaniem ścianek działowych. Zabezpieczenie robót związanych z obsadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej. Zabezpieczenie robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i uzupełnieniem tynków zewnętrznych

Roboty betonowe i żelbetowe

Szczegółowe zagrożenia występujące przy prowadzeniu robót żelbetowych:

Rodzaj zagrożenia


   1. Przygotowanie mieszanki w betoniarce przy obiektowej:

- porażenie prądem elektrycznym (należy stosować uziom maszyny)

- niebezpieczeństwo wynikające z ruchomych części działającej betoniarki, tj. mieszalnika i kosza wsypowego;

- zagrożenie dla wzroku oraz dróg oddechowych ( zapylenie piaskiem, cementem);

- niebezpieczeństwo pochodzące od maszyn o mechanizmów dostarczających składniki (piasek, kruszywo i cement) do betoniarki;

- poparzenie gorącą wodą oraz urządzeniami do podgrzewania składników mieszaki betonowej w przypadku przygotowywania gorących mieszanek;

- zagrożenia od ewentualnych stosowanych domieszek do betonu, szkodliwych dla zdrowia.   1. Transport mieszanki betonowej i betonowanie

   2. Roboty ciesielski (wykonywanie deskowań, montaż i demontaż deskowań – stosowanie ręcznych i mechanicznych narzędzi przy produkcji deskowań, impregnacja i odgrzybiania drewna)

- porażenia prądem elektrycznym (należy stosować uziom maszyny i narzędzi elektrycznych)

- niebezpieczeństwo wynikające z z ruchomych części działających narzędzi, tj. różnego rodzaju pił;

- nieprawidłowe demontowanie deskowań, zrzucanie elementów deskowań z wysokości, przy nieodpowiednim zabezpieczonym terenie;

- odrywanie trudno wyjmowanych elementów deskowań (groźba nagłego uderzenia wskutek sprężystości elementów);

- prace bez rękawic;

- upadek z wysokości;

- zawalenie deskowań podczas niewłaściwego demontażu;


   1. Roboty zbrojarskie - czyszczenie i prostowanie prętów, cięcie prętów, gięcie prętów, montaż zbrojenia, transport i montaż zbrojenia w deskowaniach.

   2. Zagęszczenie i pielęgnacja mieszanki betonowej

Podczas robót żelbetowych należy zapobiegać zagrożeniom przy tego rodzaju pracach,

a w szczególności:

- pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną w osobiste środki ochrony bhp;

- należy stosować zabezpieczenia przeciw porażeniu prądem elektrycznym;

- należy stosować osłony na ruchome części betoniarki;

-właściwa organizacja stanowiska pracy, eliminowanie kolizji robotników i ich miejsca pracy

z transportem składników mieszanek betonowych;

- urządzenia mechaniczne (betoniarki , środki transportu) muszą być w stanie technicznym sprawnym;

- nie lokalizowanie stanowisk pracy (przygotowania mieszanki betonowej) w strefach zagrożonych;

- przy robotach ciesielskich stosować podstawowe zabezpieczenia i przepisy bhp związane ze stosowaniem mechanicznych i ręcznych narzędzi;

- właściwa organizacja prac i przestrzeganie prawidłowej kolejności demontażu poszczególnych elementów deskowania;


 • przy pracach impregnacyjnych zabezpieczyć należy możliwość właściwej wentylacji i stosowanie masek ochronnych przez pracowników (stanowiska właściwie wydzielać, wyposażać i zabezpieczać przed dostępem osób postronnych);

-przy czyszczeniu , prostowaniu, cięciu i gięciu prętów oraz ich montażu należy w zależności od stosowanych metod odpowiednie zasady , normatywy i przepisy bhp.Roboty ciesielskie, dekarskie i izolacyjne

Zabezpieczenie robót związanych z wykonaniem drewnianego stropu, konstrukcji drewnianej więźby dachowej oraz robót pokryciowych dachu.Wykonanie instalacji c.o., wod.-kan. i elektrycznej

Zabezpieczenie robót związanych z wykonaniem w/w instalacjiRoboty spawalnicze

Zagrożenia dominujące przy spawaniu:

Rodzaj zagrożenia:


   1. Roboty spawalnicze

- porażenie spawacza prądem elektrycznym;

- wybuch wytwornicy acetylenu;

- wybuch butli acetylenu lub tlenu;

- poparzenie spawacza;

- uszkodzenie oczu spawacza silnym światłem powstającym przy spawaniu;

- spadnięcie spawacza z wysokości;Roboty wykończeniowe

Podczas robót wykończeniowych należy zapobiegać zagrożeniom i w szczególności zadbać:

- aby pracownicy wyposażeni byli w odzież ochronną oraz w osobiste środki ochrony bhp;

- zakaz prowadzenia prac z drabin przystawnych;

- o nie dopuszczenie do występowania niebezpiecznych koncentracji szkodliwych par lub stosowanych substancji trujących (najlepszym sposobem jest wyeliminowanie z procesu technologicznego w/w substancji);

- stosowanie indywidualnych środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości (zamocowanie linką do stałych elementów dachowych);

- podczas prac dekarskich należy ogrodzić i oznakować strefę zagrożoną wokół wykonywanego obiektu;

Szczegółowe zagrożenia występujące przy prowadzeniu robót wykończeniowych:

Rodzaj zagrożenia


   1. Roboty tynkowe (zagrożenia typowe dla robót realizowanych ręcznie):

- skaleczenie lub otarcie rąk narzędziami;

- zaprószenie lub zachlapanie zaprawą oczu;

- spadnięcie z rusztowania


   1. Roboty malarskie:

- wybuch par rozpuszczalników;

- zatrucie oparami rozpuszczalników;

- zagrożenia dla oczu;


   1. Roboty posadzkowe:

- zagrożenia od stosowanych maszyn;

- zagrożenia pochodzące od stosowanych klejów (ich łatwopalność, wybuchowość i działanie trujące).

- skaleczeniu rąk przy cięciu arkuszy wykładzin lub glazury.


   1. Roboty dekarskie:

- wykonywanie robót na znacznej wysokości:

- niebezpieczne poruszanie się pracowników po pochyłych dachach;

- trudny transport podawanych na dach materiałów;

- wykonywanie znacznej części robót na skraju dachów;- stosowanie szkodliwych dla zdrowia materiałów
Opracowała:
  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna