Ii piotrkowskie biennale sztukiPobieranie 15.94 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.94 Kb.
II PIOTRKOWSKIE BIENNALE SZTUKI

REGULAMIN

Objęty honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Organizator

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim


Cel konkursu

II Piotrkowskie Biennale Cele Konkursu jest prezentacja prac plastycznych z dziedziny malarstwa oraz innych mediów współczesnych.

Poszukiwanie nowych indywidualności twórczych i przedstawienie ich dzieł odbiorcom

Nagrody

1. Grand Prix – nagroda Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

2. Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej

3. Nagroda Ośrodka Działań ArtystycznychJury w składzie

Krzysztof Jurecki - członek Honorowy ZPAF, członek AICA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki), wykładowca w

Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w ŁodziŁukasz Korolkiewicz - malarz, prof. ASP w Warszawie

Edward Łazikowski - artysta intermedialny, prof. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Warunki uczestnictwa:

1. Tematem II edycji Piotrkowskiego Biennale jest: Koniec człowieka?

2. W konkursie mogą brać udział wszyscy artyści czynnie uprawiający sztuki plastyczne.

3. Przedmiotem konkurs będą prace z zakresu sztuk plastycznych (malarstwo, grafika fotografia, wideo, instalacje, obiekt, itp.)

4. Każdy uczestnik może zgłosić do 3 prac.

Maksymalna długość pojedynczego elementu zgłoszonej pracy nie może przekraczać 160 cm.

5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace będące własnością autorów, powstałe w dwóch ostatnich latach, które dotychczas nigdzie nie były nagradzane w żadnych innych konkursach oraz nie były eksponowane na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

6. Zgłoszenie do udziału w Biennale powinno zawierać: zdjęcia prac w zapisie elektronicznym na płycie CD lub DVD w formacie JPG lub TIFF, 300 dpi,, wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia z pełnym opisem prac: tytuł, wymiary, technika, rok powstania, cena, ponadto zdjęcie autora, krótką notę biograficzną do 500 znaków,

7. Podpisanie przez autora Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu II Piotrkowskiego Biennale Sztuki.

8. Kwalifikacji prac do udziału w Biennale dokona Jury na podstawie przesłanych zdjęć w formie elektronicznej. Nadesłane materiały nie będą zwracane.

9. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwracalne.

10. Prace zakwalifikowane na wystawę muszą być przygotowane do ekspozycji: posiadać: zawieszki, metryczkę identyfikacyjną umieszczoną na odwrocie pracy.

11. Przesyłki z pracami powinny posiadać dokładny adres i być odpowiednio zabezpieczone w opakowaniach umożliwiających wykorzystanie ich do wysyłki zwrotnej. Za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac podczas transportu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

12. Koszty dostarczenia i odbioru prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikowania nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, mediach elektronicznych oraz wykonywania dokumentacji w formie katalogów, kaset video oraz filmów w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium autorskiego.

11. Wystawie towarzyszyć będzie katalog. Autor biorący udział w wystawie otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz z reprodukcją jednej z zakwalifikowanych prac.Terminarz

20 listopada 2012

Ogłoszenie konkursudo 31 marca 2013

Nadsyłanie dokumentacji fotograficznej prac (decyduje data stempla pocztowego)do 30 kwietnia 2013

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac na stronie internetowejwww.odaart.pl
10 – 20 czerwiec 2013

Przyjmowanie zakwalifikowanych prac na adres:

II Piotrkowskie Biennale Sztuki

Ośrodek działań Artystycznych

Ul. Sieradzka 8

97-300 Piotrków Trybunalski


30 czerwca 2013

Otwarcie wystawy połączone z ogłoszeniem wyników konkursu oraz wręczeniem nagród laureatom.1 lipiec – 31 sierpień 2013

Czas trwania wystawy pokonkursowej


1-30 czerwic 2014

Zwrot prac artystom.


Postanowienia Dodatkowe

1.Organizator nie ponosi kosztów przejazdu i zakwaterowania zaproszonych na wernisaż uczestników wystawy.

2.ODA przewiduje możliwość pokazania wystawy lub jej części w innych galeriach na terenie polski, stąd zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami do dnia 31 maja 2014 r.

3.Prace nieodebrane do 1 lipca 2014 przechodzą na własność organizatorów.


Kuratorzy:

Andrzej Hoffman

Bronisław Brylski


ADRES DO KORESPONDENCJI / PRZESYŁEK
Ośrodek Działań Artystycznych

ul. Sieradzka 897-300 Piotrków Trybunalski

www.odaart.pl


Pobieranie 15.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna