Ii rajd StaszowskiPobieranie 12.78 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.78 Kb.II

Rajd StaszowskiRegulamin

PATRONAT HONOROWY:

- Burmistrz Miasta i Gminy Staszów - Romuald GARCZEWSKI


ORGANIZATOR:

 • Koło Grodzkie PTTK w Staszowie

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie

 • Zespół Pałacowy w Kurozwękach

 • Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Staszowski


KIEROWNICTWO RAJDU

- Kierownik Rajdu - Lucjan Zaczkowski

- Z-ca Kierownika Rajdu - Andrzej Kruzel

- Komandor tras rowerowych - Andrzej Wawrylak
CEL RAJDU:TERMIN RAJDU:

 • sobota 20 maja 2006 roku

 • start rajdu: Rynek w Staszowie godz. 900

 • meta rajdu: Zespół Pałacowy w Kurozwękach, godz. 1330


ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 • znaczek rajdowy

 • odcisk pieczęci okolicznościowej

 • pamiątkowy dyplom dla drużyny

 • ognisko i kiełbaskę rajdową

 • punkty na KOT i OTP


ZGŁOSZENIA:

Do 13 maja 2005 roku na adres:

Koło Grodzkie PTTK w Staszowie

Ul. Nowotki 17, 28-200 STASZÓW


TRASY RAJDU

 • Trasa piesza – długość ok. 17 km; kierownik trasy - Sławomir Migalski

Staszów Rynek-Pocieszka-Dobra-Poddębowiec-Gajówka Karczma-Przyjmy-Czernica-Kurozwęki


 • Trasy rowerowe:

Wariant I – długość ok. 40 km; kierownik trasy - Roman Bieniaszewski

Staszów Rynek-Pocieszka-Wiśniowa-Czajków-Smerdyna-Jurkowice-Bogoria-Wola Malkowska-Czernica-Kurozwęki


Wariant II – długość ok. 25 km; kierownik trasy - Przemysław Boroń

Staszów Rynek-Rytwiany Grobla-Adamówka-Stefanówek-Sielec-Oględów-Niemścice-Jabłonica-Kurozwęki


Dla uczestników spoza Staszowa proponujemy formę zlotu gwiaździstego.

Uczestnicy sami ustalają przebieg trasy. Powinna ona mieć długość przynajmniej 15 km i w miarę możliwości przebiegać drogami o małym natężeniu ruchu (najlepiej drogami polnymi i/lub leśnymi). Ostateczna decyzja należy do opiekunów grup.

Uczestnicy zlotu wpisywani są na listy i otrzymują znaczki rajdowe w punkcie kontrolnym w Zespole Pałacowym w Kurozwękach (przy mostku na Czarnej).
PRZEBIEG RAJDU:


 • zbiórka uczestników i wpis na listy startowe, na Rynku

w Staszowie 20 maja 2005 r. o godz. 845. O 900 otwarcie rajdu

przez Burmistrza Staszowa i start na trasy. • na mecie rajdu w Zespole Pałacowym w Kurozwękach zwiedzanie hodowli bizonów amerykańskich i ognisko rajdowe

 • dla uczestników rajdu przewidziane są upominki-niespodzianki

 • zakończenie rajdu około godziny 1530


UWAGI ORGANIZATORÓW:

 • w rajdzie biorą udział drużyny. Drużyna musi liczyć co najmniej dwie osoby

i nie więcej niż dwadzieścia osób

 • uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność

 • osoby niepełnoletnie muszą znajdować się pod opieką dorosłych

 • uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania „Karty Turysty” , przepisów p.poż oraz prawa o ruchu drogowym

 • szkody wyrządzone przez uczestników rajdu pokrywają oni sami

 • wszyscy uczestnicy powinni posiadać ubiór stosowny do spodziewanej pogody i charakteru trasy, a uczestnicy rajdu rowerowego dodatkowo powinni posiadać sprawny rower oraz w miarę możliwości ochronny kask rowerowy

 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę

 • organizatorzy nie zapewniają powrotnego transportu dla uczestników rajdu

 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne, wypadki

i inne nieprzewidziane zdarzenia

 • ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatorów


Pobieranie 12.78 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna