II. obliczenia statycznePobieranie 25.67 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar25.67 Kb.

BUDYNEK BYŁEJ STOŁÓWKI NR 36 WAT

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I..CZĘŚĆ OPISOWA
1. Dane ogólne o budynku

 1. Opis budynku

 2. Konstrukcja

 3. Materiały

 4. Uwagi

II.OBLICZENIA STATYCZNE.
 1. Spis załączników

6.1.kopie uprawnień projektanta i sprawdzającego

6.2.kopie zaświadczeń z izby projektanta i sprawdzającego

6.3.oświadczenie projektanta i sprawdzającego
III.CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Rys. nr. K-1 RZUT AULI W POZIOMIE PIWNICY skala 1:100

Rys. nr. K-2 RZUT AULI W POZIOMIE PARTERU skala 1:100

Rys. nr. K-3 PRZEKRÓJ 1-1 PRZEZ AUDYTORIUM AULI skala 1:20

Rys. nr. K-4 PRZEKRÓJ a-a i b-b PRZEZ AUDYTORIUM skala 1:10

Rys. nr. K-4a PRZEKRÓJ a-a W POZ.-0,02 PRZEZ AUDYTORIUM skala 1:10

Rys. nr. K-5 RZUT CZ. POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ BUDYNKU W POZ. PIWNICY

skala 1:100

Rys. nr. K-6 RZUT CZ. POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ BUDYNKU W POZ. PARTERU

skala 1:100

Rys. nr. K-7 RZUT CZ. POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ BUDYNKU W POZ. I PIĘTRA

skala 1:100

Rys. nr. K-7a RZUT CZ. POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ BUDYNKU W POZ. I PIĘTRA

skala 1:100

Rys. nr. K-8 PRZEKRÓJ 2-2 PRZEZ ŚCIANĘ OPOROWĄ skala 1:25

Rys. nr. K-9 RZUT KLATKI SCHODOWEJ NR 2 W POZ. PARTERU i I PIĘTRA

skala 1:100

Rys. nr. K-10 PRZEKRÓJ 7-7 PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ NR 2 skala 1:25

Rys. nr. K-11 PRZEKRÓJ 8-8 PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ NR 2 skala 1:25

Rys. nr. K-12 PRZEKRÓJ 3-3 W POZ. -2,87 DO POZ. -0,82 PRZEZ KLATKĘ

SCHODOWĄ NR 3 skala 1:25

Rys. nr. K-13 PRZEKRÓJ 4-4 W POZ. -0,82 DO POZ. -0,12 PRZEZ KLATKĘ

SCHODOWĄ NR 3 skala 1:25


Rys. nr. K-14 PRZEKRÓJ 3-3 W POZ. -0,12 DO POZ. +1,49 PRZEZ KLATKĘ

SCHODOWĄ NR 3 skala 1:25

Rys. nr. K-15 PRZEKRÓJ 4-4 W POZ. +2,158 DO POZ. +2,828 PRZEZ KLATKĘ

SCHODOWĄ NR 3 skala 1:25

Rys. nr. K-16 PRZEKRÓJ 5-5 i 6-6 PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ NR 3 skala 1:25

Rys. nr. K-17 RZUT POCHYLNI W CZ.PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ skala 1:100

Rys. nr. K-18 PRZEKRÓJ 9-9 PRZEZ POCHYLNIĘ skala 1:25

Rys. nr. K-18 PRZEKRÓJ 10-10 PRZEZ POCHYLNIĘ skala 1:25

ZESTAWIENIE SZTALI ZBROJENIOWEJ.

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ.1,0.Dane ogólne o budynku.


 • rok budowy 1955

 • powierzchnia zabudowy 1650m2

 • powierzchnia użytkowa 3100m2

 • kubatura 10,200m3

 • technologia realizacji tradycyjna, fundamenty to stopy i ławy żelbetowe, ściany murowane z cegły pełnej. Stropy nad piwnicą żelbetowe, żebrowe stropy nad parterem i I piętrem DZ-3. Częściowo Akermana , nad halą dach dźwigary stalowe kratowe o rozpiętości l= 16,90 m w świetle .

Podpiwniczenie budynku częściowe w części północnowschodniej o wymiarach w planie 12,96x6,52 oraz w części południowo wschodniej o wymiarach w planie 42,07x13,92m.

 • budynek posiada pełne uzbrojenie w media miejskie.

 • Aktualnie budynek jest nieeksploatowany za wyjątkiem bufetu na Ip. Zlokalizowanego w części północnowschodniej budynku.2.0.Opis budynku.

Omawiany budynek jest budynkiem techniczno biurowym częściowo podpiwniczonym, zrealizowany w technologi tradycyjnej. Kształty budynku w rzucie poziomym jest to zestawienie trzech prostokątów..


3.0.Konstrukcja.
Konstrukcja nośna- budynek ze ścianami nośnymi murowanymi. Układ konstrukcji mieszany.

Fundamenty- ławy żelbetowe pod ścianami stropy żelbetowe pod słupami.

Ściany konstrukcyjne- ściany piwnic z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany nadziemne również z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Otynkowane, częściowo wyłożone okładziną z płytek elewacyjnych.

Stropy nad piwnicami żelbetowe żebrowe natomiast nad parterem i Ip. DZ-3 i częściowo Akermana, nad hala dach stanowią dźwigary stalowe kratowe o rozpiętości l- 16,90m w świetle wieńce i nadproża wylewane żelbetowe.

Schody żelbetowe płytowe wylewane dwubiegowe. Stopnie schodów i spoczniki wykończono lastrykiem. Balustrady stalowe.

Okna skrzynkowe i zespolone.

Drzwi drewniane płytowe.

Podłogi i posadzki w piwnicach cementowe, w pomieszczeniach PCV i lastrico (znacznie zniszczone)

Tynki i okładziny tynki cementowo-wapienne kategorii III.

Obróbki blacharskie y i rury spustowe oraz obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

Stropy nad I-szym piętrem i parterem dość dobre nie stwierdzono śladów rys ani spękań stropów, stwierdzono natomiast ślady zacieków stropu nad I-szym piętrem. Ślady zacieków na stropach nad I-szym piętrem są dowodem o zaistniałej w niedawnej przeszłości nieszczelnego pokrycia dachowego, które zostało jednak naprawione.
Stropy nad piwnicą –stropy żelbetowe żebrowe są w znacznym stopniu zniszczone przez korozje. Omawiana korozja występuje szczególnie o dużym natężeniu w pomieszczeniach dawnej pralni, suszarni i wentylatorowni. Zarówno żebra jak płyty stropu żebrowo płytowego są zniszczone w znacznym stopniu w wyniku występującej w tych pomieszczeniach wilgoci agresywnej powodującej korozje zarówno betonu jak i stali tych elementów konstrukcyjnych. Zniszczone elementy konstrukcyjne tych stropów tj. płyty jak i żebra należy poddać szczególnej i bardzo dokładnej rekonstrukcji. Wymaga to wykonania specjalistycznych prac renowacyjnych przez firmę wykonującą tego typu prac rekonstrukcyjne. Elementy konstrukcyjne stropów, płyty i żebra stropowe należy bardzo dokładnie i szczegółowo oczyścić z korodowanego betonu do czystego nie zniszczonego betonu. Następnie oczyścić skorodowane zbrojenie płyt i belek do drugiego stopnia czystości. W przypadku stwierdzenia że korozja stali zniszczonej przekrój poszczególnych prętów o około 20% dołożyć dodatkowo pręty do istniejących o analogicznym przekroju. Pręty te wprowadzić w nieskorodowane części elementów konstrukcyjnych stropu tj. płyt i żeber na długości w płytach 40cm i w żebrach na długości 80cm. Pręty wzmacniająco dodatkowe zawiesić na dodatkowych strzemionach 8 na dodatkowe strzemiona wykuć bruzdy. Po odebraniu wyżej wymienionych prac przez konstruktora z uprawnieniami, za torkretować naprawione elementy konstrukcyjne stropu po uprzednim 24 godzinnym nawilżeniu masą betonową wiążąca i uszczelniająca . Masę betonową wiążącą wykonać w oparciu o recepturę producenta masy betonowej uszczelniającej.

Roboty wyburzeniowe i zamurowania wykonać wg rysunków planu wyburzeń i zamurowań. Prace związane z klatką schodową nr3 należy rozpocząć od wykonania stopy fundamentowej , a następnie słupa.. Następnie rozebrać istniejącą klatkę schodową, a następnie wylać nową projektowaną klatkę schodową.

Otwór w stropach pod szyb windowy wyciąć specjalistycznym sprzętem nie udarowym, nie niszczącym pozostającą część stropów. Pozostająca część stropu będzie, z uwagi na istniejące zbrojenie w górnej strefie , wspornikiem.

Projektowane stropy w miejsce biegów schodowych wykonać w konstrukcji belek stalowych wypełnionych płytami WPS.


4.0.Materiały

Beton B-20

stal zbrojeniowa 34GS

na strzemiona i pręty rozdzielcze St0S,

stal profilowa St3SX. Spawanie elektryczne elektrody ER1,6.
5.0.Uwagi

Budynek realizować pod bezpośrednim nadzorem konstruktora.

Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjno-budowlane winny być prowadzone pod bezpośrednim

nadzorem inżyniera posiadającego uprawnienia konstrukcyjne oraz doświadczenie przy realizacji w zakresie ujętych w projekcie robót konstrukcyjno- budowlanych.

W przypadku zaistnienia ( po wykonaniu odkrywek ) i stwierdzenia zmian zaistniałych w trakcie uprzednich modernizacji o powyższym powiadomić autora niniejszego opracowania w celu zaktualizowania podanych rozwiązań.
Opracował mgr inż. Waldemar Rozbicki

upr. St 444/83


Sprawdził mgr inż. Adam Kucharski

upr. z art. 362 b.p.b. 444/58Strona


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna