Iii międzygimnazjalna Olimpiada z Fizyki dla Gimnazjalistów w roku szkolnym 2006-2007Pobieranie 24.57 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar24.57 Kb.Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Rabie Wyżnej

34- 721 Raba Wyżna 65gimrabawyzna@rabawyzna.pl
III Międzygimnazjalna Olimpiada z Fizyki dla Gimnazjalistów w roku szkolnym 2006-2007Zadania Etapu Międzygimnazjalnego:


Drogi gimnazjalisto!


 • Olimpiada rozpocznie się o godzinie 1030 w dniu 17. 05. 2007r

 • Na rozwiązanie testu przeznaczono czas 90 minut.

 • Pamiętaj, nie używaj korektora i kalkulatora matematycznego, ani telefonu komórkowego

 • Korzystaj z Układu Okresowego dołączonego do testu oraz zwykłego kalkulatora

 • W zadaniach otwartych pamiętaj o komentarzu, pełnych obliczeniach, sprawdzeniu jednostek oraz podaniu pełnych odpowiedzi

 • Pytania testowe są jednokrotnego wyboru

 • Możesz korzystać z brudnopisu, jednakże nie podlega on ocenie

 • Stwierdzenie niesamodzielności pracy spowoduje dyskwalifikację w olimpiadzie


Powodzenia !!!

Twórca testu:

mgr Agnieszka Karasińska – matematyk, fizyk – Zespół Szkolno- Gimnazjalny- Królówka

Organizatorzy:

mgr Wiesława Wiatrak

mgr Katarzyna Kluszczyńska


 1. Zamieszczony wykres przedstawia zmiany wychylenia drgającego ciężarka zawieszonego na sprężynie: (0-4 pkt)  1. Amplituda drgań wynosi…………………

  2. W chwili początkowej ciężarek znajdował się w położeniu…………………………

  3. Okres drgań ciężarka jest równy ………, a częstotliwość drgań……………

  4. Zaznacz krzyżykiem na osi chwile, w których prędkość ciężarka była równa zero.
 1. Na czym polega zaburzenie rozchodzące się: (0-1 pkt)

  1. w fali dźwiękowej

  2. w fali na powierzchni wody

  3. w szeregu przewracających się kostek domina

  4. w fali wzbudzanej w gumowym sznurze
 1. Co zrobić z wahadłem starego zegara, który spieszy. (0-1 pkt)
 1. Człowiek słyszy dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 20 000 Hz. Oblicz najmniejszą i największą długość fal dźwiękowych, które słyszy człowiek. Do obliczeń przyjmij, że fala dźwiękowa rozchodzi się w powietrzu z szybkością 340 m/s. (0-2 pkt)
 1. Informacja na CDROM- ie o pojemności 650 MB zapisywana jest przy pomocy światła laserowego. Przyjmijmy, że 1 bit informacji można zapisać na płycie CD, wypalając w niej rowek o długości równej długości fali, światła laserowego. Informację na dysku CD zapisuje się w formie spiralnej ścieżki o długości 3200m. Oblicz długość fali lasera używanego w nagrywarkach CD. Wynik podaj w nm.

Uwaga: 1B = 8bit, 1 kB= 210B, 1 MB= 220B, 1 nm= 10-9m (0-5 pkt)


 1. Wahadło wychylone z położenia równowagi 10 cm, wraca do pierwotnego położenia po 0,2 s. Pomijając opory ruchu: (0-5 pkt)  1. Oblicz długość fali

  2. Narysuj wykres obrazujący cykliczne ruchy wahadła, przyjmując za początek układu wychylone wahadło.

 1. Oblicz, ile procent początkowej energii mechanicznej traci skoczek w trakcie dojazdu do progu skoczni, jeżeli uzyskana przez niego na progu szybkość wynosi 100,8 km/h. Przyjmij, że skoczek mógłby uzyskać szybkość maksymalną 108 km/h, gdyby nie istniały opory ruchu. (0-6 pkt)
 1. Samochód o masie 1500 kg ruszył ze stałym przyspieszeniem i po 10 s ruchu uzyskał prędkość
  72 km/h. Oblicz pracę, jaką wykonał silnik samochodu, jeżeli opory ruchu wynosiły 750 N.
  (0-6 pkt)
 1. Reaktory są źródłem olbrzymiej energii otrzymywanej w procesie rozszczepienia jąder pierwiastków promieniotwórczych. Podaj trzy przykłady pokojowego wykorzystania tej energii. (0-3 pkt)
 1. Słońce wypromieniowuje energię, która jest uwalniania w jego wnętrzu w wyniku reakcji:
  (0-1 pkt)

  1. syntezy tlenu w cięższe pierwiastki

  2. syntezy wodoru w hel

  3. rozpadu uranu

  4. rozpadu jąder o liczbie atomowej większej niż 100.
 1. W elektrowni jądrowej zachodzi przemiana: (0-1 pkt)

  1. energii potencjalnej na energię jądrową

  2. energii jądrowej na energię chemiczną

  3. energii elektrycznej na energię jądrową

  4. energii jądrowej na energię elektryczną
 1. Reaktor elektrowni atomowej ma moc 2*109W. W wyniku reakcji rozpadu promieniotwórczego masa paliwa jądrowego w rdzeniu reaktora maleje. Oblicz, o ile gramów zmniejszy się masa paliwa jądrowego w ciągu każdej doby pracy elektrowni. (0-8 pkt)
 1. Uczennica chce na lekcję fizyki sporządzić model atomu z zachowaniem prawdziwych proporcji i wymiarów jądra i całego atomu. Z encyklopedii dowiedziała się, że średni promień jądra atomowego jest rzędu 10-15 m, a średni promień atomu rzędu 10-10 m. Czy uda się sporządzić taki model? Odpowiedź uzasadnij. (0-2 pkt)
 1. Ile protonów i neutronów znajduje się w jądrach następujących izotopów węgla: (0-2 pkt)
 1. Poniżej podano trzy kryształy odmiany alotropowej węgla. Podpisz każdy z nich: (0-3 pkt)

A…………………………… B………………………………… C…………………………… 1. Do rodziny fulerenów zaliczamy: (0-1 pkt)

  1. karbonado

  2. nanocebulki

  3. nanodiamenty

  4. grafit

 2. Do fermionów należą protony, elektrony i neutrony. Reguła ta głosi, że w danym stanie kwantowym może znajdować się jeden fermion - albo inaczej, że żadne dwa fermiony nie mogą
  w jednej chwili występować w dokładnie tym samym stanie kwantowym. Treść powyższej definicji przedstawia: (0-1 pkt)

  1. regułę Pauliego

  2. regułę Hunda

  3. regułę nieoznaczoności Heisenberga

  4. regułę Max,a Plancka
 1. Jak nazywała się osoba, która miała ogromny wpływ na rozwój muzyki gitarowej: (0-1 pkt)

  1. Johannes Tinctoris

  2. Juan Gil of Zamora

  3. Francisco Tárrega

  4. Agustín Barrios Mangoré
 1. Harmonijka jest tradycyjnym instrumentem z regionu Wenecji. Wyjaśnij w jaki sposób powstaje wydobywany dźwięk. (0-1 pkt)
 1. Hiszpański taniec flamenco wykonywana jest przede wszystkim na: (0-1 pkt)

  1. flecie,

  2. skrzypcach,

  3. gitarze,

  4. wiolonczeli.
 1. Włoskimi tańcami ludowym, są: (0-1 pkt)

  1. hajduk, odzemek

  2. bolero, jota,

  3. tarantela, saltarello

  4. oberek, olender,

: Editor
Editor -> Wywiad pielęgniarski I zaświadczenie lekarskie dane świadczeniobiorcy
Editor -> Tytuł, duże litery, pogrubione, 13 punktów wyśrodkowany
Editor -> Zrealizowano z programu Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego : program Rozwój infrastruktury kultury. Umowa zawarta w dniu r w Janowie Lubelskim
Editor -> Biuletyn opinie de nr 2
Editor -> Wyjaśnienia nr 2 do siwz
Editor -> Licznik rowerowy Instrukcja obsługi Funkcje urządzenia
Editor -> OŚwiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Editor -> Załącznik nr imię I nazwisko Wykonawcy Miejscowość I data adres Oferenta Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
Editor -> Załącznik nr imię I nazwisko Wykonawcy adres Wykonawcy Wykaz przeprowadzonych konsultacji psychologicznych
Editor -> Szanowni Państwo!
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna