Ii ostrowski ice mat półmaraton pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego I. OrganizatorPobieranie 32.9 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar32.9 Kb.
II Ostrowski ICE MAT Półmaraton

pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

I. Organizator

 1. Organizatorem II Ostrowskiego ICE MAT Półmaratonu pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest:

Klub Sportowy ICE MAT TEAM Ostrów Wielkopolski

ul. Poznańska 38, 63-400 Ostrów Wielkopolski 1. Patron honorowy – Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 2. Sponsor strategiczny – ICE MAT Zbigniew Matysik


II. Cel

 1. Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej.

 2. Promocja Ostrowa Wielkopolskiego jako miasta przyjaznego dla biegaczy.

 3. Integracja ,środowisk w różnych grupach wiekowych.

 4. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.

 5. Promocja powiatu ostrowskiego w kraju i poza granicami.


III. Termin i miejsce

 1. Termin: Niedziela, 22 marca 2015, godzina 13.00

 2. Długość trasy: 21 097 m

 3. Trasa posiada atest PZLA.

 4. Trasa wiedzie ulicami według oznaczeń na mapie – start ul. Rynek, naprzeciw wejścia do Ratusza, dalej ulicami Wrocławską, Staszica, Gimnazjalną, Ledóchowskiego, Śmigielskiego, nawrót, dalej Ledóchowskiego, Limbową, Głogową, Grabową i z powrotem Limbową, Ledóchowskiego, Kościelną do Rynku – trzy pętle. Po trzeciej pętli meta przy ul. Rynek (linia start-meta).

 5. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.

 6. Trasa tworzy pętlę zamkniętą z oznaczeniami co jeden kilometr.

 7. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie dokonywać będzie firma DATA SPORT za pomocą chipów aktywnych zamocowanych na spersonalizowanych numerach startowych.

 8. Na trasie znajdować się będą punkty żywieniowe – woda i napoje izotoniczne na około 7, 14km oraz woda na mecie.

UWAGA: Organizator nie przewiduje umieszczania na punktach żywieniowych własnych odżywek zawodników.
IV. Warunki uczestnictwa

 1. W Ostrowskim ICE MAT Półmaratonie mogą wziąć udział osoby, które do dnia 22 marca 2015r.

 1. ukończą 16 lat.

 2. dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej maratonypolskie.pl. Organizator nie przewiduje zgłoszenia w biurze zawodów.

 3. uiszczą opłatę startową.

 4. okażą dokument tożsamości i podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu oraz znajomości niniejszego Regulaminu i jego akceptacji i oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych biegów organizowanych przez ICE MAT TEAM i przetwarzanie danych osobowych.

 1. Organizator ustala limit startujących na 800 osób

 2. Organizator ustala limit czasu na pokonanie półmaratonu 2,5 godziny.

 3. Warunkiem uczestnictwa osób do 18 roku życia jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.


V Program zawodów

Sobota 21 marca 2015

16.00-20.00 – wydawanie pakietów i numerów startowych,

Sala gimnastyczna SP 4 ul. Królowej Jadwigi 3 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Niedziela, 22 marca 2015

09.00 – 12.00 wydawanie pakietów i numerów startowych sale KS STAL ul. Kusocińskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski. W obiekcie KS STAL będą się mieściły szatnie, prysznice i depozyty.

13.00 - start biegu głównego

15.30 - zamknięcie linii mety

16.00 – 17.00 wręczanie nagród dla najlepszych, ul. Rynek – przy Ratuszu, konkurs z nagrodami dla biegaczyVI. Kontakt

 1. Kontakt z organizatorem ostrowskiego ICE MAT półmaratonu pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:

Klub Sportowy ICE MAT TEAM Ostrów Wielkopolski

ul. Poznańska 38, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel. 606 911 850, e-mail salon@icemat.pl


 1. Biuro zawodów czynne jest w dniach:

21 marca 2015 – sobota – w godzinach 16.00 – 20.00 SP 4 ul. Królowej Jadwigi 3 63-400 Ostrów Wielkopolski.

22 marca 2015 – niedziela – w godzinach 09.00 – 12.00 KS STAL ul. Kusocińskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski. W obiekcie KS STAL będą się mieściły szatnie, prysznice i depozyty. 1. W godzinach otwarcia biura wydawane będą numery startowe i pakiety startowe dla zgłoszonych zawodników.


VII. Zgłoszenia, opłata startowa, pakiet startowy

 1. Zgłoszenia do półmaratonu:

 • elektroniczne przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej, poprzez stronę DATASPORT do dnia 16 marca 2014 roku, lub do wyczerpania limitu

 1. Opłata startowa wynosi: dla każdego uczestnika 49 zł

 • Dla pierwszych 400 osób zarejestrowanych i opłaconych (numery 101-500) złoty pakiet startowy

 • Dla kolejnych 200 osób zarejestrowanych i opłaconych (numery 501-700) srebrny pakiet startowy

 • Dla pozostałych zarejestrowanych i opłaconych osób (numery 701-900) brązowy pakiet startowy

 • Nadanie numeru startowego na stronie rejestracyjnej DataSport jest potwierdzeniem rejestracji i wniesienia opłaty startowej.

 1. Opłaty należy wpłacać na konto poprzez system DataSport.

 2. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.


VIII. Świadczenia organizatora

 1. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy

 2. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu – osiągnięcia linii mety otrzyma pamiątkową statuetkę

 3. Na trasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną.

 4. Po zakończeniu biegu każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z szatni i natrysków

 5. Po zakończeniu biegu zawodnicy otrzymają posiłek.

 6. Istnieje możliwość noclegu w hali sportowej w nocy z 21 na 22.03.2015r


IX. Szatnia

 1. Szatnie i natryski znajdować się będą w budynkach KS STAL Ostrów Wielkopolski przy ul. Kusocińskiego


X. Klasyfikacja

 1. Podczas Ostrowskiego ICE MAT Półmaratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

 • dodatkowa klasyfikacja mieszkańców powiatu ostrowskiego kobiet i mężczyzn

 • dodatkowa klasyfikacja członków klubu KS ICE MAT TEAM Ostrów Wlkp.

 • Klasyfikacje wiekowe w podziale na:

Kobiety Mężczyźni:

K-16: 16-19 lat M-16: 16-19 lat

K-20: 20-29 lat M-20: 20-29 lat

K-30: 30-39 lat M-30: 30-39 lat

K-40: 40-49 lat M-40: 40-49 lat

K-50: 50-59 lat M-50: 50-59 lat

K-60: 60 lat i więcej M-60: 60-69 lat

M-70: 70 lat i więcej

Kategorie wiekowe obowiązują w przypadku zgłoszenia przynajmniej 3 osób z danej kategorii.
- Klasyfikacja drużynowa klubów sportowych i formalnych stowarzyszeń. Na wynik w klasyfikacji drużynowej składa się wynik netto najlepszych pięciu z danego klubu. O przynależności klubowej decyduje poprawna i taka sama nazwa klubu / stowarzyszenia podczas rejestracji zawodnika.


XI. Nagrody


 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą półmaraton otrzymają pamiątkową statuetkę.

 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary i nagrody.

 3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji mieszkańców powiatu ostrowskiego kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.

 4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary

 5. Zdobywcy miejsc I-X w klasyfikacji członków Klubu Sportowego ICE MAT TEAM otrzymają pamiątkowe puchary.

 6. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych

 7. Zdobywcy miejsc I-V w klasyfikacji drużynowej otrzymają puchar dla klubu

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.XII. Postanowienia końcowe

 1. Podczas biegu wszyscy jego uczestnicy zobowiązani są do posiadania numerów startowych przypiętych z przodu do koszulki. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego pod groźbą dyskwalifikacji.

 2. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest z akceptację niniejszego regulaminu.

 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, na końcu każdego okrążenia i na mecie biegu.

 4. Organizator zapewnia toalety na starcie i na mecie biegu.

 5. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór oraz obuwie sportowe.

 6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 7. Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.

 8. Protesty należy zgłaszać do organizatora najpóźniej do godziny 16.30 dnia 22.03.2015 roku, po uprzednim wpłaceniu wadium w wysokości 100zł. Protest będzie rozpatrzony w ciągu 1 godziny. W przypadku uznania protestu wadium będzie zwrócone.

 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest powiadomić wszystkich uczestników biegu przed rozpoczęciem zawodów.

 10. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione

 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Dyrektor półmaratonu

Piotr Pastucha

Organizator Patron medialny
Pobieranie 32.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna