Ii rok rolniczy agronomia I agrotirystykaPobieranie 15.12 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar15.12 Kb.
II ROK ROLNICZY AGRONOMIA I AGROTIRYSTYKA

Zestaw pytań do zaliczenia „Praktyki mechanizacyjnej"

Temat nr 2. Agregatowania maszyn i narzędzi rolniczych - sposoby agr ęgatowania. Rodzaje agregatów, dobór maszyn i ciągników.

 1. Sposoby agregatowania maszyn z ciągnikami.

 2. Rodzaje agregatów maszynowych.

 3. Omów, w jaki sposób dobieramy ciągniki do maszyn rolniczych.

Temat nr 3. Przygotowywanie pługów do pracy (regulację kopiująca, siłowa, pozycyjna) - praktyczne wykonywanie orki. Kryteria oceny jakości orki

1. Wymień w punktach czynności przy agregatowaniu pługów zawieszanych z ciągnikiem i wykonanie koniecznych nastawień. 1. Wyjaśnij różnicę w przebiegu orki, gdy stosujesz regulację głębokości pracy:
  kopiującą, pozycyjną i siłową.

 1. Rodzaje odkładnic stosowanych w korpusach płużnych.

Temat nr 4. Przygotowywanie maszyn biernych i aktywnych do doprawiania gleby do pracy. Praktyczne wykonywanie czynności doprawiania gleby.

 1. Co to jest współczynnik kinematyczny, o czym on mówi?

 2. Wymień czynności, które wykonałeś przygotowując bronę talerzową do pracy.

 3. Kiedy mówimy, że maszyna jest aktywna, a kiedy bierna?

 4. Dokonaj podziału bron. Jakie są kryteria podziału bron?

Temat nr 5. Przygotowywanie do pracy i sprawdzenie działania siewnika uniwersalnego do nasion.

 1. Budowa siewnika zbożowego.

 2. W punktach przedstaw przygotowanie siewnika zbożowego do pracy.

 3. Kolejność w czasie próby wysiewu siewnika zbożowego.

 4. Budowa i regulacje sadzarki automatycznej.

Temat nr 6. Przygotowywanie do pracy i diagnostyka opryskiwacza polowego.

 1. Podział i rodzaje opryskiwaczy.

 2. Budowa opryskiwacza polowego.

 3. Wymień czynności kalibracji opryskiwacza polowego.

Temat nr 7. Przygotowywanie do pracy i diagnostyka opryskiwacza sadowniczego.

 1. Wymienić ogólną zasadę doboru rozpylaczy do oprysku.

 2. Metoda TRV - co to jest i od jakich parametrów zależą?

 3. Wymienić podstawowe regulacje opryskiwacza sadowniczego?


Temat nr 8. Przygotowywanie do pracy i sprawdzanie działania urządzeń udojowych (dojarka konwiowa, dojarka przewodowa, hala udojowa.

 1. Dokonać podziału dojarek.

 2. Wyjaśnić budowę i zasadę działania dojarki bankowej.

 3. Wyjaśnić budowę i zasadę działania dojarki rurociągowe;

 4. Wyjaśnić budowę i zasadę działania hali udojowej.

 5. Wyjaśnić budowę i zasadę działania urządzenia „DUOVAC"

Temat nr 9. Zasada pracy urządzeń elektrycznych stosowanych w rolnictwie i wykonywanie pomiarów elektrycznych. Zabezpieczenia przeciwporażeniowe.

 1. Narysować schemat zerowania odbiorników elektrycznych.

 2. Narysować przekrój przez silnik klatkowy trójfazowy.

 3. Narysować schematy do pomiaru: napięcia, prądu i mocy.

 4. Narysować trójkąt mocy i opisać zależności cos φ.

Temat nr 10. Mechanizacja oraz automatyzacja przygotowywania pasz i karmienia zwierząt

 1. Schemat działania rozdrabniacza uniwersalnego.

 2. Schemat działania rozdrabniacza bijakowego.

 3. Schemat działania śrutownika tarczowego.

 4. Schemat działania śrutownika walcowego.

Temat nr 11. Budowa i podstawy eksploatacji kombajnu zbożowego. Zasada separacji ziarna zbóż (stanowisko badawcze do separacji).- AGRONOMIA

 1. Budowa kombajnu zbożowego.

 2. Schemat technologiczny pracy kombajnu zbożowego.

 3. Regulacje zespołu żniwnego kombajnu zbożowego.

 4. Regulacje zespołu młócącego kombajnu zbożowego.

 5. Regulacje zespołu czyszczącego kombajnu zbożowego.

Temat nr 12. Budowa, działanie i przygotowywanie do pracy urządzeń technicznych do pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej stosowanych w parkach.- AGROTURYSTYKA

 1. Maszyny do pielęgnacji zieleni niskiej

 2. Maszyny do pielęgnacji zieleni wysokiej.

Pobieranie 15.12 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna