Iii f 3030/59/15 Rozstrzygnięcie postępowaniaPobieranie 22 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar22 Kb.


L u b l i n, d n i a 5 s t y c z n i a 2 0 1 6 r.

P R O K U R A T U R A O K R Ę G O W A

W L U B L I N I E

ul. Okopowa 2a

20-950 LUBLIN
III F 3030/59/15

Rozstrzygnięcie postępowania

(wszyscy wykonawcy)

W związku z prowadzonym postępowaniem na świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej

w Lublinie oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuję o rozstrzygnięciu przetargu.


 1. Zgodnie z art. 91 ust. 1 uPzp., w oparciu o kryteria oceny określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
 • w zakresie cz. I

P.U.H. MEMORIAL s.c. R. Targoński, M. Bąk, ul. S. Staszica 14, 20-081 Lublin

oferta w przedmiotowym postępowaniu otrzymała:kryterium I - 98,00 pkt

kryterium II - 0,00 pkt

razem: 98,00 pkt,


 • w zakresie cz. II

Zakład Pogrzebowy ACHERON I Mirosław Kuflewski, ul. Bema 8, 24-100 Puławy

oferta w przedmiotowym postępowaniu otrzymała :kryterium I – 98,00 pkt

kryterium II – 0,00 pkt

razem: 98,00 pkt
W postępowaniu ofertę złożył również wykonawca:

ZPUH HARON Jan Komorniczak, ul. Królewska 115, 08-540 Stężyca

oferta w przedmiotowym postępowaniu otrzymała :kryterium I – 23,71 pkt

kryterium II – 2,00 pkt

razem: 25,71 pkt


 • w zakresie cz. III

Zakład Pogrzebowy ACHERON I Mirosław Kuflewski, ul. Bema 8, 24-100 Puławy

oferta w przedmiotowym postępowaniu otrzymała :kryterium I – 98,00 pkt

kryterium II – 0,00 pkt

razem: 98,00 pkt


 • w zakresie cz. IV

ONYX Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Grzegorz Goliszek

ul. Długa 102, 24-300 Opole Lubelskie

oferta w przedmiotowym postepowaniu otrzymała:kryterium I – 98,00 pkt

kryterium II – 1,00 pkt

razem: 99,00 pkt


 • w zakresie cz. VI

Firma handlowo – Usługowa HADES Kamilla Horszczaruk, Ignaców 1, 22-205 Wyrki

oferta w przedmiotowym postepowaniu otrzymała:kryterium I – 98,00 pkt

kryterium II - 0,00 pkt

razem: 98,00 pkt,
W postępowaniu ofertę złożył również wykonawca:

Usługi Pogrzebowe FENIKS Wiesław Kuraszkiewicz

ul. J. Piłsudskiego 101, 22-200 Włodawa

oferta w przedmiotowym postępowaniu otrzymała :kryterium I – 76,39 pkt

kryterium II – 2,00 pkt

razem: 78,39 pkt


 • w zakresie cz. VII

HADES Tomczak Wiesław, ul. 700-lecia 15 21-400 Łuków

oferta w przedmiotowym postępowaniu otrzymała:kryterium I – cena brutto oferty 5,40 – 98,00 pkt

kryterium II – 1,00 pkt

razem: 99,00 pkt


 • w zakresie cz. VIII

Usługi Pogrzebowe Paweł Lipka ul. Kościelna 94, 21-200 Parczew

oferta w przedmiotowym postępowaniu otrzymała:kryterium I – 98,00 pkt

kryterium II – 0,00 pkt

razem: 98,00 pkt
W postępowaniu ofertę złożył również wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim

ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski

oferta w przedmiotowym postępowaniu otrzymała:kryterium I – 73,50 pkt

kryterium II – 2,00 pkt

razem: 75,50 pkt


 • w zakresie cz. IX

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska

oferta w przedmiotowym postępowaniu otrzymała:kryterium I – 98,00 pkt

kryterium II – 2,00 pkt

razem: 100 pkt
W postępowaniu ofertę złożył również wykonawca:

Hades Maksymiuk i Wspólnicy Al. Jana Pawła II 25, 21-500 Biała Podlaska

oferta w przedmiotowym postępowaniu otrzymała:kryterium I – 9,80 pkt

kryterium II – 2,00 pkt

razem: 11,80 pkt


 • w zakresie cz. X

Usługi Pogrzebowe ANUBIS s.c. J.L. Łukowiec, ul. Szpitalna 49, 22-100 Chełm

oferta w przedmiotowym postępowaniu otrzymała:kryterium I – 98,00 pkt

kryterium II – 0,00 pkt

razem: 98,00 pkt


 • w zakresie cz. XI

Dom Pogrzebowy Dariusz Grzegorczyk, ul. Mickiewicza 6, 21-110 Ostrów Lubelski

kryterium I – 98,00 pkt

kryterium II – 0,00 pkt

razem: 98,00 pkt
W postępowaniu ofertę złożył również wykonawca:

H.U.P. Michał Malesa, ul. Cicha 1, 21-100 Lubartów

oferta w przedmiotowym postępowaniu otrzymałakryterium I – 8,39pkt

kryterium II – 2,00 pkt

razem: 10,39pkt


 • w zakresie cz. XII

Firma Handlowo – Usługowa Piotr Kochanowski, ul. Kolejowa 242, 21-200 Parczew

kryterium I – 98,00 pkt

kryterium II – 2,00 pkt

razem: 100 pkt
W postępowaniu ofertę złożył również wykonawca:

Usługi Pogrzebowe Paweł Lipka ul. Kościelna 94, 21-200 Parczew

w oferta w przedmiotowym postępowaniu otrzymała:kryterium I – 39,17 pkt

kryterium II – 0,00 pkt

razem: 39,17 pkt


 1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający

dokonał odrzucenia dwóch ofert poniżej wymienionych Wykonawców na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 u Pzp. Treść złożonych ofert nie odpowiada treści siwz. Oferty Wykonawców

nie spełniają warunków udziału w prowadzonym postępowaniu w zakresie § 6 ust. 1 ppkt 1.2 siwz, tj Wykonawca nie posiada wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia.
Kompleksowe Usługi Pogrzebowe OLIMP, ul. Ponikwoda 51, 20-135 Lublin
Szczygielska Joanna Usługi Pogrzebowe, ul. Nadrzeczna 15, 21-310 Wohyń


 1. Część V postępowania, Zamawiający unieważnia z uwagi na fakt nie złożenia

żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Unieważnienia dokonano na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1uPzp.


 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w siedzibie

Zamawiającego, w terminie wyznaczonym na podstawie art. 94 ust. 1 uPzp.

Cezary Maj©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna